Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางโพงพาง แขวงบางโพงพาง กรุงเทพมหานคร

พนักงานจัดการข้อมูลเทคนิค1

...ค้า-โทรสอบถาม /แนะนำการตั้งค่าต่างๆ ที่ตัวเครื่องลูกค้า ในทุก case ที่ตรวจสอบปัญหาแล้วปกติ สงสัยว่าเป็นปัญหาที่ตัวเครื่อง-โทรติดตามปัญหา Complaint ที่คงค้างกับทางหน่วยงานอื่นทั้งภายใน ภายนอกบริษัท-Support งาน Complaint จาก my AIS App. (Application บน มือถือของ AIS) .เพศ ชาย /หญิง อายุไม่เกิน ปี.จบการศึการปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต/วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต/เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ.สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ).มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลตัวเลขทางเทคนิคได้.สามารถทำความเข้าใจข้อมูลทางมือถือ.สามารถสื่อสารประสานงานได้เป็นอย่างดี.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ - , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครผ่าน E-mail recruitmentpccinter.com สมัครด้วยตนเองที่ทำการบริษัท(ตามเส้นทางด้านล่าง)ทุกวันจันทร์-ศกร์ เวลา .-.น.ติตด่อสอบถามเพิ่มเติมคุณ เกศรา (ต่อ ) คุณ สุเชษฐ์ (ต่อ )โทร. -- ต่อ -,--,-- - สอบถาม บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด / อาคารเอสวีโอเอ ชั้น ถนนพระราม แขวง...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2560


พนักงานบัญชีการเงิน-

...ี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด - พนักงานบัญชีการเงิน บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด พนักงานบัญชีการเงิน สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง - จัดทำ Petty Cash , PR- จัดทำ Stock โครงการเอกสารประกอบต่างๆ - จัดทำภาษี หัก ณ ที่จ่าย ส่งรายงานให้ถูกต้องตาม Due- จัดเก็บเอกสารงานด้านอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย .เพศ หญิง อายุ ระหว่าง - ปี.จบปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี/กานเงิน.มีประสบการณ์ ด้านงานบัญชี อย่างน้อย ปี ขึ้นไป.มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยันอดทน.มีวินัยในการทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ดี.สามารถใช้งาน MS. Office ได้เป็นอย่างดี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ - , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุที่ต้องการให้ชัดเจนสมัครด้วยตนเองที่บริษัท ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา .-. น.สอบถามเพิ่มเติมคุณ ครองนภา () คุณ เกศรา () คุุณ สุเชษฐ์ () - สอบถาม บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด / อาคารเอสวีโอเอ ชั้น ถนนพระราม แขวง...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2560


คนสวน โครงการเดอะวัลเลย์บ่อวิน จ.ชลบุรี

...คนสวน โครงการเดอะวัลเลย์บ่อวิน จ.ชลบุรี หางาน - บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - คนสวน โครงการเดอะวัลเลย์บ่อวิน จ.ชลบุรี บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด คนสวน โครงการเดอะวัลเลย์บ่อวิน จ.ชลบุรี สิงหาคม ระดับเงินเดือน , ดูแลงานสวนโครงการ ทำความสะอาดถนนโครงการดูแลความเรียบร้อยให้สวยงาน .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.ไม่จำกัดวุฒิ.มีความขยันอดทน.สุขภาพร่างกายแข็งแรง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม FifthDevelopmentGroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่โทรสอบถามข้อมูล ทำงานจันทร์-ศุกร์ Update ข้อมูล ที่ BTS สนามเป้าพระราม9 ซ.17

...เจ้าหน้าที่โทรสอบถามข้อมูล ทำงานจันทร์-ศุกร์ Update ข้อมูล ที่ BTS สนามเป้าพระราม ซ. หางาน - กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด - เจ้าหน้าที่โทรสอบถามข้อมูล ทำงานจันทร์-ศุกร์ Update ข้อมูล ที่ BTS สนามเป้า,พระราม ซ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด เจ้าหน้าที่โทรสอบถามข้อมูล ทำงานจันทร์-ศุกร์ Update ข้อมูล ที่ BTS สนามเป้า,พระราม ซ. สิงหาคม ระดับเงินเดือน + โทรสอบถามเพื่อปรับปรุงข้อมูลบุคคลให้เป็นปัจจุบันปฏิบัติงานที่ BTS สนามเป้า, ถ.พระราม ซ. .อายุ ปีขึ้นไป.ชาย / หญิง .ม. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา.มีทักษะในการสื่อสาร/การเจรจาต่อรองดี/การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้.น้ำเสียงไพเราะ.มีความรับผิดชอบในงาน.สามารถเริ่มงานได้ทันที ปฏิบัติงานที่ BTS สนามเป้า พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด / อาคารเอสวีซิตี้ ชั้น ถนนพระราม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กท...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลInternet โทรศัพท์ (ไม่ใช่งานขาย) ทำงานที่ ถ.ติวานนท์1

...กัด เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลInternet (ไม่ใช่งานขาย) ทำงานที่ ถ.ติวานนท์ สิงหาคม ระดับเงินเดือน , . แจ้ง/อธิบายข้อมูลบริการเบื้องต้นของ บมจ. กสท โทรคมนาคม (Information) ข้อมูลอื่นๆ ให้ผู้ใช้บริการทราบเข้าใจ. ดำเนินการประสานงานในเรื่องที่ผู้ใช้บริการร้องขอ (Service Request). รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. ให้บริการโทรออก (Outbound) เพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจแนะนำบริการงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน ปี บริบูรณ์ .คุณวุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์,บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ศิลปศาสตร์.สามารถปฎิบัติงานตามวันเวลาที่กำหนด เข้างานเป็นกะได้.สามารถใช้งาน Computer, โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมสำนักงานอื่นๆ ที่ใช้ปฎิบัติงาน.มีทักษะในการสื่อสาร นำเสียงดีน่าฟัง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถปฎิบัติงานเป็นผู้ให้บริการที่ดี.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ นนทบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด / อาคารเอสวีซิตี้ ชั้น ถนนพระราม แขวง...


