Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตยานนาวา แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร

marketing manager 1

...marketing manager หางาน - บริษัท มั่งมี ทวีมงคล จำกัด marketing manager Share บริษัท มั่งมี ทวีมงคล จำกัด marketing manager มิถุนายน ระดับเงินเดือน ขึ้นอยู่ประสบการณ์ .มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายนโยบายของบริษัทฯ.มีหน้าที่วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้. มีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน. การประสานงานทั้งภายในภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ . สามารถจัดกิจกรรม มีแนวความคิด เพื่อส่งเสริมงานขาย .วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี.มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการวางแผนการสื่อสารได้ดี.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปีขั้นไป.มีทักษะการเจรจาต่อรองเก่ง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย มีความมุ่งมั่น.มีความครีเอทีฟในการทำงาน.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมเบี้ยขยันอาหารกลางวันฟรีชุดพนักงานเงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพท่องเที...


กรุงเทพมหานคร 18 มิถุนายน 2561


Head of project ( ด้าน INNOVATIONGADGET)

...Head of project ( ด้าน INNOVATIONGADGET) หางาน - บริษัท มั่งมี ทวีมงคล จำกัด Head of project ( ด้าน INNOVATION/GADGET) Share บริษัท มั่งมี ทวีมงคล จำกัด Head of project ( ด้าน INNOVATION/GADGET) มิถุนายน ระดับเงินเดือน - ประเมินระยะเวลา ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในโครงการจัดทำแผนการดำเนินโครงการรายงานสถานะโครงการให้ผู้บริหาร ลูกค้าทราบแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ จัดลำดับความสำคัญของงานในแต่ละส่วนจัดสรรค์คนให้เหมาะกับงาน เวลา ร่วมกับหัวหน้าทีมแต่ละทีมควบคุมงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ควบคุมคุณภาพงานก่อนส่งมอบลูกค้า .วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา, สาขาการประชาสัมพันธ์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะการสื่อสารดี สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย. สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายของโครงการ ความต้องการของลูกค้า.สามารถประเมินระยะเวลา ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาการดำเนินโครงการได้.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี.มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้.มีความรอบรู้เทคโนโลยี่ ข่าวสารในโลกอินเตอร์เน็ต.มีความครีเอทีฟในการทำงาน.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปีขั้นไป บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 18 มิถุนายน 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการ ด้าน warehouse

...ผู้ช่วยผู้จัดการ ด้าน warehouse หางาน - บริษัท มั่งมี ทวีมงคล จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการ ด้าน warehouse Share บริษัท มั่งมี ทวีมงคล จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการ ด้าน warehouse มิถุนายน ระดับเงินเดือน ขี้นไปขั้นอยู่ประสบการณ์ รับผิดชอบดูแลในภาพรวมของบริษัท ตลอดจนตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามนโยบายของบริษัท บริหารงานเชิงนโยบายตลอดจนการเจรจาต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร สามารถทำงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ .วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี.มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการวางแผนการสื่อสารได้ดี.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปีขั้นไป.มีทักษะการเจรจาต่อรองเก่ง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย มีความมุ่งมั่น.มีความครีเอทีฟในการทำงาน.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมเบี้ยขยันอาหารกลางวันฟรีชุดพนักงานเงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพท่องเที่ยวประจำปีตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมั...


กรุงเทพมหานคร 18 มิถุนายน 2561


Head of Project (ด้านอะไหล่ ตกแต่ง รถมอเตอร์ไซด์)

...Head of Project (ด้านอะไหล่ ตกแต่ง รถมอเตอร์ไซด์) หางาน - บริษัท มั่งมี ทวีมงคล จำกัด Head of Project (ด้านอะไหล่ ตกแต่ง รถมอเตอร์ไซด์) Share บริษัท มั่งมี ทวีมงคล จำกัด Head of Project (ด้านอะไหล่ ตกแต่ง รถมอเตอร์ไซด์) มิถุนายน ระดับเงินเดือน - ประเมินระยะเวลา ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในโครงการจัดทำแผนการดำเนินโครงการรายงานสถานะโครงการให้ผู้บริหาร ลูกค้าทราบแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ จัดลำดับความสำคัญของงานในแต่ละส่วนจัดสรรค์คนให้เหมาะกับงาน เวลา ร่วมกับหัวหน้าทีมแต่ละทีมควบคุมงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ควบคุมคุณภาพงานก่อนส่งมอบลูกค้า .วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา, สาขาการประชาสัมพันธ์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะการสื่อสารดี สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย.สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายของโครงการ ความต้องการของลูกค้า.สามารถประเมินระยะเวลา ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาการดำเนินโครงการได้.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี.มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้.มีประสบการณ์ด้านอะไหล่ ตกแต่ง รถมอเตอร์ไซด์.มีความครีเอทีฟในการทำงาน.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปีขั้นไป บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 18 มิถุนายน 2561


