Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตมีนบุรี แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

IT SUPPORT-

...y อุปกรณ์สารสนเทศด้าน Hardware, Software ให้ถูกต้อง ตามจริง- ดำเนินการ บริหารจัดการในระบบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย- จัดทำรายงานประจำเดือนที่เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย, Spare Part ค่าบริการต่างๆ รายงานต่างๆ .จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ทางด้านอุปกรณ์ระบบสารสนเทศไม่น้อยกว่า ปี (กรณีจบใหม่ ต้องมีความรู้สอดคล้องกับหน้าที่ที่ได้รับ).สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี.สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ (ผลคะแนน TOEIC คะแนนขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ).มีทักษะในการวิเคราะห์ การตัดสินใจการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสารสนเทศได้ดี.มีความคิดสร้างสรรค์ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้.มีความสามารถในการ ทำงานอย่างเป็นอิสระ ตื่นตัวพร้อมเรียนรู้งานใหม่ ๆ.มียานพาหนะส่วนตัว ชลบุรี ชลบุรี- ค่าครองชีพ- เบี้ยเลี้ยง- ค่าอาหาร- ค่าเดินทาง- ที่พัก- ค่า- โบนัส- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- กองทุนประกันสังคม- กองทุนทดแทน- ประกันกลุ่ม- ตรวจสุขภาพประจำปี- พักร้อน - วัน- เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานครอบครัว- เครื่องแบบพนักงาน- รองเท้านิรภัย, อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เซ็ค ทีเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หมู่บ้านเพอร์เฟค เพลส เลคโซน เลขที่ / ซอยรามคำแหง แขวง...


ชลบุรี 07 กันยายน 2561


รับสมัครขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเเบรน (LG ) ประจำสาขา Home Pro สุขาภิบาล3 (รายได้ประมาณ 13000-20000เดือนข

...เดือนขึ้นไป ) หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเเบรน (LG ) ประจำสาขา Home Pro สุขาภิบาล (รายได้ประมาณ ,-,/เดือนขึ้นไป ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเเบรน (LG ) ประจำสาขา Home Pro สุขาภิบาล (รายได้ประมาณ ,-,/เดือนขึ้นไป ) กันยายน ระดับเงินเดือน ,-,/เดือนขึ้นไป รายละเอียดรายได้รายได้ ฐานเงินเดือน , + ค่าคอมมิชชั่น ( รายตัว+รายเป้า )ลักษณะงาน- นำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ LG- ประเภทสินค้า เเอร์- ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขา- เช็คสต็อกสินค้า รายงานยอดขายเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดวัน (ไม่ได้หยุดวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)สวัสดิการ ต่าง ๆ- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม ( วงเงิน ,-, บาท )- วันลาต่าง ๆ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัย เมื่ออายุงานครบ ปี - เงินช่วยเหลือ ค่าฌาปนกิจศพ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - ชุดยูนิฟอร์ม .เพศ ชาย อายุ - ปี.วุฒิกาศึกษา ม. ขึ้นไป.มีบุคลิก เเละ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี.เคยผ่านงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ใกล้เคียง ...


กรุงเทพมหานคร 06 กันยายน 2561


ผู้จัดการหมู่บ้าน (ซอยหฤัยราษฎร์)1

... ผู้จัดการหมู่บ้าน (ซอยหฤัยราษฎร์) กันยายน ระดับเงินเดือน - ) ตรวจสอบสาธารณูปโภคส่วนกลาง การใช้ประโยชน์ พร้อมเสนอคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุง ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ )เสนอแนะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อการซ่อมแซม บำรุงรักษาสาธารณูปโภค เครื่องจักรอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ของนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรฯ) ให้คำแนะนำตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำประกันภัยสาธารณูปโภค (ถ้ามี) รวมถึงการ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประสานงานการซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วในกรณีเกิดเหตุต่าง ๆ) ดำเนินการ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของคู่สัญญาของนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรฯ ให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้จัดทำไว้ต่อกัน) ตรวจสอบระบบความปลอดภัย สำรวจจุดเสี่ยงในโครงการพร้อมเสนอปรับปรุง / ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติมตามความจำเป็นได้รับความเห็นชอบ) การประสานงาน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกในโครงการบริวาร ) ประสานงานกับบุคคลภายนอกทั้งภาคเอกชน หน่วยงานราชการ .สำเร็จการศึกษาระดับปวส./ปริญญาตรี.มีประสบการณ์ - ปี.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์.มีความรู้ด้านนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร.มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรัง ...


