Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตพระโขนง แขวงพระโขนง กรุงเทพมหานคร

พนักงานบัญชีอาวุโส

...พนักงานบัญชีอาวุโส หางาน - บริษัท เอ็น.เอ็ม. เร้นท์อะคาร์ จำกัด พนักงานบัญชีอาวุโส หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท เอ็น.เอ็ม. เร้นท์อะคาร์ จำกัด พนักงานบัญชีอาวุโส มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ทำวางบิล รับเช็คลงข้อมูลในระบบประสานงานทั่วไป หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .ชายหญิง.ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ปี.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป.หากมีประสบการณ์ทำงานบริษัทรถเช่าจะพิจารณาพิเศษ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็น.เอ็ม. เร้นท์อะคาร์ จำกัด ถนนพระรามที่ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร -, โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 02 มกราคม 2562


พนักงานติดรถส่งสินค้า1

...พนักงานติดรถส่งสินค้า หางาน - บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด พนักงานติดรถส่งสินค้า หมวด พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ Share บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด พนักงานติดรถส่งสินค้า มกราคม ระดับเงินเดือน . ติดรถส่งสินค้า(รถปิคอัพ) เพื่อยกสินค้าส่งให้ลูกค้า หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .ชาย อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศีกษา ม./ปวช./ปวส. .ประสบการณ์ - ปี ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ ซอยพานิชกุล ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร --- # โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 02 มกราคม 2562


พนักงานขับรถส่งสินค้า1

...พนักงานขับรถส่งสินค้า หางาน - บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด พนักงานขับรถส่งสินค้า หมวด พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ Share บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด พนักงานขับรถส่งสินค้า มกราคม ระดับเงินเดือน .ขับรถปิคอัพส่งสินค้าภายในกรุงเทพปริมณฑล หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .ชาย อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศีกษา ม./ปวช./ปวส. .ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป.รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ ดีพอควร.มีคนค้ำประกัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ ซอยพานิชกุล ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร --- # โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 02 มกราคม 2562


พนักงานการตลาด

...พนักงานการตลาด หางาน - บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด พนักงานการตลาด หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด Share บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด พนักงานการตลาด มกราคม ระดับเงินเดือน พนักงานการตลาด รายละเอียดของงาน จะให้รายละเอียดในการสัมภาษณ์ เพราะมีหลาย รายละเอียดที่ต้องดูแลสินค้าไม่เหมือนกัน หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด .ชาย/หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศีกษา ปริญญาตรี/โท.ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ ซอยพานิชกุล ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร --- # โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 02 มกราคม 2562


พนักงานธุรการสำนักงาน1

...พนักงานธุรการสำนักงาน หางาน - บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด พนักงานธุรการสำนักงาน หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล Share บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด พนักงานธุรการสำนักงาน มกราคม ระดับเงินเดือน .ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆภายในฝ่ายที่สังกัด.ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆภายในบริษัท หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .ชาย/หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศีกษา ปวช./ปวส สาขาการบัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Officeได้ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ ซอยพานิชกุล ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร --- # โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 02 มกราคม 2562


พนักงานธุรการบุคคล1

...พนักงานธุรการบุคคล หางาน - บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด พนักงานธุรการบุคคล หมวด บุคคล/ฝึกอบรม/Training Share บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด พนักงานธุรการบุคคล มกราคม ระดับเงินเดือน .จัดทำเอกสารขาดงาน ลาพักร้อน ลากิจ มาสาย สถิติในการทำงาน ลงบันทึกประวัติ .จัดทำรวบรวมแบบประเมินต่างๆ.ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หมวดงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Training .ชาย/หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศีกษา ปวช./ปวส. .ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Officeได้ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ ซอยพานิชกุล ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร --- # โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 02 มกราคม 2562


