Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางรัก แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำสำนักงานใหญ่ทีจีโฟน สีลม1

... บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำสำนักงานใหญ่ทีจีโฟน สีลม กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,-, .รับวางบิล/ ตั้งหนี้เข้าระบบ.จัดทำเช็ค หักภาษี ณ ที่จ่าย.ทำการจ่ายเงินสดย่อยให้กับผู้ขอเบิกเงินสดย่อย ตั้งเบิกชดเชยเงินสดย่อย.ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีในระบบจากการตั้งหนี้ การทำเช็คจ่าย การจ่าย การตั้งเบิกเงินสดย่อย.ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายงานภาษีซื้อ หักภาษี ณ ที่จ่าย.จัดทำการตั้งเบิกเงินทดลองจ่าย Adv. การ Clear Adv. ให้เป็นไปตามระเบียบ อำนาจอนุมัติ.จัดทำรายการ Reconcile บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เช็คจ่ายล่วงหน้า ภาษีซื้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานทะเบียนเช็ค.จัดทำรายงานสรุปการจ่ายเช็ค รายงานเจ้าหนี้คงค้าง รายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการเงิน-บัญชี.มีประสบการณ์ ปีขึ้นไป มีทักษะในการใช้โปรแกรมบัญชี, MS office.มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน มีทักษะในการประสานงาน.มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน การตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีความคิดเชิงบวกกับงานที่ทำ/ รักในงานที่ทำ.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา.มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ใฝ่หาความรู้ อัพเดทข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงาน สภาพเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ...


กรุงเทพมหานคร 11 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่การตลาด (สัญญาจ้าง 6 เดือน)1

...เจ้าหน้าที่การตลาด (สัญญาจ้าง เดือน) หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด เจ้าหน้าที่การตลาด (สัญญาจ้าง เดือน) Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด เจ้าหน้าที่การตลาด (สัญญาจ้าง เดือน) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน /วัน .รวบรวมข้อมูลจากระบบการขาย transight.จัดทำรายงาน ข้อมูลการตลาดตาม format ที่กำหนด.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วน.จัดทำรายงานต่างๆ เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา.สามารถใช้ MS Office ได้.หากมีทักษะทางด้าน Photoshop จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ บางรัก กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม Recruitcrg/?ref=aymt_homepage_panelโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สมัครงาน ผู้จัดการร้าน, ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด, Supervisor สมัครงานกับพี่ใหม่ -- คุณใหม่ (วัน จ - ศ เวลา .-. น. . - . น.) ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ศูนย์ทรัพยากรบุคคล...


กรุงเทพมหานคร 11 กรกฎาคม 2561


ผู้จัดการแผนกอาคารสถานที่เซ็นทรัล พระราม 21

... ผู้จัดการแผนกอาคารสถานที่เซ็นทรัล พระราม กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท .บำรุงรักษาตรวจพื้นที่ทั้งภายในภายนอกอาคารทั้งหมดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มีความสวยงาม.วางแผนควบคุมงานการซ่อมแซมพื้นที่ต่างๆที่รับผิดชอบ ตามแผนงานระยะเวลาที่กำหนด.ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ.วางแผนจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการซ่อมแซมบำรุงรักษาพื้นที่ .สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี.มีความรู้ทักษาด้านงานซ่อมแซม - บำรุงรักษาอาคารสถานที่ กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - เงินโบนัสตามผลงาน - ประกันสุขภาพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. KittinanM -- E Arkittinancentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitment Line ID cdgrecruitment - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 10 กรกฎาคม 2561


Supervisor เขตพื้นที่ กทม. (ร้าน TT) สนใจติดต่อ พีอ้อย 085-480-5759 ID Line 08548057591

