Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตพระโขนง แขวงพระโขนง กรุงเทพมหานคร

พนักงานบัญชี1

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด พนักงานบัญชี หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด พนักงานบัญชี มกราคม ระดับเงินเดือน , .ทำบัญชีค่าสินค้า ค่าส่งเสริมการขาย ค่าบริการ ฯลฯ.บันทึกค่าใช้จ่ายประจำเดือนของฝ่ายต่างๆ.จัดทำรายงานภาษี ภงด. ภงด. ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ-ขาย.จัดทำรายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .ชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ ปีขึ้นไป ด้านบัญชี.สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ ซอยพานิชกุล ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร - โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 21 มกราคม 2562


พนักงานบัญชี1

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด พนักงานบัญชี หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด พนักงานบัญชี มกราคม ระดับเงินเดือน , .การลงบัญชีค่าสินค้า ค่าส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่าย ฯลฯ.การทำเอกสารภาษีซื้อ ภาษีขาย.ดูแลเอกสารสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับสัญญาจ้างทำของ ฯลฯ.ทำรายงานภาษ๊ หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .ชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ ซอยพานิชกุล ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร - โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 21 มกราคม 2562


ผู้จัดการ อาคาร (ภว เรสสิเดนท์เชียล หาดใหญ่)1

... บริษัท ภว เรสสิเดนท์เชียล จำกัด ผู้จัดการ อาคาร (ภว เรสสิเดนท์เชียล หาดใหญ่) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ควบคุมการจัดการเกี่ยวกับการดูแลรักษาอาคารทรัพย์สิน.ดูแลเรื่องการให้การบริการ,ประสานงานแก้ไขปัญหา การควบคุมการดำเนินการในควบคุมการปฎิบัติงาน ในเรื่องต่างๆ.การควบคุมงบประมาณ การดูแลควบคุมพนักงาน.ประสานงานการซ่อมบำรุงระบบงานต่างๆประจำอาคาร ติดตามผลการแก้ปัญหา.ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย หมวดงาน ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เทียบเท่า.มีประสบการณ์ อย่างน้อย ปีขึ้นไป.หากมีความรู้ด้านงานก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดี.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้.ปฏิบัติงาน ที่ ซอยกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สงขลา ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ภว เรสสิเดนท์เชียล จำกัด ถนนสุขุมวิท ซอยโรงเรียนพงษ์เวชอนุสรณ์ แยก - แขวง...


สงขลา 21 มกราคม 2562


พนักงานฝ่ายกฎหมาย-

...พนักงานฝ่ายกฎหมาย- หางาน - บริษัท เคพีวี ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ จำกัด พนักงานฝ่ายกฎหมาย หมวด กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้ / ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล Share บริษัท เคพีวี ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ จำกัด พนักงานฝ่ายกฎหมาย มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - ด้านบังคับคดี- ด้านจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า- ต่อวีซ่า ใบอนุญาติทำงานของคนต่างด้าว- เสมียนทนายทำงาน จ.-ศ. เวลา . -. น. หมวดงาน กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .เพศหญิง/ชาย .วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถขับรถยนต์มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถเริ่มงานได้ทันที พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสถานที่ทำงาน / หมู่บ้านมณียาวิลล์ ซ.วชิรธรรมสาธิต ถ.สุขุมวิท / แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สนใจส่งประวัติส่วนตัว,ประสบการณ์ทำงาน มาที่อีเมล virada.alovegimail.comโทร. -- คุณวิรดา - สอบถาม ...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ (ด่วน)

...ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ (ด่วน) หางาน - บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ (ด่วน) หมวด จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics / นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ Share บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ (ด่วน) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง จัดทำใบสั่งซื่้อ จัดทำใบโอนเงิน เปิด L/C ตรวจเช็คเอกสารนำเข้าส่งออกประสานงานกับ Shipping หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ .เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี-การเงิน, Export-Import.มีประสบการณ์ทำงานด้าน Export -Import อย่างน้อย ปี.สามารถโต้ตอบ Email ได้เป็นอย่างดี.ภาษาอังกฤษได้ TOIEC SCORE POINT ขึ้นไป.สามารถใช้ MS Office ได้ดี.สามารถเร่ิมงานได้ทันที พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, - Ext. (คุณอัญชลี)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2562


