Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางโพงพาง แขวงบางโพงพาง กรุงเทพมหานคร

พนักงานขายต่างประเทศ

... บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม.จำกัด (สำนักงานใหญ่) พนักงานขายต่างประเทศ ตุลาคม ระดับเงินเดือน ลูกค้าเพื่อให้บริการใด ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น เสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า, รับคำสั่งซื้อ, ส่งใบเสนอราคา , ส่งตัวอย่างสินค้า ,รับแบบ/ตัวอย่างโครง, สีผ้า/ตัวอย่างห่วง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ/จัดทำตัวอย่างสินค้าประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดเตรียมเอกสารสินค้าเพื่อส่งให้แก่ลูกค้าเมื่อถึงกำหนดส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า .อายุ - ปี เพศชาย - หญิง.ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ - ปีมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง.มีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพ เรียบร้อย ตื่นตัว .ความคิดด้านเชิงบวกต่อองค์การเพื่อนร่วมงาน .สามารถขับรถยนต์มีใบอนุญาติ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ปรับเงินเดือนทุกปีโบนัสขั้นต่ำ เดือนสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม.จำกัด (สำนักงานใหญ่) /- โครงการเจเอสพี เทรด เซ็นเตอร์ถนนรัชดาภิเษก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 19 ตุลาคม 2560


ตำแหน่งโฟร์แมนบางแสน

...ตำแหน่งโฟร์แมนบางแสน หางาน - บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โฟร์แมนบางแสน Share บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โฟร์แมนบางแสน ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ดูแลคุมงานก่อสร้างโครงการบางแสน งานโครงสร้างสถาปัตย์ .เพศชาย.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิปวส สาขาก่อสร้าง ขึ้นไป.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี.มีความอดทนมีความระเอียดรอบคอบ กรุงเทพมหานคร โบนัส, กองุทนสำรองเลี้ยงชีพ, ชุดฟอร์ม ชุด/ปี, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, ตรวจร่างกายประจำปี, งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม FifthDevelopmentGroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 17 ตุลาคม 2560


Marketing Manager

...Marketing Manager หางาน - บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด Marketing Manager Share บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด Marketing Manager ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ดูแลบริหารจัดการงานทั้งหมดของการตลาด , หาช่องทางตลาดใหม่ๆงานป้ายโฆษณา ,เปรียบเทียบกับคู่แข่ง .เพศชาย/หญิง.ปริญญาตรีสาขาการตลาดสาขาที่เกียวข้องขึ้นไป.ประสบการณ์ทำงานโดยตรง ปี ขึ้นไป.มีรถยนต์เป็นของตนเอง.มีภาวะความเป็นผู้นำความอดทนต่อแรงกดดันสูงได้ดี.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีการเจรจาที่ดี กรุงเทพมหานคร โบนัส, ชุดฟอร์ม ชุด/ปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม,ตรวจร่างกายประจำปี, กินเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม FifthDevelopmentGroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 17 ตุลาคม 2560


Project Manager บางแสน

...Project Manager บางแสน หางาน - บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด Project Manager บางแสน Share บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด Project Manager บางแสน ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ดูแลบริหารจัดการฝ่ายก่อสร้างโครงการบางแสนทั้งหมด .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง ขึ้นไป.มีใบ กว..มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย ปี .มีความเป็นผู้นำ ทนภาวะความกดดันได้.มีรถยนต์เป็นของตนเอง กรุงเทพมหานคร โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม , ชุดฟอร์ม ชุด/ปี, ตรวจร่างกายประจำปี, กินเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม FifthDevelopmentGroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่บัญชี-

...เจ้าหน้าที่บัญชี- หางาน - บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี Share บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง -ทำบัญชีลูกหนี้-จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีขาย-ลูกค้าในการวางบิล - รับเช็ค ให้ตรงตาม Due-ทำรายงานภาษีขาย-ดูแลสัญญาลูกค้า-จัดเก็บเอกสารงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย / หญิง.อายุ - ปี.จบวุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาการบัญชี.มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีความละเอียดรอบคอบ ขยันอดทน มีความรับผิดชอบสูง.มีวินัยในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้่นฐาน MS Word , กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ - , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด / อาคารเอสวีโอเอ ชั้น ถนนพระราม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ - ต่อ - , - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 06 ตุลาคม 2560


