Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางโคล่ แขวงบางโคล่ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี1

...เจ้าหน้าที่บัญชี หางาน - บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) เจ้าหน้าที่บัญชี Share บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) เจ้าหน้าที่บัญชี มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ควบคุมแลดูแลเงินสดย่อย เงินทดลองจ่าย ของคลังสินค้า. ตรวจสอบดูแลค่าขึ้น-ลง สินค้า. รับวางบิลค่าใช้จ่ายตามรอบบัญชี, ค่าใช้จ่ายตามสัญญา, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ค่าวัสดุอุปกรณ์. กระทบยอดบัญชี. จัดทำรายงาน ภพ. นำส่งให้กรมสรรพากร .สามารถใช้โปรแกรม Express ได้.ปริญญาตรี บัญชี.ประสบการณ์ - ปี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ทำงาน วันต่อสัปดาห์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) อาคารบุญญสถิตย์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 09 มีนาคม 2561


ผู้จัดการเขต-

...ผู้จัดการเขต- หางาน - บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) ผู้จัดการเขต Share บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) ผู้จัดการเขต มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตที่รับผิดชอบ- พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการทำงาน- จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการทำงาน .ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี.มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) อาคารบุญญสถิตย์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 09 มีนาคม 2561


Sales Manager

...Sales Manager หางาน - โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ Sales Manager Share โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ Sales Manager กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ดูแลงาน MICE & LEISURE .เพศหญิงชาย.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี.มีรถยนต์ส่วนตัว.มีประสบการณ์ในดังกล่าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร มีอาหารให้ทานฟรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 28 กุมภาพันธ์ 2561


ธุรการ-

...ธุรการ- หางาน - บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) ธุรการ Share บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) ธุรการ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - -ตรวจรับคีย์ข้อมูลสินค้าเข้า-ออกคลังสินค้า-จัดทำรายงามติดตามสินค้าเข้า-ออกคลังสินค้า-จัดทำสรุปรายงานสินค้าเข้า-ออกคลังสินค้าประจำวัน .ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้งาน Microsoft Office เบื้องต้นได้.เรียนรู้เร็ว ขยัน อดทน ทนรับแรงกดดันได้ดี.ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่.ศูนย์ขอนแก่นโดยตรง - ขอนแก่น ประกันสังคมชุดฟอร์มค่าล่วงเวลา(OT)ขึ้นเงินเดือนประจำปีเงินรางวัลประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) อาคารบุญญสถิตย์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร - ...


ขอนแก่น 27 กุมภาพันธ์ 2561


เจ้าหน้าที่การเงิน

...นธ์ ระดับเงินเดือน , รับชำระเงิน ตรวจสอบเอกสารการโอนเงินจากลูกค้า ตรวจสอบเงินสาขา ,ทำเช็คสั่งจ่ายให้กับsupplier ทำจ่ายเงินดูแลสต๊อกสาขา .เพศหญิง อายุ-ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี.สาขาวิชาการเงินบัญชี.มีประสบการณ์ ปี.มีบุคคลค้ำประกัน.มีความรู้/ชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ . บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร .มีชุดยูนิฟอร์ม .มีประกันสังคม .มีทริปพักผ่อนประจำปี .มี .วันหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ .ปรับเงินเดือนโบนัสทุกปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ,--- ต่อ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีอาร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด / ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 27 กุมภาพันธ์ 2561


Sales Executive

...Sales Executive หางาน - โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ Sales Executive Share โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ Sales Executive กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ดูแลงาน MICE & LEISURE .เพศหญิงชาย.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร มีอาหารให้ทานฟรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 23 กุมภาพันธ์ 2561


พนักงานรับโทรศัพท์

...พนักงานรับโทรศัพท์ หางาน - โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พนักงานรับ Share โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พนักงานรับ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน เงินได้เดือนละ ,.- ถึง ,.- รับ ต่อสายเข้า-ออก ให้ข้อมูลสินค้าการบริการเบื้องต้นแก่ลูกค้าที่เข้ามา .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เข้าใจ.ทำงานเป็นกะได้.มีประสบการณ์ในดังกล่าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร มีอาหารให้ทานฟรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 16 กุมภาพันธ์ 2561


พนักงานบัญชีทั่วไป

...พนักงานบัญชีทั่วไป หางาน - โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พนักงานบัญชีทั่วไป Share โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พนักงานบัญชีทั่วไป กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ช่วยงานในฝ่ายบัญชีการเงินตามที่หัวหน้างานมอบหมาย .เพศหญิงชาย.วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาการบัญชีบริหารฯ.สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้คล่อง.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี.มีประสบการณ์ในดังกล่าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร มีอาหารให้ทานฟรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 16 กุมภาพันธ์ 2561


Assistant Human Resources Manager

...Assistant Human Resources Manager หางาน - โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ Assistant Human Resources Manager Share โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ Assistant Human Resources Manager กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ช่วยงานด้านสรรหา/คัดเลือก/ว่าจ้าง/งานราชการ เรื่องใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง .เพศหญิงชาย.บุคลิกดีมีมนุษยสัมพันธ์เยี่ยม.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป.พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษดี.มีประสบการณ์ในดังกล่าวไม่น้อยกว่า ปี.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 16 กุมภาพันธ์ 2561


พนักงานขายงานจัดเลี้ยง

...พนักงานขายงานจัดเลี้ยง หางาน - โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พนักงานขายงานจัดเลี้ยง Share โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พนักงานขายงานจัดเลี้ยง กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ต้อนรับลูกค้าที่มางเพื่อจัดงานเลี้ยงงานประชุม โดยมีหน้าที่ให้ข้อมูลด้านสถานที่ ด้านอาหารบริการที่โรงแรมสามารถจัดการให้ลูกค้าได้ .เพศชาย อายุ - ปี.บุคลิกดีมีมนุษยสัมพันธ์เยี่ยม.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป.สามารถนำเสนอสินค้าบริการให้ลูกค้าได้.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี กรุงเทพมหานคร มีอาหารให้ทานฟรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 16 กุมภาพันธ์ 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 43 หน้า หน้าถัดไป >>