Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางรัก แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึยะ สาขาเกตเวย์บางซื่อ

... พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา. บริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .อายุไม่เกิน ปี.ทำงานเป็นกะได้.สุขภาพแข็งแรง.จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) บางซื่อ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ . การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม mai_vaidyakula JOB-CRG-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงวิธีสมัคร/นัดสัมภาษณ์งานadd Line --ส่ง.ชื่อ-นามสกุล.อายุ.เบอร์.สาขาที่สนใจสมัคร.รูปถ่ายเพื่อนัดสัมภาษณ์งาน - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ศูนย์ทรัพยากรบุคคล อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น ห้อง เลขที่ ซอยสีลม ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 19 พฤศจิกายน 2561


พนักงานขายสินค้าร้าน KOMONOYA (สินค้าทุกอย่าง 60 บาท)เซ็นทรัลเวสต์เกตบิ๊กซีบางใหญ่-

... บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงานขายสินค้าร้าน KOMONOYA (สินค้าทุกอย่าง บาท)เซ็นทรัลเวสต์เกต,บิ๊กซีบางใหญ่ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัท - เสนอขายสินค้าบริการให้แก่ลูกค้า- รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด- ตรวจนับสินค้าในสต็อกอย่างสม่ำเสมอ- ดูแลรักษาความสะอาดใรพื้นที่แผนก .เพศชาย/หญิง.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.รักงานบริการ มีทักษะในการสื่อสาร. สุภาพ สะอาด เรียบร้อย.สามารถทำงาน วัน /สัปดาห์ สามารถทำงานเป็นกะได้ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- เงินโบนัสตามผลงาน- ประกันสุขภาพ- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณกิ๊กM --E recruitbkksouthcentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitment Line ID cdgrecruitment Line CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 19 พฤศจิกายน 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหารญี่ปุ่น คัตสึยะสาขาเซ็นทรัลรามอินทรา1

... ระดับเงินเดือน , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา. บริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .อายุไม่เกิน ปี.ทำงานเป็นกะได้.สุขภาพแข็งแรง.จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา).มีประสบการณ์ผู้ช่วยผู้จัการร้าน บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ . การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม mai_vaidyakula JOB-CRG-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงวิธีสมัคร/นัดสัมภาษณ์งานadd Line --ส่ง.ชื่อ-นามสกุล.อายุ.เบอร์.สาขาที่สนใจสมัคร.รูปถ่ายเพื่อนัดสัมภาษณ์งาน - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ศูนย์ทรัพยากรบุคคล อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น ห้อง เลขที่ ซอยสีลม ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 19 พฤศจิกายน 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึยะ สาขาเซ็นทรัลรามอินทรา1

... พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา. บริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .อายุไม่เกิน ปี.ทำงานเป็นกะได้.สุขภาพแข็งแรง.จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ . การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม nootty JOB-CRG-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงวิธีสมัคร/นัดสัมภาษณ์งานadd Line --ส่ง.ชื่อ-นามสกุล.อายุ.เบอร์.สาขาที่สนใจสมัคร.รูปถ่ายเพื่อนัดสัมภาษณ์งาน - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ศูนย์ทรัพยากรบุคคล อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น ห้อง เลขที่ ซอยสีลม ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 19 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย(LP)เซ็นทรัลเวสต์เกต-

...ษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย(LP)เซ็นทรัลเวสต์เกต พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัท - ตรวจดูความเรียบร้อยพื้นที่ขายของพนักงาน ในขณะปฏิบัติงานขาย - ดูกล้อง CCTV สอดส่องการทุจริตของพนักงาน .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.สามารถทำงานเป็นกะได้. สุขภาพร่างกายแข็งแรง กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK.กิ๊กM --E RecruitBKKSouthcentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitmentLine ID cdgrecruitmentLine CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดอาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 19 พฤศจิกายน 2561


ช่างซ่อมบำรุงเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

...ช่างซ่อมบำรุงเซ็นทรัลปิ่นเกล้า หางาน - บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ช่างซ่อมบำรุงเซ็นทรัลปิ่นเกล้า Share บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ช่างซ่อมบำรุงเซ็นทรัลปิ่นเกล้า พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัท - ดูแลด้านระบบงานไฟฟ้า, ประปา, แอร์, .- วุฒิ ปวช ขึ้นไปสาขาไฟฟ้าสาขาที่เกี่ยวข้อง. - มีประสบการณ์จะพิจรณาเป็นพิเศษ. - สามารถทำงาน วัน/สัปดาห์ เข้ากะได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK.กิ๊กM --E RecruitBKKSouthcentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitmentLine ID cdgrecruitmentLine CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดอาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร - สอบถาม ...


กรุงเทพมหานคร 19 พฤศจิกายน 2561


พนักงาน Part Time ช่วยขายโรบินสัน ศรีสมาน-

... Part Time ช่วยขายโรบินสัน ศรีสมาน- หางาน - บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงาน Part Time ช่วยขายโรบินสัน ศรีสมาน Share บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงาน Part Time ช่วยขายโรบินสัน ศรีสมาน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัท - แนะนำสินค้าบริการให้กับลูกค้า - จัดเรียงสินค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/หญิง.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ .สามารถเป็นกะ / ทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้ กรุงเทพมหานคร - ประกันสุขภาพ- เงินโบนัสตามผลงาน- ประกันสังคม- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงเพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจ คุณแนทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมM--E Bokanokorncentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitmentLine ID cdgrecruitmentLine CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถามบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 19 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ขายเครื่องสำอางเวชสำอางอาหารเสริมทางโทรศัพท์ การันตีรายได้15000ขึ้นไป ทำงานจันทร์-ศุกร์

