Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร

พนักงานธุรการ (Admin)-

...พนักงานธุรการ (Admin)- หางาน - บริษัท รวมศิลป์ ฟิล์ม จำกัด - พนักงานธุรการ (Admin) บริษัท รวมศิลป์ ฟิล์ม จำกัด พนักงานธุรการ (Admin) สิงหาคม ระดับเงินเดือน - - ประสานงานในบริษัท- คีย์ข้อมูล- รับ .ใช้คอมพืวเตอร์ได้.ขยัน อดทน.มีมนุษยสัมพันธ์.พร้อมเรียนรู้งาน.ทำ OT ได้ บางรัก กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม runseโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รวมศิลป์ ฟิล์ม จำกัด /- ถนนพระรามที่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2560


พนักงานด้านการตลาด

...พนักงานด้านการตลาด หางาน - หจก.ณรงค์ชัยอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต - พนักงานด้านการตลาด หจก.ณรงค์ชัยอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต พนักงานด้านการตลาด พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ทำแผนการตลาดนำเสนองานด้านการตลาดแสดงความคิดเห็นเพิ่มยอดขาย .อายุ - ปี.ประสบการณ์ทำงาน.ปวส - ปริญญาตรี.สู้งาน อดทน.ขยัน ต้องการเรียนรู้.ซื่อสัตย์ มีวินัย บางรัก กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม / คอมมิสชั่น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม หจก.ณรงค์ชัยอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต /- ถนน สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


พนักงานขาย-

...พนักงานขาย- หางาน - หจก.ณรงค์ชัยอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต - พนักงานขาย หจก.ณรงค์ชัยอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต พนักงานขาย พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - - ประสานงานทั่วไป- ดูแลการขาย- ทำยอดขาย - ประชุมทีมขาย- เยี่ยมลูกค้า .อายุ - ปี.ประสบการณ์ทำงาน - ปี.ปวส - ปริญญาตรี.สู้งาน.ขยัน.ซื่อสัตย์ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม / คอมมิสชั่น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม หจก.ณรงค์ชัยอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต /- ถนน สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


พนักงานขายโครงการ A.E.

...พนักงานขายโครงการ A.E. หางาน - หจก.ณรงค์ชัยอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต - พนักงานขายโครงการ A.E. หจก.ณรงค์ชัยอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต พนักงานขายโครงการ A.E. พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ++ เสนอขายโครงการต่างๆประสานงานทีมขายเยี่ยมลูกค้า .อายุ - ปี.ประสบการณ์ทำงาน - ปี.ปวส - ปริญญาตรี.สู้งาน.ขยัน.ซื่อสัตย์ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม / คอมมิสชั่น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม หจก.ณรงค์ชัยอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต /- ถนน สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

...เจ้าหน้าที่คลังสินค้า หางาน - หจก.ณรงค์ชัยอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต - เจ้าหน้าที่คลังสินค้า หจก.ณรงค์ชัยอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต เจ้าหน้าที่คลังสินค้า พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ดูแล ควบคุมคลังสินค้าจัดระเบียบสต๊อคสินค้าทำรายงานสต๊อครายวัน .อายุ - ปี.ประสบการณ์ทำงาน - ปี.ปวส - ปริญญาตรี.สู้งาน อดทน.ขยัน ต้องการเรียนรู้.ซื่อสัตย์ มีวินัย บางรัก กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม / เบี้ยขยัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม หจก.ณรงค์ชัยอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต /- ถนน สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


พนักงานขาย (ทเวนตี้วัน) สาขาสระบุรี

...พนักงานขาย (ทเวนตี้วัน) สาขาสระบุรี หางาน - บริษัท สตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซล จำกัด - พนักงานขาย (ทเวนตี้วัน) สาขาสระบุรี บริษัท สตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซล จำกัด พนักงานขาย (ทเวนตี้วัน) สาขาสระบุรี ธันวาคม ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป ขายสินค้าให้กับลูกค้า .เพศชาย, หญิง อายุไม่เกิน ปี วุฒิ ปวช ขึ้นไป.สามารถให้โปรแกรม Microsoft office ได้.มีความอดทนสูง ทัศนคติดี รักความก้าวหน้า สระบุรี -ค่าล่วงเวลา-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-โบนัสประจำปี-ปรับเงินประจำปี-เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ-ชุดฟอร์มพนักงาน-ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซล จำกัด /- ถ.มหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ -- โทรสาร -, - ...


สระบุรี 19 ธันวาคม 2559


พนักงานเร่งรัดหนี้สิน ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วนมาก

...พนักงานเร่งรัดหนี้สิน ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วนมาก หางาน - บริษัท สตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซล จำกัด - พนักงานเร่งรัดหนี้สิน ประจำสำนักงานใหญ่ **ด่วนมาก** บริษัท สตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซล จำกัด พนักงานเร่งรัดหนี้สิน ประจำสำนักงานใหญ่ **ด่วนมาก** ธันวาคม ระดับเงินเดือน - ประสานงานตามดิวชำระหนี้ของลูกค้่า สรุปรายงานต่างๆ .ปวช - ปริญญาตรี.เพศ หญิง.อายุไม่เกิน ปี.ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นอินเตอร์เน็ตได้.มีประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงินเร่งรัดหนี้สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร โบนัสประจำปี พักร้อน ปรับเงินเดือนประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซล จำกัด /- ถ.มหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ -- โทรสาร -, - ...


