Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางแค แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร

พนักงานทั่วไป(ฝ่ายผลิต) ด่วน (สนใจสมัครโทร 02-457-7011-2)

... 1.เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป2.วุฒิการศึกษาระดับ ป. 6 ขึ้นไป3.ถ้าสามารถทำงานเชื่อมได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ4.มีความขยันอดทน ทัศนคติดี5.สามารถเริ่มงานได้ทันที6.ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, หนองแขม,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

...ว่าง 22 ปีขึ้นไป2.วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป3.เคยทำงานขาย เคยเป็น PC มาก่อน4.มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี5.มีใจรักงานด้านการบริการ กล้าแสดงออก6.สามารถเริ่มงานได้ทันที7.ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, หนองแขม,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ MIS

...,Adobe Iiiustrator โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง5.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี6.ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้7.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, หนองแขม,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถส่งของ ( สมัครโทร 02-457-7011-2 )

... 1.เพศชาย อายุ 25- 36 ปี2.การศึกษา วุฒิ ป. 6 - ปวช.3.มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี มีความรู้เรื่องเส้นทาง กทม.-ปริมณฑล4.มีความขยัน อดทน สามารถเริ่มงานได้ทันที5.มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, หนองแขม,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ประมาณราคา

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 21 - 35 ปี2.สามารถใช้โปรแกรม Autocad Gstarcad ได้3.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี4.มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ5.ขยัน รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, หนองแขม,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


บัญชีและธุรการ (ด่วนมาก)

...ี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง 2.ไม่จำกัดอายุ3.ขยัน อดทน มีความสามารถในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลา4.ซื้อสัตย์ต่อวิชาชีพ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, หนองแขม,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Retail Operation Manager

...ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท3.มีประสบการณ์ทำงานในระดับบริหาร อย่างน้อย 5 ปี4.สามารถบริหาร ทำแผนการตลาดได้5.สามารถทำแผนการปฏิบัติงาน บริหารบุคลากรให้ปฏิบัติตามแผนได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, หนองแขม,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Area Manager

...werpoint6.มีความรู้เรื่องเครื่อง POS7.มีทักษะในการสื่อสาร สร้างทีมงาน เทรนนิ่ง สร้างทีมขาย8.มีภาวะผู้นำ รักการเปลี่ยนแปลง ชอบการแก้ปัญหา ทำงานกับคน9.สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, หนองแขม,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงาน PC ประจำสาขาโลตัสบางใหญ่เดอะมอลล์บางแค

...พนักงาน PC ประจำสาขาโลตัสบางใหญ่เดอะมอลล์บางแค บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด ตำแหน่ง พนักงาน PC ประจำสาขาโลตัสบางใหญ่,เดอะมอลล์บางแค ...


นนทบุรี 27 มกราคม 2563


รับสมัคร PC ขายโทรศัพท์มือถือ ประจำสาขา PowerMall ท่าพระพารากอนบางแค

...รับสมัคร PC ขายโทรศัพท์มือถือ ประจำสาขา PowerMall ท่าพระพารากอนบางแค บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด ตำแหน่ง รับสมัคร PC ขายมือถือ ประจำสาขา PowerMall ท่าพระ/พารากอน/บางแค ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563