Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตยานนาวา แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร

MT ผู้บริหารสาขาฝึกหัด ประจำร้าน Hot Pot สาขา โรบินสัน สมุทรปราการ1

....อายุ - ปี.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัทฯมีการฝึกอบรมก่อนการเริ่มงาน.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์.หน้าตายิ้มแย้ม, แจ่มใส, มีใจรักในงานบริการ.มีความขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์, มีความรับผิดชอบ.สามารถทำงานเป็นกะ ตามเวลาของศูนย์การค้าได้ (ทำงาน ชม./วัน) **.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ พร้อมยอมรับความเปลี่ยนแปลงเสมอ สมุทรปราการ . พื้นฐานตามกฎหมายแรงงานกำหนด. กองทุนประกันสังคม. กองทุนเงินทดแทน. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. กองทุนเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.). ประกันสังคม. ประกันชีวิต. ประกันสุขภาพ . ตรวจสุขภาพประจำปี . เงินช่วยเหลืองานศพ. เงินช่วยเหลืองานสมรส. เงินช่วยเหลืออุปสมบท. ค่าทำงานล่วงเวลา. ค่าตอบแทนพิเศษ ได้แก่ Incentive, เบี้ยขยัน, ค่าครองชีพ. ค่าขนย้ายรวมค่าที่พัก (กรณีช่วยเปิดสาขา, ดูแลสาขาชั่วคราว) . ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าที่พัก เงินเบี้ยเลี้ยง (สำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่กรณีพิเศษ). โบนัสประจำปี (เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯกำหนด). ปรับฐานเงินเดือนประจำปี (เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯกำหนด). ส่วนลดอาหารสำหรับพนักงาน . ชุดยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hr JCKHCareersสอบถามสมัครงาน > -- (คุณกีฟท์) > Line hr> svarunchayajckhgroup.com - สอบถาม บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) อาคารทีเอฟดี ซอยสาทร แยก แขวง...


สมุทรปราการ 13 กุมภาพันธ์ 2562


MT ผู้บริหารสาขาฝึกหัด ประจำร้าน Hot Pot สาขา เซ็นทรัล บางนา1

...้องมีประสบการณ์ ทางบริษัทฯมีการฝึกอบรมก่อนการเริ่มงาน.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์.หน้าตายิ้มแย้ม, แจ่มใส, มีใจรักในงานบริการ.มีความขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์, มีความรับผิดชอบ.สามารถทำงานเป็นกะ ตามเวลาของศูนย์การค้าได้ (ทำงาน ชม./วัน) **.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ พร้อมยอมรับความเปลี่ยนแปลงเสมอ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร . พื้นฐานตามกฎหมายแรงงานกำหนด. กองทุนประกันสังคม. กองทุนเงินทดแทน. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. กองทุนเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.). ประกันสังคม. ประกันชีวิต. ประกันสุขภาพ . ตรวจสุขภาพประจำปี . เงินช่วยเหลืองานศพ. เงินช่วยเหลืองานสมรส. เงินช่วยเหลืออุปสมบท. ค่าทำงานล่วงเวลา. ค่าตอบแทนพิเศษ ได้แก่ Incentive, เบี้ยขยัน, ค่าครองชีพ. ค่าขนย้ายรวมค่าที่พัก (กรณีช่วยเปิดสาขา, ดูแลสาขาชั่วคราว) . ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าที่พัก เงินเบี้ยเลี้ยง (สำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่กรณีพิเศษ). โบนัสประจำปี (เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯกำหนด). ปรับฐานเงินเดือนประจำปี (เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯกำหนด). ส่วนลดอาหารสำหรับพนักงาน . ชุดยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hr JCKHCareersสอบถามสมัครงาน > -- (คุณกีฟท์) > Line hr> svarunchayajckhgroup.com - สอบถาม บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) อาคารทีเอฟดี ซอยสาทร แยก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 13 กุมภาพันธ์ 2562


MT ผู้บริหารสาขาฝึกหัด ประจำร้าน Hot Pot สาขา โฮมโปร บางนา (สุวรรณภูมิ บางนา)1

....อายุ - ปี.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัทฯมีการฝึกอบรมก่อนการเริ่มงาน.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์.หน้าตายิ้มแย้ม, แจ่มใส, มีใจรักในงานบริการ.มีความขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์, มีความรับผิดชอบ.สามารถทำงานเป็นกะ ตามเวลาของศูนย์การค้าได้ (ทำงาน ชม./วัน) **.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ พร้อมยอมรับความเปลี่ยนแปลงเสมอ สมุทรปราการ . พื้นฐานตามกฎหมายแรงงานกำหนด. กองทุนประกันสังคม. กองทุนเงินทดแทน. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. กองทุนเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.). ประกันสังคม. ประกันชีวิต. ประกันสุขภาพ . ตรวจสุขภาพประจำปี . เงินช่วยเหลืองานศพ. เงินช่วยเหลืองานสมรส. เงินช่วยเหลืออุปสมบท. ค่าทำงานล่วงเวลา. ค่าตอบแทนพิเศษ ได้แก่ Incentive, เบี้ยขยัน, ค่าครองชีพ. ค่าขนย้ายรวมค่าที่พัก (กรณีช่วยเปิดสาขา, ดูแลสาขาชั่วคราว) . ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าที่พัก เงินเบี้ยเลี้ยง (สำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่กรณีพิเศษ). โบนัสประจำปี (เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯกำหนด). ปรับฐานเงินเดือนประจำปี (เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯกำหนด). ส่วนลดอาหารสำหรับพนักงาน . ชุดยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hr JCKHCareersสอบถามสมัครงาน > -- (คุณกีฟท์) > Line hr> svarunchayajckhgroup.com - สอบถาม บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) อาคารทีเอฟดี ซอยสาทร แยก แขวง...