ผู้จัดการอพาร์ทเม้นต์

...ผู้จัดการอพาร์ทเม้นต์ หางาน - อนันตวิทย์ ผู้จัดการอพาร์ทเม้นต์ Share อนันตวิทย์ ผู้จัดการอพาร์ทเม้นต์ ธันวาคม ระดับเงินเดือน , บริหาร จัดการ อพาร์ทเม้นต์ขนาด ห้อง ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยครอบคลุมงานช่าง บุคคลากร การเงิน ลูกค้า .ดูแล แก้ปัญหาจัดการความเรียบร้อยทั่วไปในแต่ละวัน.รายงานผลงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะในแต่ละเดือน.ดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม.รับลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดี.ทำบิลลิ่งเก็บเงิน สมุทรปราการ - สถานที่ปฏิบัติงานอยู่ตรงข้ามฟาร์มจระเข้ สมุทรปราการ- ทำงาน วันต่อสัปดาห์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม อนันตวิทย์ / ศูนย์การค้าพระโขนงด้านหลังสุขุมวิทพลัส คอนโดมีเนียม พระราม กรุงเทพฯ ...


สมุทรปราการ 30 ธันวาคม 2561


ผู้จัดการอพาร์ทเม้นต์

...ผู้จัดการอพาร์ทเม้นต์ หางาน - อนันตวิทย์ ผู้จัดการอพาร์ทเม้นต์ Share อนันตวิทย์ ผู้จัดการอพาร์ทเม้นต์ ธันวาคม ระดับเงินเดือน , บริหาร จัดการ อพาร์ทเม้นต์ขนาด ห้อง ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยครอบคลุมงานช่าง บุคคลากร การเงิน ลูกค้า .ดูแล แก้ปัญหาจัดการความเรียบร้อยทั่วไปในแต่ละวัน.รายงานผลงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะในแต่ละเดือน.ดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม.รับลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดี.ทำบิลลิ่งเก็บเงิน สมุทรปราการ - สถานที่ปฏิบัติงานอยู่ตรงข้ามฟาร์มจระเข้ สมุทรปราการ- ทำงาน วันต่อสัปดาห์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม อนันตวิทย์ / ศูนย์การค้าพระโขนงด้านหลังสุขุมวิทพลัส คอนโดมีเนียม พระราม กรุงเทพฯ ...


สมุทรปราการ 30 ธันวาคม 2561


ผู้จัดการอพาร์ทเม้นต์

...ผู้จัดการอพาร์ทเม้นต์ หางาน - อนันตวิทย์ ผู้จัดการอพาร์ทเม้นต์ Share อนันตวิทย์ ผู้จัดการอพาร์ทเม้นต์ ธันวาคม ระดับเงินเดือน , บริหาร จัดการ อพาร์ทเม้นต์ขนาด ห้อง ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยครอบคลุมงานช่าง บุคคลากร การเงิน ลูกค้า .ดูแล แก้ปัญหาจัดการความเรียบร้อยทั่วไปในแต่ละวัน.รายงานผลงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะในแต่ละเดือน.ดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม.รับลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดี.ทำบิลลิ่งเก็บเงิน สมุทรปราการ - สถานที่ปฏิบัติงานอยู่ตรงข้ามฟาร์มจระเข้ สมุทรปราการ- ทำงาน วันต่อสัปดาห์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม อนันตวิทย์ / ศูนย์การค้าพระโขนงด้านหลังสุขุมวิทพลัส คอนโดมีเนียม พระราม กรุงเทพฯ ...


สมุทรปราการ 30 ธันวาคม 2561


ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน(ด่วน)1

...ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน(ด่วน) หางาน - บริษัท สตาร์บอร์ด ดีไซน์ จำกัด ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน(ด่วน) Share บริษัท สตาร์บอร์ด ดีไซน์ จำกัด ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน(ด่วน) ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกตลง .ดูแลระบบซ่อมบำรุงตรวจรักษาเครื่องจักร อื่นๆ ของ โรงงาน.. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง. ตรวจติดตามควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง. ผู้รับเหมาผู้ขาย เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึง ประสานงาน ตรวจสอบหน้างาน. สนับสนุนงานฝ่ายผลิต เช่น เชื่อมงานโครงสร้าง ต่างๆ. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หากต้องการทราบรายละเอียด ให้ได้ที่ .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานโรงงานอย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า สามารถเดินสายไฟ ซ่อมแซม ตรวจสอบ แก้ไขได้.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท สตาร์บอร์ด ดีไซน์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม starboard starboarddesign.thโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [...


กรุงเทพมหานคร 27 ธันวาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 จาก 295 หน้า หน้าถัดไป >>