กรุงเทพมหานคร 06 กันยายน 2561


รับพนักงานขายสี ยี่ห้อ Nippon Paint ประจำสาขา โฮมเพ้นท์มิสทีน - มีนบุรี (รายได้ประมาณ 13000-20000เ

...รับพนักงานขายสี ยี่ห้อ Nippon Paint ประจำสาขา โฮมเพ้นท์มิสทีน - มีนบุรี (รายได้ประมาณ -เดือนขึ้นไป ) หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับพนักงานขายสี ยี่ห้อ Nippon Paint ประจำสาขา โฮมเพ้นท์มิสทีน - มีนบุรี (รายได้ประมาณ ,-,/เดือนขึ้นไป ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับพนักงานขายสี ยี่ห้อ Nippon Paint ประจำสาขา โฮมเพ้นท์มิสทีน - มีนบุรี (รายได้ประมาณ ,-,/เดือนขึ้นไป ) กันยายน ระดับเงินเดือน ,-,/เดือนขึ้นไป ลักษณะงาน- นำเสนอ ขายสี ทาอาคาร (ภายในเเละภายนอก) (ผสมสี) ยี่ห้อ Nippon Paint- ประเภทสินค้า สี Nippon Paint- ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขา - เช็คสต็อกสินค้า รายงานยอดขายเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดวัน (ไม่ได้หยุดวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)รายละเอียดรายได้รายได้ ฐานเงินเดือน , Commission การันตีค่าคอมเดือนละ , บาท ( รายตัว+รายเป้า )สวัสดิการ ต่าง ๆ- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม ( วงเงิน ,-, บาท )- วันลาต่าง ๆ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัย เมื่ออายุงานครบ ปี - เงินช่วยเหลือ ค่าฌาปนกิจศพ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - ชุดยูนิฟอร์ม ...


กรุงเทพมหานคร 05 กันยายน 2561


รับพนักงานขายสี ยี่ห้อ Nippon Paint ประจำสาขา ไทวัสดุ สุขาภิบาล 3 (รายได้ประมาณ 16000-20000เดือนขึ

...พนักงานขายสี ยี่ห้อ Nippon Paint ประจำสาขา ไทวัสดุ สุขาภิบาล (รายได้ประมาณ ,-,/เดือนขึ้นไป ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับพนักงานขายสี ยี่ห้อ Nippon Paint ประจำสาขา ไทวัสดุ สุขาภิบาล (รายได้ประมาณ ,-,/เดือนขึ้นไป ) กันยายน ระดับเงินเดือน ,-,/เดือนขึ้นไป ลักษณะงาน- นำเสนอ ขายสี ทาอาคาร (ภายในเเละภายนอก) (ผสมสี) ยี่ห้อ Nippon Paint- ประเภทสินค้า สี Nippon Paint- ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขา - เช็คสต็อกสินค้า รายงานยอดขายเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดวัน (ไม่ได้หยุดวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)รายละเอียดรายได้รายได้ ฐานเงินเดือน , Commission การันตีค่าคอมเดือนละ , บาท ( รายตัว+รายเป้า )สวัสดิการ ต่าง ๆ- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม ( วงเงิน ,-, บาท )- วันลาต่าง ๆ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัย เมื่ออายุงานครบ ปี - เงินช่วยเหลือ ค่าฌาปนกิจศพ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - ชุดยูนิฟอร์ม .เพศ ชาย อายุ - ปี.วุฒิกาศึกษา ม. ขึ้นไป.มีบุคลิก เเละ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี.เคยผ่านงานขายสี/อุปกรณ์ก่อสร้าง ใกล้เคียง ...


กรุงเทพมหานคร 05 กันยายน 2561


รับพนักงานขายสี ยี่ห้อ Nippon Paint ประจำสาขา Homeproสุขาภิบาล 3 (รายได้ประมาณ 13000-20000เดือนขึ้

...จำกัด รับพนักงานขายสี ยี่ห้อ Nippon Paint ประจำสาขา Homeproสุขาภิบาล (รายได้ประมาณ ,-,/เดือนขึ้นไป ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับพนักงานขายสี ยี่ห้อ Nippon Paint ประจำสาขา Homeproสุขาภิบาล (รายได้ประมาณ ,-,/เดือนขึ้นไป ) กันยายน ระดับเงินเดือน ,-,/เดือนขึ้นไป ลักษณะงาน- นำเสนอ ขายสี ทาอาคาร (ภายในเเละภายนอก) (ผสมสี) ยี่ห้อ Nippon Paint- ประเภทสินค้า สี Nippon Paint- ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขา - เช็คสต็อกสินค้า รายงานยอดขายเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดวัน (ไม่ได้หยุดวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)รายละเอียดรายได้รายได้ ฐานเงินเดือน , Commission การันตีค่าคอมเดือนละ , บาท ( รายตัว+รายเป้า )สวัสดิการ ต่าง ๆ- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม ( วงเงิน ,-, บาท )- วันลาต่าง ๆ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัย เมื่ออายุงานครบ ปี - เงินช่วยเหลือ ค่าฌาปนกิจศพ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - ชุดยูนิฟอร์ม .เพศ ชาย อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.มีบุคลิก เเละ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี.เคยผ่านงานขายสี/อุปกรณ์ก่อสร้าง ใกล้เคียง ...