...เจ้าหน้าที่ขายเครื่องสำอางเวชสำอางอาหารเสริมทางโทรศัพท์ การันตีรายได้ขึ้นไป ทำงานจันทร์-ศุกร์ ด่วนด่วนๆๆ หางาน - บริษัท ไอยมิตร จำกัด เจ้าหน้าที่ขายเครื่องสำอาง/เวชสำอาง/อาหารเสริม/ทาง การันตีรายได้,ขึ้นไป ทำงานจันทร์-ศุกร์ ด่วนด่วนๆๆ Share บริษัท ไอยมิตร จำกัด เจ้าหน้าที่ขายเครื่องสำอาง/เวชสำอาง/อาหารเสริม/ทาง การันตีรายได้,ขึ้นไป ทำงานจันทร์-ศุกร์ ด่วนด่วนๆๆ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน การขายการแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าให้กับลูกค้าผ่านทางเท่านั้น .อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.สามารถเริ่มงานได้ทันที.มีความรับผิดชอบ / มีวินัยในตัวเอง.ขยันอดทน.ยินดีรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์แต่มีความตั้งใจอยากทำงานจริง.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี บางรัก กรุงเทพมหานคร ค่าเดินทาง บาทคอมมิชชั่นไม่จำกัด+อินเซนทีฟ+รางวัลการขาย**ช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์/ บริษัทหยุดยาวพิเศษ** สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม praewa Praewa Umarpornโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ (พี่อ้อม) , (พี่ใหม่)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงลัษณะการทำงาน...


กรุงเทพมหานคร 18 พฤศจิกายน 2561


Business Development

...้จักแผนประกันบริการของบริษัท หนึงธุรกิจ อาจสนใจหลายโปรดักส์.ให้ข้อมูล แนะเป็นทีปรึกษางานด้านประกันภัย ความคุ้มครองกับลูกค้าธุรกิจ เพือให้ได้ความไว้วางใจกับลูกค้าในฐานะที ปรึกษา.ทําภารกิจ ตามจํานวนกิจกรรมของแต่ละทีม เพือให้ได้มาซึง เป้าหมายทีวางไว้ ซึงแบ่งไว้ให้แล้วในแต่ละวัน อาทิ หาผู้มุ่ง หวังใหม่จากอินเตอร์เน็ต โทรเสนอโปรดักส์ (Cold call) ทํานัด เข้าพบเพือพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ ต้องทํายอด ขายเท่าไหร่ต่อเดือน.ทํารายงานสรุป กิจกรรมทีทําในแต่ละวัน ตามแบบฟอร์มทีจัดเตรียมให้ แล้วส่งให้ผู้ดูแลจัดการข้อมูลไปทําสรุปต่อ.ติดตามสถานการณ์ความเคลือนไหวของคู่ค้า ผู้มุ่งหวัง ความสนใจในโปรดักส์ บริการของเรา รวมถึงต้อง ประเมิณ ลูกค้าว่าเค้าขายอะไร โปรดักส์ของเราเหมาะสมอย่างไร.บริการหลังการขาย คอยช่วยเหลือ แก้ปัญหา ประสานงานภายในภายนอกได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง เน้นถูกจุด ต้อง ติดตามผลว่าปัญหา ความต้องการของลูกค้าได้ถูกช่วยเหลือแล้ว.บริการตามลูกค้าในปีต่ออายุสมาชิก .ชายหญิง สัญชาติไทย อายุ - ปี จบปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขา .มีประสบการณ์ - ปี ในด้านธุรกิจประกันภัย sales marketing in Motor, NON-Motor or Health Insurance Business .ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายของ โดยเฉพาะด้าน ประกันการเดินทาง, ประกันสุขภาพ เดียวกลุ่ม ประกันรถยน ต์ มาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (MSWord, Excel, Power Point) .สามารถสือสารเขียนภาษาอังกฤษได้ .มีทักษะ ไหวพริบ ด้านการขาย ต่อรองกับลูกค้าได้ .สามารถทํางานภายใต้แรงกดดันได้ .สามารถทํางานนอกสถานทีได้ .มีประสบการณ์ขายตรง FF MLM จะพิจารณาเป็นพิเศษ ...


กรุงเทพมหานคร 16 พฤศจิกายน 2561


Security Officer (ต้องการด่วน) ติดต่อคุณเพ้ง เบอร์ 081-296-66811

...ิษัท คอย เรสทัวรองท์ จำกัด Security Officer (ต้องการด่วน) คุณเพ้ง เบอร์ -- พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - . To make regular rounds of assigned areas.. To observe any abnormal activities on the part of employees or guests.. To be alert non-guest or suspicious person wandering around hotel, report to supervisor or duty manager . To assist the duty manager in inspecting the rooms of doubtful clients and assisting with suspected guests who attempt to leave without paying.. To investigate any offense reported whilst on patrol and to ensure full details are made available to the police when necessary.. To look out for keys left in doors and to ensure their safekeeping.. To size and deal with items found on patrol.. To maintain a close watch for any fire or safety hazards.. To provide security where required.. To keep the security posts neat and tidy at all times.. Report when the loading/unloading bays and surrounding areas need to be clean or tidy to housekeeping department.. Performance any other duty requests by supervisor or security manager. .At least vocational diploma.At least year experience in security job.Educated in English communication*** ...


กรุงเทพมหานคร 16 พฤศจิกายน 2561