Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางรัก แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร

พนักงานเช็คเกอร์ (ครัว)

...5 ปีขึ้นไป2.อ่าน ออก เขียน สื่อสาร ภาษาไทยได้3.มีประสบการณ์ทำร้านอาหาร โรงแรม (พิจารณาเป็นพิเศษ)4.มีความคล่องตัว กระตือรือร้น ใส่ใจรายละเอียด5.มีความรับผิดชอบต่องานช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน6.มีสุขอนามัยดี รักษาความสะอาด เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พ่อครัว แม่ครัว อาหารไทย

... อายุ 25ปี ขึ้นไป3.มีประสบการณ์ทำร้านอาหาร โรงแรม (พิจารณาเป็นพิเศษ)4.สามารถ สื่อสาร อ่าน- เขียน ภาษาไทยได้5.มีความรับผิดชอบต่องานช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน6.มีสุขอนามัยดี รักษาความสะอาด7.มีความกระตือรือร้น เรียนรู้พัฒนา เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ครูผู้สอน (ปฏิบัติงานที่เชียงใหม่)

... วิธีรับสมัครเพิ่มเติม kspjobโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-9253681-4]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานEmail kasintornksjyahoo.com ส่งจดหมาย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ (สมัครงานปฏิบัติงานที่เชียงใหม่) เลขที่ 110 หมู่บ้านบัวทอง 2 ต....


เชียงใหม่ 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ Programmer IT Support

... วิธีรับสมัครเพิ่มเติม kspjobโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-9253681-4]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสนใจติดต่อ คุณวรรณนิภา สุขสอาด โทร.02-9253681-4 ที่อยู่ เลขที่ 110 หมู่ 6 หมู่บ้านบัวทอง 2 ซอย 24/8 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบล...


นนทบุรี 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

... วิธีรับสมัครเพิ่มเติม kspjobโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-9253681-4]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสนใจติดต่อ คุณวรรณนิภา สุขสอาด โทร.02-9253681-4 ที่อยู่ เลขที่ 110 หมู่ 6 หมู่บ้านบัวทอง 2 ซอย 24/8 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบล...


นนทบุรี 27 มกราคม 2563


คนสวน

... วิธีรับสมัครเพิ่มเติม kspjobโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-9253681-4]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสนใจติดต่อ คุณวรรณนิภา สุขสอาด โทร.02-9253681-4 ที่อยู่ เลขที่ 110 หมู่ 6 หมู่บ้านบัวทอง 2 ซอย 24/8 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบล...


นนทบุรี 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมบำรุง-ช่างทั่วไป

... วิธีรับสมัครเพิ่มเติม kspjobโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-9253681-4]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสนใจติดต่อ คุณวรรณนิภา สุขสอาด โทร.02-9253681-4 ที่อยู่ เลขที่ 110 หมู่ 6 หมู่บ้านบัวทอง 2 ซอย 24/8 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบล...


นนทบุรี 27 มกราคม 2563


วิศวกรก่อสร้าง (ปฏิบัติงาน นนทบุรี)

... kspjobโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-9253681-4]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนส่งใบสมัครด้วยตนเอง Email kasintornjobsyahoo.com โทร. 02- 9254345-50 , 02-9253681-4 ที่อยู่ เลขที่ 110 หมู่ 6 หมู่บ้านบัวทอง 2 ซอย 24/8 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบล...


นนทบุรี 27 มกราคม 2563


พ่อครัว - แม่ครัว

... วิธีรับสมัครเพิ่มเติม kspjobโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-9253681-4]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสนใจติดต่อ คุณวรรณนิภา สุขสอาด โทร.02-9253681-4 ที่อยู่ เลขที่ 110 หมู่ 6 หมู่บ้านบัวทอง 2 ซอย 24/8 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบล...


นนทบุรี 27 มกราคม 2563


โฟร์แมนก่อสร้าง (ระยอง)

... วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-9253681-4]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสนใจติดต่อ คุณวรรณนิภา สุขสอาด โทร.02-9253681-4 ที่อยู่ เลขที่ 110 หมู่ 6 หมู่บ้านบัวทอง 2 ซอย 24/8 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบล...


ระยอง 27 มกราคม 2563