Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางยี่ขัน แขวงบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร

แคชเชียร์ สาขา ชะอำ

...ำรายงานการขายประจำวัน.ทำรายงานการขายสิ้นเดือนเพชรบุรี,***รายได้รวมเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ,-,บาทต่อเดือน***.วุฒิต่ำกว่าม.ต้องมีประสบการณ์มาก่อน.รักงานบริการขยันอดทน.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อนแค่มีใจรักในงานบริการ.สาขาต่างจังหวัดของบริษัทได้แก่ชะอำ,พัทยา,ปากช่อง,กระบี่,ภูเก็ต,อุดรธานี,อยุธยาเกาะสมุย.เข้างานตามเวลาเปิด-ปิดศูนย์การค้า(ประมาณ.-.).ทำงานอาทิตย์ละวันหยุดวัน***สนใจสอบถามได้โดยตรงที่ศูนย์การค้าพรีเมี่ยมเอาท์เล็ทมอลล์สาขาชะอำโทร.-ฝ่ายบุคคล(สนญ.)โทร.---ต่อคุณปัญญาคุณสมบัติเพิ่มเติม-ระดับการศึุกษาต่ำกว่าม.ถึงปริญญาตรี-อายุถึงปี-เพศหญิง-อาศัยอยู่เพชรบุรี,ถึง,บาท.โบนัสประจำปี(ส่วนสำนักงานแคชเชียร์).ปรับประจำปี(ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี).คอมมิชชั่น,OT,ชุดฟอร์ม,ที่พัก,รถรับ-ส่ง(สำหรับพนักงานฝ่ายขาย,พนักงานขายแคชเชียร์).ค่าservicecharge,ค่าอาหาร,ค่าครองชีพ,บาท/เดือน(สำหรับพนักงานโรงแรมที่ประจำเกาะสมุย).เพื่อที่อยู่อาศัยกับ(ธอส)ดอกเบี้ย-%.เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร,บาท/ครั้ง.เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต,-,บาท.เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต(จากการทำงาน,บาท/นอกเหนิอจากงาน,บาท).เงินช่วยเหลือกรณีน้ำท่วม,/ไฟไหม้,.ประกันชีวิต/อุบัติเหตุกลุ่ม...ฟรีวงเงิน,บาท.ส่วนลดซื้อสินค้าของบริษัทในเครื่อขั้นต่ำชิ้น/เดือน.ตรวจสุขภาพประจำปี(ปี/ครั้ง)เฉพาะสำนักงานใหญ่.กีฬาภายใน/เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่.ประกันสังคม.อื่นๆอีกมากมายรับสมัครผ่านทางรับสมัครผ่านทางE-mailส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์สมัครด้วยตนเองคุณปัญญาซอยจรัญสนิทวงศ์(ตลาดพงษ์ทรัพย์)ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวง...