กรุงเทพมหานคร 05 กันยายน 2561


รับพนักงานขายสี ยี่ห้อ Nippon Paint ประจำร้าน สีสันร่มเกล้า (รายได้ประมาณ 14000-20000เดือนขึ้นไป )

...น - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับพนักงานขายสี ยี่ห้อ Nippon Paint ประจำร้าน สีสันร่มเกล้า (รายได้ประมาณ ,-,/เดือนขึ้นไป ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับพนักงานขายสี ยี่ห้อ Nippon Paint ประจำร้าน สีสันร่มเกล้า (รายได้ประมาณ ,-,/เดือนขึ้นไป ) กันยายน ระดับเงินเดือน ,-,/เดือนขึ้นไป ลักษณะงาน- นำเสนอ ขายสี ทาอาคาร (ภายในเเละภายนอก) (ผสมสี) ยี่ห้อ Nippon Paint- ประเภทสินค้า สี Nippon Paint- ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขา - เช็คสต็อกสินค้า รายงานยอดขายรายละเอียดรายได้รายได้ ฐานเงินเดือน , + Commission ( รายตัว+รายเป้า )-OT หลังเลิกงาน-OT เเละวันหยุดนขัตฤกษ์-เบี้ยขยัน , บาท/เดือน ในกรณี ไม่ขาด/ไม่ลา/ไม่สาย (ตามสาขาที่บริษัทฯกำหนด)สวัสดิการ ต่าง ๆ- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม ( วงเงิน ,-, บาท )- วันลาต่าง ๆ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัย เมื่ออายุงานครบ ปี - เงินช่วยเหลือ ค่าฌาปนกิจศพ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - ชุดยูนิฟอร์ม .- เพศ หญิง อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.มีบุคลิก เเละ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี.เคยผ่านงานขายสี/อุปกรณ์ก่อสร้าง ใกล้เคียง ...


กรุงเทพมหานคร 05 กันยายน 2561


พนักงานจัดซื้อ (โทร. 02-102-6251)

...พนักงานจัดซื้อ (โทร. --) หางาน - บริษัท วิศวปัญญา ก่อสร้าง จำกัด พนักงานจัดซื้อ (โทร. --) Share บริษัท วิศวปัญญา ก่อสร้าง จำกัด พนักงานจัดซื้อ (โทร. --) กันยายน ระดับเงินเดือน - ประจำสำนักงาน .เพศชาย - หญิง.ประสบการณ์ อย่างน้อย ปี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม Vwanviโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วิศวปัญญา ก่อสร้าง จำกัด / R.K OFFICE PARKถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 03 กันยายน 2561


รับพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า Sharp Thai ประจำสาขา Big C สุวินทวงศ์ (รายได้ประมาณ 13000-20000เดือน

... Sharp Thai ประจำสาขา Big C สุวินทวงศ์ (รายได้ประมาณ ,-,/เดือนขึ้นไป ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า Sharp Thai ประจำสาขา Big C สุวินทวงศ์ (รายได้ประมาณ ,-,/เดือนขึ้นไป ) สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,-,/เดือนขึ้นไป รายละเอียดรายได้รายได้ รายวัน /วัน + ค่าคอมมิชชั่นดี ( รายตัว สูง +รายเป้า )ลักษณะงาน- นำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai - ประเภทสินค้า AV=ทีวี / HE=ตู้เย็น,เเอร์,เครื่องซัก- ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขา- เช็คสต็อกสินค้า รายงานยอดขายเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดวัน (ไม่ได้หยุดวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)สวัสดิการ ต่าง ๆ- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม ( วงเงิน ,-, บาท )- วันลาต่าง ๆ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัย เมื่ออายุงานครบ ปี - เงินช่วยเหลือ ค่าฌาปนกิจศพ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - ชุดยูนิฟอร์ม .เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิกาศึกษา ม. ขึ้นไป.มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.เคยเชียร์ขายของในห้าง/ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มาก่อน (ขยันทำงาน) ...


กรุงเทพมหานคร 31 สิงหาคม 2561


พนักงานเขียนแบบเครื่องกล -

...พนักงานเขียนแบบเครื่องกล - หางาน - Thana Group (ธนากรุ๊ป) พนักงานเขียนแบบเครื่องกล Share Thana Group (ธนากรุ๊ป) พนักงานเขียนแบบเครื่องกล สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - เขียนแบบ AUTO CAD D D - อ่านแบบ วิเคราะแบบ- ออกแบบเขียนแบบตามความต้องการของลูกค้า- ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค .เพศ ชาย อายุ - ปี ขึ้นไป .วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล .มีประการณ์อย่างน้อย - ปี.สามารถเขียนอ่านแบบ พร้อมใช้โปรแกรมพื้นฐานทางวิศวกรรม เช่น Auto Cad Visio.มีความรับผิดชอบอดทนในการทำงาน.สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ มีนบุรี,คลองสามวา กรุงเทพมหานคร คุณเจี๊ยบ - สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ThanaPlywoodโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Thana Group (ธนากรุ๊ป) ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 31 สิงหาคม 2561