...Supervisor เขตพื้นที่ กทม. (ร้าน TT) สนใจติดต่อ พีอ้อย -- ID Line หางาน - บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด Supervisor เขตพื้นที่ กทม. (ร้าน TT) สนใจ พีอ้อย -- ID Line Share บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด Supervisor เขตพื้นที่ กทม. (ร้าน TT) สนใจ พีอ้อย -- ID Line กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ++ .ควบคุมการทำงานของ PC ดูแลพื้นที่ร้านค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย.ทำยอดขายให้ได้เป้าการขายที่บริษัทตั้งไว้.สรุปรายงานยอดขาย คิด % การขาย ของน้องๆในทีม.เงินเดือน (ต่อรองได้ตามประสบการณ์เริ่มต้น).คอมมิชชั่น.ค่าเดินทาง.ค่า.ค่าเบ็ดเตล็ด.โบนัส.ทำงาน วัน/สัปดาห์ .เพศหญิง อายุ - ปี .จบการศึกษา ปริญญาตรี .มีประสบการณ์ในการบริหารทีม.ความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel Powerpoint.มีประสบการณ์ Supervisor มาโดยตรง จะรับพิจารณาพิเศษ.สามารถทำงานหนัก กล้าสู้ ทนแรงกดดันได้ดี บางรัก กรุงเทพมหานคร เงินเดือน (ต่อรองได้ตามประสบการณ์เริ่มต้น)คอมมิชชั่นค่าเดินทางค่าค่าเบ็ดเตล็ดโบนัสทำงาน วัน/สัปดาห์ สมัคร Online ผ่าน Jobt...


กรุงเทพมหานคร 09 กรกฎาคม 2561


หัวหน้าครัว ประจำสาขา บางนา

....อายุ -ปี.วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรีทุกสาขา .มีประสบการณ์ครัวมาก่อน .มีความรับผิดชอบ.มีภาวะความเป็นผู้นำ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม mai_vaidyakula Recruitcrg/?ref=aymt_homepage_panelโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สมัครงาน ผู้จัดการร้าน, ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด, Supervisor สมัครงานกับพี่ใหม่ -- คุณใหม่ (วัน จ - ศ เวลา .-. น. . - . น.) ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครงานนี้ให้แจ้งรายละเอียดดังนี้มาทางไลน์ ID mai_vaidyakula. ชื่อ - นามสกุล. อายุ.วุฒิการศึกษา.ประสบการณ์ทำงาน. รูปถ่ายน่ารักๆ รูป. แจ้งว่าทราบจาก jobthaiweb. สาขาที่ต้องการสมัครสมัครงานกับฝ่ายบุคคล -- พี่ใหม่ (วัน จ - ศ เวลา .-. น. . - . น.) - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ศูนย์ทรัพยากรบุคคล อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น ห้อง เลขที่ ซอยสีลม ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 09 กรกฎาคม 2561


Supervisor ร้านอาหาร สาขา ปตท.ประชาชื่น1

....วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรีทุกสาขา .มีประสบการณ์ทำงานด้านร้านอาหารอย่างน้อย ปี.มีภาวะความเป็นผู้นำ .มีความรับผิดชอบ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม mai_vaidyakula Recruitcrg/?ref=aymt_homepage_panelโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สมัครงาน ผู้จัดการร้าน, ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด, Supervisor สมัครงานกับพี่ใหม่ -- คุณใหม่ (วัน จ - ศ เวลา .-. น. . - . น.) ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครงานนี้ให้แจ้งรายละเอียดดังนี้มาทางไลน์ ID mai_vaidyakula. ชื่อ - นามสกุล. อายุ.วุฒิการศึกษา.ประสบการณ์ทำงาน. รูปถ่ายน่ารักๆ รูป. แจ้งว่าทราบจาก jobthaiweb. สาขาที่ต้องการสมัครสมัครงานกับฝ่ายบุคคล -- พี่ใหม่ (วัน จ - ศ เวลา .-. น. . - . น.) - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ศูนย์ทรัพยากรบุคคล อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น ห้อง เลขที่ ซอยสีลม ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 09 กรกฎาคม 2561


รับสมัคร "พนักงานธุรการ(แอดมิน)" ปวช. - ปวส. รายได้ 12-15K แถวสีลม [ติดต่อ] 092-272-6259 K.ใบตาล-

