Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางแค แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนขาย ก.ท.ม.

...ผู้แทนขาย ก.ท.ม. หางาน - บริษัท เฟรนด์ลี่ แบกส์ จำกัด ผู้แทนขาย ก.ท.ม. Share บริษัท เฟรนด์ลี่ แบกส์ จำกัด ผู้แทนขาย ก.ท.ม. พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ผู้แทนขายกท.ท.ม. จะเข้าบริษัททุกวันจันทร์-เสาร์ตั้งแต่ .-. น. ออกตลาดพบลูกค้าตามเขตที่ตนรับผิดชอบ, เสนอขายสินค้าให้ได้ตามเกณฑ์ที่ทางบริษัทฯ มอบหมาย .บุคคลทั่วไป อายุ - ปี.ระดับการศึกษา ม. ขึ้นไปเทียบเท่า.มีใจรักงานขายทนต่อแรงกดดันได้ดี.มีไหวพริบรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า.มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย ปี.ซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร เงินเดือนยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น เงินรางวัล ผลตอบแทนอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เฟรนด์ลี่ แบกส์ จำกัด เลขที่ ซอยกัลปพฤกษ์ แยก ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤศจิกายน 2560


ผู้แทนขายต่างจังหวัด

...ผู้แทนขายต่างจังหวัด หางาน - บริษัท เฟรนด์ลี่ แบกส์ จำกัด ผู้แทนขายต่างจังหวัด Share บริษัท เฟรนด์ลี่ แบกส์ จำกัด ผู้แทนขายต่างจังหวัด พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ปฎิบัติงานต่างจังหวัดตามเขตที่ตนได้รับมอบหมาย เพิ่มยอดขายรักษาฐานลูกค้าเก่าตามที่บริษัทฯตั้งไว้ .บุคคลทั่วไป อายุ - ปี.ระดับการศึกษา ม. ขึ้นไปเทียบเท่า.มีใจรักงานขายทนต่อแรงกดดันได้ดี.มีไหวพริบรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า.มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย ปี.ซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา.สามารถพักอาศัยต่างจังหวัดได้ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร เงินเดือนยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น เงินรางวัลผลตอบแทนอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เฟรนด์ลี่ แบกส์ จำกัด เลขที่ ซอยกัลปพฤกษ์ แยก ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤศจิกายน 2560


เจ้าหน้าที่ Online Marking-

...เจ้าหน้าที่ Online Marking- หางาน - บริษัท คิว คอมแพค จำกัด เจ้าหน้าที่ Online Marking Share บริษัท คิว คอมแพค จำกัด เจ้าหน้าที่ Online Marking พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามข้อตกลง -ทำการตลาดให้กับ-วางแผนการทำ SEO (Search Engine Optimization)-วางแผนการใช้ e-newsletter เพื่อส่งข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ-ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของกิจกรรม-ลงภาพกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท-วางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อออนไลน์ให้น่าสนใจตรงกับวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นการตลาดเพื่อให้ยอดขายเติบโตขึ้น-ดูแลตรวจสอบ Account ใน Instagram, Facebook .จบปริญญาตรี - สาขาที่เกี่ยวข้อง.ชาย/หญิง อายุระหว่าง - ปี.ประสบการณ์ด้านการทำงาน Online Marking /web Marking อย่างน้อย ปี.มีความซื่อสัตย์,ขยัน อดทน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มีใจรักในงานบริการ,ยิ้มแย้มแจ่มใส , มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร - ค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา , บาท - ทุนในการฝึกอบรมประจำปี , บาท- ประกันสังคม- ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่ - ค่า (บางงาน) - ค่าประกันอุบัติเหตุ (บางงาน) - โบนัสตามผลงาน . - เดือน ฯลฯ ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤศจิกายน 2560


พนักงานปิดการขาย (ประจำกรุงเทพ)1

...พนักงานปิดการขาย (ประจำกรุงเทพ) หางาน - บริษัท คิว คอมแพค จำกัด พนักงานปิดการขาย (ประจำกรุงเทพ) Share บริษัท คิว คอมแพค จำกัด พนักงานปิดการขาย (ประจำกรุงเทพ) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ รับความต้องการรายละเอียดข้อมูลลูกค้าจากพนักงานขายประชาสัมพันธ์ ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ด้านการบริการแต่ละตัวอย่างละเอียด ทำความเข้าใจจุดแข็งข้อดี ข้อเสีย ผลักดันให้ลูกค้ามีความสนใจ จนสามารถปิดการขายได้ตามเป้าขาย .การศึกษาระดับ ปวส.ถึงปริญญาตรี สาขาการตลาดสาขาที่เกี่ยวข้อง.อายุระหว่าง - ปี.สามารถเรียนรู้งานได้ไหว มีไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้.มีทักษะการสื่อสารในระดับดี โดยเฉพาะการฟัง.มีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.จบสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสายFood จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์ในการขายบัตรเครดิต, เทเลเซลล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร - ค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา , บาท - ทุนในการฝึกอบรมประจำปี , บาท- ประกันสังคม- ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่ - ค่า (บางงาน) - ค่าประกันอุบัติเหตุ (บางงาน) - โบนัสตามผลงาน . - เ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤศจิกายน 2560