เพชรบุรี 29 กุมภาพันธ์ 2555


เจ้าหน้าที่ขายโครงการ-บ้าน-คอนโดมิเนียมSale Executive...ด่วนมาก

...ขายโครงการ-บ้าน-คอนโดมิเนียมSale Executive...ด่วนมาก เจ้าหน้าที่ขายโครงการ-บ้าน-คอนโดมิเนียม/SaleExecutive...ด่วนมากงานประจำ.ขายโครงการพื้นที่เช่าในส่วนของบ้านจัดสรร,คอนโดมีเนียมศูนย์การค้าของบริษัทฯ.สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้.เคยผ่านงานด้านศูนย์การค้ามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษกรุงเทพมหานคร(บางกอกน้อย,บางพลัด).สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้.บุคลิกภาพดีกล้าพูดกล้าแสดงออกมีความรู้ด้านงานขายโครงการบ้านคอนโดมิเนียมมาพอสมควร.หากมีประสบการณ์ด้านศูนย์การค้ามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้โปรแกรมMS.Officeได้ดีคุณสมบัติเพิ่มเติม-ระดับการศึุกษาปริญญาตรีถึงปริญญาตรี-อายุถึงปี-เพศหญิง-อาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร(บางกอกน้อย,บางพลัด).โบนัสประจำปี(ส่วนสำนักงานแคชเชียร์).ปรับประจำปี(ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี).คอมมิชชั่น,OT,ชุดฟอร์ม,ที่พัก,รถรับ-ส่ง(สำหรับพนักงานฝ่ายขาย,พนักงานขายแคชเชียร์).ค่าservicecharge,ค่าอาหาร,ค่าครองชีพ,บาท/เดือน(สำหรับพนักงานโรงแรมที่ประจำเกาะสมุย).เพื่อที่อยู่อาศัยกับ(ธอส)ดอกเบี้ย-%.เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร,บาท/ครั้ง.เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต,-,บาท.เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต(จากการทำงาน,บาท/นอกเหนิอจากงาน,บาท).เงินช่วยเหลือกรณีน้ำท่วม,/ไฟไหม้,.ประกันชีวิต/อุบัติเหตุกลุ่ม...ฟรีวงเงิน,บาท.ส่วนลดซื้อสินค้าของบริษัทในเครื่อขั้นต่ำชิ้น/เดือน.ตรวจสุขภาพประจำปี(ปี/ครั้ง)เฉพาะสำนักงานใหญ่.กีฬาภายใน/เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่.ประกันสังคม.อื่นๆอีกมากมายรับสมัครผ่านทางรับสมัครผ่านทางE-mailส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์สมัครด้วยตนเองคุณปัญญาซอยจรัญสนิทวงศ์(ตลาดพงษ์ทรัพย์)ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวง...


กรุงเทพมหานคร 29 กุมภาพันธ์ 2555


เจ้าหน้าที่บัญชี (อาวุโส) ประจำโรงแรมไอยรา บีช เกาะสมุย...ด่วนมาก

...เจ้าหน้าที่บัญชี (อาวุโส) ประจำโรงแรมไอยรา บีช เกาะสมุย...ด่วนมาก เจ้าหน้าที่บัญชี(อาวุโส)ประจำโรงแรมไอยราบีชเกาะสมุย...ด่วนมากงานประจำ.ตรวจงานบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายเงิน.ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อต่างๆของโรงแรม.งานเอกสารบัญชี-การเงินที่เกี่ยวข้องสุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,.มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงแรมมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถประจำอยู่ที่สาขาเกาะสมุยได้.บริษัทมีที่พักรถรับ-ส่งฟรี.มีค่าอาหารservicecharge.ทำงานวันหยุดวัน(วันอาทิตย์)คุณสมบัติเพิ่มเติม-ระดับการศึุกษาปริญญาตรีถึงปริญญาตรี-ประสบการณ์ถึงปี-อายุถึงปี-อาศัยอยู่สุราษฎร์ธานี,ถึง,บาท.โบนัสประจำปี(ส่วนสำนักงานแคชเชียร์).ปรับประจำปี(ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี).คอมมิชชั่น,OT,ชุดฟอร์ม,ที่พัก,รถรับ-ส่ง(สำหรับพนักงานฝ่ายขาย,พนักงานขายแคชเชียร์).ค่าservicecharge,ค่าอาหาร,ค่าครองชีพ,บาท/เดือน(สำหรับพนักงานโรงแรมที่ประจำเกาะสมุย).เพื่อที่อยู่อาศัยกับ(ธอส)ดอกเบี้ย-%.เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร,บาท/ครั้ง.เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต,-,บาท.เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต(จากการทำงาน,บาท/นอกเหนิอจากงาน,บาท).เงินช่วยเหลือกรณีน้ำท่วม,/ไฟไหม้,.ประกันชีวิต/อุบัติเหตุกลุ่ม...ฟรีวงเงิน,บาท.ส่วนลดซื้อสินค้าของบริษัทในเครื่อขั้นต่ำชิ้น/เดือน.ตรวจสุขภาพประจำปี(ปี/ครั้ง)เฉพาะสำนักงานใหญ่.กีฬาภายใน/เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่.ประกันสังคม.อื่นๆอีกมากมายรับสมัครผ่านทางรับสมัครผ่านทางE-mailส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์สมัครด้วยตนเองคุณปัญญาซอยจรัญสนิทวงศ์(ตลาดพงษ์ทรัพย์)ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดสายรถเมล์ที่ผ่านได้แก่,,,,ปอ.พ.,...


สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช 29 กุมภาพันธ์ 2555


ช่างซ่อมบำรุง ประจำศูนย์การค้า พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท สาขากระบี่...ด่วนมาก

...ช่างซ่อมบำรุง ประจำศูนย์การค้า พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท สาขากระบี่...ด่วนมาก ช่างซ่อมบำรุงประจำศูนย์การค้าพรีเมี่ยมเอาท์เล็ทสาขากระบี่...ด่วนมากงานประจำ.ทำงานเป็นกะได้.ควบคุมดูแลซ่อมบำรุงระบบน้ำ-ไฟฟ้าของศูนย์การค้ากระบี่,.ทำงานเป็นกะได้.ควบคุมดูแลซ่อมบำรุงระบบน้ำ-ไฟฟ้าของศูนย์การค้า.บริษัทมีห้องพักให้...กรณีมาจากต่างจังหวัด.สัมภาษณ์ทราบผลทันทีคุณสมบัติเพิ่มเติม-ระดับการศึุกษาปวช.ถึงปริญญาตรี-อายุถึงปี-เพศชาย-อาศัยอยู่กระบี่,ถึง,บาท.โบนัสประจำปี(ส่วนสำนักงานแคชเชียร์).ปรับประจำปี(ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี).คอมมิชชั่น,OT,ชุดฟอร์ม,ที่พัก,รถรับ-ส่ง(สำหรับพนักงานฝ่ายขาย,พนักงานขายแคชเชียร์).ค่าservicecharge,ค่าอาหาร,ค่าครองชีพ,บาท/เดือน(สำหรับพนักงานโรงแรมที่ประจำเกาะสมุย).เพื่อที่อยู่อาศัยกับ(ธอส)ดอกเบี้ย-%.เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร,บาท/ครั้ง.เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต,-,บาท.เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต(จากการทำงาน,บาท/นอกเหนิอจากงาน,บาท).เงินช่วยเหลือกรณีน้ำท่วม,/ไฟไหม้,.ประกันชีวิต/อุบัติเหตุกลุ่ม...ฟรีวงเงิน,บาท.ส่วนลดซื้อสินค้าของบริษัทในเครื่อขั้นต่ำชิ้น/เดือน.ตรวจสุขภาพประจำปี(ปี/ครั้ง)เฉพาะสำนักงานใหญ่.กีฬาภายใน/เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่.ประกันสังคม.อื่นๆอีกมากมายรับสมัครผ่านทางรับสมัครผ่านทางE-mailpunyapenagroup.comส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์สมัครด้วยตนเองคุณปัญญาซอยจรัญสนิทวงศ์(ตลาดพงษ์ทรัพย์)ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดสายรถเมล์ที่ผ่านได้แก่,,,,ปอ.พ.,,,ปอ.จังหวัดกรุงเทพมหานคร...


