Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตพระโขนง แขวงพระโขนง กรุงเทพมหานคร

AUTOMATION ( PLC )

... ลักษณะการทำงาน หมวดงาน วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึษา ปวช. ขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 03 มีนาคม 2563


วิศวกรวัดคุม

... ลักษณะการทำงาน หมวดงาน วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึษา ปวช. ขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 03 มีนาคม 2563


พนักงานจัดซื้อ

...เบิกเงินให้ผู้รับเหมา หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิปริญญาตรี อายุ 25 ปี ขึ้นไป2.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 03 มีนาคม 2563


ช่างไฟฟ้า

...ลักษณะการทำงาน หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ18 ปีขึ้นไป2.วุฒิการศึกษา ม.3 เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 03 มีนาคม 2563


วิศวกรไฟฟ้า

... หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึษา ปวช. ขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 03 มีนาคม 2563


วิศวกรเครื่องกล

... หมวดงาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรมวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึษา ปวช. ขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 03 มีนาคม 2563


วิศวคอมพิวเตอร์

...ำงาน หมวดงาน วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบปริญญาตรี ขึ้นไป2.อายุ 22 ปีขึ้นไป3.สามารถออกต่างจังหวัด เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 03 มีนาคม 2563


ช่างเชื่อม

...ะการทำงาน หมวดงาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ18 ปีขึ้นไป2.วุฒิการศึกษา ม.3 เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 03 มีนาคม 2563


พนักงานส่งเสริมการขาย

... หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ 22 - 28 ปี2.ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ ,คอมพิวเตอร์ ,สารสนเทศ เกรด 2.5 ขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 28 กุมภาพันธ์ 2563


พนักงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน

... หมวดงาน วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี2.ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี เกรด 2.5 ขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 28 กุมภาพันธ์ 2563