Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตพระนคร แขวงพระนคร กรุงเทพมหานคร

IT Support

...กิน 40 ปี4.สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์5.มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีความซื่อสัตย์6.ขับรถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ7.มีความรู้พื้นฐานด้านระบบเครือข่าย Systems Managerment & Security Management จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


พระนครศรีอยุธยา 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

... 1.เพศหญิง / ชาย2.วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. - ปริญญาตรี3.อายุไม่เกิน 40 ปี4.มีความรู้ ความสามารถ ด้านการใช้โปรแกรมสำนักงาน5.หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ6.มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีความซื่อสัตย์ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


พระนครศรีอยุธยา 27 มกราคม 2563


ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ระบบเน็ตเวิร์คและระบบสายสัญญาณต่างๆ

... 1.เพศ ชาย2.วุฒิการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป3.อายุไม่เกิน 40 ปี4.มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีความซื่อสัตย์5.หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ6.ต้องมีใบรับรองการอบรมด้านไฟฟ้า7.ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


พระนครศรีอยุธยา 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

... บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อบรมฝึกสอนทีมงานได้2.ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เพื่อนร่วมงานตนเอง3.มีความรับผิดชอบสูง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการสถานี (ปั้มน้ำมันเชลล์)

...ารขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีความรับผิดชอบ สม่ำเสมอ เป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงาน2.สามารถสื่อสารกับพนง.หัวหน้างานได้ดี3.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี4.วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย (บริษัท นิมเบิล คอร์ปอเรชั่น เขตพระนคร)

...พนักงานขาย (บริษัท นิมเบิล คอร์ปอเรชั่น เขตพระนคร) บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด ตำแหน่ง พนักงานขาย (บริษัท นิมเบิล คอร์ปอเรชั่น เขตพระนคร) ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ธุรการทั่วไป

... ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน หน้าที่เกี่ยวกับ Supportt งานด้านบัญชี(ปฏิบัติงานที่อำเภอผักไห่ จ....


พระนครศรีอยุธยา 27 มกราคม 2563


ออกแบบสื่อโฆษณาและIT

...esign คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย/หญิง2.ปริญญาตรีทุกสาขา 3.สามารถขับรถยนต์ได้4.มีความรู้ความสามารถ ในการออกแบบ เขียนแบบได้5.มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Internet ได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


พระนครศรีอยุธยา 27 มกราคม 2563


บัญชี-การเงิน

... จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน 1.รับ-จ่าย ชำระหนี้ลูกค้า 2.วางบิลเก็บเงิน 3.คีย์เอกสารเกี่ยวกับการเงินเข้าระบบ 4.ใช้ระบบ Exp (ปฏิบัติงานที่่ อ.ผักไห่ จ....


พระนครศรีอยุธยา 27 มกราคม 2563


ช่างยนต์หรือช่างกลโรงงานหรือช่างโยธา

...รุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน สามารถซ่อมบำรุงรถยนตร์ในโรงงานเครื่องจักรในโรงงานได้ (ปฏิบัติงานที่ อ.ผักไห่ จ....


พระนครศรีอยุธยา 27 มกราคม 2563