Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตยานนาวา แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เลขานุการ

...เลขานุการ หางาน - บริษัท อปท.นิวส์ จำกัด เลขานุการ หมวด เลขานุการ Share บริษัท อปท.นิวส์ จำกัด เลขานุการ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - หมวดงาน เลขานุการ .ปริญญาตรี.มีประสบการณ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ.ไม่จำกัดอายุ/เพศ.มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน .รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานEmail optnews.hrgmail.com - สอบถาม บริษัท อปท.นิวส์ จำกัด / ซ.เจริญราษฎร์ แยก - ถ.เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กทม. -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 21 กุมภาพันธ์ 2562


ช่าง-

...ช่าง- หางาน - บริษัท ซันนี่วาล์ว แอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ช่าง หมวด ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม / อื่นๆ Share บริษัท ซันนี่วาล์ว แอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ช่าง กุมภาพันธ์ - ระดับเงินเดือน , - , - รับผิดชอบงาน สำรวจหน้างาน- งานติดตั้ง ซ่อมบำรุงสินค้า ทั้งในนอกสถานที่ หมวดงาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรมอื่นๆ .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี.สามารถขับรถยนต์ได้.สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้.รักการเรียนรู้.มีทักษะงานช่าง.มีทัศนคติที่ดี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร - ค่าล่วงเวลา- ประกันสังคม- ประกันสุขภาพ- ประกันอุบัติเหตุ- โบนัส- ยูนิฟอร์ม- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม sunnyvalves /sunnyvalvesintertradeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซันนี่วาล์ว แอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด / ซอยเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร -...


กรุงเทพมหานคร 21 กุมภาพันธ์ 2562


เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ-

...เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ- หางาน - บริษัท ซันนี่วาล์ว แอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ หมวด จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics / นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ Share บริษัท ซันนี่วาล์ว แอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ กุมภาพันธ์ - ระดับเงินเดือน ตามตกลง - จัดซื้องานด้านต่างประเทศ- ขอรายละเอียดสินค้าราคาจาก Supplier เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา- เปิด PO ประสานงานต่างประเทศตั้งแต่ต้นจนจบ- ทำรายงานสรุปการสั่งซื้อทุกเดือนส่งผู้บริหาร- จัดทำบันทึกตารางเวลาสินค้าเข้า- วางแผนจัดระบบการทำ Price List กระบวนการเสนอราคา- จัดทำตารางจัดซื้อ- บริหารการลดต้นทุน- บริหารการสั่งซื้อส่งของให้ทันเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ .เพศชาย/หญิง.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ปวช.- ปริญญาโท.สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้.มีระเบียบ รอบคอบ.มีทัศนคติที่ดี.มีความเป็นผู้นำ.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ประกันสุขภาพ- ประกันอุบัติเหตุ- โบนัส- ยูนิฟอร์ม- งานเลี้ยงสังสร...


กรุงเทพมหานคร 21 กุมภาพันธ์ 2562


เลขานุการผู้บริหาร-

...เลขานุการผู้บริหาร- หางาน - บริษัท ซันนี่วาล์ว แอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด เลขานุการผู้บริหาร หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / เลขานุการ Share บริษัท ซันนี่วาล์ว แอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด เลขานุการผู้บริหาร กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , - , - หาข้อมูลทางการตลาดให้ผู้บริหาร- สร้างสื่อต่างๆ ที่ผู้บริหารร้องขอ- สร้าง Presentation, Media ให้กับองค์กร นำเสนอลูกค้า- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร- ถ่ายวิดีโอสามารถตัดต่อวิดีโอได้- ออกอีเว้นท์ สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดเลขานุการ .เพศหญิง.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี.สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้.พร้อมที่จะเรียนรู้งาน บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ประกันสุขภาพ- ประกันอุบัติเหตุ- โบนัส- ยูนิฟอร์ม- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม sunnyvalves /sunnyvalvesintertradeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ...


กรุงเทพมหานคร 21 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานคลังสินค้า-

...พนักงานคลังสินค้า- หางาน - บริษัท ซันนี่วาล์ว แอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด พนักงานคลังสินค้า หมวด จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics Share บริษัท ซันนี่วาล์ว แอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด พนักงานคลังสินค้า กุมภาพันธ์ - ระดับเงินเดือน , - , - ดูแลคลังสินค้าให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย- ดูแลทำบันทึกการเข้าออกของสินค้า- จัดสินค้าให้อยู่ในชั้นวางอย่างเป็นระบบ- จัดสินค้าเพื่อเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้า หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส..ขยัน อดทน.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน.รักการเรียนรู้ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ประกันสุขภาพ- ประกันอุบัติเหตุ- โบนัส- ยูนิฟอร์ม- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม sunnyvalves /sunnyvalvesintertradeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซันนี่วาล์ว แอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด / ซอยเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 21 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานขับรถ ประจำหน่วยงาน อุเบะเคมิคอลล์1

...พนักงานขับรถ ประจำหน่วยงาน อุเบะเคมิคอลล์ หางาน - บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด พนักงานขับรถ ประจำหน่วยงาน อุเบะเคมิคอลล์ หมวด พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ Share บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด พนักงานขับรถ ประจำหน่วยงาน อุเบะเคมิคอลล์ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , .ขับรถส่วนกลาง ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย.ชำนาญเส้นทาง กรุงเทพ-ระยอง หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .เพศชาย.อายุ- ปี.มีประสบการณ์ในการขับรถปีขึ้นไป.ผ่านการเกณฑ์ทหาร.ไม่ติดประวัติอาชญกรรม.ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีที่พัก แถวคลองเตย สาทร บางรัก ยานนาวา .เป็นคนสุขม ใจเย็น.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ กรุงเทพมหานคร .มีเงินพิเศษ , บาท/เดือน.ค่า บาท/เดือน.มีโอที.เบี้ยขยัน บาท/เดือน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ccservicesproโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.-- , สาขาระยอง โทร. --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง คุณสมเจตร์ -- ...