กระบี่ 29 กุมภาพันธ์ 2555


สำหรับคนพิการเท่านั้น (พนักงานขายแคชเชียร์เจ้าหน้าที่สำนักงาน)

...สำหรับคนพิการเท่านั้น (พนักงานขายแคชเชียร์เจ้าหน้าที่สำนักงาน) สำหรับคนพิการเท่านั้น(พนักงานขาย/แคชเชียร์/เจ้าหน้าที่สำนักงาน)งานประจำ.ทุกงานของบริษัทตามความรู้ความสามารถของพนักงาน(คนพิการ).หากประจำสาขาทำงานวันหยุดวันเข้างานตามเวลาของศูนย์เปิด-ปิด.หากประจำสำนักงานใหญ่ทำงานหยุดเสาร์-อาทิตย์เข้างาน.-.น.กระบี่,ชลบุรี,นครราชสีมา,พระนครศรีอยุธยา,เพชรบุรี,ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,กรุงเทพมหานคร(บางกอกน้อย,บางพลัด).เป็นคนพิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรคนพิการแล้ว.สามารถทำงานประจำสาขาต่างๆของบริษัทได้เช่นกทม./ภูเก็ต/กระบี่/ชะอำ/ปากช่อง/พัทยา/อุดรธานี/เกาะสมุยอยุธยาคุณสมบัติเพิ่มเติม-ระดับการศึุกษาต่ำกว่าม.ขึ้นไป.โบนัสประจำปี(ส่วนสำนักงานแคชเชียร์).ปรับประจำปี(ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี).คอมมิชชั่น,OT,ชุดฟอร์ม,ที่พัก,รถรับ-ส่ง(สำหรับพนักงานฝ่ายขาย,พนักงานขายแคชเชียร์).ค่าservicecharge,ค่าอาหาร,ค่าครองชีพ,บาท/เดือน(สำหรับพนักงานโรงแรมที่ประจำเกาะสมุย).เพื่อที่อยู่อาศัยกับ(ธอส)ดอกเบี้ย-%.เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร,บาท/ครั้ง.เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต,-,บาท.เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต(จากการทำงาน,บาท/นอกเหนิอจากงาน,บาท).เงินช่วยเหลือกรณีน้ำท่วม,/ไฟไหม้,.ประกันชีวิต/อุบัติเหตุกลุ่ม...ฟรีวงเงิน,บาท.ส่วนลดซื้อสินค้าของบริษัทในเครื่อขั้นต่ำชิ้น/เดือน.ตรวจสุขภาพประจำปี(ปี/ครั้ง)เฉพาะสำนักงานใหญ่.กีฬาภายใน/เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่.ประกันสังคม.อื่นๆอีกมากมายรับสมัครผ่านทางรับสมัครผ่านทางE-mailส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์สมัครด้วยตนเองคุณปัญญาซอยจรัญสนิทวงศ์(ตลาดพงษ์ทรัพย์)ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงบางยี่ขันเขตบา...


กรุงเทพมหานคร,กระบี่,ชลบุรี,นครราชสีมา,พระนครศรีอย 29 กุมภาพันธ์ 2555


ลูกค้าสัมพันธ์ ศูนย์การค้า พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ภูเก็ต...ด่วนมาก

