Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางอ้อ แขวงบางอ้อ กรุงเทพมหานคร

เสมียนทนาย ด่วน-

...นคำฟ้อง, คำร้อง, คำแถลง หนังสือต่างๆ-จัดเตรียม-จัดเก็บสำนวนคดีเอกสารต่างๆ-ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หมวดงาน กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .เพศชาย (เท่านั้น) อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง.เกรดเฉลี่ยมหาวิทยาลัยรัฐ . ขึ้นไป มหาวิทยาลัยเอกชน . ขึ้นไป.มีทักษะการสื่อสารการประสานงานดี.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีทักษะเจรจาต่อรองได้ดี.มีความรอบคอบในการทำงานสูง.มีทักษะการพิมพ์งานดี.***หากสะดวกในเรื่องการเดินทาง ยินดีพิจารณา (ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ เขตบางพลัด)*** กรุงเทพมหานคร .ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ . - . น. วันจันทร์-วันศุกร์ เสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา .-. น. .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทมีหัวหน้าแนะนำงาน).ค่าเสื่อมสภาพรถ.ค่าคอมมิชชั่น.ค่าวิชาชีพพิเศษ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.โบนัสประจำปี (ปีละ ครั้ง).โบนัสพิเศษ.ท่องเที่ยว/งานเลี้ยงประจำปี.อบรมพัฒนาพนักงาน นอกสถานที่.ค่ารักษาพยาบาล.ประกันสังคม.ประกันชีวิตกลุ่ม.ประกันอุบัติเหตุ.ที่พักบริษัทฯ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- - ต่อ / คุณฐกฤต (คุณGet) ฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 15 มีนาคม 2562


พนักงานการเงิน ด่วน1

...บเงินเดือน ,-, .รับ-จ่ายเงินสดย่อย.ดูแลการโอนเงินประจำวัน.ทำเช็คเสนออนุมัติเช็ค.ธนาคาร.จัดเก็บเอกสารประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง*มีที่พนักงาน(ฟรี) ประจำกรุงเทพฯ หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศ หญิง (เท่านั้น) อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน, การบัญชี เท่านั้น.เกรดเฉลี่ย จบจากรัฐบาลไม่ต่ำกว่า . จบจากเอกชนไม่ต่ำกว่า ..ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย.มีทักษะการสื่อสารที่ดี.มีความมั่นใจในตนเอง, สุภาพอัธยาศัยดี.มีความรอบคอบในการทำงานสูง กรุงเทพมหานคร .ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ . - . น. วันจันทร์-วันศุกร์ เสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา .-. น. .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทมีหัวหน้าแนะนำงาน).กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.โบนัสประจำปี (ปีละ ครั้ง).โบนัสพิเศษ.ท่องเที่ยว/งานเลี้ยงประจำปี.อบรมพัฒนาพนักงาน นอกสถานที่.ค่ารักษาพยาบาล.ประกันสังคม.ประกันชีวิตกลุ่ม.ประกันอุบัติเหตุ.ที่พักบริษัทฯ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- - ต่อ / คุณฐกฤต (คุณGet) ฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 15 มีนาคม 2562


นักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ฝ่ายบุคคล (HR Training)-

...นักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ฝ่ายบุคคล (HR Training)- หางาน - บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา ฝ่ายบุคคล (HR Training) หมวด บุคคล/ฝึกอบรม/Training Share บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา ฝ่ายบุคคล (HR Training) มีนาคม หลาย ระดับเงินเดือน - - จัดทำโครงการฝึกอบรม- จัดกิจกรรมของบริษัท- คิดโครงการที่สร้างสรรค์แปลกใหม่ หมวดงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Training .ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ - .สาขาบริหารธุรกิจ, บริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย .มีความขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้.มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ptl-hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด เลขที่ , ซอยจรัญสนิทวงศ์ / ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 05 มีนาคม 2562


