Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตพระนคร แขวงพระนคร กรุงเทพมหานคร

นักออกแบบ ดีไซน์ รูปภาพและป้ายโฆษณา

...นักออกแบบ ดีไซน์ รูปภาพและป้ายโฆษณา หางาน - Happio Place (แฮปปีโอ) - นักออกแบบ ดีไซน์ รูปภาพป้ายโฆษณา Happio Place (แฮปปีโอ) นักออกแบบ ดีไซน์ รูปภาพป้ายโฆษณา สิงหาคม ระดับเงินเดือน , - , ออกแบบป้ายBanner โลโก้ บรรจุภัณฑ์ ใบปลิว โบวชัว อื่นๆ .มีความรับผิดชอบ.ขยันอดทน.มีความคิดสร้างสรรค์ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร รับนักศึกษาจบใหม่- หยุด วัน/สัปดาห์- เบี้ยขยัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง-- กันต์ - สอบถาม Happio Place (แฮปปีโอ) ถนนประอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 20 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่ แผนก พัฒนาการผลิต

...เจ้าหน้าที่ แผนก พัฒนาการผลิต หางาน - บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด - เจ้าหน้าที่ แผนก พัฒนาการผลิต บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด เจ้าหน้าที่ แผนก พัฒนาการผลิต สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ทำหน้าที่ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตเครื่องสำอาง ลดปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน .เพศชาย,หญิง,สาวประเภทสอง อายุ - ปี .จบการศึกษาปวส.-ปริญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี.พัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหา สามารถทำเอกสารสอนงานผู้อิ่นได้.สามารถทำงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะหัน.มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร , มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พระนครศรีอยุธยา เบี้ยขยัน โบนัส ตรวจสุขภาพประจำปี งานเลี้ยงจับของรางวัลรางวัลอายุงาน ทุนการศึกษาบุตร ประกันสังคม อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด / ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ -- โทรสาร - ...


พระนครศรีอยุธยา 20 สิงหาคม 2560


พนักงานคลังสินค้า1

...พนักงานคลังสินค้า หางาน - บริษัท กวางอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด บริษัทในเครือ - พนักงานคลังสินค้า บริษัท กวางอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด บริษัทในเครือ พนักงานคลังสินค้า สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามวุฒิ+ประสบการณ์ .ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้าคงคลัง.ตรวจสอบความถูกต้องสินค้าคงคลัง .ควบคุมการกระจายสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม.จัดทำรายงานสินค้าคงคลัง .อายุ - ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.เพศชาย - หญิง.วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.ขึ้นไป.ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้(express)เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี.สมัครด้วยตนเอง โทรสอบถาม สมัคร Online.สามารถดูรายละเอียดบริษัท , ที่อยู่บริษัท เพิ่มเติมได้ที่ www.kwangham.com พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร เงินเดือน,ค่าครองชีพ,วันหยุดนักขัตกฤษ์,ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , คุณเจริญใจ,คุณธนพร ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามเพิ่มเติม -,- คุณเจริญใจ,คุณธนพร- - สอบถาม บริษัท กวางอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด บริ...