สมุทรปราการ 13 กุมภาพันธ์ 2562


เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำหน่วยงานธนาคารกรุงศรี พระราม 3 (สำนักงานใหญ่)

...เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำหน่วยงานธนาคารกรุงศรี พระราม (สำนักงานใหญ่) หางาน - บริษัท ยู อินโฟ จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำหน่วยงานธนาคารกรุงศรี พระราม (สำนักงานใหญ่) หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล Share บริษัท ยู อินโฟ จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำหน่วยงานธนาคารกรุงศรี พระราม (สำนักงานใหญ่) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ,+ งานด้านธุรการประสานงานทั่วไป หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. - ปริญญาตรี.สามารถใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel ได้ในระดับพอใช้.มีน้ำเสียงการพูดจาที่ดี สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้.มีพื้นที่พักอาศัยที่สามารถเดินทางสะดวก บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ตามข้อตกลงของทางบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม uinfo.udeliveryโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ มือถือ --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ยู อินโฟ จำกัด ซอยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เ...


กรุงเทพมหานคร 12 กุมภาพันธ์ 2562


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) - (ประจำสาธร - พระราม 3 - สาธุประดิษฐ์) ด่วนมาก

...เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) - (ประจำสาธร - พระราม - สาธุประดิษฐ์) ด่วนมาก หางาน - บริษัท อาร์-โก้ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิสเซส จำกัด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) - (ประจำสาธร - พระราม - สาธุประดิษฐ์) **ด่วนมาก** หมวด รักษาความปลอดภัย/รปภ/ยาม/ดูแลอาคารสถานที่ Share บริษัท อาร์-โก้ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิสเซส จำกัด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) - (ประจำสาธร - พระราม - สาธุประดิษฐ์) **ด่วนมาก** กุมภาพันธ์ หลาย ระดับเงินเดือน เงินเดือนประจำ , - , บาท ขึ้นไป+ สวัสดิการ + เงินพิเศษ ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ปฏิบัติงานประจำหน่วยงาน หมวดงาน รักษาความปลอดภัย/รปภ/ยาม/ดูแลอาคารสถานที่ .- หญิง/ชาย อายุ - ปี.- วุฒิการศึกษาระดับ ม. ขึ้นไป.- ไม่จำกัดประสบการณ์ มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.- ผ่านการเกณฑ์ทหาร.- บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารดี กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง.- สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี.- รักงานบริการ.สามารถนัดสัมภาษณ์ได้ที่ -- ด่วน Line id hr_argo.- สามารถเลือกเข้าทำงานกะเข้ากะกลางคืนได้ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 12 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (ประจำสาธร - พระราม 3 - สาธุประดิษฐ์) ด่วนมาก

...พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (ประจำสาธร - พระราม - สาธุประดิษฐ์) ด่วนมาก หางาน - บริษัท อาร์-โก้ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิสเซส จำกัด พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (ประจำสาธร - พระราม - สาธุประดิษฐ์) **ด่วนมาก** หมวด พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ Share บริษัท อาร์-โก้ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิสเซส จำกัด พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (ประจำสาธร - พระราม - สาธุประดิษฐ์) **ด่วนมาก** กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน เงินเดือนประจำ , บาท ขึ้นไป+ สวัสดิการ + เงินพิเศษ + เบี้ยขยัน *** สัมภาษณ์รู้ผลทันที พร้อมเริ่มงานได้เลย *** รับ-ส่งเอกสาร งานประจำ part time เปิดรับมาก โอกาสได้งาน % หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .เพศ ช/ญ. (ช.ผ่านการเกณฑ์ทหาร).อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ป. - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา).มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง.มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์.รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมณฑล เป็นอย่างดี.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถนัดสัมภาษณ์ได้ที่ -- ด่วน Line id hr_argo.- มีสวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนทดแทน บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ** ทำงานจันทร์-ศุกร์ - น....