ด่วนนนใครกำลังมองหางานอยู่ เปิดรับ telesales (พนักงานขายผ่านทางโทรศัพท์)สนใจงานติดต่อฝ่ายบุคคลพี่หม

... ด่วนนนใครกำลังมองหางานอยู่ เปิดรับ telesales (พนักงานขายผ่านทางโทรศัพท์)สนใจงานติดต่อฝ่ายบุคคลพี่หมวย - หางาน - Leading Power Recruitment Co., Ltd. ด่วนนนใครกำลังมองหางานอยู่ *เปิดรับ telesales (พนักงานขายผ่านทาง)สนใจงานฝ่ายบุคคลพี่หมวย - Share Leading Power Recruitment Co., Ltd. ด่วนนนใครกำลังมองหางานอยู่ *เปิดรับ telesales (พนักงานขายผ่านทาง)สนใจงานฝ่ายบุคคลพี่หมวย - มิถุนายน หลาย ระดับเงินเดือน , นั่งโทรนำเสนอโครงการพิเศษสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า ซึ้งไม่ต้องออกไปพบลูกค้า มีฐานข้อมูลพร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานครบครัน ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญสอนอบรมก่อนฎิบัติงาน .เพศ ช/ญ (ทุกเพศ) อายุปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. ม. ปวส/ปวช ขึ้นไป.มีใจรักงานบริการ ชอบพูดคุย กระตือรือร้น.ชอบพุดชอบคุย มีความอดทน ใส่ใจในการทำงาน.มีความรับผิดชอบ.รักงานขาย .มีทักษะการสื่อสารดี.มีการอบรมก่อนการเริ่มงาน ไม่จำเป้นต้องมีประสบการณ์.หากมีประสบการณ์ Tele marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร มีเงินเดือนประจำ+คอมมิชชั่น+Incentive+เงินรางวัลพิเศษจากการขาย+กองทุนประกันสังคม+ประกันอุบัติเหตุ+...


กรุงเทพมหานคร 18 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่เลขานุการ

...เจ้าหน้าที่เลขานุการ หางาน - บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด เจ้าหน้าที่เลขานุการ Share บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด เจ้าหน้าที่เลขานุการ มิถุนายน ระดับเงินเดือน - ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไปผู้ช่วยผู้อำนวยการ .ชาย - หญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา.มนุษยสัมพันธ์ดี พูดเพราะ .มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา.มีที่อยู่อาศัยในเขต บางคอแหลม บางรัก ยานนาวา สาทร บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร มีโบนัส มีประกันสังคม มีประกันกลุ่ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด ห้อง ชั้น ตึก SA ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์เขตบางรัก กรุงเทพ -- ...


กรุงเทพมหานคร 17 มิถุนายน 2561


จัดซื้อ

...จัดซื้อ หางาน - บริษัท มั่งมี ทวีมงคล จำกัด จัดซื้อ Share บริษัท มั่งมี ทวีมงคล จำกัด จัดซื้อ มิถุนายน ระดับเงินเดือน - ประสานงานทั้งภายใน - ภายนอกบริษัททำเอกสาร คีย์ข้อมูลงานต่างๆดูเเล การสั่งซื้อสินค้าดูเเลเรื่อง การรับเช็ค การวางบิล .วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา การจัดการ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.อายุ - ปี.ขยัน ตรงต่อเวลา.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย มีความมุ่งมั่น.สามารถใช้งาน computer Microsoft Excel ได้ดี.มีความ ครีเอทีฟ.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ค่าครองชีพชุดพนักงานเงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มั่งมี ทวีมงคล จำกัด เลขที่ / ถนนพระราม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 15 มิถุนายน 2561


