Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตป้อมปราบ แขวงป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร

Callcenter สายการบิน (Reservation and Ticketing) ประจำสำนักงานหลานหลวง ด่วน

...ะด้านการพิมพ์ดีด ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ5.รักงานบริการ มีน้ำเสียงนุ่มนวลชัดเจน6.มีทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ่านออก เขียนได้ แนะตำตัวเองได้7.< หากเป็น Skill Eng จะมีค่าภาษาให้เพิ่มเติมค่ะ >8.***มีการอบรมให้ฟรีก่อนเริ่มงานค่ะ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เภสัชกรผลิตยาสมุนไพรแปรรูป (แผนไทย)

...รรคต่อการทำงาน6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี มีวุฒิภาวะ มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ7.มีความรู้ความสามารถในเรื่องของยาสมุนไพรไทย การแปรรูปสมุนไพรไทย8.มีที่พักที่อยู่ไม่ไกลจากที่ทำงาน สามารถเดินทางมาทำงานได้โดยไม่ลำบาก เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sales Executive (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) Sales Assistant (เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย)

...ยสัมพันธ์ดี มีใจรักการให้บริการลูกค้า8.มีความสามารถในการควบคุมตัวเอง ตรงต่อเวลา มีวินัย รับแรงกดดันได้ มีความรับผิดชอบสูง9.มีความสะดวกในการเดินทาง การทำงานนอกสถานที่ หากมีพาหนะเป็นของตัวเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานควบคุมเครื่องบดยา (ประจำร้านขายยาสมุนไพร)

...นพิเศษ **4.สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน5.มีความตั้งใจในการทำงาน เป็นคนละเอียดรอบคอบ มีความอดทน6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนได้ง่าย7.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ไม่เกี่ยงงานมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ8.ที่พักอยู่ไม่ไกลจากเขต...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขายกาแฟสด สมุนไพรหน้าร้าน

...ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต6.มีความรับผิดชอบในการทำงาน ตรงต่อเวลา มีวินัยในตัวเอง7.มีความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังในการทำงาน8.มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน 9.มีที่พักที่อยู่ไม่ไกลจากที่ทำงาน สามารถเดินทางมาทำงานได้โดยไม่ลำบาก เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ร่วมทุนร้านกาแฟ - เบอเกอร์รี่

...ัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง (โสด)2.อายุ 20 -30 ปี3.จบการศึกษา ปวช. ขึ้นไป4.มีประสบการณ์ ไม่มีก็ได้5.ต้องการความก้าวหน้า แบบมีหุ้นส่วนในบริษํทฯ6.ไม่ต้องนำเงินมาลงทุน7.รับสายไลน์ได้ไว ติดต่อกลับภายใน 3- 5 นาที เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Graphic Designer (ยินดีรับผู้มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป -ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)

...ิเทศศิลป์, ออกแบบบรรจุภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์, ศิลปกรรม สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง3.มีประสบการณ์ในงาน 2 ปีขึ้นไป4.ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator / Photoshop / Microsoft Office ได้5.ใช้โปรแกรม 3dmax / Autocad ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sale Admin Export (ยินดีรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป)

...ลิเมอร์ (Polymer) สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง3.มีประสบการณ์ในงาน 2 ปีขึ้นไป4.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี5.ใช้โปรแกรม Computer ได้ดี6.มีความรู้เกี่ยวกับ การขายออนไลน์ / การส่งออก (Export)7.สามารถเดินทางต่างประเทศได้เป็นบางครั้ง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส (ขาย Cosmetic เคมีภัณฑ์) มีรถยนต์ส่วนตัว

... 1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 26 - 35 ปี2.วุฒิ ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี , เครื่องสำอางค์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง3.มีประสบการณ์ในงาน 2-5 ปี4.มีรถยนต์ส่วนตัว + ขับรถยนต์ได้ *** (บริษัทฯ มีค่าเสื่อมรถ + ค่าน้ำมันให้) *** เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานคลังสินค้า - วุฒิ ม.3 - ปวส. รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง - ยินดีรับผู้ไ

...า/logistics คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป2.วุฒิ ม.3 - ปวส. (อ่าน ออก เขียนได้ / คิดเลขได้ )3.มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงาน4.ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563