พนักงานขาย

... พนักงานขาย กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - พนักงานขายนำ้ดื่มยันฮีวิตามินวอเตอร์ประจำสาขาต่างๆ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศชาย/หญิง.วุฒิการศึกษาระดับ ม. ขึ้นไป.อายุ - ปี.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มี service mind.ชอบงานขาย มีทักษะพูดการขายดี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร . สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน ราคาพิเศษสำหรับครอบครัว . หอพักของ ร.พ. สำหรับบุคลากรในราคาย่อมเยาว์ . วันลาพักร้อนประจำปี . ชุดยูนิฟอร์ม . รถส่งเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเป็นกะ (เวลา . เวลา . น.) . ลาแต่งงาน / ลาคลอดบุตร ได้รับเงินขวัญถุง . เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ . มีบ้านพักตากอากาศ . มอบรางวัลแก่พนักงานที่มีอายุงานนาน . เข้าร่วมกิจกรรมประจำปีของโรงพยาบาล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม YanheeHospital.YHโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม โรงพยาบาลยันฮี ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 26 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ สาขาภูเก็ต-

...ที่สาขา ตามภูมิลำเนาของท่าน- ลูกค้าในพื้นที่ประจำเดือน***ไม่ใช่งานขายประกัน*** หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .สามารถทำงานที่สาขา .เพศ ชาย (เท่านั้น) อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา.เกรดเฉลี่ย . ขึ้นไป.สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้.มีรถจักรยานยนต์ในการใช้ทำงาน.ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ภูเก็ต .ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ . - . น. วันจันทร์-วันศุกร์ เสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา .-. น. .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทมีหัวหน้าแนะนำงาน).ค่าเสื่อมสภาพรถ.ค่าคอมมิชชั่น.ค่าวิชาชีพพิเศษ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.โบนัสประจำปี (ปีละ ครั้ง).โบนัสพิเศษ.ท่องเที่ยว/งานเลี้ยงประจำปี.อบรมพัฒนาพนักงาน นอกสถานที่.ค่ารักษาพยาบาล.ประกันสังคม.ประกันชีวิตกลุ่ม.ประกันอุบัติเหตุ.ที่พักบริษัทฯ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- - ต่อ / คุณฐกฤต (คุณGet) ฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามรายละเอียดนัดสมัครงานที่เมืองไทย แคปปิตอล สาขา ภูเก็ต()- (ฝ่ายรับสมัครงาน)ที่ตั้ง ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต/- ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต - สอบถาม บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง...


ภูเก็ต 20 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ

... โรงพยาบาลยันฮี พนักงานขับรถบรรทุก ล้อ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - ขับรถบรรทุกส่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .. เพศชาย.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.. สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้.. มีประสบการณ์ขับขี่ ประเภท .. สามารถดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้นได้ บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม YanheeHospital.YHโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงมาสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายสุภาพ) มาที่โรงพยาบาลยันฮี ตึก Inter ชั้น แผนกบุคคลเอกสารที่ต้องนำมาประกอบการสมัครงานมีดังนี้ค่ะ . สำเนาหลักฐานการศึกษา . สำเนาทะเบียนบ้าน . สำเนาบัตรประชาชน . รูปถ่าย นิ้ว . สำเนาใบเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) . สำเนาใบรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)ทั้งนี้ทางรพ. จะนำมาพิจารณาเบื้องต้นทำการนัดหมายสัมภาษณ์ ต่อไป - สอบถาม โรงพยาบาลยันฮี ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 15 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานการเงิน1

... .ทำรายการรับ-จ่ายเงินสดย่อย.ดูแลการโอนเงินประจำวัน.ทำเช็คเสนออนุมัติเช็ค.ธนาคาร.จัดเก็บเอกสารประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง*ปฏิบัติงานที่ ถ.จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศ หญิง (เท่านั้น) อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน, การบัญชี เท่านั้น.เกรดเฉลี่ย จบจากรัฐบาลไม่ต่ำกว่า . จบจากเอกชนไม่ต่ำกว่า ..ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย.มีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี.มีความรอบคอบในการทำงานสูง.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร .ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ . - . น. วันจันทร์-วันศุกร์ เสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา .-. น. .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทมีหัวหน้าแนะนำงาน).กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.โบนัสประจำปี (ปีละ ครั้ง).โบนัสพิเศษ.ท่องเที่ยว/งานเลี้ยงประจำปี.อบรมพัฒนาพนักงาน นอกสถานที่.ค่ารักษาพยาบาล.ประกันสังคม.ประกันชีวิตกลุ่ม.ประกันอุบัติเหตุ.ที่พักบริษัทฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- - ต่อ / คุณฐกฤต (คุณGet) ฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 13 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานการเงิน สาขาอยุธยา1

