Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตพระโขนง แขวงพระโขนง กรุงเทพมหานคร

พนักงานร้านกาแฟ

... ตามโครงสร้างบริษัท . ต้อนรับ ทักทาย รับทราบความต้องการของลูกค้า ดำเนินการจัดเตรียม ส่งมอบกาแฟ เครื่องดื่มให้ได้ตามมาตรฐานของร้าน. แนะนำเสนอขายสินค้าภายในร้านให้ลูกค้าอย่างสุภาพ. รับฟังปัญหาคำติชมของลูกค้า นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง. รักษาตรวจเช็คทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณร้านให้เรียบร้อย สะอาด น่านั่งอยู่เสมอ. สร้างบรรยากาศการทำงาน ดูแลรักษาความสะอาดภายในร้านให้เหมาะสมกับการต้อนรับลูกค้า. ปิดยอดการขายประจำวัน จัดเก็บเงิน เพื่อส่งมอบให้ผู้บังคับบัญชา. ตรวจนับสต็อคสินค้า พร้อมจัดทำรายงาน ตรวจเช็ควัตถุดิบภายในร้านให้มีประมาณพอเหมาะสมกับการขายในแต่ละวัน. เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาความสามารถ ให้เหมาะสมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ทางร้านจัดขึ้น. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศชาย/หญิง.- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ขึ้นไป เทียบเท่า.- ประสบการณ์ในงานบริการอย่างน้อย - ปี.- สามารถทำงานเป็นกะได้ มีใจรักงานบริการ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อพัฒนาตนเอง.- รักงานบริการ การต้อนรับดูแลลูกค้า.- มีความอดทนต่อสภาวะความกดดันในงาน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขต...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2561


ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

...ระชุมทางเทคนิคกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบโครงการ . ประสานงานกับ ลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าเกิดการถ่ายทอดข้อมูลอย่างถูกต้อง . ประสานงานกับผู้ผลิตจำหน่ายอุปกรณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจัดหาจัดส่งอุปกรณ์ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกำหนดระยะเวลา . ควบคุมการบริหารงานภายใน การวางแผนจัดสรรกำลังคน กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมในการดูแลจัดการปัญหาที่พบแนวทางการแก้ไข การดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการ เป็นต้น . จัดให้มีการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการทั้งในด้านการบริหาร ลักษณะทางเทคนิคของโครงการ รวมถึงการอภิปรายผล การทำงาน กิจกรรมทางเทคนิค การวิเคราะห์ การทดสอบ ในการปฏิบัติการภาคสนามProject Manager . อายุ ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์. มีประสบการณ์การบริหารโครงการ ควบคุมการก่อสร้างอาคารแบบ High Rise หากเคยคุมการก่อสร้างโรงแรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ .มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ .มีภาวะผู้นำสูง เป็นนักเจรจา นักประสานงาน สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ.ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขต...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2561


พนักงานขับรถผู้บริหาร (ประจำหน่วยงาน AIS) แถวพระขโนง

...พนักงานขับรถผู้บริหาร (ประจำหน่วยงาน AIS) แถวพระขโนง หางาน - บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหาร (ประจำหน่วยงาน AIS) แถวพระขโนง Share บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหาร (ประจำหน่วยงาน AIS) แถวพระขโนง มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, ขับรถ รับส่ง ผู้บริหาร ของ AIS ตามคำสั่ง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา . - . น.บ้านผู้บริหาร อยู่ พื้นที่บางจาก เขตพระขโนง .. เพศชาย อายุ - ปี ไม่มีพันธะทางทหาร บุกคลิกดี.. วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ ฯ ปริมณฑล ที่ปฏิบัติงานจริง.. ขยัน มีใจรักงานบริการ มีความอดทน.. มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ.. ไม่สูบบุหรี่,ดื่มเหล้า.. มีที่พักแถว ละแวกใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.. มีที่พักอยู่ บริเวณ พื้นที่บางจาก เขตพระขโนง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ. ประกันสังคมตามกฎหมาย. กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย. ประกันชีวิต. ประกันอุบัติเหตุ. เงินเบิกล่วงหน้า. วงเงินรักษาพยาบาล กรณีประกันอุบัติเหตุ , บาท ต่อครั้ง. วันลาป่วย / ลากิจตามกฎหม...


