Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตภาษีเจริญ แขวงภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แม่บ้าน Housekeeper ด่วน

... แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 25-40 ปี2.มีความรับผิดชอบ3.สุขภาพแข็งแรง มีความขยัน อดทน 4.**เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ** เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ProgrammerSoftware Developer

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบปริญญาตรี ปวส.2.มีความสนใจการทำงานด้านพัฒนาโปรแกรม มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรม3.รักการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรม4.อดทนซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขายทางโทรศัพท์(Telesales)

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศsหญิง อายุ 20-35 ปี2.วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบเท่า3.ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นๆได้เป็นอย่างดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานส่งเอกสาร

.../ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย2.อายุ 22 - 35 ปี3.มีความขยัน อดทน4.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่5.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้6.รู้จักเส้นทางใน กทม.ปริมณฑล เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

...มวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ หญิง2.อายุ 22 - 35 ปี3.มีความรอบคอบ4.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่5.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ฝ่ายกราฟฟิก

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย/หญิง2.อายุ 25 - 35 ปี3.มีความรอบคอบ4.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่5.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้6.มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบงานกราฟฟิก ไม่น้อยกว่า 1 ปี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย กทม. (โทร.02-455-5580)

...ผู้สมัคร 1.เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 40 ปี2.ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไปเทียบเท่า3.มีใจรักงานขายทนต่อแรงกดดันได้ดี4.มีไหวพริบรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า5.มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี6.ซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขายต่างจังหวัด (โทร.02-455-5580)

...าย - หญิง อายุ 25 - 40 ปี2.ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไปเทียบเท่า3.มีใจรักงานขายทนต่อแรงกดดันได้ดี4.มีไหวพริบรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า5.มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี6.ซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา7.สามารถพักอาศัยต่างจังหวัดได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


โฟร์แมน งานตกแต่ง(ควบคุมงาน)

...ต้อง หมวดงาน โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 18-35 ปี2.ปวส. ขึ้นไป เทียบเท่า (จบการศึกษาแล้วเท่านั้น) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานเขียนแบบสถาปัตย์ (ภายใน)

...แต่ง/ประเมินราคางานเขียนแบบ/งานDrawing คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย - เพศหญิง2.อายุ 20-35 ปี3.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เทียบเท่า ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )4.ใช้โปรแกรม Autocad, Sketch Up เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563