Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตภาษีเจริญ แขวงภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่แพทเทิร์น

...ลิตภัณฑ์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง2.อายุไม่เกิน 25 ปีขึ้นไป3.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป4.มีประสบการณ์ด้านออกแบบ อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป5.ใช้โปรแกรม Richpeace ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถ

...ัณฑ์/ติดรถส่งของอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.อายุ 25 ปีขึ้นไป3.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป4.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ5.ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ สุขุมรอบคอบ6.มีใบขับขี่ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

...งาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย/หญิง2.ปวช-ปวส.3.อายุ 25 ปี ขึ้นไป4.มีความขยันอดทน5.สามารถทำงานล่วงเวลาได้6.มีความรอบคอบช่างสังเกตุ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sales Coordinatorเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย

...บการณ์ 2 ปีขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์ด้านการประสานงานฝ่ายขายมาก่อน จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี6.มีทักษะในการเจรจาประสานงานกับผู้อื่นได้ดี7.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชี

...บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง2.วุฒิปวส-ปริญญาตรี3.อายุ 25 ปี ขึ้นไป4.มีความละเอียดรอบคอบ พร้อมที่จะเรียนรู้5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Excel เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างอิเลกทรอนิกส์

...ช่างแอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.อายุ 25 ปีขึ้นไป3.วุฒิปวช, ปวส., ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง ,อิเล็กทรอนิกส์, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง4.หากมีประสบการณ์ มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างไฟฟ้า

... หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย2.อายุ 18 ปี ขึ้นไป3.ปวช.-ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้าอิเล็คทรอนิค4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ5.เข้างาน 08.00 - 17.00 น. มี OT. บ้างหากมีงานต่อเนื่อง6.รับสมัคร ทำงานที่ เขต...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลฝ่ายผลิต

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย / หญิง2.อายุ 18 ปี ขึ้นไป3.วุฒิการศึกษา ปวช.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word , Excel ได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Management Trainee

...การตลาด/เลขา/ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัด3.ช/ญ.4.มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี5.สามารถใช้ ms.office ได้เป็นอย่างดี 6.พูด อ่าน เขียน ได้มากกว่า 1 ภาษา7.มีความรู้เรื่อง digital marketing, internet 8.มีความสามารถพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ธุรการ

...ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีใจรักด้านงานขาย2.ซื่อสัตย์อดทน3.คิดบวก4.พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับบจ.5.เดินทางต่างจังหวัด ออกบูธได้บ้าง6.พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับบจ. เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563