Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตภาษีเจริญ แขวงภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

Retail Operation Manager

...ร 1.ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท3.มีประสบการณ์ทำงานในระดับบริหาร อย่างน้อย 5 ปี4.สามารถบริหาร ทำแผนการตลาดได้5.สามารถทำแผนการปฏิบัติงาน บริหารบุคลากรให้ปฏิบัติตามแผนได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Area Manager

...t Word / Excel / Powerpoint6.มีความรู้เรื่องเครื่อง POS7.มีทักษะในการสื่อสาร สร้างทีมงาน เทรนนิ่ง สร้างทีมขาย8.มีภาวะผู้นำ รักการเปลี่ยนแปลง ชอบการแก้ปัญหา ทำงานกับคน9.สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


โฟร์แมนก่อสร้าง

...า คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ประสบการณ์คุมงานไม่น้อยกว่า 2 ปี2.เพศชาย3.ใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดี โปรแกรม word, excel4.สามารถทำงานต่างจังหวัดได้5.มีใบอนุญาตขับรถยนต์รถจักร์ยานยนต์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


วิศวกรโยธา

... วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ปริญญาตรีวิศวกรสาขาวิศวกรโยธา มีใบ กว.2.ประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี3.สามารถใช้โปรแกรม auto cad ,word, excel4.เพศชาย เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย (Sale Executive) ด่วน

...ที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง2.อายุไม่เกิน 35 ปี3.มีความรู้เรื่องสิ่งพิมพ์ / สินค้า IT4.มีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขายรถยนต์ ( โชว์รูม เพชรเกษม )

...ยุ 21-35 ปี3.วุฒิ ปวส.(เทียบเท่า) - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา4.บุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ดี5.มีใจรักงานขาย งานบริการ6.ชอบทำงานพบปะพูดคุยกับลูกค้า7.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่8.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทฯ มีการอบรมให้) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานรับ - ส่งเอกสาร

...ษา ม.6 - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)3.มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง4.มีใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์5.รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมณฑล6.สามารถขับรถยนต์ / มีใบอนุญาตขับรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ7.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานธุรการประสานงานขาย

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย - หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป2.วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)3.มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา4.มีความเข้าใจในเรื่องงานธุรการ5.รักในงานประสานงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย / หญิง2.อายุ 20 ปีขึ้นไป3.วุฒิ การศึกษา ปวช. - ปวส. ขึ้นไป (สาขาการตลาด)4.มีประสบกาณ์ด้านขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ5.มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ประจำสาขาเดอะมอลล์ บางแค)

...ทันตแพทย์/ผู้ช่วย คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป2.ปวช.ม.6 ม.3 N/A 3.มีใจรักงานบริการ4.เรียนรู้ได้เร็ว5.มีใจรักงานบริการ6.สามารถรับมอบหมายงานได้หลากหลาย เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563