Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตภาษีเจริญ แขวงภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ธุรการ ประจำออฟฟิต

...28 ปีขึ้นไป2.วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส 3.ตรงต่อเวลาการทำงาน 4.มีความคล่องแคล่ว ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ5.มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี6.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย ( ไม่มีค่าคอมมิชชั่น)

...ญาตรี3.สามารถขับขี่รถยนต์ได้ 4.มีใบอนุญาตขับขี่5.มีมนูษยสัมพันธ์ดี6.มีภูมิลำเนาอยู่ในที่ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ7.** มีข้าราชการค้ำประกันซี 3 แบงค์การันตี **8.ขอคนสู้งาน ขยัน ตั้งใจที่จะเรียนรู้งาน ทำงานเป็นทีมได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


แมสเซนเจอร์ (สมัครโทร 02-801-3940-5 )

...3.สามารถขับขี่จักรยานยนต์ได้ 4.มีใบอนุญาตขับขี่5.มีมนูษยสัมพันธ์ดี6.มีภูมิลำเนาอยู่ในที่ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ7.** มีข้าราชการค้ำประกันซี 3 แบงค์การันตี **8.ขอคนสู้งาน ขยัน ตั้งใจที่จะเรียนรู้งาน ทำงานเป็นทีมได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


qc ตรวจสอบคุณภาพ(เสื้อผ้า)

...ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีประสบการณ์ ด้านงาน qc gement2.รุ้จักวิธี ขั้นตอนการ เย็บประกอบงาน3.อายุ ไม่เกิน 35 ปี 4.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sale

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย , หญิง2.อายุ 23 ปีขึ้นไป3.ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป4.ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป5.วุฒิการศึกษา การตลาด สาขาที่เกี่ยวข้อง6.มีรถยนต์7.มีใบอนุญาตขับขี่ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ธุรการ

...ับวิศวกร ทีมทดสอบ หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย/หญิง2.อายุ 18 ปีขึ้นไป3.วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่บัญชี

... บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ หญิง2.อายุ 23 ปีขึ้นไป3.ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป4.ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป5.วุฒิการศึกษา การบัญชี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


จัดซื้อ

...งาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย/หญิง2.อายุ 23 ปีขึ้นไป3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี4.ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (โทร.02-455-0139)

...ริ่มสร้างสรร ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน4.มีความรู้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี5.ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง 6.มีมนุษย์สัมพันธ์ เข้ากับคนได้ดี7.ใช้เทคโนโลยีได้อย่างชำนาญ8.มีความรู้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel ,Word.9.ตรงต่อเวลา เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย (Sale) กรุงเทพฯ และ เขตภาคเหนือ

... อย่างน้อย1- 2 ปีขึ้นไป5.มีรถยนต์ส่วนตัวบุคคลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน6.มีความรู้ด้านสินค้าอุปโภค บริโภค จะพิจารณาพิเศษ7.มีบุคคลิกดี มีใจรักงานขาย ยิ้มแย้ม ชอบพบปะลูกค้า มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี8.มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563