Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตพระโขนง แขวงพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Fundraising Team Leaderผู้นำทีมระดมทุน-

...Fundraising Team Leaderผู้นำทีมระดมทุน- หางาน - Omniraise Fundraising Team Leader/ผู้นำทีมระดมทุน Share Omniraise Fundraising Team Leader/ผู้นำทีมระดมทุน พฤษภาคม หลาย ระดับเงินเดือน , - , /เดือน -บริหารทีมงานขายขนาด - คน ซึ่งทำงานในพื้นที่ต่างๆ กันได้แก่ พื้นที่สาธารณะนอกอาคาร ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรดโชว์ ในเขตกรุงเทพมหานคร-คัดเลือก ฝึกอบรม สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาบุคลากร เพื่อการเติบโตได้ตามเป้าหมาย-เป็นผู้นำของทีมงานขาย แบบอย่างที่ดีในการบรรลุเป้าหมายของตัวเอง เป้าหมายของทีม-ฝึกสอน ให้คำปรึกษาแก่ทีมงาน .มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานขายอย่างน้อย - ปี.มีประสบการณ์ในด้านการระดมทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีพลังความกระตือรือร้นสูง ซึ่งสามารถส่งต่อให้กับทีมงานได้.มีความยืดหยุ่น มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย.สามารถสร้างมาตรฐานที่สูงให้แก่ทีมงาน ในขณะที่ยังรักษาความเข้าอกเข้าใจความสัมพันธ์กับทีมงานได้เป็นอย่างดี.สามารถปรับตัวได้ดี (สามาถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง) พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร -เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น-การสนับสนุนในด้านการสรรหาคัดเลือกพนักงานเข้าสู่ทีมงาน โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล (เพ...


กรุงเทพมหานคร 16 พฤษภาคม 2561


ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ติดตามและประเมินผล

...ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ติดตามและประเมินผล หางาน - วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ติดตามประเมินผล Share วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ติดตามประเมินผล พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ๑. ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันนโยบาย แผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ๒. กำหนดติดตามตัวชี้วัดของ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรมต่างๆ ๓. รวบรวม สรุป ประเมินผล ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์ ประจำปี ๔. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง .สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี ไม่เกิน ๔๐ ปี.กำหนดติดตามตัวชี้วัดของ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรมต่างๆ.รวบรวม สรุป ประเมินผล ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์ ประจำปี.หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร . กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. ประกันอุบัติเหตุ. ศึกษาดูงานในต่างประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม /วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก-/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง ...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤษภาคม 2561


ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ฝ่ายบุคคล)

... ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ฝ่ายบุคคล) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ๑.จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล บริหารงานด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการสายสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์กร๒.จัดการการดำเนินงานด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยการสรรหาคัดเลือก จัด ค่าตอบแทน การฝึกอบรม การให้คำปรึกษาการลงโทษบุคลากร การวางแผนตรวจสอบประเมินทบทวนผลงานของบุคลากร๓.จัดการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรโดยออกแบบโปรแกรมการอบรมการสร้างบรรยากาศในการทำงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร การพัฒนาบุคลากร การมีส่วนร่วมของบุคลากรการทำงานของบุคลากร อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์๔.ร่วมจัดทำติดตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการกับฝ่ายวิชาการ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ความต้องการขององค์กร๕.แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการให้คำปรึกษาที่ดี การสร้างความสัมพันธ์ในทุกระดับ ทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคลากรทุกระดับของการบริหารจัดการ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือความสัมพันธ์ในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว .สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี.จบการศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในการบริหารงานระดับองค์กร ไม่น้อยกว่า ๓ ปี.มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานในเชิงรุก.มีความสามารถในการเข้าใจสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี.มีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์แผนในการติดตามประเมินผล.มีความสามารถในการจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมเป็นวิทยากร.ไม่จำกัดเพศ ...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤษภาคม 2561


PC วิ่งจัดเรียงชีส โซนพระราม 4 เอกมัย ทองหล่อ

... เอกมัย ทองหล่อ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,/เดือน วันทำง่าน ทำงาน วัน หยุด วัน/สัปดาห์ **วันหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์**เวลาทำงาน .-. น.มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามปฎิทินของบริษัทฯ วัน/ปีรายได้ตามจริงดังนี้.ฐานเงินเดือน ,/เดือน .ค่า /เดือน (ค่าโทรฯ โอนให้พร้อมเงินเดือน เพราะต้องแจ้งเข้า-ออกงาน แชร์โลเคชั่น ส่งงานต่างๆ ทางไลน์กลุ่ม).ค่าอินเซ็นทีฟ ,/เดือน (อินเซ็นทีฟ ประเมินจากการขาด ลา มาสาย การทำงานต่าง ๆ).ค่าเบี้ยขยันพิเศษ /เดือน (โอนให้พร้อมเงินเดือน).ค่ารถ ,/เดือน (โอนให้พร้อมเงินเดือน**รายได้รวม ,/เดือน**โซนพระราม - เอกมัย - ทองหล่อ ดูแลทั้งหมด สาขา **เข้าวันละ - สาขา/วัน** (มีตารางการทำงานให้)- วิลล่า มาร์เก็ต K-Village พระราม - แม็คโคร พระราม- เทสโก้โลตัส พระราม - บิ๊กซี พระราม- แม็กซ์แวลู พาร์คเลน เอกมัย- แม็กซ์แวลู เกตเวย์ เอกมัย- บิ๊กซี เอกมัย- ฟู้ดแลนด์ ทองหล่อ- วิลล่า ทองหล่อ- แม็คโคร ทองหล่อ- ท็อปส์ ทองหล่อรับ สนใจสมัครงานพี่เฟียร์ทางไลน์Line id ifearfearyพร้อมแจ้งโซนที่สนใจสมัครงาน .ทุกเพศ อายุ ปีขึ้นไป.จบวุฒิ ม. ขึ้นไป.มีประสบการณ์จัดเรียงสินค้า เคยทำงานในห้างมาก่อน อย่างน้อย เดือนขึ้นไป รู้จักระบบการจัดเรียงแบบ FIFO สามารถจัดเรียงสินค้าได้เป็นอย่างดี.สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถทำงานจัดเรียงสินค้าได้.ขยันอดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ...