กรุงเทพมหานคร 19 ธันวาคม 2559


เจ้าหน้าทีขาย (Sale) สาขาฉะเชิงเทรา ด่วนมาก1

...นมาก** บริษัท สตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซล จำกัด เจ้าหน้าทีขาย (Sale) สาขาฉะเชิงเทรา **ด่วนมาก** ธันวาคม ระดับเงินเดือน - .ดูแลลูกค้าในเขตที่ได้รับผิดชอบ.เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าทั้งใหม่เก่า.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับตัวสินค้า บริการหลังการขาย.ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด.สามารถออกต่างจังหวัดได้ .จบ ปวส.-ปริญญาตรี .อายุไม่เกิน ปี.มีรถยนต์เป็นของตนเอง.มีประสบการณ์ทางด้านการขายอย่างน้อย ปี.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Word, Excel .มีวิสัยทัศน์ในการเสนอสิ่งใหม่ๆได้.มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ ที่ดี.สามารถขับรถออกต่างจังหวัดได้*** ฉะเชิงเทรา -ค่าล่วงเวลา-ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับพนักงานขาย)-ค่าInsentiveประจำไตรมาส (สำหรับพนักงานขาย)-ค่าน้ำมันรถ-ค่า-ค่าเบื้ยเลี้ยง-ประกันสังคม-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม AIA-ปรับเงินเดือนประจำปี-โบนัสประจำปี-ชุดฟอร์ม-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-ฝึกอบรม สัมมนา -เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ-ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซล จำกัด /- ถ....


ฉะเชิงเทรา 19 ธันวาคม 2559


Social Media ( Part time)

... ระดับเงินเดือน ชม.ละ บาทขึ้นไป ให้บริการลูกค้า AIS ผ่านช่องทาง Online Social Mediaงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานขั้นต่ำ ชั่วโมง/วัน .อายุ ปีขึ้นไป กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี.มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนได้ดี / พิมพ์ดีดคล่อง / มี Creative ความคิดสร้างสรรค์ .มีความรับผิดชอบ / รักในงานบริการ / กล้าตัดสินใจ / เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีน้ำใจ / ตรงต่อเวลา / มีความเชื่อมั่นในตัวเอง.Update เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ ใช้ Smart Phone สามารถใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี.ชอบเล่น Social Network / รักการอ่าน (Self-Learning) พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร สมัครด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น. ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ทำการสาขาถนนพระราม ใกล้ MRT สามย่าน ออกทางออกหมายเลข (วัดหัวลำโพง)โปรดแต่งกายสุภาพ เตรียมเอกสารสมัครงานให้พร้อม .สำเนาบัตร ปชช ..สำเนาทะเบียนบ้าน.สำเนาหลักฐานการศึกษา.รูปถ่าย หน้าตรง - นิ้ว รูป สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงเพิ่มเติม E-Mail methaphdais.co.thโทร.-- ต่อ - สอบถาม บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด ที่ทำการ ชั้น ถนนพระราม แขวง...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤษภาคม 2559


AIS Call Center ภาษาไทย (Full Time) -

...ิงานจริงค่าเบี้ยขยันเดือนละ , บ.ค่าพาหนะวันละ บ.ค่ากะวันละ บ.ค่าCompetencyค่า Incentiveค่าภาษาเดือนละ , บ .จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย . ขึ้นไป.พิมพ์ดีดคล่อง ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้.ทำงาน วัน หยุด วัน กัน / สัปดาห์.หากมีประสบการณ์ทำงานในสายวิชาชีพบริการ จะพิจารณารับเป็นพนักงานประจำเป็นกรณีพิเศษ บางรัก กรุงเทพมหานคร หากมีหลักฐานการอบรม มีประสบการณ์ ด้านการนำเสนอสินค้าการบริการ พูดภาษาท้องถิ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ- สิทธิประกันสังคม- ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต- โปรโมชั่นค่าโทรราคาพิเศษ- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดาเสียชีวิต- ทุนการศึกษาบุตร- สวัสดิการของเยี่ยมไข้- สหกรณ์ออมทรัพย์- Fitness สปา คาราโอเกะ สำหรับพนักงาน- อบรมความรู้ หลักสูตรใหม่ๆ อยู่เสมอฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคคล ที่ทำการสาขาถนนพระราม ชั้น (ใกล้ MRT สามย่าน ประตูทางออกที่ )- ส่ง Resume มาที่ Email- กรอกใบสมัคร Online ได้ที่ www.ais.co.th/applyjob/app_form.html**โปรดแต่งกายสุภาพ เตรียมเอกสารสมัครงานให้พร้อม**.สำเนาบัตรประชาชน.สำเนาทะเบียนบ้าน.สำเนาหลักฐานการศึกษา.หลักฐานผลการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย).รูปถ่าย หน้าตรง นิ้ว รูปฝ่ายบุคคลบริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัดที่ทำการสาขาถนนพระราม แขวง...


กรุงเทพมหานคร 28 เมษายน 2559


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 6 หน้า หน้าถัดไป >>