...ท ภูเก็ต...ด่วนมาก ลูกค้าสัมพันธ์ศูนย์การค้าพรีเมี่ยมเอาท์เล็ทภูเก็ต...ด่วนมากงานประจำ.งานเอกสารทั่วไป.ประสานงานร้านค้าภายในศูนย์.ทำงานวันหยุดวัน(ไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์).เข้างานตามเวลาศูนย์เปิด-ปิดภูเก็ต,.อายุ-ปี.ใช้โปรแกรมMS.Officeได้ดีใช้Internetส่งเมล์ได้.มีประสบการณ์โดยตรงจบมาทางด้านการจัดการการโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถพูดคุยโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้พอสมควร***สนใจสอบถามได้โดยตรงที่ศูนย์การค้าพรีเมี่ยมเอาท์เล็ทสาขาภูเก็ตโทร.-ตั้งแต่เวลา.-.น.ฝ่ายบุคคล(สนญ.)โทร.---ต่อคุณปัญญาตั้งแต่เวลา.-.น.คุณสมบัติเพิ่มเติม-ระดับการศึุกษาปริญญาตรีถึงปริญญาตรี-อายุถึงปี-อาศัยอยู่ภูเก็ต.โบนัสประจำปี(ส่วนสำนักงานแคชเชียร์).ปรับประจำปี(ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี).คอมมิชชั่น,OT,ชุดฟอร์ม,ที่พัก,รถรับ-ส่ง(สำหรับพนักงานฝ่ายขาย,พนักงานขายแคชเชียร์).ค่าservicecharge,ค่าอาหาร,ค่าครองชีพ,บาท/เดือน(สำหรับพนักงานโรงแรมที่ประจำเกาะสมุย).เพื่อที่อยู่อาศัยกับ(ธอส)ดอกเบี้ย-%.เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร,บาท/ครั้ง.เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต,-,บาท.เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต(จากการทำงาน,บาท/นอกเหนิอจากงาน,บาท).เงินช่วยเหลือกรณีน้ำท่วม,/ไฟไหม้,.ประกันชีวิต/อุบัติเหตุกลุ่ม...ฟรีวงเงิน,บาท.ส่วนลดซื้อสินค้าของบริษัทในเครื่อขั้นต่ำชิ้น/เดือน.ตรวจสุขภาพประจำปี(ปี/ครั้ง)เฉพาะสำนักงานใหญ่.กีฬาภายใน/เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่.ประกันสังคม.อื่นๆอีกมากมายรับสมัครผ่านทางรับสมัครผ่านทางE-mailส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์สมัครด้วยตนเองคุณปัญญาซอยจรัญสนิทวงศ์(ตลาดพงษ์ทรัพย์)ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวง...


ภูเก็ต 29 กุมภาพันธ์ 2555


เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด (Marketing Co-ordinator)...ด่วน

...สานงานทั้งภายในภายนอกบริษัทเช่นสื่อวิทยุโทรทัศน์เว็บไซด์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ.สามารถออกต่างจังหวัดได้บ้างเป็นครั้งคราว.งานเอกสารด้านการตลาดต่างๆ.รับจากลูกค้าภายนอกกรุงเทพมหานคร(บางกอกน้อย,บางพลัด).เพศชายเท่านั้นอายุระหว่าง-ปี.มีประสบการณ์ด้านประสานงานงานเอกสารมาอย่างน้อยปี.บุกลิกภาพดี,คล่องแคล่วสามารถใช้โปรแกรมMicrosoftOffice/Internetได้ดี.สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้.สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง.มีความรู้ในโปรแกรมออกแบบต่างๆพอสมควรเช่นPhotoShop,Illustator.ทำงานจันทร์-ศุกร์(.-.น.)คุณสมบัติเพิ่มเติม-ระดับการศึุกษาปริญญาตรีถึงปริญญาตรี-ประสบการณ์ถึงปี-อายุถึงปี-เพศชาย-อาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร(บางกอกน้อย,บางพลัด).โบนัสประจำปี(ส่วนสำนักงานแคชเชียร์).ปรับประจำปี(ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี).คอมมิชชั่น,OT,ชุดฟอร์ม,ที่พัก,รถรับ-ส่ง(สำหรับพนักงานฝ่ายขาย,พนักงานขายแคชเชียร์).ค่าservicecharge,ค่าอาหาร,ค่าครองชีพ,บาท/เดือน(สำหรับพนักงานโรงแรมที่ประจำเกาะสมุย).เพื่อที่อยู่อาศัยกับ(ธอส)ดอกเบี้ย-%.เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร,บาท/ครั้ง.เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต,-,บาท.เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต(จากการทำงาน,บาท/นอกเหนิอจากงาน,บาท).เงินช่วยเหลือกรณีน้ำท่วม,/ไฟไหม้,.ประกันชีวิต/อุบัติเหตุกลุ่ม...ฟรีวงเงิน,บาท.ส่วนลดซื้อสินค้าของบริษัทในเครื่อขั้นต่ำชิ้น/เดือน.ตรวจสุขภาพประจำปี(ปี/ครั้ง)เฉพาะสำนักงานใหญ่.กีฬาภายใน/เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่.ประกันสังคม.อื่นๆอีกมากมายรับสมัครผ่านทางรับสมัครผ่านทางE-mailส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์สมัครด้วยตนเองคุณปัญญาซอยจรัญสนิทวงศ์(ตลาดพงษ์ทรัพย์)ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวง...


