Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางแค แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การเงิน

...เจ้าหน้าที่การเงิน หางาน - บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าหน้าที่การเงิน Share บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าหน้าที่การเงิน มีนาคม ระดับเงินเดือน - ผลสำเร็จของงานที่รับผิดชอบปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ.จัดทำงบการเงินงบการเงินรวม.จัดทำเอกสารบัญชีทั่วไป .เพศ หญิง อายุ - ปี.ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsolf Office อย่างดี.รักงานบริการ ซื่อสัตย์ อดทน ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร กองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันชีวิตประกันสุขภาพกลุ่ม ตรวจสุขภาพประจำปีเครื่องแบบพนักงานสวัสดิการอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

...ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน หางาน - บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน Share บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน มีนาคม ระดับเงินเดือน - ผลสำเร็จของงานที่รับผิดชอบปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ.จัดทำงบการเงินงบการเงินรวม.จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของมาตรฐานบัญชี.ตรวจสอบสอบทานรายการบัญชีให้มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน.จัดทำรายงานการวิเคราะห์งบการเงินงบการเงินรวมของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในวิเคราะห์ผลดำเนินงาน .ปริญญาตรีขึ้นไป.ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี (External Auditor) อย่างน้อย ปี.ประสบการณ์ด้านการบัญชีภาษีอย่างน้อย ปี.จัดทำรายงานงบการเงินของบริษัท.ประสบการณ์ทำงานรวมประมาณ ปีขึ้นไป ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร กองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันชีวิตประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานครอบครัว)ตรวจสุขภาพประจำปีเครื่องแบบพนักงานสวัสดิการอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


ประสานงานฝ่ายซ่อมบำรุง

...ประสานงานฝ่ายซ่อมบำรุง หางาน - บริษัท สยาม เจพี อินเตอร์เทรด จำกัด ประสานงานฝ่ายซ่อมบำรุง Share บริษัท สยาม เจพี อินเตอร์เทรด จำกัด ประสานงานฝ่ายซ่อมบำรุง มีนาคม ระดับเงินเดือน รับเรื่อง ประสานงานระหว่างลูกค้า กับบริษัท ฝ่ายซ่อมบำรุง .วุฒิปวส-ปริญญาตรี.มีความรู้ความสามารถ ทางด้านเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร เงินเดือนประกันสังคมเบี้ยขยันชุดฟอร์มพนักงานโบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยาม เจพี อินเตอร์เทรด จำกัด / หมู่ ซอยเพชรเกษม ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


เซลล์วิ่ง ด่วน-

...เซลล์วิ่ง ด่วน- หางาน - บริษัท ไอมิวสิค เอ็กซ์ตร้า จำกัด เซลล์วิ่ง ด่วน Share บริษัท ไอมิวสิค เอ็กซ์ตร้า จำกัด เซลล์วิ่ง ด่วน มีนาคม หลาย ระดับเงินเดือน X,XXX - ประสานงานกับลูกค้า- ออกไปพบลูกค้าในกรุงเทพต่างจังหวัด .เป็นคนกระตือรือร้น.อายุ ปีขึ้นไป.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.รักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ .มีบุคคลค้ำประกัน.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.สามารถเดินทางไปได้ทั้งเขตกรุงเทพ-ปริมณฑลต่างจังหวัด ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร -ค่าคอมมิชชั่น-ค่าอินเซ็นทีฟ-ประกันสังคม-วันหยุดอาทิตย์ละ วัน-เบี้ยเลี้ยง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม imโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร - - สอบถาม บริษัท ไอมิวสิค เอ็กซ์ตร้า จำกัด - ม. ซ.เพชรเกษม / แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม ต่อ โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 07 มีนาคม 2561


พนักงานผู้ให้บริการ (พขร.)-

... บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานผู้ให้บริการ (พขร.) มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง - ตรวจสอบสภาพรถ อุปกรณ์ต่างๆ ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง- ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ , ลูกค้า กฎหมายอย่างเคร่งครัด- ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย- ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า กรณีลูกค้ามีปัญหา สามารถให้คำแนะนำได้- รายงานเพื่อพบปัญหาในการปฏิบัติงาน อุบัติเหตุ ให้แก่แผนกจัดส่ง / แผนกความปลอดภัยทราบทันที- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ขึ้นไป.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.มีใบขับขี่ประเภท .ไม่ป่วยเป็นโรคที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เช่น ลมบ้าหมู.มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่ง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.ชุดยูนิฟอร์ม.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี.ตรวจสุขภาพประจำปี.โบนัท (ตามผลประกอบการ) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrtakuni hrtakuniโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 07 มีนาคม 2561