ด่วน ช่างแก้ชุด (สาขารังสิต)-

...ด่วน ช่างแก้ชุด (สาขารังสิต)- หางาน - Bangkok Wedding Planner & Studio ด่วน ช่างแก้ชุด (สาขารังสิต) Share Bangkok Wedding Planner & Studio ด่วน ช่างแก้ชุด (สาขารังสิต) ตุลาคม ระดับเงินเดือน - เย็บแก้ชุดแต่งงานให้ตรงตามรูปร่างลูกค้า- พูดคุย ให้คำแนะนำเจ้าสาวในเรื่องชุดแต่งงาน .สามารถเย็บ แก้ชุด วัดตัวเป็น ปทุมธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Bangkok Wedding Planner & Studio สาขาพระราม บางกอกเวดดิ้ง แพลนเนอร์ แอนด์ สตูดิโอ / หมู่บ้านกลางกรุง แกรนด์เวียนนา (ใต้สะพานภูมิพล ) พระราม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ สาขาลาดพร้าว บางกอกเวดดิ้ง แพลนเนอร์ แอนด์ สตูดิโอ ปากซอยลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ สาขารังสิต บางกอกเวดดิ้ง แพลนเนอร์ แอนด์ สตูดิโอ , ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี email contactusbangkokweddingstudio.com โทรสาร ...


ปทุมธานี 04 ตุลาคม 2560


Call Center ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร1

... ระดับเงินเดือน ตามตกลง .รับดำเนินการอายัด ปลดอายัดบัตร ATM ให้แก่ลูกค้าที่มีปัญหาการใช้งานบัตร ATM.แนะนำข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเบื้องต้นให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ.รับปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันที เพื่อลูกค้าหากได้แนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ จากหน่วยงานเจ้าของผลิตภัณฑ์กิจกรรม.บันทึกข้อมูลการสอบถามรับแจ้งปัญหาจากลูกค้าผู้ใช้บริการ.ประสานงานหน่วยงานภายในสาขา ให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ.รับเรื่องร้องเรียน เสนอแนะ ชมเชย.บันทึกข้อมูล ข้อร้องเรียน เสนอแนะ ชมเชย ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ .เพศชาย / หญิง.อายุ - ปี.จบวุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี.มีใจรักงานบริการ.สามารถทำงานเป็นกะได้.มีทักษะการสื่อสารที่ดี.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ / ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่.หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ทำงานเข้ากะ ทั้งหมดมีให้เลือก กะ ใน ชม.สวัสดิการเพิ่มเติม.เบี้ยขยัน.ค่าเข้ากะ.อื่น ๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ - , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด / อาคารเอสวีโอเอ ชั้น ถนนพระราม แขวง...


กรุงเทพมหานคร 04 ตุลาคม 2560


วิศวกรสำนักงาน

...วิศวกรสำนักงาน หางาน - บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด วิศวกรสำนักงาน Share บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด วิศวกรสำนักงาน กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ดูแลงานวิศกรโยธา BOQ บริหารงานก่อสร้างทั้งระบบ .เพศชาย.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง ขึ้นไป.มีใบ กว..มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย ปี .มีความอดทนสูงระเอียดรอบคอบ กรุงเทพมหานคร โบนัสประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, ชุดฟอร์มชุด/ปี , ตรวจร่างกายประจำปี, งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม FifthDevelopmentGroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 29 กันยายน 2560


เจ้าหน้าที่ธุรการ

...เจ้าหน้าที่ธุรการ หางาน - บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการ Share บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการ กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง เปิด PO ดูแลจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่า สำนักงานใหญ่สำนักงานขาย จัดสตอคเชคสตอคอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน ดูแลทรัพย์สินของบริษัท .เพศชาย/หญิง.อายุ ปี่ขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการอย่างน้อย ปี.มีความอดทนมีความระเอียดรอบคอบ.มีความเคารพนอบน้อมมีใจบริการ กรุงเทพมหานคร โบนัสประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม , ชุดฟอร์ม ชุด/ปี , ตรวจร่างกายประจำปี, งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม FifthDevelopmentGroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 29 กันยายน 2560


พนักงานขับรถประจำสำนักงาน

...พนักงานขับรถประจำสำนักงาน หางาน - บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม.จำกัด (สำนักงานใหญ่) พนักงานขับรถประจำสำนักงาน Share บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม.จำกัด (สำนักงานใหญ่) พนักงานขับรถประจำสำนักงาน กันยายน ระดับเงินเดือน ขับรถให้ผู้บริหาร / ประจำสำนักงานรับลูกค้า-แขกชาวต่างชาติบ้างเป็นครั้งคราว(สนามบิน-ออฟฟิต)วิ่งงานอื่นๆ ตามแต่จะได้รับมอบหมายในกรุงเทพปริมณฑล .มีประสบการณ์อย่างน้อย - ปี.รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี มีความชำนาญในการขับรถไปต่างจังหวัด .ตรงต่อเวลา มีความยืดหยุ่นเรื่องการปฎิบัติงานนอกเวลางาน บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันอุบัติเหตุกลุ่มปรับเงินเดือนโบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม.จำกัด (สำนักงานใหญ่) /- โครงการเจเอสพี เทรด เซ็นเตอร์ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร - ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 25 กันยายน 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 41 หน้า หน้าถัดไป >>