กรุงเทพมหานคร 14 พฤษภาคม 2561


บัญชี-

...บัญชี- หางาน - บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด บัญชี Share บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด บัญชี พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - - จัดทำขัอมูลต่าง ๆ ในรูปแบบทางการบัญชี-การเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายด้านบัญชี-การเงิน .เพศชาย - หญิงอายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชีสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้ทักษะในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS-office / Express ได้เป็นอย่างดี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม danstickerโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤษภาคม 2561


เลขานุการ-

...เลขานุการ- หางาน - บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขานุการ Share บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขานุการ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - - จัดทำวาระการประชุม นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น ๆ- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุ ขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี ขี้นไป.เก็บรักษาความลับทั้งเรื่องของบริษัทฯ เรื่องส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร - โบนัส - โบนัสพิเศษ เมื่ออยู่ครบ ปี (จ่าย , บ.)- พักผ่อนประจำปี- ลาต่างๆ เช่นลากิจ,ลาป่วย,ลาพักร้อนฯ- หยุดนักขัตฤกษ์ ไม่น้อยกว่า วันทำการ- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม danstickerโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤษภาคม 2561


ฝ่ายบุคคล(ด้านเงินเดือน และค่าตอบแทน)-

...ฝ่ายบุคคล(ด้านเงินเดือน และค่าตอบแทน)- หางาน - บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ฝ่ายบุคคล(ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน) Share บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ฝ่ายบุคคล(ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน) พฤษภาคม - ระดับเงินเดือน - - ดำเนินการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ให้เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง .เพศ หญิงอายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี ขี้นไป.สามารถใช้โปรแกรมเงินเดือนได้เป็นอย่างดี.มีความละเอียดรอบคอบ, มีความรับผิดชอบสูง สามารถรักษาความลับได้เป็นอย่างดี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร - โบนัส - โบนัสพิเศษ เมื่ออยู่ครบ ปี (จ่าย , บ.)- พักผ่อนประจำปี- ลาต่างๆ เช่นลากิจ,ลาป่วย,ลาพักร้อนฯ- หยุดนักขัตฤกษ์ ไม่น้อยกว่า วันทำการ- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม danstickerโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤษภาคม 2561


ช่างคุมเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท

...ช่างคุมเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท หางาน - บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ช่างคุมเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท Share บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ช่างคุมเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป อยู่ที่ประสบการณ์ คุมเครื่องพิมพ์ไวนิล Out door .เพศชาย-หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.ไม่จำกัดวุฒิ การศึกษา.มีประสบการณ์คุมเครื่องพิมพ์ กรุงเทพมหานคร .โบนัส.โบนัสพิเศษ อยู่ครบ ปี( จ่าย , บ.).พักผ่อนประจำปี.ลาต่างๆเช่น ลากิจ,ลาป่วย,ลาพักร้อน ฯ.หยุดนักขัตฤกษ์ ไม่น้อยกว่า วันทำการ.ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม danstickerโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤษภาคม 2561


กราฟฟิค ดีไซน์

...กราฟฟิค ดีไซน์ หางาน - บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด กราฟฟิค ดีไซน์ Share บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด กราฟฟิค ดีไซน์ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , -, ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น นามบัตร ป้ายแบนเนอร์ต่างๆ .เพศชาย-หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.ใช้โปรแกรมการออกแบบ เช่น AI,Core dore.มีความคิดสร้างสรรค์ ดีไซน์งาน.มีประสบการณ์ ออกแบบงานป้ายโฆษณา(พิจารณาเป็นพิเศษ) พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร .โบนัส .โบนัสพิเศษ เมื่ออยู่ครบ ปี (จ่าย , บ.).พักร้อน.ลาต่างๆ.หยุดนักขัตฤกษ์ ไม่น้อยกว่า วันทำการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม danstickerโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤษภาคม 2561


พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำบิ๊กซี อ่อนนุช)

...พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำบิ๊กซี อ่อนนุช) หางาน - บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำบิ๊กซี อ่อนนุช) Share บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำบิ๊กซี อ่อนนุช) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค .เพศชาย / หญิง.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิม.ขึ้นไป.มีความรู้ตัวสินค้า.มีประสบการณ์ขาย พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่.ค่าคอมมิชชั่น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด / ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤษภาคม 2561