กรุงเทพมหานคร 20 สิงหาคม 2560


ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม-

...กสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้ - สรุปรายงาน KPI การฝึกอบรมประจำเดือนส่ง ผู้บังคับบัญชาภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารด้านฝึกอบรมที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ คือ- รับผิดชอบการออกแบบพัฒนาโครงการฝึกอบรม- จัดทำงบประมาณบริหารโครงการฝึกอบรม- กำหนดมาตรฐาน นโยบายระเบียบการดำเนินงานของโครงการฝึกอบรม- ควบคุมโครงการฝึกอบรมให้ดำเนินตามนโยบายขององค์การ- รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือก การพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม- เจรจาทำหน้าที่ตกลงกับบุคคลจากภายนอกองค์การ ซึ่งเข้ามาช่วยเหลือการฝึกอบรม- ประเมินผลโครงการฝึกอบรมรายงานต่อฝ่ายบริหารขององค์การ- ประชุมพบปะกับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ทั้งจากภายในภายนอกองค์การคุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาในวิชาซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารองค์การ เป็นต้น- มีความรู้ความสามารถประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารโครงการฝึกอบรม- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการประเมินโครงการฝึกอบรม- มีความเป็นผู้นำมีทักษะในการบริหาร- มีทักษะการสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งในระดับล่างจนระดับบนสุดขององค์การ- มีความสามารถในการสื่อสารทั้งในรูปของการเขียนการพูด- มีความรับผิดชอบความกระตือรือร้นในการทำงาน- มีความคิดสร้างสรรค์ .เพศชาย / หญิง.อายุ - ปี.ปริญญาตรีสาขาทรัพยากรมนุษย์ / การจัดการ / จิตวิทยาสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตร ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร.สามารถใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์ MS Officeได้คล่อง.มีภาวะการเป็นผู้นำ.บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการขององค์กรได้ ...


กรุงเทพมหานคร 20 สิงหาคม 2560


พนักงานออฟฟิส

...พนักงานออฟฟิส หางาน - บริษัท หนังสือพิมพ์สากล จำกัด - พนักงานออฟฟิส บริษัท หนังสือพิมพ์สากล จำกัด พนักงานออฟฟิส สิงหาคม ระดับเงินเดือน ดูแลงานบริการลูกค้าผู้อ่านหนังสือพิมพ์พิมพ์เอกสารจัดทำตารางเอ็กเซลยืนยันกับลูกค้า(มีพี่เลี้ยงสอนงาน) .ใช้คอมพิวเตอร์ได้.ใช้ word , Excel ได้.ขยัน ซื่อสัตย์ .ไม่จำกัดวุฒิ.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมโบนัสสิ้นปีอื่นๆ ไลน์ maogowen สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม maogowenโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ext ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท หนังสือพิมพ์สากล จำกัด / ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - ext โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 20 สิงหาคม 2560


ออกแบบเว็บไซต์ และภาพกราฟฟิค

...ออกแบบเว็บไซต์ และภาพกราฟฟิค หางาน - Happio Place (แฮปปีโอ) - ออกแบบ ภาพกราฟฟิค Happio Place (แฮปปีโอ) ออกแบบ ภาพกราฟฟิค สิงหาคม ระดับเงินเดือน - ออกแบบ ออกแบบป้ายBanner โลโก้ บรรจุภัณฑ์ ใบปลิว โบวชัว อื่นๆ .มีความรับผิดชอบ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร หยุด เสาร์ อาทิตย์มีเบี้ยขยัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง-- - สอบถาม Happio Place (แฮปปีโอ) ถนนประอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 19 สิงหาคม 2560


ผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant Manager)

...ผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant Manager) หางาน - บริษัท ดั้งเดิม จำกัด - ผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant Manager) บริษัท ดั้งเดิม จำกัด ผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant Manager) สิงหาคม - ระดับเงินเดือน ตามตกลง .- พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร - เงินเดือนประจำ- โบนัสประจำปี- ค่ารักษาพยาบาล- ประกันสังคม- เซอร์วิสชาร์จ- เบี้ยขยัน- หอพักพนักงาน- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- ชุดฟอร์มพนักงาน- ค่าอาหาร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- # -, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ รถเมล์ที่ผ่านหน้ากองฉลาก สาย ,,,,, - สอบถาม บริษัท ดั้งเดิม จำกัด ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - # -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 19 สิงหาคม 2560


พนักงานเสิร์ฟบริการ ชายหญิง ประจำร้าน SP สาขาโลตัสอยุธยา สัมภาษณ์ทราบ ติดต่อ082-005-4800พี่โอ๊ต