กรุงเทพมหานคร 12 กุมภาพันธ์ 2562


เลขานุการ

...เลขานุการ หางาน - บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด เลขานุการ หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / เลขานุการ Share บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด เลขานุการ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลงประสบกาณณ์ เลขานุการผู้บริหารจดรายงานการประชุม งาน ประสานงานงานอื่นๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ .หญิง .วุฒิปริญญาตรี .ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร . กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. incentive. เสื้อฟอร์ม. วันลา . ประกันสังคม . ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ / ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 กุมภาพันธ์ 2562


ด่วนๆๆๆเปิดรับพนักงานประจำออฟฟิศ Telemotor หลายอัตรา(สาขาสีลม) สนใจติดต่อ096-8178646 แอดไลน์ zhx2673

...ด่วนๆๆๆเปิดรับพนักงานประจำออฟฟิศ Telemotor หลายอัตรา(สาขาสีลม) สนใจติดต่อ- แอดไลน์ zhxp หางาน - Leading power Recruitment Co., Ltd. ด่วนๆๆๆเปิดรับพนักงานประจำออฟฟิศ Telemotor หลาย(สาขาสีลม) สนใจ- แอดไลน์ zhxp หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / อื่นๆ Share Leading power Recruitment Co., Ltd. ด่วนๆๆๆเปิดรับพนักงานประจำออฟฟิศ Telemotor หลาย(สาขาสีลม) สนใจ- แอดไลน์ zhxp กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ,-, ลักษณะของงานเป็นการหาลูกค้าเพื่อนำเสนอโปรดักส์ปิดการขายโดยที่ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า ทางบริษัทจะมีฐานข้อมูลลูกค้าให้มีผู้เชี่ยวชาญสอนงานอบรมงานก่อนลงขาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดอื่นๆ .อายุ- ปี.วุฒิการศึกษา ม.,ม./ปวช,ปวส/ปริญญาทุกสาขา.วุฒิ ม. ขึ้นไป.มีน้ำเสียงดีไพเราะ มีไหวพริบในการตอบคำถาม.เคยมีประสบการณ์ด้านการขายบริการ.สามารถพิมพ์คอมได้เบื้องต้น.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการก็สามารถทำได้(หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ).มีความรับผิดชอบ.ทัศนคติดี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร มีประกันสังคม/กลุ่มมีฐาน...


กรุงเทพมหานคร 08 กุมภาพันธ์ 2562


Telesales ประจำสำนักงาน สาทร

...Telesales ประจำสำนักงาน สาทร หางาน - โรงเรียนกวดวิชาเสริมพัฒน์ Telesales ประจำสำนักงาน สาทร หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share โรงเรียนกวดวิชาเสริมพัฒน์ Telesales ประจำสำนักงาน สาทร กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน งานประจำ Office คุยกับลูกค้า หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .ชาย - หญิง อายุ ปีขึ้นไป.มีใจรักงาน บริการ .มนุษยสัมพันธ์ ... ดี.ทำงานเป็นทีมได้ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ มีเงินเดือน Commission ตามผลงาน สวัสดิการอื่น ๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม krunatt sermpat.tutorโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรนัดสัมภาษณ์งาน ได้ทันที่คุณลูกหมี - สอบถาม โรงเรียนกวดวิชาเสริมพัฒน์ ซอยเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 08 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานขับรถบรรทุกส่งเหล็ก(เหล็กม้วนเหล็กแผ่นเหล็กสลิทท่อเหล็ก)1

...เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พนักงานขับรถบรรทุกส่งเหล็ก(เหล็กม้วน,เหล็กแผ่น,เหล็กสลิท,ท่อเหล็ก) กุมภาพันธ์ - ระดับเงินเดือน , - , . ขึ้นสินค้าตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้องตามใบจัดสินค้า. ดำเนินการจัดวางสินค้าภายในรถบรรทุกให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมที่จะทำการส่งมอบ. ตรวจดูสภาพรถ เช่น ลมยางทั้งหมด,เช็คเครื่องยนต์อุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถบรรทุกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน. ซ่อมแซมดูแลรักษษรถเบื้องต้น ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมทั้งล้างทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลา. ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างปลอดภัย ครบถ้วนระมัดระวังอย่าให้สินค้าเกิดความเสียหาย. ตรวจสอบใบรับ/ใบส่ง สินค้า ให้ละเอียดถูกต้องตามรายการสินค้าที่จัดขึ้นรถ. ต้องไม่ละทิ้งหน้าที่เพิกเฉย ต่องานคำสั่งของผู้บังคับบัญชา. ต้องมีความเข้าใจ ในระบบการทำงานเพื่อสร้างคุณภาพของงาน. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ นโยบาย ของบริษัทอย่างเคร่งครัด. บริการความสะดวกให้แก่ลูกค้า เมื่อมีการร้องขอรักษากริยามารยาทสุภาพต่อลูกค้า. หากพบปัญหาคุณภาพกับสินค้าในขณะส่งมอบให้ลูกค้า ต้องแจ้งประสานมาที่สำนักงานโรงงานทันที หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาต่ำกว่า ม. - ม. บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 07 กุมภาพันธ์ 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก 355 หน้า หน้าถัดไป >>