กรุงเทพมหานคร 29 กุมภาพันธ์ 2555


นักศึกษาฝึกงาน...ด่วน

...นักศึกษาฝึกงาน...ด่วน นักศึกษาฝึกงาน...ด่วนนักศึกษาฝึกงานฝึกงานกับฝ่ายออกแบบตกแต่งสถานที่ของบริษัทอาจมีออกต่างจังหวัดบ้างส่วนใหญ่เป็นงานด้านตกแต่งDisplayในศูนย์การค้าร้านค้าของบริษัทตามสาขาต่างๆเช่นพัทยาชะอำปากช่องกระบี่ภูเก็ตเกาะสมุยอุดรธานีอยุธยากรุงเทพมหานคร(บางกอกน้อย,บางพลัด).ทำงานจันทร์-ศุกร์เวลา.-.น..สามารถเดินทางไปช่วยงานของฝ่ายตามต่างจังหวัดได้บ้าง.เปิดนักศึกษาที่สามารถฝึกงานได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนเท่านั้นคุณสมบัติเพิ่มเติม-ระดับการศึุกษาปวส.ถึงปริญญาตรี-อายุถึงปี-อาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร(บางกอกน้อย,บางพลัด)-รับสมัครผ่านทางรับสมัครผ่านทางE-mailpunyapenagroup.comส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์สมัครด้วยตนเองคุณปัญญาซอยจรัญสนิทวงศ์(ตลาดพงษ์ทรัพย์)ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดสายรถเมล์ที่ผ่านได้แก่,,,,ปอ.พ.,,,ปอ.จังหวัดกรุงเทพมหานคร...


กรุงเทพมหานคร 29 กุมภาพันธ์ 2555


เจ้าหน้าที่เช็คสต็อก...ด่วนมาก

...เจ้าหน้าที่เช็คสต็อก...ด่วนมาก เจ้าหน้าที่เช็คสต็อก...ด่วนมากงานประจำ.ตรวจเช็คสินค้าของร้านค้าตามกทม.ต่างจังหวัด.ประสานงานทั้งในนอก.เดินทางออกต่างจังหวัดได้กรุงเทพมหานคร(บางกอกน้อย,บางพลัด,คลองสาน,ธนบุรี,บางกอกใหญ่,ตลิ่งชัน,ทวีวัฒนา,พระนครราชดำเนิน).เพศหญิง-ชาย.สามารถเดินทางออกต่างหวัดได้.กรณีวุฒิปวส.ต้องเป็นสาขาด้านบัญชีเท่านั้น.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์คุณสมบัติเพิ่มเติม-ระดับการศึุกษาปวส.ถึงปริญญาตรี-อายุถึงปี-อาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร(บางกอกน้อย,บางพลัด).โบนัสประจำปี(ส่วนสำนักงานแคชเชียร์).ปรับประจำปี(ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี).คอมมิชชั่น,OT,ชุดฟอร์ม,ที่พัก,รถรับ-ส่ง(สำหรับพนักงานฝ่ายขาย,พนักงานขายแคชเชียร์).ค่าservicecharge,ค่าอาหาร,ค่าครองชีพ,บาท/เดือน(สำหรับพนักงานโรงแรมที่ประจำเกาะสมุย).เพื่อที่อยู่อาศัยกับ(ธอส)ดอกเบี้ย-%.เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร,บาท/ครั้ง.เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต,-,บาท.เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต(จากการทำงาน,บาท/นอกเหนิอจากงาน,บาท).เงินช่วยเหลือกรณีน้ำท่วม,/ไฟไหม้,.ประกันชีวิต/อุบัติเหตุกลุ่ม...ฟรีวงเงิน,บาท.ส่วนลดซื้อสินค้าของบริษัทในเครื่อขั้นต่ำชิ้น/เดือน.ตรวจสุขภาพประจำปี(ปี/ครั้ง)เฉพาะสำนักงานใหญ่.กีฬาภายใน/เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่.ประกันสังคม.อื่นๆอีกมากมายรับสมัครผ่านทางรับสมัครผ่านทางE-mailpunyapenagroup.comส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์สมัครด้วยตนเองคุณปัญญาซอยจรัญสนิทวงศ์(ตลาดพงษ์ทรัพย์)ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดสายรถเมล์ที่ผ่านได้แก่,,,,ปอ.พ.,,,ปอ.จังหวัดกรุงเทพมหานคร...