กรุงเทพมหานคร 09 มกราคม 2561


นศ. ฝึกงาน เอกสาร ประสารงาน (นครปฐม สาย7)

...นศ. ฝึกงาน เอกสาร ประสารงาน (นครปฐม สาย) หางาน - บริษัท ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด นศ. ฝึกงาน เอกสาร ประสารงาน (นครปฐม สาย) Share บริษัท ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด นศ. ฝึกงาน เอกสาร ประสารงาน (นครปฐม สาย) มกราคม ระดับเงินเดือน - นศ.ที่ต้องการฝึกงาน เอกสาร ประสารงาน นศ.จบใหม่ .นศ.จบใหม่ที่ต้องการฝึกงาน.อายุ -.เพศหญิง นครปฐม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม naparsorn Tonmsxโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด / ซอยชุลีพร ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร - ...


นครปฐม 09 มกราคม 2561


เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย ( Security Suard )

...เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย ( Security Suard ) หางาน - บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย ( Security Suard ) Share บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย ( Security Suard ) มกราคม ระดับเงินเดือน รายได้รวม , .เพศชาย อายุ - ส่วนสูง ซม. ขึ้นไป.วุฒิการศึกษามัธยมศึกษา ม. ขึ้นไป.ไม่ระเบิดหู.น้ำหนักตัวไม่เกินมาตรฐาน.ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง.ปฎิบัติงานได้ทั้งกะเช้า กะ กลางคืน.สามารถทำงานต่างจังหวัดได้.ไม่มีประวัติอาชญากรรม พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร - ค่าทำงานเกิน กะ/สัปดาห์ บาท- เงินโบนัสประจำปี- สวัสดิการประกันสังคม - เงินสำรองเลี้ยงชีพ ชุดเครื่องแบบพนักงานฟรี - สิทธิการลา (ลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อนประจำปี อื่นๆ)- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี,งานแข่งขันกีฬาสีประจำปี- เงินเบิกล่วงหน้า- เงินเบี้ยขยัน ,เงินรางวัลพนักงานดีเด่นพร้อมประกาศเกียรติคุณ- ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ- เงินตอบแทนการทำงานในช่วงวันหยุดเทศกาล- ค่าทำงานล่วงเวลา- มีที่พักรถับส่งใกล้หน่วยงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


กรุงเทพมหานคร 08 มกราคม 2561


เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ (Security Engineer)

...เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ (Security Engineer) หางาน - บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ (Security Engineer) Share บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ (Security Engineer) มกราคม ระดับเงินเดือน ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา .เพศชาย ผ่านเกณฑ์ทหาร สูง ซม.ขึ้นไป อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ม., ปวช. ,ปสว. , ปริญญาตรี ทุกสาขา.สามารถขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถปฎิบัติงานกะได้.ไม่มีประวัติอาชญากรรม สารเสพติด.หากมีประสบการณ์เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย รับอนุญาต จะพิจารณาเป็นพิเศษ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร - เงินโบนัสประจำปี- สวัสดิการประกันสังคม - เงินสำรองเลี้ยงชีพ ชุดเครื่องแบบพนักงานฟรี - มีที่พักสถานที่ปฎิบัติงานฟรี ,เงินรางวัลอายุงาน- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี,งานแข่งขันกีฬาสีประจำปี -ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD) ตรวจสุขภาพประจำปี,ประกันชีวิต- เงินเบี้ยขยัน ,เงินรางวัลพนักงานดีเด่นพร้อมประกาศเกียรติคุณ -เงินรางวัลการขับขี่ปลอดภัยประจำเดือน-เงินตอบแทนการทำงานในช่วงวันหยุดเทศกาล-เงินรางวัลการกระทำคุณความดี...


