Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางอ้อ แขวงบางอ้อ กรุงเทพมหานคร

ช่าง ติดตั้ง ช่าง เทคนิค

...ช่าง ติดตั้ง ช่าง เทคนิค หางาน - Personal Business Company ช่าง ติดตั้ง ช่าง เทคนิค Share Personal Business Company ช่าง ติดตั้ง ช่าง เทคนิค มีนาคม ระดับเงินเดือน - ทำงาน พื้นที่ บางพลัด บางซื่อ บางบำหรุ บางอ้อ วงศ์สว่าง จรัญสนิทวงศ์ พระนคร ดุสิต จตุจักรสอบถามสมัครงานได้ที่ ((ฝ่ายทรัพยากรบุคคล))เบอร์ --Add Line Id .ชาย.อายุ - ปี.มีประสบการณ์ด้านงานช่าง.ถ้าไม่มีประสบการณ์ต้อง จบ สายช่าง.มีวินัย ขยันในการทำงาน.มีมอเตอร์ไซค์ใบขับขี่ กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ,-, บาทประกันสังคมเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง สอบถามสมัครงานได้ที่ ((ฝ่ายทรัพยากรบุคคล))เบอร์ --Add Line Id - สอบถาม Personal Business Company Lumpinee Praram Road Lumpinee District Patumwan.Sub District Bangkok -- ...


กรุงเทพมหานคร 05 มีนาคม 2561


พนักงานธุรการ1

... กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ,-, . จัดเตรียมเอกสารเสนอผู้บริหาร.จัดพิมพ์เอกสารรายงานต่างๆ.จัดเก็บเอกสารตามขั้นตอนของบริษัท.รับแนะนำข้อมูลทั่วไป .ไม่จำกัดเพศ อายุ - ปี.วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา.เกรดเฉลี่ย จบจากรัฐบาลไม่ต่ำกว่า . จบจากเอกชนไม่ต่ำกว่า ..สนับสนุนงานกลยุทธ์ด้านการตลาด.ชอบทำงานประสานงานภายในองค์กร นอกองค์กร.ดูแลงานจัดซื้อสื่อการตลาดประชาสัมพันธ์ .มีความมั่นใจในตัวเอง, สุภาพอัธยาศัยดี.มีความละเอียด รอบคอบสูง.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย กรุงเทพมหานคร .ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ . - . น. วันจันทร์-วันศุกร์ เสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา .-. น. .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทมีหัวหน้าแนะนำงาน).กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.โบนัสประจำปี (ปีละ ครั้ง).โบนัสพิเศษ.ท่องเที่ยว/งานเลี้ยงประจำปี.อบรมพัฒนาพนักงาน นอกสถานที่.ค่ารักษาพยาบาล.ประกันสังคม.ประกันชีวิตกลุ่ม.ประกันอุบัติเหตุ.ที่พักบริษัทฯ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- - ต่อ / คุณฐกฤต (คุณGet) ฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) / ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 27 กุมภาพันธ์ 2561


Sale-

...Sale- หางาน - บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด Sale Share บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด Sale กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง -นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าตามช่องทางต่างๆ .เพศ หญิง - เพศชาย.อายุไม่เกิน ปีขึ้นไป.ปวส-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย ปี.มีพาหนะเป็นของตนเอง บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร .ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน.โบนัส.ปรับเงินเดือนประจำปี.ท่องเที่ยวสัมนา.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pages/บริษัท-วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง-แอนด์-พริ้นติ้ง-จำกัด/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด ซอยจรัญสนิทวงศ์ / แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ - , โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 15 กุมภาพันธ์ 2561


ช่างตัดกระดาษ

...ท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด ช่างตัดกระดาษ Share บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด ช่างตัดกระดาษ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง หน้าที่ตัดกระดาษตามคำสั่งงาน .เพศชาย.อายุ - ปี.ต่ำกว่า วุฒิ ม. - ป.ตรี.ประสบการณ์ในงาน ปีขึ้นไป.( จบสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ).( ประสบการณ์งานพิมพ์อย่างน้อยปี ขึ้นไป ).สามารถใช้เครื่องตัดกระดาษได้เป็นอย่างดี.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักความก้าวหน้า ขยันอดทน สู้งาน - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร .ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน.โบนัส.ปรับเงินเดือนประจำปี.ท่องเที่ยวสัมนา.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pages/บริษัท-วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง-แอนด์-พริ้นติ้ง-จำกัด/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด ซอยจรัญสนิทวงศ์ / แขวง...