กรุงเทพมหานคร 29 กุมภาพันธ์ 2555


เจ้าหน้าที่การเงิน(ชาย)...ด่วนมาก

...มากงานประจำ.ดูแลพนักงานแคชเชียร์ประจำสาขาที่รับผิดชอบ.ตรวจสอบงานด้านการเงินของสาขาต่างๆตามรอบเดือน.ฝึกอบรมพนักงานแคชเชียร์ตามสาขาต่างๆกรุงเทพมหานคร(บางกอกน้อย,บางพลัด,ป้อมปราบศัตรูพ่าย,สัมพันธวงศ์,ราษฎร์บูรณะ,ทุ่งครุ,จอมทอง,บางขุนเทียน,บางบอน,ภาษีเจริญ,หนองแขม,บางแค,ตลิ่งชัน,ทวีวัฒนา,พระนครราชดำเนิน,ดุสิต,คลองสาน,ธนบุรี,บางกอกใหญ่).เพศชายเท่านั้น.สามารถขับรถยนต์ได้เดินทางออกต่างจังหวัดได้.หากมีประสบการณ์ด้านฝึกอบรมมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ.ทำงานเวลา.-.(จันทร์-ศุกร์)หยุดเสาร์-อาทิตย์คุณสมบัติเพิ่มเติม-ระดับการศึุกษาปริญญาตรีถึงปริญญาตรี-อายุถึงปี-เพศชาย-อาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร(บางกอกน้อย,บางพลัด).โบนัสประจำปี(ส่วนสำนักงานแคชเชียร์).ปรับประจำปี(ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี).คอมมิชชั่น,OT,ชุดฟอร์ม,ที่พัก,รถรับ-ส่ง(สำหรับพนักงานฝ่ายขาย,พนักงานขายแคชเชียร์).ค่าservicecharge,ค่าอาหาร,ค่าครองชีพ,บาท/เดือน(สำหรับพนักงานโรงแรมที่ประจำเกาะสมุย).เพื่อที่อยู่อาศัยกับ(ธอส)ดอกเบี้ย-%.เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร,บาท/ครั้ง.เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต,-,บาท.เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต(จากการทำงาน,บาท/นอกเหนิอจากงาน,บาท).เงินช่วยเหลือกรณีน้ำท่วม,/ไฟไหม้,.ประกันชีวิต/อุบัติเหตุกลุ่ม...ฟรีวงเงิน,บาท.ส่วนลดซื้อสินค้าของบริษัทในเครื่อขั้นต่ำชิ้น/เดือน.ตรวจสุขภาพประจำปี(ปี/ครั้ง)เฉพาะสำนักงานใหญ่.กีฬาภายใน/เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่.ประกันสังคม.อื่นๆอีกมากมายรับสมัครผ่านทางรับสมัครผ่านทางE-mailpunyapenagroup.comส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์สมัครด้วยตนเองคุณปัญญาซอยจรัญสนิทวงศ์(ตลาดพงษ์ทรัพย์)ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวง...


กรุงเทพมหานคร 29 กุมภาพันธ์ 2555