...ลูกค้า.ให้ข้อมูลการเตรียมเอกสารในการขอสินเชื่อเบื้องต้น.ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องทาง.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .สามารถทำงานที่สาขา อยุธยา.เพศ หญิง (เท่านั้น) อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / ปวส. สาขาวิชาการเงิน, การบัญชี เท่านั้น.เกรดเฉลี่ย . ขึ้นไป.ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย.มีใจรักงานบริการ พระนครศรีอยุธยา .ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ . - . น. วันจันทร์-วันศุกร์ เสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา .-. น. .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทมีหัวหน้าแนะนำงาน).กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.โบนัสประจำปี (ปีละ ครั้ง).โบนัสพิเศษ.ท่องเที่ยว/งานเลี้ยงประจำปี.อบรมพัฒนาพนักงาน นอกสถานที่.ค่ารักษาพยาบาล.ประกันสังคม.ประกันชีวิตกลุ่ม.ประกันอุบัติเหตุ.ที่พักบริษัทฯ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- - ต่อ / คุณฐกฤต (คุณGet) ฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามรายละเอียดนัดสมัครงานที่เมืองไทย แคปปิตอล สาขา อยุธยา()- (ฝ่ายรับสมัครงาน)ที่ตั้ง ปากทางเข้าตลาดแกรนด์/ - ม. ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา - สอบถาม บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง...


พระนครศรีอยุธยา 06 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานตรวจสอบ ด่วน-

...งาน-ประสานงานกับทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง-เดินทางไปตรวจงานต่างจังหวัด หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศชาย (เท่านั้น) อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา.เกรดเฉลี่ย จบจากรัฐบาลไม่ต่ำกว่า . จบจากเอกชนไม่ต่ำกว่า ..เรียนรู้เร็วมีความอดทน.ซื่อสัตย์สุจริต, ขยัน, มีความรับผิดชอบงานที่รับมอบหมาย.มีความมั่นใจในตนเอง, สุภาพอัธยาศัยดี.สามารถเดินทางเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ (เดินทางพร้อมรถบริษัทมีรถยนต์สำหรับการเดินทาง).***ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่***.**สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ** กรุงเทพมหานคร .ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ . - . น. วันจันทร์-วันศุกร์ เสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา .-. น. .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทมีหัวหน้าแนะนำงาน).ค่าออกตรวจ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.โบนัสประจำปี (ปีละ ครั้ง).โบนัสพิเศษ.ท่องเที่ยว/งานเลี้ยงประจำปี.อบรมพัฒนาพนักงาน นอกสถานที่.ค่ารักษาพยาบาล.ประกันสังคม.ประกันชีวิตกลุ่ม.ประกันอุบัติเหตุ.ที่พักบริษัทฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- - ต่อ / คุณฐกฤต (คุณGet) ฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงกดสมัครงานผ่าน jobthaiweb - สอบถาม บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 06 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานวิเคราะหสินเชื่อ สาขาบางพลัด-

... - พิจารณาอนุมัติสินเชื่อลูกค้า- ให้บริการลูกค้าในพื้นที่สาขา ตามภูมิลำเนาของท่าน- ลูกค้าในพื้นที่ประจำเดือน***ไม่ใช่งานขายประกัน*** หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .สามารถทำงานที่สาขาบางพลัด.เพศ ชาย (เท่านั้น) อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา.เกรดเฉลี่ย . ขึ้นไป.สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้.มีรถจักรยานยนต์ในการใช้ทำงาน.ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร .ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ . - . น. วันจันทร์-วันศุกร์ เสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา .-. น. .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทมีหัวหน้าแนะนำงาน).ค่าเสื่อมสภาพรถ.ค่าคอมมิชชั่น.ค่าวิชาชีพพิเศษ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.โบนัสประจำปี (ปีละ ครั้ง).โบนัสพิเศษ.ท่องเที่ยว/งานเลี้ยงประจำปี.อบรมพัฒนาพนักงาน นอกสถานที่.ค่ารักษาพยาบาล.ประกันสังคม.ประกันชีวิตกลุ่ม.ประกันอุบัติเหตุ.ที่พักบริษัทฯ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- - ต่อ / คุณฐกฤต (คุณGet) ฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามรายละเอียดนัดสมัครงานที่เมืองไทย แคปปิตอล สาขา บางพลัด()- (ฝ่ายรับสมัครงาน)ที่ตั้ง ติดโรงรับจำนำกทม. สาขาบางพลัด, ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 04 กุมภาพันธ์ 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 19 หน้า หน้าถัดไป >>