Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร

ช่างเชื่อม

... ลักษณะการทำงาน หมวดงาน โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยช่าง

... หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 18 ปีขึ้นไป2.ผ่านการเกณฑ์ทหาร เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างประกอบ

...บดับเพลิง ระบบประปา หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ผ่านการเกณฑ์ทหาร2.อายุ 18 ปีบริบูรณ์3.ขยัน4.อดทน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


วิศวะ

...สมบัติผู้สมัคร 1.คุณสมบัติเพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี2.วุฒิการศึกษา ต่ำกว่า ม.63.สามารถเขียนแบบได้4.สามารถปฎิบัติงานหน่้างานได้5.มีความซื่อสัตว์6.เรียนรู้งานใหม่7.อดทน ขยัน8.มีความกระตือรือร้นในกาารทำงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ด่วนรับสมัคร พนักงานทั่วไปสโตร์

...์ที่ช่างเบิกนำมาคืน เช็คสต๊อกของว่ามีเหลือเบิกใช้ไม้ หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย/หญิง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


โฟร์แมน (โทร.081-839-7692 02-722-1083)

... ลักษณะการทำงาน หมวดงาน โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีประสบการณ์ด้านก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


วิศวกรโยธา (โทร.081-839-7692 02-722-1083)

... ลักษณะการทำงาน หมวดงาน วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีประสบการณ์ด้านก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป2.เขียนแบบ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Survey บางแสน จ.ชลบุรี (โทร.02-330-8737)

...งข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน *** สัมภาษณ์งานที่กทม.สำนักงานใหญ่ 71 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขต...


ชลบุรี 27 มกราคม 2563


วิศวกรประมาณราคา บางแสน จ.ชลบุรี (โทร.02-330-8737)

...3 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน ถอดแบบ คิดปริมาณงาน ประมูลงานโครงการ *** สัมภาษณ์งานที่กทม.สำนักงานใหญ่ 71 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขต...


ชลบุรี 27 มกราคม 2563


Project Manager บางแสน จ.ชลบุรี (โทร.02-330-8737)

...งข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน *** สัมภาษณ์งานที่กทม.สำนักงานใหญ่ 71 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขต...


นครราชสีมา 27 มกราคม 2563