Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางเขน แขวงบางเขน กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล1

... ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง .ควบคุมดูแลงานสรรหาว่าจ้างพนักงาน ทั้งรายวันรายเดือน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท.ควบคุมดูแลงานฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมาย.ควบคุมดูแลงานแรงงานสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน ที่เกี่ยวข้อง.ควบคุมดูแลงาน ค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน ที่เกี่ยวข้อง.ควบคุมดูแลงานแรงงานต่างด้าว การนำเข้า การจัดสรรดูแลให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน ที่เกี่ยวข้อง.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย .เพศชาย-หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี.มีความรู้เรื่องการบริหารงานต่างด้าว จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี นนทบุรี .ประกันสังคม.โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ).รถรับ-ส่ง ปากซอยศิริชัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [, ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง. ส่ง Resume มาที่ Email personalsuthaising.com. สอบถามทางไลน์ ID . โทรสอบถาม ต่อ - สอบถาม บริษัท ซู ไทย ซิง จำกัด , ซอย กรุงเทพ-นนท์ แยก (ซอย ศิริชัย ใกล้ด้านหลังกระทรวงสาธารณสุข) ถนน กรุงเทพ-นนท์ ตำบล...


นนทบุรี 16 มีนาคม 2561


พนักงานขาย ประจำห้าง โรบินสัน รามอินทรา1

...รา Share บริษัท ภาณาเมรา แฟชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) พนักงานขาย ประจำห้าง โรบินสัน รามอินทรา มีนาคม ระดับเงินเดือน , .แนะนำ ขายสินค้า ในแบรด์ที่รับผิดชอบ ตามเป้าการขายของจุดขายที่กำหนด.ตรวจสอบสต๊อกสินค้าทรัพย์สินภายในจุดขายที่รับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ.จัดเรียง ทำความสะอาด สินค้าตู้โชว์ ให้สวยงาม พร้อมขายสินค้า.รายงานปัญหา เหตุการณ์ที่ผิดปกติใหเผู้บังคับบัญชารับทราบ.ตรวจสอบเอกสารการขายเช่น ราคาสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต ฯลฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .. เพศชาย หญิง.. อายุระหว่าง - ปี.. มีประสบการณ์งานขายในห้างสรรพสินค้า.. บุคลิกดี รักงานบริการ ขายสินค้าเก่ง.. หากเคยผ่านงานด้านขายนาฬิกาจะพิจารณาเป็นพิเศษ.. มีความซื่อสัตย์สุจริต..หากเคยผ่านงานด้านการขายนาฬิกาจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ภาณาเมรา แฟชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ซอยรามอินทรา / ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขต...


กรุงเทพมหานคร 16 มีนาคม 2561


พนักงานขาย ประจำห้าง เซ็นทรัล ศาลายา1

...กงานขาย ประจำห้าง เซ็นทรัล ศาลายา Share บริษัท ภาณาเมรา แฟชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) พนักงานขาย ประจำห้าง เซ็นทรัล ศาลายา มีนาคม ระดับเงินเดือน , .แนะนำ ขายสินค้า ในแบรด์ที่รับผิดชอบ ตามเป้าการขายของจุดขายที่กำหนด.ตรวจสอบสต๊อกสินค้าทรัพย์สินภายในจุดขายที่รับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ.จัดเรียง ทำความสะอาด สินค้าตู้โชว์ ให้สวยงาม พร้อมขายสินค้า.รายงานปัญหา เหตุการณ์ที่ผิดปกติใหเผู้บังคับบัญชารับทราบ.ตรวจสอบเอกสารการขายเช่น ราคาสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต ฯลฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย หญิง.อายุระหว่าง - ปี.มีประสบการณ์งานขายในห้างสรรพสินค้า.บุคลิกดี รักงานบริการ ขายสินค้าเก่ง.หากเคยผ่านงานด้านขายนาฬิกาจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความซือสัตย์สุจริต.หากเคยผ่านงานด้านการขายนาฬิกาจะพิจารณาเป็นพิเศษ นครปฐม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ภาณาเมรา แฟชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ซอยรามอินทรา / ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขต...