เปิดรับพนักงานขายโทรศัพท์ SONY ประจำเดอะมอลล์บางแค

...เปิดรับพนักงานขายโทรศัพท์ SONY ประจำเดอะมอลล์บางแค หางาน - บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด เปิดรับพนักงานขาย SONY ประจำเดอะมอลล์บางแค Share บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด เปิดรับพนักงานขาย SONY ประจำเดอะมอลล์บางแค พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , บาท ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤศจิกายน 2560


รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า SONY (AV) ประจำ PWM บางแค ด่วนมาก -

...รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า SONY (AV) ประจำ PWM บางแค ด่วนมาก - หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า SONY (AV) ประจำ PWM บางแค ด่วนมาก Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า SONY (AV) ประจำ PWM บางแค ด่วนมาก พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน +คอมมิชชั่น - เชียร์ขาย TV ยี่ห้อ Sony-เงินเดือน ,+ค่าคอม+เบี้ยขยัน มีประกันสังคม -เดือนละประมาณ - บาทขึ้นไป- ทำงาน ชั่วโมง พัก ชั่วโมง ตามเวลาห้าง ทำงาน วัน/สัปดาห์ วันหยุดไม่ตรงกับวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.ต้องมีประสบการณ์ขายทีวีมาก่อน.ขึ้นมาสัมภาษณ์กับทาง Sony ที่กรุงเทพได้ กรุงเทพมหานคร สนใจสมัครงาน พี่ใบหม่อน -- LINE พี่แม็ก Line พี่พี -- Line สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ - (เวลาทำการ .-. น.)]...


กรุงเทพมหานคร 23 พฤศจิกายน 2560


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า -

...เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - หางาน - บริษัท เพ็ทสเปเชียลลิสต์ จำกัด เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Share บริษัท เพ็ทสเปเชียลลิสต์ จำกัด เจ้าหน้าที่คลังสินค้า พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ -ตรวจรับสินค้าจัดสินค้าตามบิล-ตรวจนับสินค้าในคลังสินค้า-ตรวจยกของในโกดัง .เพศชาย/หญิง.ปวช-ปวส..อายุ ปี ขึ้นไป.มีความขยันอดทน.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.มีความรอบคอบช่างสังเกตุ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เพ็ทสเปเชียลลิสต์ จำกัด , ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร - # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 22 พฤศจิกายน 2560


พนักงานแคชเชียร์บริการครัว(ประจำร้านHOT POTสาขา เซ็นทรัลพระราม2) ด่วนมาก1

...ร้านHOT POTสาขา เซ็นทรัลพระราม) ด่วนมาก หางาน - บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) พนักงานแคชเชียร์/บริการ/ครัว(ประจำร้านHOT POTสาขา เซ็นทรัลพระราม) ด่วนมาก Share บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) พนักงานแคชเชียร์/บริการ/ครัว(ประจำร้านHOT POTสาขา เซ็นทรัลพระราม) ด่วนมาก พฤศจิกายน หลาย ระดับเงินเดือน ,ขึ้นไป . พนักงานบริการ- รับผิดชอบงานต้อนรับลูกค้า เช่น แนะนำข้อมูลของร้าน, จัดหาที่นั่งให้ลูกค้า, ส่ง ขอบคุณลูกค้าเมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จ เป็นต้น- รับผิดชอบงานรับออร์เดอร์ ดูแลลูกค้า เช่น แนะนำรายการอาหาร, จดบันทึกรายการอาหาร เครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่ง, ประสานงานกับแผนกครัว แผนกเครื่องดื่ม, ตามรายการอาหาร เครื่องดื่มให้ลูกค้า, บริการลูกค้าระหว่างที่ลูกค้ารับประทานอาหาร, ประสานงานในการเก็บเงิน. พนักงานครัว- รับผิดชอบงานจัดเตรียมอาหารเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า- รับผิดชอบงานดูแลความเรียบร้อยภายในครัว ทำความสะอาด จัดเก็บภาชนะ . พนักงานแคชเชียร์- รับผิดชอบงานดูแลเคาเตอร์ขาย เก็บเงิน ตรวจสอบการชำระเงินให้ถูกต้อง- ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน .เพศชาย/หญิง อายุ-ปี.วุฒิการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ ขึ้นไป.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นกะตามเวลาห้างฯได้ ภาษีเจริญ, หนองแขม,...


กรุงเทพมหานคร 22 พฤศจิกายน 2560


พนักงานจัดรายการThe mall บางแค(วันที่211260-030161)

...พนักงานจัดรายการThe mall บางแค(วันที่-) หางาน - บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานจัดรายการThe mall บางแค(วันที่//-//) Share บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานจัดรายการThe mall บางแค(วันที่//-//) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน เดินบิลสินค้า ส่งสินค้าหน้างานให้ลูกค้า .เพศชาย.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิม.ขึ้นไป ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด / ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 22 พฤศจิกายน 2560


พนักงานขับรถยนต์(ประจำบ้าน)1

...พนักงานขับรถยนต์(ประจำบ้าน) หางาน - บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานขับรถยนต์(ประจำบ้าน) Share บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานขับรถยนต์(ประจำบ้าน) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท .ขับรถให้ผู้บริหารไปในสถานที่ต่างๆ .ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อ่านออก เขียนได้.เพศ ชาย อายุไมเกิน ปี .มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน.มีใบขับขี่ สามารถทำงานได้โดยไม่ติดเรื่องเวลา.มีความรู้ในเส้นทางเป็นอย่างดี ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- โบนัส- เงินปรับประจำทุกปี- งานเลี้ยงประจำปี- สัมมนาประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ ซอยบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 21 พฤศจิกายน 2560