นนทบุรี 16 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่บัญชี

...เจ้าหน้าที่บัญชี หางาน - บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ดูแลงานด้านบัญชี รับ-จ่าย ทำงานในระบบ RMS .เพศชาย/หญิง.อายุ ปี่ขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีสาขา การบัญชี ขึ้นไป.มีความรอบคอบ อดทนซื่อสัตย์ กรุงเทพมหานคร ชุดฟอร์ม ชุดต่อปี , โบนัสประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม FifthDevelopmentGroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


โฟร์แมน โครงการเดอะวัลเลย์บ่อวิน จ.ชลบุรี

...โฟร์แมน โครงการเดอะวัลเลย์บ่อวิน จ.ชลบุรี หางาน - บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - โฟร์แมน โครงการเดอะวัลเลย์บ่อวิน จ.ชลบุรี บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โฟร์แมน โครงการเดอะวัลเลย์บ่อวิน จ.ชลบุรี สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง คุมงาน ดูแลงานก่อสร้างที่ไซด์ โครงการเดอะวัลเลย์บ่อวินเชคตรวจสอบงานกับผู้รับเหมา .เพศชาย.อายุ ปี่ขึ้นไป.วุฒิปวส. สาขาก่อสร้างขึ้นไป.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์ กรุงเทพมหานคร ชุดฟอร์ม ชุด/ปี , กองทุนสำรองเลี่้ยงชีพ, โบนัสประจำปี,ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, ตรวจร่างกายประจำปี, กินเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม FifthDevelopmentGroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


พนักงานขายประจำห้างเซ็นทรัลรามอินทรา เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ โรบินสันสุขุมวิท โรบินสันพระราม9 เซ็นทรัลชิด

...พนักงานขายประจำห้างเซ็นทรัลรามอินทรา เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ โรบินสันสุขุมวิท โรบินสันพระราม เซ็นทรัลชิดลม สยามพารากอน หางาน - บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - พนักงานขายประจำห้างเซ็นทรัลรามอินทรา เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ โรบินสันสุขุมวิท โรบินสันพระราม เซ็นทรัลชิดลม สยามพารากอน บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พนักงานขายประจำห้างเซ็นทรัลรามอินทรา เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ โรบินสันสุขุมวิท โรบินสันพระราม เซ็นทรัลชิดลม สยามพารากอน สิงหาคม ระดับเงินเดือน , เป็นพนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า .เพศชาย เพศหญิง.อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม ขยันอดทน.สามารถปฏิบัติงานตามเวลาของห้างสรรพสินค้าได้.สามารถเดินทางเส้น BTS ได้ กรุงเทพมหานคร มีคอมมิชชั่นมีค่าล่วงเวลามีเงินรางวัลโบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม iccshopโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซอยสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


พนักงานขายพาร์ทไทม์ที่ห้างโตคิวมาบุญครอง

...พนักงานขายพาร์ทไทม์ที่ห้างโตคิวมาบุญครอง หางาน - บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - พนักงานขายพาร์ทไทม์ที่ห้างโตคิวมาบุญครอง บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พนักงานขายพาร์ทไทม์ที่ห้างโตคิวมาบุญครอง สิงหาคม ระดับเงินเดือน , ขายสินค้าใน SHOP HIS&HER ที่ห้างโตคิวมาบุญครอง .เพศชาย เพศหญิง (ขอเป็นนักศึกษา).อายุ- ปี.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม ขยันอดทน.สามารถทำงานตามเวลาห้างเปิดห้างปิดได้.สามารถเดินทางเส้น BTS ได้ กรุงเทพมหานคร - สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม iccshopโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซอยสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


ลูกค้าสัมพันธ์Call Center English Skill ให้ข้อมูล ไ่ม่ใช่งานขายไม่ใช่งานประกัน

...ลูกค้าสัมพันธ์Call Center English Skill ให้ข้อมูล ไ่ม่ใช่งานขายไม่ใช่งานประกัน หางาน - กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด - ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center English Skill ให้ข้อมูล ไ่ม่ใช่งานขาย,ไม่ใช่งานประกัน กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center English Skill ให้ข้อมูล ไ่ม่ใช่งานขาย,ไม่ใช่งานประกัน พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,-,+++ ให้ข้อมูลด้านสินค้า/บริการ (ไม่ใช่งานขายไม่ใ่ช่งานประกัน)กับลูกค้าที่เข้ามา ทาง, Email .วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา.สามารถสื่อสารภาษาอัีงกฤษได้ดี.มีค่าภาษาอังกฤษ .สถานที่ทำงาน ถ.พระราม, ถ.สาทร,ถ.ราษฎร์บูรณะ,ถ.ติิวานนท์,ถ.นนทบุรี,ถ.บางนา-ตราด กม.สัมภาษณ์ทราบผลทันที.ทำงาน วัน หยุด วัน บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม-ประกันสุขภาพ,ประกันกลุ่ม-ค่าOT-ค่ากะ-ปรับเงินประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---,-,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด / อาคารเอสวีซิตี้ ชั้น ถนนพระราม แขวงบางโพงพาง เขตยานนา...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 38 หน้า หน้าถัดไป >>