นครปฐม 16 มีนาคม 2561


พนักงานขาย ประจำห้าง โรบินสัน พระราม 91

...ห้าง โรบินสัน พระราม Share บริษัท ภาณาเมรา แฟชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) พนักงานขาย ประจำห้าง โรบินสัน พระราม มีนาคม ระดับเงินเดือน , .แนะนำ ขายสินค้า ในแบรด์ที่รับผิดชอบ ตามเป้าการขายของจุดขายที่กำหนด.ตรวจสอบสต๊อกสินค้าทรัพย์สินภายในจุดขายที่รับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ.จัดเรียง ทำความสะอาด สินค้าตู้โชว์ ให้สวยงาม พร้อมขายสินค้า.รายงานปัญหา เหตุการณ์ที่ผิดปกติใหเผู้บังคับบัญชารับทราบ.ตรวจสอบเอกสารการขายเช่น ราคาสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต ฯลฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย หญิง.อายุระหว่าง - ปี. มีประสบการณ์งานขายในห้างสรรพสินค้า.บุคลิกดี รักงานบริการ ขายสินค้าเก่ง.หากเคยผ่านงานด้านขายนาฬิกาจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความซื่อสัตย์สุจริต.หากเคยผ่านงานด้านการขายนาฬิกาจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ภาณาเมรา แฟชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ซอยรามอินทรา / ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขต...


กรุงเทพมหานคร 16 มีนาคม 2561


พนักงานขาย ประจำห้าง เซ็นทรัลปิ่นเกล้า1

...ำห้าง เซ็นทรัลปิ่นเกล้า Share บริษัท ภาณาเมรา แฟชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) พนักงานขาย ประจำห้าง เซ็นทรัลปิ่นเกล้า มีนาคม ระดับเงินเดือน , .แนะนำ ขายสินค้า ในแบรด์ที่รับผิดชอบ ตามเป้าการขายของจุดขายที่กำหนด.ตรวจสอบสต๊อกสินค้าทรัพย์สินภายในจุดขายที่รับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ.จัดเรียง ทำความสะอาด สินค้าตู้โชว์ ให้สวยงาม พร้อมขายสินค้า.รายงานปัญหา เหตุการณ์ที่ผิดปกติใหเผู้บังคับบัญชารับทราบ.ตรวจสอบเอกสารการขายเช่น ราคาสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต ฯลฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย หญิง.อายุระหว่าง - ปี.มีประสบการณ์งานขายในห้างสรรพสินค้า.บุคลิกดี รักงานบริการ ขายสินค้าเก่ง.หากเคยผ่านงานด้านขายนาฬิกาจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความซือสัตย์สุจริต.หากเคยผ่านงานด้านการขายนาฬิกาจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ภาณาเมรา แฟชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ซอยรามอินทรา / ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขต...


กรุงเทพมหานคร 16 มีนาคม 2561


พนักงานขาย ประจำห้าง โรบินสัน จังซีลอน1

...จำกัด (สำนักงานใหญ่) พนักงานขาย ประจำห้าง โรบินสัน จังซีลอน มีนาคม ระดับเงินเดือน .แนะนำ ขายสินค้า ในแบรด์ที่รับผิดชอบ ตามเป้าการขายของจุดขายที่กำหนด.ตรวจสอบสต๊อกสินค้าทรัพย์สินภายในจุดขายที่รับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ.จัดเรียง ทำความสะอาด สินค้าตู้โชว์ ให้สวยงาม พร้อมขายสินค้า.รายงานปัญหา เหตุการณ์ที่ผิดปกติใหเผู้บังคับบัญชารับทราบ.ตรวจสอบเอกสารการขายเช่น ราคาสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต ฯลฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย หญิง.อายุระหว่าง - ปี.มีประสบการณ์งานขายในห้างสรรพสินค้า.บุคลิกดี รักงานบริการ ขายสินค้าเก่ง.หากเคยผ่านงานด้านขายนาฬิกาจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความซือสัตย์สุจริต.หากเคยผ่านงานด้านการขายนาฬิกาจะพิจารณาเป็นพิเศษ ภูเก็ต .สิทธิ์ประกันสังคม.วันหยุดพักผ่อนประจำปี .สิทธิ์ซื้่อนาฬิกาส่วนลด %.ชุดฟอร์มสำหรับพนักงานขาย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ภาณาเมรา แฟชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ซอยรามอินทรา / ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขต...