กรุงเทพมหานคร 21 กุมภาพันธ์ 2562


เปิดรับพนักงานประจำออฟฟิศหลายอัตรา(สาขาสีลม-แยกสุรวงค์) สนใจติดต่อ096-8178646 แอดไลน์ zhx2673p

...ประจำออฟฟิศหลายอัตรา(สาขาสีลม-แยกสุรวงค์) สนใจติดต่อ- แอดไลน์ zhxp หางาน - Leading power Recruitment Co., Ltd. เปิดรับพนักงานประจำออฟฟิศหลาย(สาขาสีลม-แยกสุรวงค์) สนใจ- แอดไลน์ zhxp หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต Share Leading power Recruitment Co., Ltd. เปิดรับพนักงานประจำออฟฟิศหลาย(สาขาสีลม-แยกสุรวงค์) สนใจ- แอดไลน์ zhxp กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ,-, ลักษณะของงานเป็นการหาลูกค้าเพื่อนำเสนอโปรดักส์ด้านสิทธิประโยชน์ ให้แก่ลูกค้าโดยที่ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า ทางบริษัทจะมีฐานข้อมูลลูกรายชื่อลูกค้าให้มีผู้เชี่ยวชาญสอนงานอบรมงานก่อนลงขาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต .อายุปี บริบูรณ์ ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม.,ม./ปวช,ปวส/ปริญญาทุกสาขา.รับเพศ ช/ญ เพศที่.มีน้ำเสียงดีไพเราะ มีไหวพริบในการตอบคำถาม.เคยมีประสบการณ์ด้านการขายบริการ.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปพื้นฐานได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการก็สามารถทำได้(หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ).มีความรับผิดชอบ,ทัศนคติดี.ไม่มีโรคประจำตัว (ขอคนอยากทำสนใจจริงๆ) บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 20 กุมภาพันธ์ 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึยะ สาขามาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่1

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึยะ สาขามาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่ หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึยะ สาขามาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่ หมวด งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ / งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึยะ สาขามาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , - , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา. บริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .อายุไม่เกิน ปี.ทำงานเป็นกะได้.สุขภาพแข็งแรง.จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา).มีประสบการณ์การทำงานผู้ช่วยจัดการร้าน บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ . การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนั...


กรุงเทพมหานคร 20 กุมภาพันธ์ 2562


รับสมัครพนักงาน จัดรายการขายพัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง แมคโคร สาทร( เริ่มงาน มีนาคม - 31

...งาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน จัดรายการขายพัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง แมคโคร สาทร( เริ่มงาน มีนาคม - พฤษภาคม ) หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน จัดรายการขายพัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง แมคโคร สาทร( เริ่มงาน มีนาคม - พฤษภาคม ) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน รายได้เฉลี่ย , ++ รายละเอียดรายได้- รายได้ วันละ บาท + ค่าเดินทาง บาทลักษณะงาน- ช่วยพนักงานประจำนำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp กรุงไทยการไฟ้ฟ้า- ประเภทสินค้า พัดลม อื่นๆ- เดินบิล,ยกของ เช็คสต็อกสินค้า - ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขาเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วันหยุด วัน ( วันหยุด ไม่ตรง ศ,ส,อา )- ( เริ่มงาน มีนาคม - พฤษภาคม ( เดือน ) หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี เชียร์ขายเก่ง.**ไม่เสียค่าสมัครด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น*** บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 20 กุมภาพันธ์ 2562


รับสมัครพนักงาน Call Center บริษัท Sharp Thai ปฏิบัติงานที่ ตึกพิพัฒนสิน (Part-time งาน 3 เดือน เริ

...นที่ ตึกพิพัฒนสิน (Part-time งาน เดือน เริ่มทันที - ) หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Call Center บริษัท Sharp Thai ปฏิบัติงานที่ ตึกพิพัฒนสิน (Part-time งาน เดือน เริ่มทันที - //) หมวด ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Call Center บริษัท Sharp Thai ปฏิบัติงานที่ ตึกพิพัฒนสิน (Part-time งาน เดือน เริ่มทันที - //) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน รายได้เฉลี่ย , ++ ลักษณะงาน- ให้บริการตอบข้อซักถามทาง แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเบื้องต้น- รับสายลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลลูกค้า- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างทันท่วงที- ทำงาน วัน / สัปดาห์- วันจันทร์ - ศุกร์ ( เสาร์ - อาทิตย์ )- เวลา .-. น. - เริ่ม กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ( เดือน ) หมวดงาน ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center .- เพศชาย / หญิง อายุ - ปี.- วุฒิการศึกษา ม. , ปวช. , ปวส. , ป.ตรี.- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.- สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้.- มีประสบการณ์ด้านงานบริการ ด้าน call center จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 19 กุมภาพันธ์ 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 328 หน้า หน้าถัดไป >>