Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตพระโขนง แขวงพระโขนง กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าครัว ประจำสาขา บางนา

...หัวหน้าครัว ประจำสาขา บางนา หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด หัวหน้าครัว ประจำสาขา บางนา Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด หัวหน้าครัว ประจำสาขา บางนา กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,+ ดูแลงานครัวทั้งหมดดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดทำอาหารเสิร์ฟลูกค้าจัดเตรียมวัตถุดิบ .เพศชาย - หญิง.อายุ -ปี.วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรีทุกสาขา .มีประสบการณ์ครัวมาก่อน .มีความรับผิดชอบ.มีภาวะความเป็นผู้นำ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม mai_vaidyakula Recruitcrg/?ref=aymt_homepage_panelโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สมัครงาน ผู้จัดการร้าน, ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน...


กรุงเทพมหานคร 09 กรกฎาคม 2561


นวตกร นักประดิษ ออกแบบ

...นวตกร นักประดิษ ออกแบบ หางาน - Servo Vision Co.,Ltd. นวตกร นักประดิษ ออกแบบ Share Servo Vision Co.,Ltd. นวตกร นักประดิษ ออกแบบ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - นวตกร นักประดิษ ออกแบบ สร้างต้นแบบ .มุ.ปวช ปวส.ป ตรี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร ประ กันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม nusolโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานนวตกร นักประดิษ ออกแบบ สร้างต้นแบบ - สอบถาม Servo Vision Co.,Ltd. / ถนน สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 09 กรกฎาคม 2561


พนักงานทั่วไปและการผลิต ประกอบ ตรวจเช็ค

...พนักงานทั่วไปและการผลิต ประกอบ ตรวจเช็ค หางาน - Servo Vision Co.,Ltd. พนักงานทั่วไปการผลิต ประกอบ ตรวจเช็ค Share Servo Vision Co.,Ltd. พนักงานทั่วไปการผลิต ประกอบ ตรวจเช็ค กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - .ม.ม.ปวช พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม nusolโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานพนักงานทั่วไปการผลิตพนักงานทั่วไปการผลิต ประกอบ ตรวจเช็ค - สอบถาม Servo Vision Co.,Ltd. / ถนน สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 09 กรกฎาคม 2561


Merchandise Product (หลายอัตรา)

...Merchandise Product (หลายอัตรา) หางาน - บริษัท โปรไทย จำกัด Merchandise Product (หลาย) Share บริษัท โปรไทย จำกัด Merchandise Product (หลาย) กรกฏาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ควบคุม ดูแล วางแผนงานให้พนักงานจัดเรียงสินค้า(PC) ใต้ความดูแลของหัวหน้างานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท .อายุ - ปี.วุฒิปวส. - ปริญาตรี สาขาการตลาดสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ ขายด้าน FMCG จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์ PC อย่างน้อย ปี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร ค่าเดินทาง, โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม wioowi https//www.facebook.com/prothai.hr.โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โปรไทย จำกัด ซอยลาซาล แยก ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ - โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 09 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (หลายอัตรา)

...เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (หลายอัตรา) หางาน - บริษัท โปรไทย จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (หลาย) Share บริษัท โปรไทย จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (หลาย) กรกฏาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ประสานงานขาย, เปิดออเดอร์, ดึงยอด, ช่วยงานSales .อายุ - ปี.วุฒิปวส. - ปริญาตรี สาขาการตลาดสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้ด้าน FMCG จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม wioowi https//www.facebook.com/prothai.hr.โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โปรไทย จำกัด ซอยลาซาล แยก ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ - โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 09 กรกฎาคม 2561


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำโซน เมืองสมุทรปราการ บางพลี บางบ่อ บางเสาธง

...ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำโซน เมืองสมุทรปราการ บางพลี บางบ่อ บางเสาธง หางาน - บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำโซน เมืองสมุทรปราการ บางพลี บางบ่อ บางเสาธง Share บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำโซน เมืองสมุทรปราการ บางพลี บางบ่อ บางเสาธง กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร ลักษณะงาน. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร. ให้บริการซื่อฝาก-ขาย/ โอน/ รับฝากเงินตราตราสารต่างประเทศ. ให้บริการโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด ให้บริการทำธุรกรรมทางธนาคารต่างๆ. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร .เพศชายหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ปี.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา.เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร พ้นภาระทางทหารแล้ว (มีเอกสาร สด. สด.).มีบุคลิกภาพดี มีใจรักด้านการบริการ.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์งานธนาคาร พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร ผลตอบแทน...


กรุงเทพมหานคร 06 กรกฎาคม 2561


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำโซน สยามสแควร์ ปทุมวัน ราชดำริ หลังสวน

...ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำโซน สยามสแควร์ ปทุมวัน ราชดำริ หลังสวน หางาน - บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำโซน สยามสแควร์ ปทุมวัน ราชดำริ หลังสวน Share บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำโซน สยามสแควร์ ปทุมวัน ราชดำริ หลังสวน กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร ลักษณะงาน. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร. ให้บริการซื่อฝาก-ขาย/ โอน/ รับฝากเงินตราตราสารต่างประเทศ. ให้บริการโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด ให้บริการทำธุรกรรมทางธนาคารต่างๆ. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร .เพศชายหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ปี.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา.เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร พ้นภาระทางทหารแล้ว (มีเอกสาร สด. สด.).มีใจรักงานบริการงานขาย มีสุขภาพแข็งแรง.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์งานธนาคาร พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร ผลตอบแทน...


กรุงเทพมหานคร 06 กรกฎาคม 2561


โปรแกรมเมอร์ programmer

...โปรแกรมเมอร์ programmer หางาน - Servo Vision Co.,Ltd. โปรแกรมเมอร์ programmer Share Servo Vision Co.,Ltd. โปรแกรมเมอร์ programmer กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - โปรแกรมเมอร์ programmer .ป ตรี.ม.ปวช.ปวส พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม nusolโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงpart time , adviser - สอบถาม Servo Vision Co.,Ltd. / ถนน สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 06 กรกฎาคม 2561


วิศวกร ออกแบบ เครื่องกลอัตโนมัติ

...วิศวกร ออกแบบ เครื่องกลอัตโนมัติ หางาน - Servo Vision Co.,Ltd. วิศวกร ออกแบบ เครื่องกลอัตโนมัติ Share Servo Vision Co.,Ltd. วิศวกร ออกแบบ เครื่องกลอัตโนมัติ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - วิศวกร ออกแบบ เครื่องกลอัตโนมัติ เขียนแบบ solidwork D .ป ตรี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม nusolโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานวิศวกร ออกแบบ เครื่องกลอัตโนมัติ เขียนแบบ solidwork D - สอบถาม Servo Vision Co.,Ltd. / ถนน สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 06 กรกฎาคม 2561


พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(คปภ.บางนา อาคารบางนาธานี)-

...พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(คปภ.บางนา อาคารบางนาธานี)- หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(คปภ.บางนา อาคารบางนาธานี) Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(คปภ.บางนา อาคารบางนาธานี) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน , -ขับรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้,รถเก๋ง,กระบะ)ให้เจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ภายในกรุงเทพฯปริมณฑล ต่างจังหวัด-ดูแลทำความสะอาดบำรุงรักษาเครื่องรถยนต์ -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .***เพศชาย***.อายุ - ปี .วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพปริมณฑลได้เป็นอย่างดี.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท .มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง.บุคคลิกภาพดี มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้.พร้อมเริ่มงานทันที พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆตามกฏหมายแรงงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานกรุงเทพ --,-...


กรุงเทพมหานคร 06 กรกฎาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 จาก 249 หน้า หน้าถัดไป >>