Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางพลัด แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร

Barista Trainer ประสำนักงานใหญ่ บางพลัด กทม. ด่วนมาก

...Barista Trainer ประสำนักงานใหญ่ บางพลัด กทม. ด่วนมาก บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) ตำแหน่ง Barista Trainer ประสำนักงานใหญ่ บางพลัด กทม. ด่วนมาก ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


หัวหน้าแผนกขาย | Department Sale Managerเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุระหว่าง 23 - 35 ปีขึ้นไป2.มีประสบการณ์งานด้านค้าปลีกงานบริการ3.มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน4.มีความเป็นผู้นำสูง5.สามารถบริหารยอดขาย6.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชี (Accounting)

...ุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย - หญิง2.วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี ที่เกี่ยวข้อง3.มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ4.02-879-0300 ติดต่อฝ่ายบุคคล เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถ 6 ล้อ 4 ล้อ

...อเตอร์ หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา3.มีใบขับขี่ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


การตลาดออนไลน์

... 1.เพศ ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี2.วุฒิ ม.6 ขึ้นไป3.มีทักษะการขาย ชอบ Chat , ชอบเล่น Social , ชอบงานขาย4.มีความสามารถในการใช้ Social Media ในช่องทาง Line , Facebook , Instagram อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เภสัชกร ด่วน

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต2.มีความซื่อสัตย์สุจริต รักษาความลับ3.มีความคิดเชิงบวก มีจิตใจรักงานบริการ4.ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้บริหารการเงิน

...มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารการเงิน ในระดับผู้จัดการขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3 ปี4.มีทักษะด้านบริหารจัดการการทำงานเป็นทีม5.มีความเป็นผู้นำ6.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่่น Word Excel Power Point ได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ตรวจสอบระบบบัญชีและการเงิน

...ภายใน หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ6.เข้าใจมาตรฐานการเงินบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป7.มีความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง8.มีความรู้ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย

... 1.เพศชาย/หญิง2.วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป3.อายุ 18-30 ปี4.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มี service mind5.ชอบงานขาย มีทักษะพูดการขายดี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Supervisor ร้านมิสเตอร์โดนัท สาขาโลตัส จรัญสนิทวงศ์

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 22 -30 ปี2.เพศชาย - หญิง3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา4.มีภาวะความเป็นผุ้นำ มีไหวพริบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี5.มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานร้าน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563