Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางรัก แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร

Purchasing Officer (เจ้าหน้าที่จัดซื้อ)9

... Purchasing Officer (เจ้าหน้าที่จัดซื้อ) หางาน - บริษัท เนคท์ เจเนอเรชั่น อินโนเวชั่น จำกัด Purchasing Officer (เจ้าหน้าที่จัดซื้อ) Share บริษัท เนคท์ เจเนอเรชั่น อินโนเวชั่น จำกัด Purchasing Officer (เจ้าหน้าที่จัดซื้อ) มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) .ตรวจสอบ พิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ.จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร.ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ.เป็นตัวแทน ประสานงานขององค์กร ผู้ขายสินค้า.เจรจาซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ.ตรวจสอบการรับมอบสินค้า ยืนยันคุณภาพสินค้า.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับ ดี.มีประสบการณ์ ด้านการจัดซื้อ ปีขึ้นไป.ประสานงานระหว่างบุคคล ระหว่างองค์ภายนอกภายในได้เป็นอย่างดี.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความละเอียด รอบคอบ สนใจรายละเอียดของงานที่ทำ.มีความรับผิดชอบสูง มีความอดทน มุ่งมั่นในการทำงาน มีความคล่องแคล่ว .มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย อดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้เป็นอย่างดี บางรัก กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 12 มกราคม 2561


เจ้าหน้าที่บัญชี ( Account Officer)1

...เจ้าหน้าที่บัญชี ( Account Officer) หางาน - บริษัท เนคท์ เจเนอเรชั่น อินโนเวชั่น จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี ( Account Officer) Share บริษัท เนคท์ เจเนอเรชั่น อินโนเวชั่น จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี ( Account Officer) มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) .จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เช่นใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน.บันทึกรายงานทางด้านรับ-จ่าย.จัดทำแบบ ภงด.,, ภพ..บันทึกบัญชีลงโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป.ตรวจสอบนับสินค้าประจำเดือน-ปี.สามารถปิดงบการเงินเบื้องต้นได้.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิ ปวช. ขึ้นไปสาขาบัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้โปรกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี.จัดทำแบบ ภงด.,, ภพ. ได้.มีความซื้อสัตย์ ตรงต่อเวลา .ฉลาดมีไหวพริบดี พร้อมเรียนรู้สิ่งต่างๆ.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย .อดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้เป็นอย่างดี บางรัก กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ- โบนัสพนักงาน - ประกันสังคม - ค่าเดินทางเมื่อทำงานนอกสถานที่ - การปรับค่าจ้าง-เงินเดือนพนักงานประจำปี - ส่วนลดในการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัท - สวัสดิการด้านกีฬ...


กรุงเทพมหานคร 12 มกราคม 2561


Secretary (เเผนกจัดซือ)1

...ท์ เจเนอเรชั่น อินโนเวชั่น จำกัด Secretary (เเผนกจัดซือ) Share บริษัท เนคท์ เจเนอเรชั่น อินโนเวชั่น จำกัด Secretary (เเผนกจัดซือ) มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) .ตรวจสอบ พิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ.จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร.ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ.เป็นตัวแทน ประสานงานขององค์กร ผู้ขายสินค้า.เจรจาซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ.ตรวจสอบการรับมอบสินค้า ยืนยันคุณภาพสินค้า.ประสานงานระหว่างบุคคล ระหว่างองค์ภายนอกภายใน ทั้งในประเทศละต่างประเทศ.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรีสาขาบรหารธุรกิจละการจักการ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับ ดี.มีประสบการณ์ด้านเลขานุการมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้พื้นฐานด้านการจัดซื้อ ด้านบัญชี.ประสานงานระหว่างบุคคล ระหว่างองค์ภายนอกภายในได้เป็นอย่างดี (ทั้งในประเทศต่างประเทศ).แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความละเอียด รอบคอบ สนใจรายละเอียดของงานที่ทำ.มีความรับผิดชอบสูง มีความอดทน มุ่งมั่นในการทำงาน มีความคล่องแคล่ว .มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย อดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้เป็นอย่างดี ...


