Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตป้อมปราบ แขวงป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป

... บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบป.ตรี ขึ้นไป (สาขาบัญชีโดยตรง)2.มีประสบการณ์ ทำงานด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป3.สามารถปิดงบได้ ทำต้นทุนได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ขาย กรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุไม่เกิน 35ปี2.มีประสบการณ์ด้านงานขายไม่ต่ำกว่า 1ปี3.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป4.มีความซื่อสัตย์5.มีความขยัน / อดทนในการทำงาน6.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้7.สามารถอยู่ในสภาวะกดดันได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sale Supervisor

... 1.เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป2.วุฒิป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา3.มีใบอนุญาตขับขี่ รู้เส้นทางกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดเป็นอย่างดี4.มีความอดทนในการทำงาน5.มีประสบการณ์การบริหารงานขาย วางแผนการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


บัญชีลูกหนี้

... 1.เพศชาย หญิง ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี 2.วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี 3.มีประสบการณ์ทำงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป4.สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการ

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป2.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี 4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ5.สามารถขับมอเตอร์ไซด์ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ

...เทศ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง 2.อายุ 22-35 ปี3.วุฒิปริญญาตรี4.สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft officeพื้นฐานได้5.สามารถใช้โปรแกรมPhotoshopได้6.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาจีนได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

... ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึกษาระดับปวช. ถึงระดับปริญญาตรี2.ใช้โปรแกรม Microsoft excel ขั้นพื้นฐานได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


หัวหน้าหน่วยขาย Modern Trade (สินค้าCredit Consingment)

...ื่องนอน ที่นอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ6.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS OFFICE ได้ในระดับดี7.มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์8.สามารถเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ขายทั้งในกรุเทพฯต่างจังหวัด9.สามารถหาบุคคลค้ำประกันได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


รับสมัคร จนท.ธุรการ ประจำ สำนักงานการบินไทยหลานหลวง ด่วน

...ิผู้สมัคร 1.เพศ ชาย - หญิง2.อายุ(ปี) 22 - 353.วุฒิการศึกษา ป.ตรี4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ word ,excel, powerpoint , Internet5.มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน ได้6.สามารถเริ่มงานได้ทันที ตามตกลง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เปิดรับ จนท.ธุรการ ประจำที่ บมจ.การบินไทย สำนักงานหลานหลวง

...ี้ยขยัน 500 บาท/เดือน (ต้องไม่ขาดงาน,ไม่ลางาน,ไม่สาย) ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ 1.ป้อนข้อมูลลงระบบของสำนักงาน(โปรแกรมสำเร็จรูปสำนักงาน) 2.ทำเอกสารงานธุรการทั่วไป 3.ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4.รับ สถานที่ / วัน เวลา ปฏิบัติงาน 1. สถานที่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานหลานหลวง เขต ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563