Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางรัก แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ขายเครื่องสำอางเวชสำอางอาหารเสริมทางโทรศัพท์ การันตีรายได้15000ขึ้นไป ทำงานจันทร์-ศุกร์

...ผู้สมัคร 1.อายุ 20-40 ปี2.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป3.สามารถเริ่มงานได้ทันที4.มีความรับผิดชอบ / มีวินัยในตัวเอง5.ขยันอดทน6.ยินดีรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์แต่มีความตั้งใจอยากทำงานจริง7.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย (ด่วนมาก)

...้านงานธุรการผ่ายขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ6.***เวลาปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 -18.00 น.7.***ปฎิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ที่สีลม กรุงเทพฯ8.***หยุดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์9.***สามารถทำโอทีได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่อนุรักษ์กรมธรรม์ (Senior Conserve)

...osoft Office ได้เป็นอย่างดี7.** ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ที่สีลม กรุงเทพมหานคร8.** หยุดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์9.** บริษัทม่ีฐานเงินเดือน เบี้ยขยัน คอมมิชชั่น (ตามยอดขาย) สวัสดิการอื่นๆให้แก่พนักงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ (Telesale) สินค้า ทำงานจันทร์-ศุกร์ ติดต่อ02-23611881012 พี่แพร)

...า6.มีน้ำเสียงไพเราะ น่าฟัง มีไหวพริบ7.ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ หยุคเสาร์-อาทิตย์ วันหยุคนักขัติฤกษ์8.ทำงานโซนสีลม ใกล้กับ BTS MRT BRT9.บริษัทมีฐานเงินเดือน เบี้ยขยัน คอมมิชชั่น (ตามยอดขาย) สวัสดิการอื่นๆให้แก่พนักงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ (Telesale) ขายประกันรถยนต์ Tel:พีแพร 093-525-0888 IDLINE:i_mit25

...ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เท่านั้น (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุคนักขัตฤกษ์)8.บริาัทมีฐานเงินเดือนประจำ เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น สวัสดิการให้พนังงานอื่นๆ9.ปฎิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่สีลม อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 15 เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) รับสมัครด่วน

...สินค้า) ได้เป็นอย่างดี7.มีความละเอียด รู้รอบด้าน รับผิดชอบต่อคุณภาพของเนื้อหางานที่นำเสนอ8.มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการเรียนรู้9.มีประสบการณ์ในการขายสินค้าใน Social Media, Website จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์

...all Center คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 20-40 ปี2.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป3.สามารถเริ่มงานได้ทันที4.มีความรับผิดชอบ5.ขยันอดทน6.ยินดีรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์แต่มีความตั้งใจอยากทำงานจริง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Telesales Renew Officer อุบัติเหตุ PA ฐานเงินเดือน 12000

...ย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ทุกเพศ2.อายุ 20 ปีขึ้นไป3.มีประสบการขายประกันอุบัติเหตุ 1-2 ปีขึ้นไป4.ไม่จำกัดหุ่น รูปร่าง บุคคลิก5.สามารถปฏิบัติงานที่สีลมได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าขายประกันอุบัติเหตุ NEW

...ามารถเริ่มงานได้ทันที4.มีความรับผิดชอบ / มีวินัยในตัวเอง/ขยันอดทน5.ไม่มีโรคประจำตัว6.ยินดีรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์แต่มีความตั้งใจอยากทำงานจริง7.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี8.มีทัศนคติดีไม่คิดลบ9.กล้าพูดมั่นใจไม่อาย เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ขายประกันรถยนต์ทางโทรศัพท์

...ารขายประกันรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 1 ปีแบบต่อเนื่อง4.พูดจาได้ฉะฉานชัดเจน5.มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้ดี6.สามารถรับแรงกดดันจากงานได้7.ไม่มีโรคประจำตัวไดๆ8.มีความรับผิดชอบ/ขยันตั้งใจ/อดทน9.พร้อมเริ่มงานได้ทันทีหากสัมภาษณ์ผ่าน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563