กรุงเทพมหานคร 02 กุมภาพันธ์ 2561


Technician แพทย์แผนจีน-

... -ตรวจสอบความพร้อมใช้อุปกรณ์ในรถ Treatment เครื่องมือแพทย์ต่างๆ รวมถึงการแก้ไขเบื้องต้นให้พร้อมใช้งาน-เบิก-รับจัดเก็บยาสมุนไพรจีนให้ถูกต้อง/เพียงพอ มีการตรวจสอบคุณภาพยาให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด-จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์การรักษาเพื่อให้การรักษาของแพทย์เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว -เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการให้การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย ตลอดจนการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วย/ญาติ ทั้งก่อนหลังทำหัตถการ-เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการจัดเตรียมยา ต้มยา ควบคุมเครื่องมือต้มยาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม -ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ มีการกำกับติดตามโดยพยาบาล/แพทย์-การปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก RN Incharge .จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาแพทย์แผนจีน .เพศชาย-หญิง.มีใบประกอบ กรุงเทพมหานคร สวัสดิการพนักงานสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน ราคาพิเศษสำหรับครอบครัวหอพักของ ร.พ. สำหรับบุคลากรในราคาย่อมเยาว์วันลาพักร้อนประจำปีชุดยูนิฟอร์มรถส่งเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเป็นกะ (เวลา . เวลา . น.)ลาแต่งงาน / ลาคลอดบุตร ได้รับเงินขวัญถุงเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพมีบ้านพักตากอากาศมอบรางวัลแก่พนักงานที่มีอายุงานนานเข้าร่วมกิจกรรมประจำปีของโรงพยาบาล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม YanheeHospital.YHโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงพยาบาลยันฮี ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 18 มกราคม 2561


เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)-

... บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร -รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์สินค้า บริการทางบริษัท ฯผ่านสื่อออนไลน์-ดูแล Web site ทางบริษัทฯ Web site E-commerce ของบริษัทฯ ตั้งแต่การ Update Content จัดการงาน Bach -ประสานงานกับพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็น .เพศ หญิง - เพศชาย.อายุไม่เกิน - ปี.ปวช.-ปริญญาตรี สาขาสื่อสารสนเทศ การตลาด ศิลปศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาที่เกี่ยวข้อง.ความสามารถพิเศษ ทักษะความรูั บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร .ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน.โบนัส.ปรับเงินเดือนประจำปี.ท่องเที่ยวสัมนา.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pages/บริษัท-วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง-แอนด์-พริ้นติ้ง-จำกัด/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด ซอยจรัญสนิทวงศ์ / แขวง...


กรุงเทพมหานคร 30 พฤศจิกายน 2560


Content editor (Social Media) สำหรับเด็ก-

...น - บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด Content editor (Social Media) สำหรับเด็ก Share บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด Content editor (Social Media) สำหรับเด็ก พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร - รักงานเขียน สามารถเขียนบทความ แปลเรียบเรียงบทความได้เป็นอย่างดี - กระตือรือล้น มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบนำเสนอสิ่งใหม่ๆในการทำงาน- หากมีความรู้ทางด้านการทำเว็ปไซด์มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ .เพศ หญิง.อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสาร ศิลปศาสตร์ สื่อสารมวลชน.ศึกษาศาสตร์ เอกปฐมวัย บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร .ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน.โบนัส.ปรับเงินเดือนประจำปี.ท่องเที่ยวสัมนา.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pages/บริษัท-วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง-แอนด์-พริ้นติ้ง-จำกัด/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด ซอยจรัญสนิทวงศ์ / แขวง...


กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2560


เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด

...บผู้ป่วยในได้ถึง เตียง รองรับผู้ป่วยนอกได้ , คน ให้บริการรักษาด้านโรคทั่วไปความสวยงามครบทุกสาขา มีแพทย์เฉพาะทางประจำโรงพยาบาลกว่า ท่าน มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัย รวมทั้งการรักษาพยาบาลบริการที่อบอุ่น รวดเร็วเป็นมืออาชีพจากพยาบาลเจ้าหน้าที่กว่า , คน ณ ปัจจุบัน โรงพยาบาลยันฮี กำลังขยายอาคารเพื่อรองรับผู้รับบริการที่เพิ่มสูงขึ้น จึงต้องการเจ้าหน้าที่ มีใจรักงานบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ รักในอาชีพ ต้องการงานที่มั่นคง มีความก้าวหน้า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้เติมโตไปพร้อมๆกัน .เพศหญิง/เพศชาย .ปริญญาตรีสาขาการตลาด สาขาที่เกี่ยวข้อง .รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้.มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร - สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน ราคาพิเศษสำหรับครอบครัว - หอพักของ ร.พ. สำหรับบุคลากรในราคาย่อมเยาว์ - วันลาพักร้อนประจำปี - ชุดยูนิฟอร์ม - รถส่งเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเป็นกะ (เวลา . เวลา . น.) - ลาแต่งงาน / ลาคลอดบุตร ได้รับเงินขวัญถุง - เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ - มีบ้านพักตากอากาศ - มอบรางวัลแก่พนักงานที่มีอายุงานนาน - เข้าร่วมกิจกรรมประจำปีของโรงพยาบาล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงพยาบาลยันฮี ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 22 พฤศจิกายน 2560


เจ้าหน้าที่ทั่วไป (ผู้ทุพพลภาพ)

... - โรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ สมารถรองรับผู้ป่วยในได้ถึง เตียง รองรับผู้ป่วยนอกได้ , คน ให้บริการรักษาด้านโรคทั่วไปความสวยงามครบทุกสาขา มีแพทย์เฉพาะทางประจำโรงพยาบาลกว่า ท่าน มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัย รวมทั้งการรักษาพยาบาลบริการที่อบอุ่น รวดเร็วเป็นมืออาชีพจากพยาบาลเจ้าหน้าที่กว่า , คน ณ ปัจจุบัน โรงพยาบาลยันฮี กำลังขยายอาคารเพื่อรองรับผู้รับบริการที่เพิ่มสูงขึ้น จึงต้องการเจ้าหน้าที่ มีใจรักงานบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ รักในอาชีพ ต้องการงานที่มั่นคง มีความก้าวหน้า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้เติมโตไปพร้อมๆกัน .เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษาระดับ ม. ขึ้นไป.มีสมุดคนพิการ กรุงเทพมหานคร สวัสดิการพนักงานสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน ราคาพิเศษสำหรับครอบครัวหอพักของ ร.พ. สำหรับบุคลากรในราคาย่อมเยาว์วันลาพักร้อนประจำปีชุดยูนิฟอร์มรถส่งเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเป็นกะ (เวลา . เวลา . น.)ลาแต่งงาน / ลาคลอดบุตร ได้รับเงินขวัญถุงเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพมีบ้านพักตากอากาศมอบรางวัลแก่พนักงานที่มีอายุงานนานเข้าร่วมกิจกรรมประจำปีของโรงพยาบาล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงพยาบาลยันฮี ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 22 พฤศจิกายน 2560


ล่ามภาษาจีน1

...ัวร์ ไกด์ นักท่องเที่ยว ลูกค้าทุกราย ที่สนใจ ซื้อสินค้า ยันฮี ได้ทั้งภาษาไทยจีน.ศึกษาข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ต่างๆเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.แจ้ง Promotion Campaign แก่ลุกค้าอธิบายให้เข้าใจชัดเจน.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า ข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์สินค้า นำเสนอต่อหัวหน้างานเพื่อเป็นประโยชน์.หากพบปัญหาเกี่ยวกับงาน ผลิตภัณฑ์รายงานต่อหัวหน้างาน ให้ทราบเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไข.งานแปลเอกสารที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับ ป.ตรี เอกจีน (หากพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ).มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น ระเบียบวินัยการทำงาน ความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มี service mind.ชอบงานขาย มีทักษะพูดการขายดี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานเป็นกะช่วงเวลา . น.-. น.หยุดสัปดาห์ละ วัน (ยกเว้นวัยเสาร์-อาทิตย์) หากเป็นนักขัตฤกษ์ให้เป็น O สมุทรปราการ .สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน ราคาพิเศษสำหรับครอบครัว.วันลาพักร้อนประจำปี.ชุดยูนิฟอร์ม.ลาแต่งงาน / ลาคลอดบุตร ได้รับเงินขวัญถุง.เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ.มอบรางวัลแก่พนักงานที่มีอายุงานนาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงพยาบาลยันฮี ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง...


สมุทรปราการ 08 พฤศจิกายน 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 13 หน้า หน้าถัดไป >>