Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางรัก แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร

Operation audit | หัวหน้าแผนกตรวจสอบสินค้าเซ็นทรัล ป่าตอง (สาขาใหม่)-

... กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท - วางแผน ควบคุม ประสานงาน ตรวจสอบดำเนินการนับสต็อกประจำปีนับตามรอบ- วางแผน ควบคุม ตรวจสอบสต็อกสินค้าในระบบให้ถูกต้องตรงกับสินค้าจริง- ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าเช่น การปรับปรุงสต็อก การเบิกเพื่อทำลาย- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแผนกขายแผนกอื่นๆ- รวบรวม วิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ- วิเคราะห์แนวทางในการแก้ไข/นำเสนอแนวทางปฏิบัติกำหนดมาตรฐาน .สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้ทางด้านงานตรวจสอบ.มีทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา.มีความละเอียดรอบคอบรับผิดชอบสูง.มีทักษะคอมพิวเตอร์ ภูเก็ต - ประกันสังคม - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ประกันสุขภาพ - เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. บอยM -K. บอลM -E CDGrecruitmentNewstoresetupcentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitmentLine ID cdgrecruitmentLine CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


ภูเก็ต 19 กันยายน 2561


หัวหน้าแผนกรับ - ส่งสินค้าเซ็นทรัล ป่าตอง (สาขาใหม่)-

... บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด หัวหน้าแผนกรับ - ส่งสินค้าเซ็นทรัล ป่าตอง (สาขาใหม่) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท - รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลตรวจสอบการทำงานของพนักงานแผนกรับ-ส่งสินค้าในการทำงานทุกขั้นตอน- รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลตรวจสอบการทำงานของพนักงานแผนกรับ-ส่งสินค้าในเรื่องการบันทึกเอกสารทั้งหมด- รับผิดชอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่ในแผนกรับ-ส่งสินค้า อำนวยความสะดวกหักับร้านค้า .สำเร็จการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี.มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง ปีขึ้นไป.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน.มีทักษะคอมพิวเตอร์ ภูเก็ต - ประกันสังคม - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ประกันสุขภาพ - เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. บอยM -K. บอลM -E CDGrecruitmentNewstoresetupcentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitmentLine ID cdgrecruitmentLine CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


ภูเก็ต 19 กันยายน 2561


หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงเซ็นทรัล ป่าตอง (สาขาใหม่)-

...ซ่อมบำรุงเซ็นทรัล ป่าตอง (สาขาใหม่) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท - ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ การกำกับดูแลงานซ่อมบำรุงของ Supplier - ควบคุมค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พลังงาน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊สให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด- ตรวจตราการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ- ควบคุมดูแลการทำเบิกอุปกรณ์-เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ .สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี.มีความรู้ทักษะด้านงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ ภูเก็ต - ประกันสังคม - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ประกันสุขภาพ - เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. บอยM -K. บอลM -E CDGrecruitmentNewstoresetupcentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitmentLine ID cdgrecruitmentLine CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


ภูเก็ต 19 กันยายน 2561


หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่เซ็นทรัล ป่าตอง (สาขาใหม่)-

... กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท - บำรุงรักษาตรวจพื้นที่ทั้งภายในภายนอกอาคารทั้งหมดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มีความสวยงาม- วางแผนควบคุมงานการซ่อมแซมพื้นที่ต่างๆ ที่รับผิดชอบ ตามแผนงานระยะเวลาที่กำหนด- ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ- วางแผนจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในซ่อมแซมบำรุงรักษาพื้นที่ .สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี. มีความรู้ทักษะด้านงานซ่อมแซม - บำรุงรักษาอาคารสถานที่ ภูเก็ต - ประกันสังคม - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ประกันสุขภาพ - เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. บอยM -K. บอลM -E CDGrecruitmentNewstoresetupcentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitmentLine ID cdgrecruitmentLine CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


ภูเก็ต 19 กันยายน 2561


หัวหน้าแผนกแคชเชียร์เซ็นทรัล ป่าตอง (สาขาใหม่)-

... - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแคชเชียร์ในสาขาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว- การวางแผนการทำงานจัดการประชุมเพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้แก่แคชเชียร์ทราบโดยทั่วถึงกัน- ตรวจสอบการแจกถุงเงินทอนให้แก่แคชเชียร์ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ ตรวจนับถุงเงินทอน - เงินนำส่ง- ตรวจสอบความถูกต้องของการปฎิบัติงานของแคชเชียร์- จัดตารางการทำงานของแคชเชียร์ ภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้มีพนักงานเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา- ดูแลการอำนวยความสะดวกความรวดเร็วในการรับชำระเงินของแคชเชียร์ ควบคุมคุณภาพการให้บริการลูกค้า .สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้.ประสบการณ์ในการทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง ปีขึ้นไป.มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ.มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า.บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ ภูเก็ต - ประกันสังคม - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ประกันสุขภาพ - เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. บอยM -K. บอลM -E CDGrecruitmentNewstoresetupcentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitmentLine ID cdgrecruitmentLine CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


