Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางรัก แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประสานงาน1

...เจ้าหน้าที่ประสานงาน หางาน - บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงาน Share บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงาน กันยายน ระดับเงินเดือน . ประสานงานทั่วไป. ทำเอกสาร จัดซื้อ เปิดบิล. ลูกค้า .เพศหญิง อายุไม่เกิน ปี.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้.สามารถใช้ Microsoft Office ได้.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.ปริญญาตรี บัญชี สาขาอื่นๆ.จบใหม่จะได้รับพิจารณาก่อน บางรัก กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- โบนัสประจำปี- วันหยุดตามประเพณี วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจส่งข้อมูลประวัติของท่านทาง Email- Email Chalalai.bconhotmail.com - สอบถามข้อมูลทาง โทร. -- - สอบถาม บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2561


ช่างยนต์ รายได้ดี

...ช่างยนต์ รายได้ดี หางาน - บริษัท สกายเทค อินโนเวชั่น จำกัด ช่างยนต์ รายได้ดี Share บริษัท สกายเทค อินโนเวชั่น จำกัด ช่างยนต์ รายได้ดี กันยายน ระดับเงินเดือน งานบำรุงรักษารถยนต์ ประเภท Fast Fitประจำสำนักงานสกายเทคชอปwww.sk.comสถานที่ทำงาน สี่แยกท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี .ช่างยนต์ มีประสบการณ์การซ่อมรถยนต์.สามารถซ่อมช่วงล่างได้.สามารถซ่อมระบบแอร์ได้.การศึกษา ม-ปวช.ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์.ขับรถยนต์ได้ นนทบุรี เบี้ยขยันประกันสังคมคอมมิสชั่น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม obdthailand skytechสมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงTel - สอบถาม บริษัท สกายเทค อินโนเวชั่น จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี -- ...


นนทบุรี 20 กันยายน 2561


เลขานุการผู้บริหารเซ็นทรัล ป่าตอง (สาขาใหม่)-

...ัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด เลขานุการผู้บริหารเซ็นทรัล ป่าตอง (สาขาใหม่) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท - จัดทำรายงาน รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานสาขา - สื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกบริษัท- ทำการนัดหมาย ประชุม ให้การต้อนรับแก่ผู้มาด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส- จัดเก็บเอกสารสำคัญจากหน่วยงานอื่น ๆ อย่างเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ .สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดี.มีทักษะภาษาอังกฤษดี.บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ ภูเก็ต - ประกันสังคม - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ประกันสุขภาพ - เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. บอยM -K. บอลM -E CDGrecruitmentNewstoresetupcentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitmentLine ID cdgrecruitmentLine CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


ภูเก็ต 19 กันยายน 2561


หัวหน้าแผนกพัสดุเซ็นทรัล ป่าตอง (สาขาใหม่)-

... กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท - ประสานงานกับแผนกพัสดุส่วนกลาง ในการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด- ดูแลการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ภายในสาขา - ตรวจเช็คสต็อคให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการใช้งานอยู่เสมอ- รวบรวมข้อมูลฝ่ายจัดซื้อร้านค้านอก ในกรณีการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่นอกเหนือจากที่ส่วนกลางกำหนด- รับผิดชอบในเรื่องทะเบียนทรัพย์สิน การโอนเข้า-ย้ายออก การตัดจำหน่าย ของทรัพย์สิน .สำเร็จการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี.มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง ปีขึ้นไป.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน.มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง.มีทักษะคอมพิวเตอร์ ภูเก็ต - ประกันสังคม - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ประกันสุขภาพ - เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. บอยM -K. บอลM -E CDGrecruitmentNewstoresetupcentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitmentLine ID cdgrecruitmentLine CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


ภูเก็ต 19 กันยายน 2561


หัวหน้าแผนกบุคคลเซ็นทรัล ป่าตอง (สาขาใหม่)-

... ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท - กำกับดูแลการปฏิบัติงานการบริการในด้านงานบุคคลเช่น สวัสดิการ ประกันสังคม Personal admin- ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลแกระดับหัวหน้างานขึ้นไป- ตรวจเช็คสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้มีความพร้อมในการใช้งานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด- ประสานงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆตามนโยบายของบริษัท- กำกับดูแลการเผยแพร่ข่าวสาร สื่อต่างๆ ให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน- ดำเนินการดูแลทางด้านพนักงานสัมพันธ์ แรงงานสัมพันธ์ ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานในสาขา .สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานบุคคล ปีขึ้นไป.มีความรู้ ความเข้าใจงานทางด้านการบริหารงานบุคคล.มีความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงาน ภูเก็ต - ประกันสังคม - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ประกันสุขภาพ - เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. บอยM -K. บอลM -E CDGrecruitmentNewstoresetupcentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitmentLine ID cdgrecruitmentLine CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


