Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางพลัด แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ช่างเทคนิค (Technician)

...ณ์งานอาคารชุด ประสบการณ์งานซ่อมสุขภัณฑ์ งานระบบไฟฟ้าประปาเป็นอย่างดี5.มีความขยัน ทำงานภายใต้ความกดดันได้6.สามารถใช้เครื่องมือ เก็บรักษาได้เป็นอย่างดี7.มีทัศนคติที่ดี มีใจรักงานให้บริการ8.สามารถทำงานเป็นทีม เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


หัวหน้าช่างเทคนิค (ด่วน)

...ารณ์งานอาคารชุด ประสบการณ์งานซ่อมสุขภัณฑ์ งานระบบไฟฟ้าประปาเป็นอย่างดี5.มีทัศนคติที่ดี มีใจรักงานให้บริการ6.มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากล้าตัดสินใจ7.มีความขยัน ทำงานภายใต้ความกดดันได้8.สามารถทำงานเป็นทีม เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่การเงิน (ด่วน)

...์ Ms Word / Excel โปรแกรม Softbiz6.มีความเป็นระเบียบ มีความคิดเชิงกลยุทธ์7.สามารถสื่อสารได้ดี ทำงานภายใต้แรงกดดันได้8.สามารถปิดงบได้ สามารถทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ได้9.มีทัศนะคตีที่ดี มีใจรักในงานให้บริการ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการฝึกหัด สาขาปิ่นเกล้า

... 1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 - 35 ปี2.ปริญญาตรี3.บุคคลิกภาพดี4.มีภาวะความเป็นผู้นำ5.มีความมั่นใจในตัวเองกล้าคิด กล้าทำ6.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาวางแผน7.มีความรับผิดชอบ8.มนุษยสัมพันธ์ดีทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


PR Brand Skincare สาขาปิ่นเกล้า

...พรรณดี4.มีประสบการณ์ด้าน Skin care จะพิจารณาเป็นพิเศษ5.มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ6.มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าคิด กล้าทำ7.มีลักษณะการเป็นผู้นำ8.มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์2.สามารถเข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์ที่เป็นลูกค้าได้3.สำเร็จปริญญาตรีสาขาการบัญชี การสอบบัญชี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า2ด่วนมาก

...ประสบการณ์ มีประสบการณ์จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ4.ผ่านการเกณฑ์ทหาร5.บคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ มีความมั่นใจในตัวเอง6.สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี7.สามารถเข้างานกะเช้า กะกลางคืนได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุการ

...อร์ได้คล่องพอสมควร4.มีความรับผิดชอบ ซื่๋๋๋๋๋อสัตย์5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานลูกค้า6.มีจิตสำนึกในการให้บริการ7.สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี8.หากขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยเลขานุการ

...ุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง2.ปวส. พณิชยการ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง3.ใช้คอมพิวเตอร์ได้พอสมควร4.มี่ความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานลูกค้า6.มีความจำดี ละเอียดรอบคอบ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างโป้ว (สมัครงานโทร 02-880-2477 หรือ 02-434-9555)

... หมวดงาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรมคนงาน/แรงงาน/กรรมกร คุณสมบัติผู้สมัคร 1.สามารถโป้ว ขัดสี2.หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563