Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางแค แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

...เจ้าหน้าที่จัดซื้อ หางาน - บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Share บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าหน้าที่จัดซื้อ มีนาคม ระดับเงินเดือน - ผลสำเร็จของงานที่รับผิดชอบปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพตรวจสอบ พิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบจัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กรดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพเจรจาซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตรวจสอบการรับมอบสินค้า ยืนยันคุณภาพสินค้างานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุ - ปี.สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี .มีประสบการณ์อย่างน้อย - ปีขึ้นไป."มีบุคลิกลักษณะดีรู้จักปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ".สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร กองทุนประกันสังคมวันหยุดประจำปีโบนัสเครื่องแบบพนักงานสวัสดิการอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า

...เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า หางาน - บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า Share บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า มีนาคม ระดับเงินเดือน - ผลสำเร็จของงานที่รับผิดชอบปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพบริหารควบคุมสินค้าคงคลัง วางแผนการส่งมอบสินค้าบริหารการวางแผน ติดตามสินค้า ตลอดจนจัดส่งสินค้าให้ทันตามเวลาที่กำหนดงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย อายุ - ปี.สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ , โลจิสติก.มีประสบการณ์ในงานควบคุมสินค้าคงคลัง งานขนส่ง อย่างน้อย ปีขึ้นไป.สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ต่างจังหวัดได้.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร กองทุนประกันสังคมวันหยุดประจำปีโบนัสเครื่องแบบพนักงานสวัสดิการอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

...นชั่นแนล จำกัด ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ Share บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ มีนาคม ระดับเงินเดือน - ผลสำเร็จของงานที่รับผิดชอบปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพดูแลควบคุมบริหารทีม รวมทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับพนักงานลูกค้าได้เป็นอย่างดีให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงแก้ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/ หญิง อายุ - ปี.ระดับการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป.มีประสบการณ์อย่างน้อย - ปีขึ้นไป.มีบุคคลิกดี รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษภาษีจีนได้ กรุงเทพมหานคร กองทุนประกันสังคมวันหยุดประจำปีโบนัสเครื่องแบบพนักงานสวัสดิการอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ถนนกัลปพฤกษ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง

...เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง หางาน - บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจัดส่ง Share บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจัดส่ง มีนาคม ระดับเงินเดือน - ผลสำเร็จของงานที่รับผิดชอบปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ.จัดเตรียม เบิก-จ่าย วัตถุดิบ/สินค้า.บันทึกข้อมูลเข้าระบบ.จัดเก็บ ตรวจนับวัตถุดิบ/สินค้า.จัดส่งสินค้า .เพศ ชาย หญิง อายุ - ปี.ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปีขึ้นไป ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร กองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันชีวิตประกันสุขภาพกลุ่ม ตรวจสุขภาพประจำปีเครื่องแบบพนักงานสวัสดิการอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร - โทรสา...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่บัญชี

...เจ้าหน้าที่บัญชี หางาน - บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี Share บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี มีนาคม ระดับเงินเดือน - ผลสำเร็จของงานที่รับผิดชอบปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ.ตรวจสอบรายงานการขายสินค้าของบริษัท พร้อมตรวจสอบยอดขายจัดทำรายงานบัญชี.บันทึกข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมสำเร็จรูป.จัดทำภาษีซื้อ-ขาย หัก ณ ที่จ่าย.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/ หญิง อายุ - ปี.ระดับการศึกษา ป.ตรี สาขา บัญชี.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปีขึ้นไป ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร กองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันชีวิตประกันสุขภาพกลุ่ม ตรวจสุขภาพประจำปีเครื่องแบบพนักงานสวัสดิการอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเท...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่การเงิน

...เจ้าหน้าที่การเงิน หางาน - บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าหน้าที่การเงิน Share บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าหน้าที่การเงิน มีนาคม ระดับเงินเดือน - ผลสำเร็จของงานที่รับผิดชอบปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ.จัดทำงบการเงินงบการเงินรวม.จัดทำเอกสารบัญชีทั่วไป .เพศ หญิง อายุ - ปี.ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsolf Office อย่างดี.รักงานบริการ ซื่อสัตย์ อดทน ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร กองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันชีวิตประกันสุขภาพกลุ่ม ตรวจสุขภาพประจำปีเครื่องแบบพนักงานสวัสดิการอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

...ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน หางาน - บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน Share บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน มีนาคม ระดับเงินเดือน - ผลสำเร็จของงานที่รับผิดชอบปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ.จัดทำงบการเงินงบการเงินรวม.จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของมาตรฐานบัญชี.ตรวจสอบสอบทานรายการบัญชีให้มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน.จัดทำรายงานการวิเคราะห์งบการเงินงบการเงินรวมของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในวิเคราะห์ผลดำเนินงาน .ปริญญาตรีขึ้นไป.ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี (External Auditor) อย่างน้อย ปี.ประสบการณ์ด้านการบัญชีภาษีอย่างน้อย ปี.จัดทำรายงานงบการเงินของบริษัท.ประสบการณ์ทำงานรวมประมาณ ปีขึ้นไป ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร กองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันชีวิตประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานครอบครัว)ตรวจสุขภาพประจำปีเครื่องแบบพนักงานสวัสดิการอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


ประสานงานฝ่ายซ่อมบำรุง

...ประสานงานฝ่ายซ่อมบำรุง หางาน - บริษัท สยาม เจพี อินเตอร์เทรด จำกัด ประสานงานฝ่ายซ่อมบำรุง Share บริษัท สยาม เจพี อินเตอร์เทรด จำกัด ประสานงานฝ่ายซ่อมบำรุง มีนาคม ระดับเงินเดือน รับเรื่อง ประสานงานระหว่างลูกค้า กับบริษัท ฝ่ายซ่อมบำรุง .วุฒิปวส-ปริญญาตรี.มีความรู้ความสามารถ ทางด้านเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร เงินเดือนประกันสังคมเบี้ยขยันชุดฟอร์มพนักงานโบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยาม เจพี อินเตอร์เทรด จำกัด / หมู่ ซอยเพชรเกษม ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


เซลล์วิ่ง ด่วน-

...เซลล์วิ่ง ด่วน- หางาน - บริษัท ไอมิวสิค เอ็กซ์ตร้า จำกัด เซลล์วิ่ง ด่วน Share บริษัท ไอมิวสิค เอ็กซ์ตร้า จำกัด เซลล์วิ่ง ด่วน มีนาคม หลาย ระดับเงินเดือน X,XXX - ประสานงานกับลูกค้า- ออกไปพบลูกค้าในกรุงเทพต่างจังหวัด .เป็นคนกระตือรือร้น.อายุ ปีขึ้นไป.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.รักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ .มีบุคคลค้ำประกัน.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.สามารถเดินทางไปได้ทั้งเขตกรุงเทพ-ปริมณฑลต่างจังหวัด ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร -ค่าคอมมิชชั่น-ค่าอินเซ็นทีฟ-ประกันสังคม-วันหยุดอาทิตย์ละ วัน-เบี้ยเลี้ยง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม imโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร - - สอบถาม บริษัท ไอมิวสิค เอ็กซ์ตร้า จำกัด - ม. ซ.เพชรเกษม / แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม ต่อ โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 07 มีนาคม 2561


พนักงานผู้ให้บริการ (พขร.)-

... บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานผู้ให้บริการ (พขร.) มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง - ตรวจสอบสภาพรถ อุปกรณ์ต่างๆ ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง- ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ , ลูกค้า กฎหมายอย่างเคร่งครัด- ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย- ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า กรณีลูกค้ามีปัญหา สามารถให้คำแนะนำได้- รายงานเพื่อพบปัญหาในการปฏิบัติงาน อุบัติเหตุ ให้แก่แผนกจัดส่ง / แผนกความปลอดภัยทราบทันที- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ขึ้นไป.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.มีใบขับขี่ประเภท .ไม่ป่วยเป็นโรคที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เช่น ลมบ้าหมู.มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่ง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.ชุดยูนิฟอร์ม.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี.ตรวจสุขภาพประจำปี.โบนัท (ตามผลประกอบการ) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrtakuni hrtakuniโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 07 มีนาคม 2561