ภูเก็ต 19 กันยายน 2561


ผู้จัดการแผนกศิลป์ดีสเพลย์เซ็นทรัล ป่าตอง (สาขาใหม่)-

... กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท - ตกแต่งจุดดิสเพลย์, พื้นที่โปรโมชั่น การจัดโชว์สินค้า VM ภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด- ดูแลการจัดหมุนเวียนจุด Display ทุกจุดภายในสาขา- ดูแลรับผิดชอบในการจัดสต็อกดิสเพลย์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย- ให้คำปรึกษา/คำแนะนำในการเรียงสินค้าแก่พนักงานขาย เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม- ประสานงานกับดิสเพลย์ส่วนกลางในการรับ concept การจัดดิสเพลย์ รับอุปกรณ์การจัดดิสเพลย์จากส่วนกลาง .สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในด้านการจัดโชว์สินค้า ปีขึ้นไป.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์.มีความสามารถในการตัดสินใจสูง ภูเก็ต - ประกันสังคม - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ประกันสุขภาพ - เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. บอยM -K. บอลM -E CDGrecruitmentNewstoresetupcentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitmentLine ID cdgrecruitmentLine CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


ภูเก็ต 19 กันยายน 2561


ผู้จัดการส่งเสริมการขาย(Marketing)เซ็นทรัล ป่าตอง (สาขาใหม่)-

... - ดำเนินการให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีในการจัดรายการส่งเสริมการขายภายในสาขาเป็นไปตามนโยบายของบริษัท- วางแผนเสนอแนะรูปแบบของรายการส่งเสริมการขายให้กับสาขา นอกเหนือจากที่มาจากส่วนกลาง- ดูแลควบคุมให้การจัดรายการส่งเสริมการขายดำเนินการได้อย่างราบรื่น ประสบความสำเร็จตามที่ได้วางแผนไว้- ดูแลการทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ท้องถิ่นใกล้สาขา- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการแจกจ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์โฆษณาตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ- ประสานงานพิจารณาการขอเช่าพื้นที่จากบริษัทภายนอกตามค่าเช่าพื้นที่ที่กำหนด- เสนอแนะดำเนินการเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายของเซ็นทรัลเวิร์คช็อป บัณฑิตน้อย เซ็นทรัลคาร์ด .สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์/การตลาด.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์.มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี ภูเก็ต - ประกันสังคม - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ประกันสุขภาพ - เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. บอยM -K. บอลM -E CDGrecruitmentNewstoresetupcentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitmentLine ID cdgrecruitmentLine CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


ภูเก็ต 19 กันยายน 2561


Operation audit | หัวหน้าแผนกตรวจสอบสินค้าเซ็นทรัล ป่าตอง (สาขาใหม่)-

... กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท - วางแผน ควบคุม ประสานงาน ตรวจสอบดำเนินการนับสต็อกประจำปีนับตามรอบ- วางแผน ควบคุม ตรวจสอบสต็อกสินค้าในระบบให้ถูกต้องตรงกับสินค้าจริง- ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าเช่น การปรับปรุงสต็อก การเบิกเพื่อทำลาย- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแผนกขายแผนกอื่นๆ- รวบรวม วิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ- วิเคราะห์แนวทางในการแก้ไข/นำเสนอแนวทางปฏิบัติกำหนดมาตรฐาน .สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้ทางด้านงานตรวจสอบ.มีทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา.มีความละเอียดรอบคอบรับผิดชอบสูง.มีทักษะคอมพิวเตอร์ ภูเก็ต - ประกันสังคม - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ประกันสุขภาพ - เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. บอยM -K. บอลM -E CDGrecruitmentNewstoresetupcentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitmentLine ID cdgrecruitmentLine CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


ภูเก็ต 19 กันยายน 2561


หัวหน้าแผนกรับ - ส่งสินค้าเซ็นทรัล ป่าตอง (สาขาใหม่)-

... บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด หัวหน้าแผนกรับ - ส่งสินค้าเซ็นทรัล ป่าตอง (สาขาใหม่) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท - รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลตรวจสอบการทำงานของพนักงานแผนกรับ-ส่งสินค้าในการทำงานทุกขั้นตอน- รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลตรวจสอบการทำงานของพนักงานแผนกรับ-ส่งสินค้าในเรื่องการบันทึกเอกสารทั้งหมด- รับผิดชอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่ในแผนกรับ-ส่งสินค้า อำนวยความสะดวกหักับร้านค้า .สำเร็จการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี.มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง ปีขึ้นไป.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน.มีทักษะคอมพิวเตอร์ ภูเก็ต - ประกันสังคม - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ประกันสุขภาพ - เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. บอยM -K. บอลM -E CDGrecruitmentNewstoresetupcentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitmentLine ID cdgrecruitmentLine CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


ภูเก็ต 19 กันยายน 2561


หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงเซ็นทรัล ป่าตอง (สาขาใหม่)-

...ซ่อมบำรุงเซ็นทรัล ป่าตอง (สาขาใหม่) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท - ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ การกำกับดูแลงานซ่อมบำรุงของ Supplier - ควบคุมค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พลังงาน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊สให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด- ตรวจตราการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ- ควบคุมดูแลการทำเบิกอุปกรณ์-เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ .สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี.มีความรู้ทักษะด้านงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ ภูเก็ต - ประกันสังคม - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ประกันสุขภาพ - เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. บอยM -K. บอลM -E CDGrecruitmentNewstoresetupcentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitmentLine ID cdgrecruitmentLine CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


ภูเก็ต 19 กันยายน 2561