...พนักงานเสิร์ฟบริการ ชายหญิง ประจำร้าน SP สาขาโลตัสอยุธยา สัมภาษณ์ทราบ ติดต่อ--พี่โอ๊ต หางาน - บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) - พนักงานเสิร์ฟ/บริการ ชาย/หญิง ประจำร้าน S&P สาขาโลตัสอยุธยา สัมภาษณ์ทราบ --พี่โอ๊ต บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) พนักงานเสิร์ฟ/บริการ ชาย/หญิง ประจำร้าน S&P สาขาโลตัสอยุธยา สัมภาษณ์ทราบ --พี่โอ๊ต สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,บาท ขึ้นไป ( ไม่รวมค่าล่วงเวลาค่าอื่นๆ ) พนักงานเบเกอรี่-ต้อนรับลูกค้า-จดออเดอร์อาหาร-บริการลูกค้า .อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษา ป. ม. ปวช.ปวส.กศน..เพศ ชายหญิง.ทำงานเป็นกะได้.ทำงานเป็นกะได้ (เช้ากับบ่าย) พระนครศรีอยุธยา .เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) .เครื่องแบบพนักงาน.ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ,ต่างประเทศ.กองทุนประกันสังคม.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.การรักษาพยาบาล,ตรวจร่างกายประจำปี.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร.ส่วนลดในการซื้อสินค้า .ของขวัญวันเกิด.งานเลี้ยงประจำปี ,งานกีฬาสี.เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธ.อาคารสงเคราะห์).อาหารว่าง S&P ในงานประกอบพิธีต่างๆ.ปฏิบัติงานต่างประเทศ (เฉพาะครัวไทย).การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ.การเบิกเงินล่วงหน้า.ประกันชีวิต (AIA).ประกันอุบัติเหตุ.เงินสงเคราะห์ต่าง...


พระนครศรีอยุธยา 18 สิงหาคม 2560


รับสมัครพนักงานเชียร์ขายสี ยี่ห้อ Nippon Paint ประจำ สยามโกลบอลเฮ้าส์ อยุธยา (เปิด เดือน 22 พ.ย. 25

...รับสมัครพนักงานเชียร์ขายสี ยี่ห้อ Nippon Paint ประจำ สยามโกลบอลเฮ้าส์ อยุธยา (เปิด เดือน พ.ย. ) หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - รับสมัครพนักงานเชียร์ขายสี ยี่ห้อ Nippon Paint ประจำ สยามโกลบอลเฮ้าส์ อยุธยา (เปิด เดือน พ.ย. ) บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานเชียร์ขายสี ยี่ห้อ Nippon Paint ประจำ สยามโกลบอลเฮ้าส์ อยุธยา (เปิด เดือน พ.ย. ) สิงหาคม หลาย ระดับเงินเดือน +คอมมิชชั่น+ค่าเป้า พนักงานประจำเชียร์ขายสียี่ห้อ นิปปอน เพ้นท์รายได้ ,-,บ. (ตามประสบการณ์)+Incentive+Commission+OT+เบี้ยขยัน**มีเงินโบนัสให้ทุกๆ เดือน**ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุด วัน วันหยุดไม่ตรงกับ ศ.-ส.-อา. . - เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- มีประสบการณ์ขายสีทาบ้านมาโดยตรง วัสดุก่อสร้าง พระนครศรีอยุธยา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ - (เวลาทำการ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- สนใจสมัครงาน คุณแฟ้ม --- ID Line - สนใจสมัครงาน คุณพี -...


พระนครศรีอยุธยา 18 สิงหาคม 2560


QC (QC Inspector ) -

...QC (QC Inspector ) - หางาน - บริษัท อาวานซ์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - QC (QC Inspector ) บริษัท อาวานซ์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด QC (QC Inspector ) สิงหาคม ระดับเงินเดือน -ตรวจสอบชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือวัด .มีประสบการณ์ด้านการฉีดพลาสติกอย่างน้อย ปี.สามารถใช้เครื่องมือชิ้นงานได้ พระนครศรีอยุธยา ค่าเดินทาง, ค่าเช่าบ้าน, ค่าบุตร, ประกันอุบัติเหตุ ท่องเที่ยวประจำปีตรวจสุขภาพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาวานซ์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / หมู่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา -- โทรสาร - ...


พระนครศรีอยุธยา 18 สิงหาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 105 หน้า หน้าถัดไป >>