Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางรัก แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ IOT Support

...นาคม สาขาที่เกี่ยวข้อง3.มีความขยัน อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน 4.ผู้สมัครจะต้องไปอยู่ Site งาน สามารถทำงานเวียนกะได้5.ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ 6.มีทักษะการเจรจา ต่อรอง การสื่อสารที่ดี*7.มีใจรักในการบริการ ประสานงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์

...ความตั้งใจในการทำงาน 4.ผู้สมัครจะต้องไปอยู่ Site งาน ติดต่อกันวันจันทร์ - วันศุกร์ (สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้)5.มีความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java, PHP, .Net เป็นต้น6.มีประสบการณ์ทำ Webservice API เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


System Analyst (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ)

...ทร์ - วันศุกร์ (สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้)5.มีความรู้พื้นฐานด้านการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (หากมีประสบการณ์ทางด้าน Billing Mobile จะพิจารณาพิเศษ)6.มีทักษะการเจรจา ต่อรอง การสื่อสารที่ดี* เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


รับด่วน เจ้าหน้าที่่ลูกค้าสัมพันธ์ Customer Service (Inbound)

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี 2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป3.มีอัธยาศัยดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้ป็นอย่างดี4.มีประสบการณ์ด้านงานบริการงาน Call Center 6 เดือนขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ Conservation (หยุด ส-อา ทำงานแถวสีลม ใกล้BTSMRT)

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ หญิง/ ชาย2.ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 22-40 ปี 3.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป4.มีทักษะการสื่อสารดี การบริการการแก้ไขปัญหาได้5.ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายกู้กรมธรรม์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่บริการข้อมูล Call Center

... Center คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ หญิง/ ชาย2.อายุตั้งแต่ 22 - 35 ปี3.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป4.มีประสบการณ์ Call Center รับสาย งานบริการที่ต้องรับสายลูกค้า5.สามารถทำงานเป็นกะได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


รับสายให้บริการลูกค้า (Inbound) ใกล้BTS ช่องนนทรีMRT สามย่าน

... 1.ชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป3.มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการบริการ Call Center โดยมีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป4.สามารถเข้างานเป็นกะได้5.ชอบงานบริการมีทักษะการพูดดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ Call Center Inbound (รับสาย)

...ไป4.มีประสบการณ์ Call Center รับสาย งานบริการที่ต้องรับสายลูกค้า5.มีอัธยาศัยดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้ป็นอย่างดี6.เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ7.สามารถทำงานเป็นกะได้ (ไม่เกิน 4 ทุ่ม)8.เรียนรู้งานได้เสมอ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


รับสายให้บริการข้อมูลลูกค้า

...ูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ หญิง/ ชาย2.อายุตั้งแต่ 20 - 35 ปี3.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป4.ชอบงานบริการมีทักษะการพูดดี5.สามารถทำงานเป็นกะได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Admin ลดหย่อนภาษี

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ หญิง/ ชาย2.อายุตั้งแต่ 20 - 35 ปี3.วุฒิ ม.6 ขึ้นไป4.รักงานบริการที่ต้องรับสายลูกค้า 5.มีอัธยาศัยดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้ป็นอย่างดี6.สามารถทำงานเป็นกะได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563