งาน "Call Center สกิลภาษาอังกฤษ" ติด BTS บางนา ฐานเงินเดือน 20000-25000 สวัสดิการเพียบ-

...งาน "Call Center สกิลภาษาอังกฤษ" ติด BTS บางนา ฐานเงินเดือน - สวัสดิการเพียบ- หางาน - P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. งาน "Call Center สกิลภาษาอังกฤษ" ติด BTS บางนา ฐานเงินเดือน ,-, สวัสดิการเพียบ หมวด ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center / นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา Share P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. งาน "Call Center สกิลภาษาอังกฤษ" ติด BTS บางนา ฐานเงินเดือน ,-, สวัสดิการเพียบ มกราคม ระดับเงินเดือน - - Respond to customer queries with information about products and services or technical assistance.- Collect customer information pertinent to business objectives, such as name, address, demographic and financial information.- Process order information; schedule appointments.- Maintain detailed records of contacts หมวดงาน ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา .Diploma, bachelor degree..Experience in call center, telemarketing, telesales, customer service roles.Good English written and verbal communication abilities and interpersonal skills พระโขนง, บางน...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2562


วิศวกร

...วิศวกร หางาน - บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด วิศวกร หมวด วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง Share บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด วิศวกร มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง วางแผนเตรียมงานสำหรับการก่อสร้างตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา หมวดงาน วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง .เพศ ชาย.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป.สามารถเขียนแบบ ออกแบบโครงสร้าง ประมาณราคาได้.สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด เลขที่ ถนนรามบุตรี แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 15 มกราคม 2562


แมสเซ็นเจอร์1

...แมสเซ็นเจอร์ หางาน - บริษัท สตาร์บอร์ด ดีไซน์ จำกัด แมสเซ็นเจอร์ หมวด พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ / Share บริษัท สตาร์บอร์ด ดีไซน์ จำกัด แมสเซ็นเจอร์ มกราคม ระดับเงินเดือน .รับเช็ค-วางบิล.ส่งเอกสาร-ส่งพัสดุ.ส่งของ หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .เพศชาย อายุ - ปี.มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ มีรถจักรยายยนต์มือถือเป็นของตนเอง.มีประสบการณ์ รู้เส้นทางในกรุงเทพ ปริมณฑลเป็นอย่างดี.มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตนตามกฎอย่างเคร่งครัด.อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบสูง.ไม่มีประวัติอาชญากรรมยาเสพติด.มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว.พูดจาสุภาพ ร่วมงานกับผู้อื่นได้.มีผู้ค้ำประกัน คน พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร - ค่าสึกหรอเดือนละ พัน-หยุดพักร้อนประจำปีตามอายุงาน - วัน/ปี-เบี้ยขยัน รายเดือนๆ /ราย เดือน ,-โบนัสประจำปี-ชุดยูนิฟอร์ม-สังสรรค์ปีใหม่-ท่องเที่ยวประจำปีของบริษัท-ทำงาน จ.-เสาร์ .-. น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม starbo...


กรุงเทพมหานคร 15 มกราคม 2562


แคชเชียร์ร้านขายของ

...แคชเชียร์ร้านขายของ หางาน - Convenient Park แคชเชียร์ร้านขายของ หมวด งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ Share Convenient Park แคชเชียร์ร้านขายของ มกราคม ระดับเงินเดือน , คิดเงินให้ลูกค้าตรวจสอบสินค้าภายในร้านแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ .เป็นคนที่สามารถเรียนรู้ได้เร็ว.สามารถเข้ากับคนได้หลายประเภท.สามารถเข้างานได้ตามเวลาที่กำหนด พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Convenient Park ซอยสุขุมวิท / แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 14 มกราคม 2562


Marketing officer

... บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด Marketing officer หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด Marketing officer มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง งานใน Marketing officer แบ่งงานการตลาดออกเป็นประเภทดังนี้) การตลาดด้าน Product ) การตลาดด้านลูกค้าบริษัท,ประกันสังคม กองทุน ) การตลาดด้านลูกค้าประกันชีวิต หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศชาย , หญิง อายุ - ปี.การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหาร การตลาด.มีประสบการณ์ในการตลาดอย่างน้อย ปี.มีบุคลิภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง.ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม luckchill Kluaynamthaiโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนพระราม แขวง...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 295 หน้า หน้าถัดไป >>