Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางรัก แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (โทร.02-635-0335)

...รเงินอย่างน้อย 3 ปี4.มีมุนษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word & Excel ได้ดี6.สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น7.สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เอกสารส่งออก (โทร.02-635-0335)

... นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย / หญิง2.อายุ 20 ปีขึ้นไป3.จบ ปวส. ปริญญาตรี ขึ้นไป4.ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไปทางด้านเอกสารส่งออก-นำเข้า เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


PC ขายอาหารเสริมและเวชสำอางค์ (ปฎิบัติงานโรบินสัน บางรัก)

...PC ขายอาหารเสริมและเวชสำอางค์ (ปฎิบัติงานโรบินสัน บางรัก) บริษัท เมดไลน์ จำกัด ตำแหน่ง PC ขายอาหารเสริมเวชสำอางค์ (ปฎิบัติงานโรบินสัน บางรัก) ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


PC ขายอาหารเสริมและเวชสำอางค์ (ปฎิบัติงาน บางรัก)

...PC ขายอาหารเสริมและเวชสำอางค์ (ปฎิบัติงาน บางรัก) บริษัท เมดไลน์ จำกัด ตำแหน่ง PC ขายอาหารเสริมเวชสำอางค์ (ปฎิบัติงาน บางรัก) ปรับปรุงข...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Call Centerประชาสัมพันธ์ (ปฎิบัติงานบางรัก) (ติอต่อคุณเกด 095-880-5351)

...Call Centerประชาสัมพันธ์ (ปฎิบัติงานบางรัก) (ติอต่อคุณเกด 095-880-5351) บริษัทสกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง Call Center/ประชาสัมพันธ์ (ปฎิบัติงานบางรัก) (ติอต่อคุณเกด 095-880-5351) ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Customer Service and Marketing Representative (095-880-5351)

...ปวช-ปริญาตรี4.ทัศนคติดี คิดบวก5.มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี6.มีความอดทน รับแรงกดดันได้ดี เรียนรู้ไว7.มีความรู้ทางด้านประกันชีวิตมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ8.เคยมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถกระบะส่งของ (โทร.02-633-3990-1)

...งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป2.ไม่จำกัดวุฒิ3.มีใบขับขี่รถยนต์สามารถใช้งานได้เลย4.รู้เส้นทางใน กทม.ปริมณฑล5.ผ่านการเกณฑ์ทหาร เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


วิศวกรโยธาภาคสนาม (โทร.02-633-3990-1)

...uto Cad Ms Office ได้6.สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำในภาคสนามโครงการต่างๆของทางบริษัทได้7.เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจ ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ8.ไม่ติดหมายเรียกต่างๆรวมถึงไม่เคยได้รับการลงโทษในคดีร้ายแรงตามกฎหมาย เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างเขียนแบบก่อสร้าง DRAFTMAN (โทร.02-633-3990-1)

...า ประโยควิชาชีพขั้นสูง จนถึงระดับปริญญาตรีในสาขาช่างเทคนิคการเขียนแบบ2.อายุ 22 ปีขึ้นไป3.มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ เขียนภาพ 2 มิติ 3มิติ ได้4.เพศ ชาย-หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


จป.วิชาชีพ (โทร.02-633-3990-1)

...์โปรแกรม Ms.Office ได้6.สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำในภาคสนามโครงการต่างๆของทางบริษัทได้7.เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจ ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ8.ไม่ติดหมายเรียกต่างๆรวมถึงไม่เคยได้รับการลงโทษในคดีร้ายแรงตามกฎหมาย เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563