Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางรัก แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร

Supervisor ร้าน Mister Donut สาขาโรงพยาบาลมหาราช1

...r Donut สาขาโรงพยาบาลมหาราช กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , . ดูแลพนักงานภายในสาขาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการบริการ. ดูแลบริหารสต๊อก. ดูแลการปฏิบัติงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมให้บริการ. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .อายุ - ปี.วุฒิปวส..เพศชาย/หญิง กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tiya.dear JOB-CRG-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ศูนย์ทรัพยากรบุคคล อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น ห้อง เลขที่ ซอยสีลม ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 14 กุมภาพันธ์ 2562


Supervisor ร้าน Mister Donut สาขาโลตัสแก้งคร้อ1

... กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน . ดูแลพนักงานภายในสาขาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการบริการ. ดูแลบริหารสต๊อก. ดูแลการปฏิบัติงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมให้บริการ. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .อายุ - ปี.วุฒิปวส..เพศชาย/หญิง.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่.มีบุคลิกภาพที่ดี กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tiya.dear JOB-CRG-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ศูนย์ทรัพยากรบุคคล อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น ห้อง เลขที่ ซอยสีลม ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 14 กุมภาพันธ์ 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้าน Mister Donut สาขาโลตัสศรีนครินทร์1

... กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน . ดูแลพนักงานภายในสาขาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการบริการ. ดูแลบริหารสต๊อก. ดูแลการปฏิบัติงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมให้บริการ. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี.เพศชาย/หญิง.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่.มีบุคลิกภาพที่ดี กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tiya.dear JOB-CRG-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ศูนย์ทรัพยากรบุคคล อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น ห้อง เลขที่ ซอยสีลม ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 14 กุมภาพันธ์ 2562


Supervisor ร้าน Mister Donut สาขาเซียร์รังสิต1

...ster Donut สาขาเซียร์รังสิต กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , . ดูแลพนักงานภายในสาขาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการบริการ. ดูแลบริหารสต๊อก. ดูแลการปฏิบัติงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมให้บริการ. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .อายุ - ปี.วุฒิปวส..เพศชาย/หญิง กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tiya.dear JOB-CRG-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ศูนย์ทรัพยากรบุคคล อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น ห้อง เลขที่ ซอยสีลม ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 14 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานนขาย ร้าน Komonoya (สินค้าทุกอย่าง 60 บาท) สาขา เดอะมอลล์งามวงศ์วาน-

... พนักงานนขาย ร้าน Komonoya (สินค้าทุกอย่าง บาท) สาขา เดอะมอลล์งามวงศ์วาน กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัท - เสนอขายสินค้าบริการให้แก่ลูกค้า- รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด- ตรวจนับสินค้าในสต็อกอย่างสม่ำเสมอ- ดูแลรักษาความสะอาดใรพื้นที่แผนก หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .เพศชาย / หญิง.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.รักงานบริการ มีทักษะในการสื่อสาร.สุภาพ สะอาด เรียบร้อย.สามารถทำงาน วัน /สัปดาห์ สามารถทำงานเป็นกะได้ กรุงเทพมหานคร - ประกันสุขภาพ- เงินโบนัสตามผลงาน- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจ คุณกิ๊กสมัครด้วยตัวเองได้ที่ TWT โรบินสันศรีสมานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมM --E RecruitBKKNorthcentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitmentLine ID cdgrecruitmentLine CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 14 กุมภาพันธ์ 2562


เจ้าหน้าที่ดิสเพลย์ เซ็นทรัลศาลายา

...ยา หมวด รักษาความปลอดภัย/รปภ/ยาม/ดูแลอาคารสถานที่ Share บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด เจ้าหน้าที่ดิสเพลย์ เซ็นทรัลศาลายา กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัท - มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถตกแต่งร้านค้าตามธีมงานต่างๆได้ - จัดสินค้า ตกแต่งสถานที่ได้ หมวดงาน รักษาความปลอดภัย/รปภ/ยาม/ดูแลอาคารสถานที่ .เพศชาย อายุ - ปี.จบวุฒิ ป.ตรี การออกแบบ,ทัศนศิลป์ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานคร - ประกันสุขภาพ- เงินโบนัสตามผลงาน- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจ คุณกิ๊กสมัครด้วยตัวเองได้ที่ Central ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมM --E RecruitBKKNorthcentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitmentLine ID cdgrecruitmentLine CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 14 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานนขาย ร้าน Komonoya (สินค้าทุกอย่าง60บาท)สาขาโรบินสันศรีสมาน

...ค้าทุกอย่างบาท)สาขาโรบินสันศรีสมาน กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัท - เสนอขายสินค้าบริการให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด - ตรวจนับสินค้าในสต็อกอย่างสม่ำเสมอ - ดูแลรักษาความสะอาดใรพื้นที่แผนก หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .เพศชาย / หญิง.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.รักงานบริการ มีทักษะในการสื่อสาร.สุภาพ สะอาด เรียบร้อย.สามารถทำงาน วัน /สัปดาห์ สามารถทำงานเป็นกะได้ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร - ประกันสุขภาพ- เงินโบนัสตามผลงาน- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจ คุณกิ๊กสมัครด้วยตัวเองได้ที่ TWT โรบินสันศรีสมานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมM --E RecruitBKKNorthcentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitmentLine ID cdgrecruitmentLine CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 14 กุมภาพันธ์ 2562


ช่างยนต์

...ช่างยนต์ หางาน - บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด ช่างยนต์ หมวด ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม Share บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด ช่างยนต์ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน หมวดงาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม .เพศชาย.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป.สามารถขับขี่รถยนต์ได้.สามารถซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิด สามารถซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือช่างได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ระยอง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม boulterstewartโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น ห้อง ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


ระยอง 13 กุมภาพันธ์ 2562


ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

...ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม หางาน - บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม หมวด วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง Share บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - ตามความสามารถ หมวดงาน วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง .เพศชาย / เพศหญิง.วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (วศบ.).มีใบรับรองวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์ อย่างน้อย ปี.มีรถยนต์ส่วนตัว ระยอง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม boulterstewartโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น ห้อง ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


ระยอง 13 กุมภาพันธ์ 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ร้านเทนยะ (Tenya) สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว1

... ระดับเงินเดือน , . ช่วยผู้จัดการร้านดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา. ช่วยผู้จัดการร้านบริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อกคุณอรนุช -- ต่อ Line id nootty หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี.เพศชาย/หญิง.มีประสบการณ์ด้านงานอาหาร - ปี.มีบุคลิกภาพที่ดี.มีความรับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม nootty JOB-CRG-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ศูนย์ทรัพยากรบุคคล อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น ห้อง เลขที่ ซอยสีลม ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 13 กุมภาพันธ์ 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก 543 หน้า หน้าถัดไป >>