ภูเก็ต 16 มีนาคม 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ

...ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ หางาน - บริษัท ซู ไทย ซิง จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ Share บริษัท ซู ไทย ซิง จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ มีนาคม ด่วนๆ ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ช่วย ผจก.ฝ่ายขายโครงการ ดูแลควบคุมยอดขาย โครงการทาวส์โฮม ชั้น ถ.ติวานนท์- ควบคุมยอดขาย- บริการก่อนการขาย- บริการหลังการขาย- บริหารทีมไห้ได้ตามเป้า .ไม่จำกัดเพศ อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป.มีใจรักบริการ.บุคลิกดี.มีความเป็นผู้นำสูง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [, ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซู ไทย ซิง จำกัด , ซอย กรุงเทพ-นนท์ แยก (ซอย ศิริชัย ใกล้ด้านหลังกระทรวงสาธารณสุข) ถนน กรุงเทพ-นนท์ ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี , ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 16 มีนาคม 2561


ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ

...ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ หางาน - บริษัท ซู ไทย ซิง จำกัด ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ Share บริษัท ซู ไทย ซิง จำกัด ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ มีนาคม ด่วนๆ ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ดูแลควบคุมยอดขาย โครงการทาวส์โฮม ชั้น ถ.ติวานนท์- ควบคุมยอดขาย- บริการก่อนการขาย- บริการหลังการขาย- บริหารทีมไห้ได้ตามเป้า .ไม่จำกัดเพศ อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป.มีใจรักบริการ.บุคลิกดี.มีความเป็นผู้นำสูง นนทบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [, ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซู ไทย ซิง จำกัด , ซอย กรุงเทพ-นนท์ แยก (ซอย ศิริชัย ใกล้ด้านหลังกระทรวงสาธารณสุข) ถนน กรุงเทพ-นนท์ ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี , ต่อ โทรสาร -- ...


นนทบุรี 16 มีนาคม 2561


ธุรการ-

...ธุรการ- หางาน - บริษัท ธานิศร เอ.ฟอร์ม จำกัด ธุรการ Share บริษัท ธานิศร เอ.ฟอร์ม จำกัด ธุรการ มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง - พิมพ์งาน- เก็บเอกสารงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย .หญิง - ปี.มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.ความอดทนสูง บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- เบี้ยขยัน- โบนัสตามผลประกอบการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม thanisornโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ธานิศร เอ.ฟอร์ม จำกัด ,,,,, ซอย รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 15 มีนาคม 2561


ช่างเทคนิคบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร ประจำศูนย์ (รามคำแหงสาทรบางเขนบางนา)

...ช่างเทคนิคบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร ประจำศูนย์ (รามคำแหงสาทรบางเขนบางนา) หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด ช่างเทคนิคบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร ประจำศูนย์ (รามคำแหง/สาทร/บางเขน/บางนา) Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด ช่างเทคนิคบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร ประจำศูนย์ (รามคำแหง/สาทร/บางเขน/บางนา) มีนาคม ระดับเงินเดือน - ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร ประมาณ - ที่ ต่อวัน โดยอยู่ในเขตพื้นที่นับผิดชอบ .เพศชาย.อายุ- ปี.การศึกษาปวส สาขาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านคอมพิวเตอร์ .ประสบการณ์ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการทำงาน. วันทำงานทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ . เวลาทำงาน.-. (หยุดวันนักขัตฤกษ์). สถานที่ปฎิบัติงานตามศูนย์ที่ได้กำหนดไว้ ( ศูนย์ใกล้บ้าน). เงินเดือน, บาท. มีรายได้อื่นๆเพิ่มเติมค่าน้ำมัน , บาท / ค่า , บาท . ทดลองงาน เดือน . สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนเงินทดแทนประกันสังคมสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เครื่องแบบ-ยูนิฟอร์มงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ เงินรางวัลพิเศษประกัน...


กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 327 หน้า หน้าถัดไป >>