กรุงเทพมหานคร 08 มกราคม 2561


พนักงานควบคุมเอกสาร

...พนักงานควบคุมเอกสาร หางาน - บริษัท เคไอเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด พนักงานควบคุมเอกสาร Share บริษัท เคไอเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด พนักงานควบคุมเอกสาร มกราคม ระดับเงินเดือน เอกสาร ISO งานด้านบุคคล .ผู้หญิง อายุ ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษาวุฒิปริญญาตรี.ประสบการณ์ - ปี เกี่ยวกับงานด้าน ISO พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร .เบี้ยขยัน.โบนัส.ชุดฟอร์ม.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่.ท่องเที่ยวประจำปี.สวัสดิการอื่น ๆ.มีข้าวฟรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ ( --)สมัครได้ด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เคไอเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 08 มกราคม 2561


รับสมัครงานพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Electrolux ประจำ Index บางนา ด่วนมาก

...รับสมัครงานพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Electrolux ประจำ Index บางนา ด่วนมาก หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงานพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Electrolux ประจำ Index บางนา ด่วนมาก Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงานพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Electrolux ประจำ Index บางนา ด่วนมาก มกราคม ระดับเงินเดือน ,+คอมมิชชั่น เป็น Promoter ประจำ เเนะนำขาย สินค้า ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Electrolux สินค้าคือ ( ตู้เย็น,เครื่องซัก, เครื่องดูดฝุ่น,เตาไมโครเวฟ,เครื่องปั่น)ทำงาน วันต่อสัปดาห์ หยุด วัน ( หยุดไม่ตรงกับ ศุกร์- เสาร์-อาทิตย์ ) เวลาทำงาน ชั่วโมง/วัน พัก ชั่วโมง-เงินเดือน บาท +commission+Inccentive รายตัวทุกตัว+ค่าเป้า-ประกันสังคม+อื่นๆอีกมากมาย .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- (ต้องมีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อน).***ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงานใด ๆ ทั้งสิ้น*** พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


กรุงเทพมหานคร 08 มกราคม 2561


รับสมัครงานพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Electrolux ประจำ Index บางนา ด่วนมาก

...รับสมัครงานพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Electrolux ประจำ Index บางนา ด่วนมาก หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงานพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Electrolux ประจำ Index บางนา ด่วนมาก Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงานพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Electrolux ประจำ Index บางนา ด่วนมาก มกราคม ระดับเงินเดือน ,+คอมมิชชั่น เป็น Promoter ประจำ เเนะนำขาย สินค้า ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Electrolux สินค้าคือ ( ตู้เย็น,เครื่องซัก, เครื่องดูดฝุ่น,เตาไมโครเวฟ,เครื่องปั่น)ทำงาน วันต่อสัปดาห์ หยุด วัน ( หยุดไม่ตรงกับ ศุกร์- เสาร์-อาทิตย์ ) เวลาทำงาน ชั่วโมง/วัน พัก ชั่วโมง-เงินเดือน บาท +commission+Inccentive รายตัวทุกตัว+ค่าเป้า-ประกันสังคม+อื่นๆอีกมากมาย .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- (ต้องมีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อน).***ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงานใด ๆ ทั้งสิ้น*** พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


กรุงเทพมหานคร 08 มกราคม 2561


รับสมัครด่วน ตำแหน่ง Content Marketing ประจำ อุดมสุข

...รับสมัครด่วน ตำแหน่ง Content Marketing ประจำ อุดมสุข หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด รับสมัครด่วน Content Marketing ประจำ อุดมสุข Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด รับสมัครด่วน Content Marketing ประจำ อุดมสุข มกราคม ระดับเงินเดือน - จัดทำเนื้อหา ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบทความ โฆษณาContent ประเภทอื่น ๆ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นำ Content ไปวางแผนงาน ประสานงานไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการควบคุมงานให้เป็นไปตามวางไว้นำเสนอผลงานของตนเองให้ทีมงานที่เกียวข้อง .เพศ ชาย.อายุ - ปี.การศึกษาป. ตรี โท สาขาที่เกี่ยวข้อง.ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์Microsoft office พื้นฐาน หากมีความสามารถในโปรแกรมการตัดต่อรูป โปรแกรมทางด้านกราฟฟิค วีดีโอ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.ประสบการณ์มีประสบการณ์ในงานเขียนคิด Content อย่างน้อย ปี.มีทัก๋ษะในการวางแผนติดตามงานตามแผนได้เป็นอย่างดี.มีใจรักในด้านรถยนต์ /ยานยนต์ สามารถทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูงได้ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการทำงาน. วันทำงาน จันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์). เวลาทำงาน. - . น. สถานที่ปฎิบัติงานอ...


กรุงเทพมหานคร 07 มกราคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 จาก 249 หน้า หน้าถัดไป >>