Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตป้อมปราบ แขวงป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร

พนักงานออกแบบสิ่งพิมพ์

...ign/Graphic Designการตลาดออนไลน์ Digital Online marketing คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย/หญิง2.อายุ 21 ปี ขึ้นไป3.Computer Graphic ปวช / ปวส. / ปริญญาตรี4.เงินเดือนตามประสบการณ์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชีทั่วไป (GL)

...าตรี สาขาบัญชี 3.มีประสบการณ์ทำงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป4.มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ5.ถ้าปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 7.สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

.../logistics คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิป.ตรีขึ้นไป ทุกสาขา2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี Microsoft excel,word3.มีความอดทนต่องาน4.สามารถรับสภาวะกดดันได้ดี5.มีความซื่อสัตย์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

...rammer/Webmaster/IOS-Android/UX-UI คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิป.ตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง2.มีความรู้ด้าน database SQL,Software hardware พื้นฐาน3.ระบบ network IP ADDRESS เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป

... บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบป.ตรี ขึ้นไป (สาขาบัญชีโดยตรง)2.มีประสบการณ์ ทำงานด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป3.สามารถปิดงบได้ ทำต้นทุนได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ขาย กรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุไม่เกิน 35ปี2.มีประสบการณ์ด้านงานขายไม่ต่ำกว่า 1ปี3.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป4.มีความซื่อสัตย์5.มีความขยัน / อดทนในการทำงาน6.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้7.สามารถอยู่ในสภาวะกดดันได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sale Supervisor

... 1.เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป2.วุฒิป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา3.มีใบอนุญาตขับขี่ รู้เส้นทางกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดเป็นอย่างดี4.มีความอดทนในการทำงาน5.มีประสบการณ์การบริหารงานขาย วางแผนการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


บัญชีลูกหนี้

... 1.เพศชาย หญิง ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี 2.วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี 3.มีประสบการณ์ทำงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป4.สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการ

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป2.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี 4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ5.สามารถขับมอเตอร์ไซด์ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ

...เทศ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง 2.อายุ 22-35 ปี3.วุฒิปริญญาตรี4.สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft officeพื้นฐานได้5.สามารถใช้โปรแกรมPhotoshopได้6.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาจีนได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563