ภูเก็ต 19 กันยายน 2561


Department Store Manager (DSM) | หัวหน้าแผนกขายเซ็นทรัล ป่าตอง (สาขาใหม่)-

...ที่การจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ- ควบคุมดูแลการจัดเก็บสต็อคสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกรวดเร็ว การจัดเก็บเพื่อลดปัญหาสินค้าชำรุด- เอาใจใส่ บริหารสินค้า TOP BRAND , HOT ITEM, NEW ARRIVAL , สินค้าโปรโมชั่น สินค้า NO SALES อย่างละเอียด- ควบคุมการจัดสินค้าหน้าร้าน ให้เหมาะสม เพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย- ควบคุมตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามหลัก Visual Merchandising- ควบคุมการทำงานพนง. PC ให้อยู่ในมาตราฐานที่กำหนด- ตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการ เช่น ป้ายราคาสินค้า , เครื่อง EPOS, ป้ายตั้งราคาสินค้า- วิเคราะห์จัดทำข้อมูลลูกค้า สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า .สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป.มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรกิจค้าปลีก - ปี.รักงานบริการ ลงรายละเอียดของงานได้.มีความรู้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารพอสมควร.บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ ภูเก็ต - ประกันสังคม - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ประกันสุขภาพ - เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. บอยM -K. บอลM -E CDGrecruitmentNewstoresetupcentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitmentLine ID cdgrecruitmentLine CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


ภูเก็ต 19 กันยายน 2561


ผู้จัดการสำนักงานเซ็นทรัล ป่าตอง (สาขาใหม่)-

... ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท - บริหารวางแผนการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายของแผนกที่รับผิดชอบ- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละแผนกในความรับผิดชอบ- ควบคุม ดูแลการเบิกจ่ายต่าง ๆ ของแต่ละแผนกในความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด- ประสานงานรับนโยบายวิธีปฏิบัติจากส่วนกลาง ถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- ประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก หน่วยธุรกิจต่าง ๆ - อำนวยการประสานงานด้านการฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในภายนอกองค์กร .ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในการทำงาน ปี ขึ้นไป.มีทักษะในการบริหาร การวางแผนตัดสินใจดี.มีความละเอียดรอบคอบรับผิดชอบสูง.มีทักษะในการสื่อสารประสานงานดี. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดี ภูเก็ต - ประกันสังคม - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ประกันสุขภาพ - เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. บอยM -K. บอลM -E CDGrecruitmentNewstoresetupcentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitmentLine ID cdgrecruitmentLine CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


ภูเก็ต 19 กันยายน 2561


Store Merchandise Manager (SMM) | ผู้จัดการฝ่ายขายเซ็นทรัล ป่าตอง (สาขาใหม่)-

...็บอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานคู่มือ Stcok คุณภาพ- ช่วยแก้ไขปัญหาคำตำหนิของลูกค้า กำกับดูแลให้การบริการลูกค้าของพนักงานเป็นไปตามนโยบาย- ดูแลช่วยแก้ไขปัญหาในการรับเปลี่ยนคืนสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท- จัดเตรียมสินค้า บุคลากร พื้นที่ขายการจัดโชว์สินค้าให้พร้อมสำหรับการจัดรายการส่งเสริมการขาย- ริเริ่มการจัดรายการส่งเสริมการขายภายในสาขา เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย- วางแผนงานติดตามการจัดรายการส่งเสริมการขาย- วางแผนดำเนินการสำรวจข้อมูลตลาดคู่แข่ง สรุปรายงานเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข- วางแผนตรวจสอบการวางแผนกำลังคนของแผนกต่างๆ จัดสรรกำลังคนข้ามแผนก .สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรกิจค้าปลีก ปีขึ้นไป.รักงานบริการ ลงรายละเอียดของงานได้.มีความรู้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารดีพอสมควร.บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ประกันสุขภาพ - เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. บอยM -K. บอลM -E CDGrecruitmentNewstoresetupcentral.co.thwww.facebook.com/cdgrecruitmentLine ID cdgrecruitmentLine CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ร้านอาหารญี่ปุ่นโยชิโนยะ สาขาเทอมินอลพัทยา1

... ระดับเงินเดือน , - , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .อายุ - ปี.เพศชาย - หญิง.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา.มีความรับผิดชอบ.มีภาวะความเป็นผุ้นำ มีไหวพริบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ชลบุรี . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม nootty JOB-CRG-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครงานนี้ให้แจ้งรายละเอียดดังนี้มาทางไลน์ ID nootty. ชื่อ - นามสกุล. อายุ.วุฒิการศึกษา.ประสบการณ์ทำงาน. รูปถ่ายน่ารักๆ รูป. แจ้งว่าทราบจาก Jobthaiweb. สาขาที่ต้องการสมัครสอบถามงานนี้ พี่นุช -- (จ-ศ เวลา . - . น.) - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ศูนย์ทรัพยากรบุคคล อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น ห้อง เลขที่ ซอยสีลม ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


ชลบุรี 19 กันยายน 2561


ผู้ช่วยผุ้จัดการร้าน ชาบูตงรางเมง สาขา The Market ด่วน1

...ริหารจัดการภายในสาขา. บริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .อายุ - ปี.เพศชาย - หญิง.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา.มีประสบการณ์บริหารงานด้านร้านอาหาร - ปี.มีภาวะความเป็นผุ้นำ มีไหวพริบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม JOB-CRG-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครงานนี้ให้ส่ง Resume มาที่ orranootchcrg.co.thแจ้งรายละเอียดดังนี้มาทางไลน์ ID nootty. ชื่อ - นามสกุล. อายุ น้ำหนัก-ส่วนสูง. เบอร์โทร.วุฒิการศึกษา.ประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี). รูปถ่ายน่ารักๆ รูป . แจ้งว่าทราบจาก Jobthaiwebสอบถามงานนี้ พี่นุช -- (จ-ศ เวลา . - . น.) - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ศูนย์ทรัพยากรบุคคล อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น ห้อง เลขที่ ซอยสีลม ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก 543 หน้า หน้าถัดไป >>