Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตยานนาวา แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถ

...ร 1.เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป รู้เส้นทางใน กทม.ดีพอสมควร3.สามารถขับรถได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์4.มีความรับผิดชอบต่องาน ตรงต่อเวลา5.สามารถทำโอทีได้ เมื่อมีงานจัดรายการ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานสโตร์

... จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 3.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน4.มีความรับผิดชอบต่องาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์

...างๆ หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ22ปี ขึ้นไป2.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

... หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี2.มีประสบการณ์ 1-3 ปี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ธุรการฝ่ายขาย

...าน/คีย์ข้อมูลส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง2.มีประสบการณ์ 1-3 ปี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด

... หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย-หญิง อายุ22ปี ขึ้นไป2.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานคลังสินค้า

... คนงาน/แรงงาน/กรรมกร คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 25-35 ปี2.เพศชาย3.ไม่มีโรคประจำตัว4.การศึกษาม.6 ขึ้นไป5.มีความซื่่อสัตย์ต่อองค์กร6.มีความรับผิดชอบสูง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sale

...หวัดได้2.มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป3.มีความมุ่งมั่น4.มีวิสัยทัศน์ที่ดี5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่น6.มีความสามารถในการจัดการกับโปรเจ็คได้เป็นอย่างดี7.พร้อมที่จะเรียนรู้8.มีความละเอียด รอบคอบ9.มีความอดทนสูง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sale Support (เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย)

...นงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป2.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี3.วิสัยทัศน์ดี4.ทัศนคติเชิงบวก5.ทำงานเป็นทีมได้ดี6.มีทักษะการสื่อสารที่ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมบำรุง

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 18 - 28 ปี2.วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี3.สามารถขับรถยนต์ได้4.สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้5.รักการเรียนรู้6.มีทักษะงานช่าง7.มีทัศนคติที่ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563