กรุงเทพมหานคร 12 มกราคม 2561


พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการคอนโดมิเนียม

...พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการคอนโดมิเนียม หางาน - บริษัท ซีฮ็อคบิลดิ้งเมนเทนแนนซ์ จำกัด พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการคอนโดมิเนียม Share บริษัท ซีฮ็อคบิลดิ้งเมนเทนแนนซ์ จำกัด พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการคอนโดมิเนียม มกราคม ระดับเงินเดือน - ดูแลทำความสะอาดห้องชุด รองรับงานขาย ประจำโครงการNoting Hill เจริญกรุง .รักการบริการงานทำความสะอาด.มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส บางรัก กรุงเทพมหานคร รายได้ประจำ , บาทขึ้นไปโอทีวันหยุด บาท/วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tatty tirada Lertchaiโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- สายตรง, -- ต่อ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคลธุรการ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีฮ็อคบิลดิ้งเมนเทนแนนซ์ จำกัด เลขที่ อาคารไทยสมุทร(อโศก) ถนนสุขุมวิท(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร -- สายตรง, -- ต่อ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคลธุรการ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 มกราคม 2561


รับอายุ 20-45 รับทุกวุฒิ งานขายประกันในออฟฟิศ(สีลม บางรัก)เงินเดือน 14000-30000โทร HR พี่บี 094-464-

...รับอายุ - รับทุกวุฒิ งานขายประกันในออฟฟิศ(สีลม บางรัก)เงินเดือน -โทร HR พี่บี -- Line : hrtc ...


กรุงเทพมหานคร 11 มกราคม 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด หางาน - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Share บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างรายได้ของบริษัท นำโครงการต่างๆของบริษัทมาวางแผนให้ลูกค้า,ประสานงานระหว่างองค์กร,พัฒนาการวางแผนการตลาด .ป.ตรี การตลาด.อายุ ปีขึ้นไป.หญิง/ชาย บางรัก สงขลา ตามโครงสร้างของบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงรับสมด่วน - สอบถาม บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - โทรสาร - ...


สงขลา 11 มกราคม 2561


Office Sales Administrator [Full time]

...Office Sales Administrator [Full time] หางาน - Brainfield Co.,Ltd. Office & Sales Administrator [Full time] Share Brainfield Co.,Ltd. Office & Sales Administrator [Full time] มกราคม ระดับเงินเดือน - งานประจำอยู่ในออฟฟิศทำงาน ส่วน. Office Admin - รับ ประชาสัมพันธ์บริษัท ดูแลบริษัทให้เรียบร้อย งานเอกสารรายรับ-รายจ่าย ทำบัญชี ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย. Sales Support - ประสานกับเซลส์ ตามเซลส์เรื่องการขาย ส่งใบเสนอราคา ดูแลเวบไซต์บริษัทสื่อ Social ต่างๆ ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ทำฐานข้อมูลบริษัท .จบปวส. ขึ้นไป ภาษาอังกฤษดี พูด อ่าน เขียนได้ .มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ excel, powerpoint ,word ใช้งานได้ดี .หากมีความรู้ด้านบัญชี การเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ .มีความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้เวลาที่กำหนดได้ .ชอบศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ทำงานในบริษัทขนาดเล็กได้ .หากอยู่ฝั่งธน สาทร สีลม บางรักจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร ลาพักร้อนลาป่วย ประกันสังคมสิทธิฯอื่นๆอีกมากมาย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง...