Sale Coordinator Sale Support - เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ประจำพระราม3) ด่วน -

...Sale Coordinator Sale Support - เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ประจำพระราม) ด่วน - หางาน - กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด Sale Coordinator / Sale Support - เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ประจำพระราม) ด่วน Share กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด Sale Coordinator / Sale Support - เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ประจำพระราม) ด่วน มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโคตรงสร้างบริษัท - ประสานงานระหว่างบริษัท กับ พนักงานขาย- จัดทำเอกสารการขาย PO/PR อื่นๆตามที่รับมอบหมาย- ประสานงานระหว่างแผนกขายแผนกที่เกี่ยวข้อง .เพศหญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา.มีประสบการณ์ด้านงายขาย ประสานงานขาย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง.สามารถทำงานใต้แรงกดดันได้ดี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,- / คุณดัช ต่อ / ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด / อาคารเอสวีซิตี้ ชั้น ถนนพระราม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. --,- / คุณด...


กรุงเทพมหานคร 15 มิถุนายน 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ( Hot Pot สาขา สุพรีมสามเสน)-

... รับผิดชอบงานบริหารยอดขาย ำกำไร เช่น วางแผนการตลาดเบื้องต้น, ควบคุมการสั่งสินค้าให้เพียงพอต่อการขาย, ควบคุมค่าแรง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เหมาะสม .-มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นกะตามเวลาห้างฯได้.-มีประสบการณ์การบริหารร้านอาหารอย่างน้อยปีขึ้นไป พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร . พื้นฐานตามกฎหมายแรงงานกำหนด เช่น กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, วันเวลาทำงานวันหยุดต่างๆ. เงินรางวัลพิเศษ ได้แก่ Incentive, ค่า CSR(เฉพาะพนักงานสาขา). โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ). ค่าครองชีพ. เบี้ยขยัน(เฉพาะพนักงานสาขา). ประกันอุบัติเหตุ. ตรวจสุขภาพประจำปี. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. ค่าอาหารในวันหยุดนักขัตฤกษ์. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอบรม. ค่าขนย้ายรวมค่าที่พัก (กรณีช่วยเปิดสาขา, ดูแลสาขาชั่วคราว). ส่วนลดในการใช้บริการสำหรับพนักงาน. ชุดยูนิฟอร์ม. ปรับฐานเงินเดือนประจำปี. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน. กองทุนเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.). กองทุนเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารออมสิน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , คุณบูม -, คุณบิว -, คุณไมค์ --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารTFD ซอยสาทร แยก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 14 มิถุนายน 2561


พนักงานขับรถส่วนกลาง บ.หลักทรัพย์ KGI อาคารเอเซียเซ็นเตอร์สาธรใต้-

...พนักงานขับรถส่วนกลาง บ.หลักทรัพย์ KGI อาคารเอเซียเซ็นเตอร์สาธรใต้- หางาน - บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด พนักงานขับรถส่วนกลาง บ.หลักทรัพย์ KGI อาคารเอเซียเซ็นเตอร์สาธรใต้ Share บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด พนักงานขับรถส่วนกลาง บ.หลักทรัพย์ KGI อาคารเอเซียเซ็นเตอร์สาธรใต้ มิถุนายน ระดับเงินเดือน รายได้รวม ,++ - ขับรถส่วนกลางรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ไปตามสถานที่ต่างๆ - ดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศชายอายุไม่เกินปี.วุฒิ ม.ขึ้นไป.รู้จักเส้นทางในกรุงเพทฯปริมณฑลอย่างดี.มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ ปี.ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ.ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น.ไม่ติดประวัติอาชญากรรม ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สวัสดิการประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันสังคม / ชุดฟอร์มพนักงาน (พนักงานขับรถยนต์,พนักงานรับ-ส่งเอกสาร,แม่บ้าน) / สิทธิลาพักร้อนเมื่อผ่านการทำงานครบ ปี / ตรวจร่างกายประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม mumโทรสอ...


กรุงเทพมหานคร 14 มิถุนายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก 297 หน้า หน้าถัดไป >>