Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางโพงพาง แขวงบางโพงพาง กรุงเทพมหานคร

HR Manager

...HR Manager หางาน - บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด HR Manager Share บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด HR Manager พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ควบคุม ดูแลรับผิดชอบงาน HR ทั้งระบบ .เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล / การตลาด / สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในไม่น้อยกว่า - ปี.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี เสียสละ ทุ่มเท.สามารถใช้ MS Office โปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม-ประกันสุขกลุ่มสุขภาพ / อุบัติเหตุ-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ - , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด / อาคารเอสวีโอเอ ชั้น ถนนพระราม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ - ต่อ - , - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 18 พฤษภาคม 2561


พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ธนาคารกรุศรี

...ั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ. รับแจ้งปัญหา / ข้อเรียกร้องของลูกค้า ทำการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ พิจารณาหาคำตอบ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น. ติดตามงานที่ลูกค้าแจ้งเข้ามา กับลูกค้า เพื่อแจ้งผลการประสานงานให้ลูกค้าทราบ. รายงานปัญหาเร่งด่วนของลูกค้า ต่อผู้บังคับบัญชา ประสานงานกับหน่วยงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาของลูกค้า. เคารพในกฏนโยบายของธนาคารในการรับสายทุกเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากลูกค้า. ปฏิบัติงานต่างๆ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี .เป็นเพศชาย หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หากเป็นสาขา Business Computer จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน Call Center ตั้งแต่ ปีขึ้นไป.มีทักษะในการสื่อสาร มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า.ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล จับประเด็น มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น.มีทักษะในเรื่องการคำนวณ มีทักษะในการพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า คำต่อนาที.มีทักษะในการพูด น้ำเสียงไพเราะน่าฟัง.มีทักษะในด้านการบริหารอารมณ์.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ - , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด / อาคารเอสวีโอเอ ชั้น ถนนพระราม แขวง...


กรุงเทพมหานคร 18 พฤษภาคม 2561


พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Team Leader Call Center) ธนาคารกรุงศรี

...งาน หยุดพักตามระเบียบนโยบายของบริษัท. วางแผนจัดให้มีการสรุป เพื่อแจ้งข้อมูลให้แก่พนักงานในทีมทราบข้อมูลใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การบริการต่างๆ ทุกวัน. กระตุ้นให้กำลังใจแก่พนักงาน Call Center ในทีม เพื่อให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า. ให้ความช่วยเหลือ ฝึกฝน แนะนำพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ในการให้ข้อมูล จัดการข้อร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้า กระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า รวมทั้งให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะให้กับพนักงาน ยังเป็นประโยชน์แก่การรวบรวมข้อมูลไว้ใช้ต่อไป .เป็นเพศชาย หญิง อายุ ปีขึ้นไป.การศึกษาระดับปริญญาตรี โท ทุกสาขา.มีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน Call Center ตั้งแต่ ปีขึ้นไป .มีทักษะในการสื่อสาร มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล จับประเด็น.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีทักษะในเรื่องการคำนวณ.มีทักษะในการพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า คำต่อนาที.มีทักษะในการพูด น้ำเสียงไพเราะน่าฟัง มีทักษะในด้านการบริหารอารมณ์.มีทักษะด้านการบริหารทีม.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ - , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด / อาคารเอสวีโอเอ ชั้น ถนนพระราม แขวง...


กรุงเทพมหานคร 18 พฤษภาคม 2561


Customer SupportCall Center - เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำ ตึก SV City พระราม 3 ยินดีต้อนรับนักศึก

...วน พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - - ให้ข้อมูลลูกค้าทาง - ประสานงานระหว่างลูกค้าหน่วยงาน - จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย .ทุกเพศ.อายุระหว่าง - ปี.วุฒิการศึกษา ม. / ปวช / ปวส / ปริญญาตรี ทุกสาขา.สามารถทำงานที่พระราม ได้.ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ วัน หยุด วัน.** ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ **.**ิ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ **.รักงานบริการ.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ - ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - เบี้ยขยัน สามารถเลือกเวลาทำงานได้ กะ (เลือกเพียงกะเดียว) - กะเช้า เวลา .-. / . - . / . - . - กะบ่าย เวลา . - . / . - . - กะดึก เวลา . - . *** พิเศษ กะดึกมีค่ากะวันละ บาท *** สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานTel./โทร ต่อ Email praratthakornpar.co.th - สอบถาม กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด / อาคารเอสวีซิตี้ ชั้น ถนนพระราม แขวง...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤษภาคม 2561


ธุรการบัญชี-

...ธุรการบัญชี- หางาน - บริษัท มาศิริ อีควิปเม้นท์ จำกัด ธุรการบัญชี Share บริษัท มาศิริ อีควิปเม้นท์ จำกัด ธุรการบัญชี พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ประสบการณ์ - สนับสนุนงานฝ่ายบัญชี- ทำเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบขั้นตอนทางการบัญชี .จบ ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี.ทัศนคติดี เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ได้.อายุ ปีขึ้นไป.หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ.มีพื้นฐานความรู้ด้านงานบัญชี พร้อมที่จะพัฒนาตนเองในสายงานได้ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม masiriequip masiriโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาศิริ อีควิปเม้นท์ จำกัด /- ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤษภาคม 2561


เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative)-

... Share บริษัท มาศิริ อีควิปเม้นท์ จำกัด เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ประสบการณ์ - ออกพบลูกค้า ทั้งลูกค้าเดิม ลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้าสร้างยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด- ทำงานร่วมกับทีมงาน เพื่อร่วมวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา สร้างยอดขายร่วมกัน .วุฒิ ปวส. ขึ้นไป.อายุ - ปี.สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์.สามารถออกต่างจังหวัดได้.หากมีประสบการณ์ทางการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ.หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องจักรกล มีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร - ค่าเบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง- ค่าที่พัก (โรงแรม ออกต่างจังหวัด)- ค่าสึกหรอ ยานพาหนะ- คอมมิชชั่น ตามยอดขายที่กำหนด- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม masiriequip masiriโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาศิริ อีควิปเม้นท์ จำกัด /- ถนนรัชดาภิเษก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤษภาคม 2561


วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer)-

...Sales Engineer) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน โครงสร้างบริษัท ตามประสบการณ์ - ออกพบลูกค้า ทั้งปัจจุบัน ลูกค้ารายใหม่ ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย- ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำลูกค้า เกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์ (ยี่ห้อ / รุ่น) ที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า- ร่วมผลักดันยอดขายในพื้นที่ของตนเอง ร่วมกันกับทีมงานขายในการร่วมวิเคราะห์ ร่วมคิด เสนอแนะ เพื่อพัฒนายอดขายของบริษัท ให้บรรลุเป้าหมาย .วุฒิ ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์ ปวส. ขึ้นไป สายงานช่างแขนางต่างๆ.ทัศนคติดี เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ได้.สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์.สามารถออกต่างจังหวัดได้.มีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องจักรกล มีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง- ค่าที่พัก- ค่าเบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด- ค่าสึกหรอ- คอมมิชชั่น- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม masiriequip masiriโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาศิริ อีควิปเม้นท์ จำกัด /- ถนนรัชดาภิเษก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤษภาคม 2561


ช่างติดตั้งอุปกรณ์ และซ่อมบำรุง-

...ช่างติดตั้งอุปกรณ์ และซ่อมบำรุง- หางาน - บริษัท มาศิริ อีควิปเม้นท์ จำกัด ช่างติดตั้งอุปกรณ์ ซ่อมบำรุง Share บริษัท มาศิริ อีควิปเม้นท์ จำกัด ช่างติดตั้งอุปกรณ์ ซ่อมบำรุง พฤษภาคม ระดับเงินเดือน โครงสร้างบริษัท ตามประสบการณ์ - ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องมือ / อุปกรณ์ ที่บริษัทจัดจำหน่าย ให้กับลูกค้า (ทั่วประเทศ)- ทำงานร่วมกับทีมงาน หัวหน้าช่าง เพื่อร่วมวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา / อาการเสียของเครื่องมือ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ .วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สายงานช่างแขนงต่างๆ.ทัศนคติดี เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ได้.อายุ ปีขึ้นไป.สามารถออกต่างจังหวัดได้.หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ เคยทำงานในศูนย์บริการรถยนต์ จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร - เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด- ประกันสังคม- ที่พัก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม masiriequip masiriโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาศิริ อีควิปเม้นท์ จำกัด /- ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพง...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤษภาคม 2561


Call Center Supervisor-

... บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด Call Center Supervisor เมษายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง - ควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ Call Agent ให้ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานกำหนด- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี- ประสานงานสนับสนุนงานอื่น ๆ ของลูกค้า- จัดทำ วิเคราะห์รายงานรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง .เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน ปี.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป.มีทักษะในการสื่อสาร รับมือ แก้ไขปัญหา รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อดทนทุ่มเท.หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิิเศษ.มีความสามารถในการบริหารทีม Call Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.มีประสบการณ์ใน Supervisor ควบคุมทีม Call Center อย่างน้อย ปีขึ้นไป บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมประกันสุขภาพ / อุบัติเหตุกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ - , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด / อาคารเอสวีโอเอ ชั้น ถนนพระราม แขวง...


กรุงเทพมหานคร 05 เมษายน 2561


Admin ประจำเมืองทองธานี-

...Admin ประจำเมืองทองธานี- หางาน - บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด Admin ประจำเมืองทองธานี Share บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด Admin ประจำเมืองทองธานี มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - คีย์ข้อมูล- งานด้านเอกสาร- ปฏิบัติงานที่อาคารไคตัค ชั้น (เมืองทองธานี)- ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา . - . น. .เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน ปี.จบวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา).สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (Microsoft Office Word , Excel , Power Point) นนทบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ - , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด / อาคารเอสวีโอเอ ชั้น ถนนพระราม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ - ต่อ - , - โทรสาร - ...


นนทบุรี 28 มีนาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 45 หน้า หน้าถัดไป >>