...รับสมัคร "พนักงานธุรการ(แอดมิน)" ปวช. - ปวส. รายได้ -K แถวสีลม [ติดต่อ] -- K.ใบตาล- หางาน - P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. รับสมัคร "พนักงานธุรการ(แอดมิน)" ปวช. - ปวส. รายได้ -K แถวสีลม [] -- K.ใบตาล Share P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. รับสมัคร "พนักงานธุรการ(แอดมิน)" ปวช. - ปวส. รายได้ -K แถวสีลม [] -- K.ใบตาล กรกฏาคม ระดับเงินเดือน , - , - ดูแลงานเอกสารเกี่ยวกับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์- คีย์ข้อมูลลงฐานระบบ- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายวัน /เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ / . - .สถานที่ทำาน อาคารลิเบอร์ตี้ (ใกล้ BTSศาลาแดง / MRTสีลม) . เพศหญิง เท่านั้น.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิ ปวช. ,ปวส. ,ป.ตรี.คีย์ข้อมูลเร็ว สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel ได้ดี .ขภาพแข็งแรง สามารถทำ OT ได้ บางรัก กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ลาพักร้อน วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - ส...


กรุงเทพมหานคร 09 กรกฎาคม 2561


Supervisor Mister Donut เมืองอุบลราชธานี 1

... . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .เพศชาย - หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรีทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) .บุคลิกภาพดี.มีความรับผิดชอบ อุบลราชธานี . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม Recruitcrg/?ref=aymt_homepage_panelโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สมัครงาน ผู้จัดการร้าน, ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด, Supervisor สมัครงานกับพี่ใหม่ -- คุณใหม่ (วัน จ - ศ เวลา .-. น. . - . น.) ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครงานนี้ให้แจ้งรายละเอียดดังนี้มาทางไลน์ ID nootty. ชื่อ - นามสกุล. อายุ.วุฒิการศึกษา.ประสบการณ์ทำงาน. รูปถ่ายน่ารักๆ รูป. แจ้งว่าทราบจาก jobthaiwebสอบถามงานนี้ พี่นุช -- (จ-ศ เวลา . - . น.) - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ศูนย์ทรัพยากรบุคคล อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น ห้อง เลขที่ ซอยสีลม ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


อุบลราชธานี 09 กรกฎาคม 2561


Supervisor ร้าน Mister Donut Big C วารินชำราบ อุบลฯ1

... . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .เพศชาย - หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรีทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) .บุคลิกภาพดี.มีความรับผิดชอบ อุบลราชธานี . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม nootty Recruitcrg/?ref=aymt_homepage_panelโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สมัครงาน ผู้จัดการร้าน, ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด, Supervisor สมัครงานกับพี่ใหม่ -- คุณใหม่ (วัน จ - ศ เวลา .-. น. . - . น.) ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครงานนี้ให้แจ้งรายละเอียดดังนี้มาทางไลน์ ID nootty. ชื่อ - นามสกุล. อายุ.วุฒิการศึกษา.ประสบการณ์ทำงาน. รูปถ่ายน่ารักๆ รูป. แจ้งว่าทราบจาก jobthaiwebสอบถามงานนี้ พี่นุช -- (จ-ศ เวลา . - . น.) - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ศูนย์ทรัพยากรบุคคล อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น ห้อง เลขที่ ซอยสีลม ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


อุบลราชธานี 09 กรกฎาคม 2561


Supervisor ร้าน Mister Donut Big C วารินชำราบ อุบลฯ1

... . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .เพศชาย - หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรีทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) .บุคลิกภาพดี.มีความรับผิดชอบ อุบลราชธานี . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม nootty Recruitcrg/?ref=aymt_homepage_panelโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สมัครงาน ผู้จัดการร้าน, ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด, Supervisor สมัครงานกับพี่ใหม่ -- คุณใหม่ (วัน จ - ศ เวลา .-. น. . - . น.) ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครงานนี้ให้แจ้งรายละเอียดดังนี้มาทางไลน์ ID nootty. ชื่อ - นามสกุล. อายุ.วุฒิการศึกษา.ประสบการณ์ทำงาน. รูปถ่ายน่ารักๆ รูป. แจ้งว่าทราบจาก jobthaiwebสอบถามงานนี้ พี่นุช -- (จ-ศ เวลา . - . น.) - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ศูนย์ทรัพยากรบุคคล อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น ห้อง เลขที่ ซอยสีลม ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


อุบลราชธานี 09 กรกฎาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก 543 หน้า หน้าถัดไป >>