Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางโคล่ แขวงบางโคล่ กรุงเทพมหานคร

Admin ประจำคลัง กม.41A

...Admin ประจำคลัง กม.A หางาน - บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) Admin ประจำคลัง กม. Share บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) Admin ประจำคลัง กม. พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท Admin ประจำคลังสินค้า กม. บางวัว ฉะเชิงเทรา .อายุ -ปี.ช/ญ ฉะเชิงเทรา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) อาคารบุญญสถิตย์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร - ...


ฉะเชิงเทรา 13 พฤศจิกายน 2561


พนักงานเคาน์เตอร์ ประจำคลอง7

...พนักงานเคาน์เตอร์ ประจำคลอง หางาน - บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) พนักงานเคาน์เตอร์ ประจำคลอง Share บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) พนักงานเคาน์เตอร์ ประจำคลอง พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท พนักงานเคาน์เตอร์ ประจำธัญบุรี คลอง .อายุ -ปี.ช/ญ ปทุมธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) อาคารบุญญสถิตย์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร - ...


ปทุมธานี 13 พฤศจิกายน 2561


พนักงานชั่วคราว ประจำอมตะนคร

...พนักงานชั่วคราว ประจำอมตะนคร หางาน - บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) พนักงานชั่วคราว ประจำอมตะนคร Share บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) พนักงานชั่วคราว ประจำอมตะนคร พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท พนักงานชั่วคราวประจำอมตะนคร .อายุ ปีขึ้นไป ชลบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) อาคารบุญญสถิตย์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร - ...


ชลบุรี 07 พฤศจิกายน 2561


IT Supervisor1

... พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ .นำเสนอแผนงาน เพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศต่อผู้บังคับบัญชา.บริหารจัดกสนเทคโนโลยีสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนงานแผนกองค์กร โดยปิดความเสี่ยงที่อาจทำให้ธุรกิจชะงัก เนื่องจากมีปัญหาระบบ ทั้งNetwork backbone AX System.สนับสนุนการเข้าถึงระบบ AX System ของ User ดูแลเสถียรภาพของระบบ AX System.วางแผนบริหารความปลอดภัยของข้อมูล การเข้าถึงเครือข่ายระบบสำรองข้อมูล.สนับสนุนประสานงานฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิตภัณฑ์ในงาน Graphic Design การพัฒนาการทำบรรจุภัณฑ์ฉลาก สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆให้ตอบสนองธุรกิจ.ดูแลระบบของบริษัทฯให้ตอบสนองธุรกิจ.บริหารงานบุคคลากร ในแผนกให้สามารถใช้ความรู้ ความสามารถในหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ.จัดทำงบประมาณรายปี ส่วนงานไอที ให้มีความคุ้มค่าสูงสุดต่อองค์กร .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ.ประสบการณ์ดูแลระบบ Infrastructure network /ระบบ ERP อย่างน้อย ปี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrpraguy hrpraguynakornโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด เลขที่ - ถนนพระราม แขวง...


กรุงเทพมหานคร 05 พฤศจิกายน 2561


Marketing Executive-

...Marketing Executive- หางาน - บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด Marketing Executive Share บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด Marketing Executive พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ - ประสานงานประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้ง Online Offline- ประสานงานร่วมกับทีมขายเพื่อแนะนำแคมเปญต่างๆให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรเพื่อรวบรวมข้อมูลขึ้น .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะในการนำเสนอ การเจรจา บุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ มีความคิดนอกกรอบ.เรียนรู้เร็วมีความคล่องตัวสูง.สามารถใช้สื่อ Online ได้ดี.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrpraguy hrpraguynakornโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด เลขที่ - ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ...


กรุงเทพมหานคร 05 พฤศจิกายน 2561


WH Supervisor

...WH Supervisor หางาน - บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด WH Supervisor Share บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด WH Supervisor พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ มีความรู้เรื่องคลังสินค้า MS Office โปรแกรมเพื่อลงระบบข้อมูลสต๊อคสินค้าจัดระเบียบ ดูแลพื้นที่ เก็บสินค้า พื้นที่จัดเก็บการวัดรายงานผลกาปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้าจัดระเบียบ เก็บรักษา ทำบันทึกรายการจัดเอกสารข้อมูลที่จำเป็น เพื่อแสดงสถานะคลังสินค้าได้อย่างเป็นระบบ .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส. ป.ตรี สาขาโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความระเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office โปรแกรมสำเร็จรูปได้.สามารถจัดระบบ สต๊อคสินค้า บริหารจัดกาคลังสินค้าได้.หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrpraguy hrpraguynakornโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด เลขที่ - ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 02 พฤศจิกายน 2561


นักศึกษาฝึกงาน

...นักศึกษาฝึกงาน หางาน - บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด นักศึกษาฝึกงาน Share บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด นักศึกษาฝึกงาน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน /วัน จัดเก็บ เรียบเรียง เอกสารที่เกี่ยวข้องตรวจสอบภาษีขายเดินเอกสาร ตรวจเช็คเอกสารเปิดบิล - วางบิลงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศหญิง/ชาย อายุ ปีขึ้นไป.กำลังศึกษาในระดับ ปวช /ปวส. / ปริญญาตรี .พิจารณานักศึกษาฝึกงานที่มีระยะเวลาการฝึกไม่ต่ำกว่า เดือน.นักศึกษาต้องสามารถฝึกงานในวันเสาร์ที่ต้นเดือนปลายเดือนได้ .ขยัน อดทน หากทำงานผ่านประเมินมีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานประจำ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrpraguy hrpraguynakornโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด เลขที่ - ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 02 พฤศจิกายน 2561


พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)

...พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) หางาน - บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) Share บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ผลิตภัณฑ์ให้คำแนะนำ ปรึกษา กับพนักงานขาย ลูกค้าทำหน้าที่ซ่อม บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบริษัทฯวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาคุณภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง .เพศ ชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิคส์.มีความละเอียดรอบคอบ ใช้เครื่องมือตรวจสอบได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrpraguy hrpraguynakornโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด เลขที่ - ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 02 พฤศจิกายน 2561


Sales Co

...Sales Co หางาน - บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) Sales Co Share บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) Sales Co พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ดูแลงานoperation system ให้เป็นไปตามที่กำหนดประสานงาน ดูแลลูกค้าจัดทำดูแลเอกสารงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง.ป.ตรี.ประสบการณ์งานขายปี.สามารถทำงานเอกสารได้ ฉะเชิงเทรา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) อาคารบุญญสถิตย์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร - ...


ฉะเชิงเทรา 01 พฤศจิกายน 2561


หัวหน้างานขนส่ง

...หัวหน้างานขนส่ง หางาน - บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) หัวหน้างานขนส่ง Share บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) หัวหน้างานขนส่ง พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ควบคุมการจัดเที่ยวรถ ดูแลงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย .วุฒิปริญญาตรี.ช/ญ ฉะเชิงเทรา ประกันสังคมสวัสดิการตามโครงสร้างบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) อาคารบุญญสถิตย์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร - ...


ฉะเชิงเทรา 01 พฤศจิกายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 49 หน้า หน้าถัดไป >>