หัวหน้าแผนกบัญชี-

...หัวหน้าแผนกบัญชี- หางาน - บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หัวหน้าแผนกบัญชี Share บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หัวหน้าแผนกบัญชี มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง - จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน- จัดทำรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงินประจำไตรมาสประจำปี- ตรวจทานความถูกต้องการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน- ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับจ่ายเงินมัดจำ การออกใบลดหนี้ / ใบเพิ่มหนี้ ก่อนบันทึกรายการในระบบบัญชี- เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศชาย / หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี.มีประสบการณ์ - ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ชุดยูนิฟอร์ม / งานเลี้ยงประจำปี / โบนัส (ตามผลประกอบการ) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrtakuni hrtakuniโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ...


กรุงเทพมหานคร 07 มีนาคม 2561


พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำบิ๊กซี เพชรเกษม1)

...พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำบิ๊กซี เพชรเกษม) หางาน - บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำบิ๊กซี เพชรเกษม) Share บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำบิ๊กซี เพชรเกษม) มีนาคม ระดับเงินเดือน ขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค .เพศชาย / หญิง.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิม.ขึ้นไป.มีความรู้ตัวสินค้า.มีประสบการณ์ขาย ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่.ค่าคอมมิชชั่น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด / ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 06 มีนาคม 2561


พนักงานทั่วไป

...พนักงานทั่วไป หางาน - บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พนักงานทั่วไป Share บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พนักงานทั่วไป มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท พนักงานยกสินค้า ติดรถส่งของยกสินค้าขึ้นรถ เมื่อมีลูกค้ามาซื้อ ติดรถไปส่งของ .ชาย อายุ - .สุขภาพแข็งแรง .ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด .ไม้จำกัดวุฒิการศึกษา.สามารถ เริ่มงานได้ทันที ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร ตามโครงสร้างบริษัท ประกันสังคม เบี้ยขยัน โบนัส เงินพิเศษ เงินสะสม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงมาสมัครด้วยตนเอง - สอบถาม บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 01 มีนาคม 2561


แม่บ้านออฟฟิตบ้าน-

...แม่บ้านออฟฟิตบ้าน- หางาน - บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แม่บ้านออฟฟิต/บ้าน Share บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แม่บ้านออฟฟิต/บ้าน มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - ดูแลความสะอาดภายในสำนักงาน- เตรียมอาหาร ,ชงกาแฟ เสริฟเครื่องดื่ม ของผู้บริหาร- ปัดกวาด, เช็ดถู-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย-ทำอาหารเป็นปฏิบัติงาน / สัปดาห์ (หยุดวันอาทิตย์ )เวลา .-. น.ประเภทของงาน งานประจำ .เพศ หญิง.อายุ - ปี.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.มีใจรักงานบริการ พูดจาสุภาพ ทัศนคติดี มีความคล่องแคล่ว ความรับผิดชอบสูง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม เบี้ยขยัน โบนัส เงินพิเศษ เงินสะสม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 01 มีนาคม 2561


ผู้ดูแลสนามไดร์ฟกอล์ฟ

...ผู้ดูแลสนามไดร์ฟกอล์ฟ หางาน - หจก.ขนส่งชัยนาทสหพิทักษ์ ผู้ดูแลสนามไดร์ฟกอล์ฟ Share หจก.ขนส่งชัยนาทสหพิทักษ์ ผู้ดูแลสนามไดร์ฟกอล์ฟ มีนาคม ระดับเงินเดือน เก็บลูกกอล์ฟ ดูแลทำความสะอาด ให้บริการเครื่องดื่มลูกกอล์ฟแก่ลูกค้า ทำความสะอาดอุปกรณ์ให้ลูกค้าพร้อมยกกระเป๋าให้ลูกค้า .อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่.รักความสะอาด.เอาใจใส่งาน รู้จักช่วยเหลืองานอื่นๆ ไม่เกี่ยงงาน ชัยนาท ทิปจากลูกค้า สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานส่งอีเมลล์สมัครโดยตรงได้ที่gettiehotmail.com - สอบถาม หจก.ขนส่งชัยนาทสหพิทักษ์ ศูนย์รวมขนส่ง ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ -,- โทรสาร - ...


ชัยนาท 01 มีนาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก 175 หน้า หน้าถัดไป >>