Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตมักกะสัน แขวงมักกะสัน กรุงเทพมหานคร

Sous Chef ( พัทยา )-

...Sous Chef ( พัทยา )- หางาน - บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด Sous Chef ( พัทยา ) หมวด โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว Share บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด Sous Chef ( พัทยา ) มกราคม ระดับเงินเดือน , - , - ประจำที่โรงแรมชลจันทร์ พัทยา หมวดงาน โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว .วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปีขึ้นไป ใน Sous Chef .มีใจรักงานบริการ ชลบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ext. / ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด / ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร -- ext. / โทรสาร -- ...


ชลบุรี 04 มกราคม 2562


ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน ( โรงพยาบาล )

...ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน ( โรงพยาบาล ) หางาน - บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน ( โรงพยาบาล ) Share บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน ( โรงพยาบาล ) ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปีขึ้นไป ด้านการบริหารงานแผนกแม่บ้าน.มีใจรักงานบริการ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ext. / ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด / ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร -- ext. / โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 28 ธันวาคม 2561


ช่างไม้

...ช่างไม้ หางาน - บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด ช่างไม้ Share บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด ช่างไม้ ธันวาคม ระดับเงินเดือน , - , .วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีใจรักงานบริการ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร - อาหาร มื้อ- ชุดยูนิฟอร์ม- วันหยุดพักผ่อนประจำปี- วันหยุดตามประเพณี- ประกันชีวิต- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ext. / ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด / ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร -- ext. / โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 25 ธันวาคม 2561


ช่างทั่วไป

...ช่างทั่วไป หางาน - บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด ช่างทั่วไป Share บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด ช่างทั่วไป ธันวาคม ระดับเงินเดือน , - , .วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป.มีใจรักงานบริการ กรุงเทพมหานคร - อาหาร มื้อ- ชุดยูนิฟอร์ม- วันหยุดพักผ่อนประจำปี- วันหยุดตามประเพณี- ประกันชีวิต- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ext. / ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด / ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร -- ext. / โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 25 ธันวาคม 2561


Catering Manager ( พัทยา )

...Catering Manager ( พัทยา ) หางาน - บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด Catering Manager ( พัทยา ) Share บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด Catering Manager ( พัทยา ) ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปีขึ้นไป ใน Catering Manager.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ext. / ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด / ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร -- ext. / โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 25 ธันวาคม 2561


WaiterWaitress

...WaiterWaitress หางาน - บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด Waiter/Waitress Share บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด Waiter/Waitress ธันวาคม ระดับเงินเดือน , - , .วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร - อาหาร มื้อ- ชุดยูนิฟอร์ม- วันหยุดตามประเพณี วัน- วันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน- ประกันชีวิต- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ext. / ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด / ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร -- ext. / โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 24 ธันวาคม 2561


Security Officer

...Security Officer หางาน - บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด Security Officer Share บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด Security Officer ธันวาคม ระดับเงินเดือน , .วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีใจรักงานบริการ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร - อาหาร มื้อ- ยูนิฟอร์ม- วันหยุดพักผ่อนประจำปี- วันหยุดตามประเพณี- ประกันชีวิต- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ext. / ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด / ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร -- ext. / โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 24 ธันวาคม 2561


Commis I

...Commis I หางาน - บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด Commis I Share บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด Commis I ธันวาคม ระดับเงินเดือน , - , .วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปีขึ้นไป ใน Commis I.มีใจรักงานบริการ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร - อาหาร มื้อ- ชุดยูนิฟอร์ม- วันหยุดตามประเพณี วัน- วันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน- ประกันชีวิต- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ext. / ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด / ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร -- ext. / โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 24 ธันวาคม 2561


Demi Chef ( ยุโรป )

...Demi Chef ( ยุโรป ) หางาน - บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด Demi Chef ( ยุโรป ) Share บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด Demi Chef ( ยุโรป ) ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปีขึ้นไป ในการทำอาหารยุโรป .มีใจรักงานบริการ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร - อาหาร มื้อ- ชุดยูนิฟอร์ม- วันหยุดตามประเพณี วัน- วันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน- ประกันชีวิต- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ext. / ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด / ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร -- ext. / โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 24 ธันวาคม 2561


Room Maid Room Boy

...Room Maid Room Boy หางาน - บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด Room Maid / Room Boy Share บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด Room Maid / Room Boy ธันวาคม ระดับเงินเดือน , .วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีใจรักงานบริการ กรุงเทพมหานคร - อาหาร มื้อ- ชุดยูนิฟอร์ม- วันหยุดตามประเพณี วัน- วันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน- ประกันชีวิต- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ext. / ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด / ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร -- ext. / โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 24 ธันวาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 47 หน้า หน้าถัดไป >>