กรุงเทพมหานคร 11 มกราคม 2561


แม่บ้าน-

...แม่บ้าน- หางาน - บริษัท ประชาสิริ จำกัด แม่บ้าน Share บริษัท ประชาสิริ จำกัด แม่บ้าน มกราคม ระดับเงินเดือน /ชม. -ทำความสะอาดโฮสเทล,ห้องน้ำ-ปูเตียง,เปลี่ยนผ้า .เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นผู้ที่ไม่มีคดีติดตัวใดๆ.มีการศึกษาอยู่ในระดับอ่านออกเขียนได้.อายุอยู่ระหว่าง - ปี ทั้งชายหญิง บางรัก กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม home.prachasiriโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ,, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ประชาสิริ จำกัด อาคารริเวอร์การ์เด้นท์ ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร -- ต่อ ,, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2561


รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการ SCB Easy Buddy ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ BKK โซน 1 (- สีลม - สาทร - บางโค

... เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับบริการ SCB Easy Buddy ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ BKK โซน (- สีลม - สาทร - บางโคล่ - บางคอแหลม - ) มกราคม หลาย ระดับเงินเดือน รายได้ ,-, บาท บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับบริการ SCB Easy Buddy ประจำธนาคารไทยพาณิชย์พื้นที่ กรุงเทพ โซน - สีลม- สาทร- บางโคล่- บางคอแหลม- พระราม- สาธุประดิษฐ์ลักษณะงานคือมีหน้าที่แนะนำ Application ของธนาคาร (มีการวัดยอดแนะนำ) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำงาน วัน/สัปดาห์ เวลาทำงาน ตามธนาคารที่ประจำนั้นๆ-โยกย้ายเปลี่ยนสาขา ทุก วัน ในโซนที่กำหนดไว้รายได้พนักงานดังนี้เงินเดือน , บาท ค่า internet บาทค่าเดินทาง , บาทค่าเบี้ยขยัน , บาท*ค่าที่พักประมาณ , บาท (กรณีไปไปต่างจังหวัด/มีหลักฐานจ่ายตามจริง)ค่าคอมมิชชั่น , บาทขึ้นไปขึ้้นอยู่กับความสามารถเฉลี่ยรายได้รวมประมาณ ,-, บาทขึ้นไป .-เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.-วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี.-ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบ มีใจรักงานบริการ มีทัศนะคติที่ดี.-มีความรู้พื้นฐานการใช้ smartphone มีความรู้ด้านเทคโนโลยี .-มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เคยต้องคดีใดๆ(ดูจากผลตรวจประวัติอาชญากรรม).-สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดสามารถค้างคืนในพื้นที่ต่างอำเภอในกรณีที่จะต้องลงสาขาในพื้นที่นั้นๆ ...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2561


ด่วน พนักงานบัญชี (สโตร์คลังสินค้า) ประจำโรงแรม โทร 094-571-33881

...ด่วน พนักงานบัญชี (สโตร์คลังสินค้า) ประจำโรงแรม โทร -- หางาน - บริษัท เจมส์เซ็นเตอร์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด ด่วน พนักงานบัญชี (สโตร์/คลังสินค้า) ประจำโรงแรม โทร -- Share บริษัท เจมส์เซ็นเตอร์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด ด่วน พนักงานบัญชี (สโตร์/คลังสินค้า) ประจำโรงแรม โทร -- มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ควบคุมการรับเบิก-จ่าย ของคงเหลือในสโตร์.ตรวจรับ-จ่ายของเกี่ยวกับทรัพย์สินของโรงแรม.บริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะกับปริมาณที่ใช้ .จัดทำรายงานต้นทุม.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี.มีความรับผิดชอบ อดทน .มีความละเอียดรอบคอบ .เรียนรู้ไว ทักษะการสื่อสารดี.มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานธุรการ บัญชี สโตร์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ บางรัก กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม-วัดหยุดประจำปี วัน-ตรวจสุขภาพประจำปี-เงินช่วยเหลือตามโอกาสต่างๆ-ชุดยูนิฟอร์ม-เบี้ยขยัน-เซอร์วิสชาร์จ-งานเลี้ยงประจำปี-มื้ออาหารฟรี-หอพัก (พิจารณาตามความเหมาะสม) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โท...


กรุงเทพมหานคร 09 มกราคม 2561