Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตภาษีเจริญ แขวงภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

พนักงานขาย

...ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของบริษัทผู้บริหาร4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดีการสื่อสารที่ดี รู้กาลเทศะ5.มีไหวพริบในการแก้ไข เหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี ทำงานภายใต้ความกดดันได้6.มีประสบการณ์ความสามารถด้านการขายรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมเครื่องยนต์

...การทำงานของเครื่องยนต์ รุ่นเครื่องยนต์ ระบบการทำงานของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง4.สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของบริษัทผู้บริหาร5.มีมนุษย์สัมพันธ์ดีการสื่อสารที่ดี รู้กาลเทศะ6.หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายโฆษณา

...ญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ3.ละเอียด รอบครอบ พร้อมที่จะเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดีการสื่อสารที่ดี รู้กาลเทศะ ซื่อสัตย์สุจริต5.สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของบริษัทผู้บริหาร เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์

...การทำงานของเครื่องยนต์ รุ่นเครื่องยนต์ ระบบการทำงานของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง4.สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของบริษัทผู้บริหาร5.มีมนุษย์สัมพันธ์ดีการสื่อสารที่ดี รู้กาลเทศะ6.หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานทั่วไป(ฝ่ายผลิต) ด่วน (สนใจสมัครโทร 02-457-7011-2)

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป2.วุฒิการศึกษาระดับ ป. 6 ขึ้นไป3.ถ้าสามารถทำงานเชื่อมได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ4.มีความขยันอดทน ทัศนคติดี5.สามารถเริ่มงานได้ทันที6.ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

... 1.เพศหญิง อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป2.วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป3.เคยทำงานขาย เคยเป็น PC มาก่อน4.มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี5.มีใจรักงานด้านการบริการ กล้าแสดงออก6.สามารถเริ่มงานได้ทันที7.ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ MIS

...ตอร์ เช่น Photoshop,Adobe Iiiustrator โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง5.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี6.ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้7.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถส่งของ ( สมัครโทร 02-457-7011-2 )

...้สมัคร 1.เพศชาย อายุ 25- 36 ปี2.การศึกษา วุฒิ ป. 6 - ปวช.3.มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี มีความรู้เรื่องเส้นทาง กทม.-ปริมณฑล4.มีความขยัน อดทน สามารถเริ่มงานได้ทันที5.มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ประมาณราคา

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 21 - 35 ปี2.สามารถใช้โปรแกรม Autocad Gstarcad ได้3.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี4.มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ5.ขยัน รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


บัญชีและธุรการ (ด่วนมาก)

...นงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง 2.ไม่จำกัดอายุ3.ขยัน อดทน มีความสามารถในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลา4.ซื้อสัตย์ต่อวิชาชีพ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563