Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางพลัด แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร

พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ สาขาถนนติวานนท์(แคราย)-

...ิจารณาอนุมัติสินเชื่อลูกค้า- ให้บริการลูกค้าในพื้นที่สาขา ตามภูมิลำเนาของท่าน- ลูกค้าในพื้นที่ประจำเดือน***ไม่ใช่งานขายประกัน*** .สามารถทำงานที่สาขาติวานนท์ แคราย.เพศ ชาย (เท่านั้น) อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา.เกรดเฉลี่ย . ขึ้นไป.สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้.มีรถจักรยานยนต์ในการใช้ทำงาน.ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย นนทบุรี .ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ . - . น. วันจันทร์-วันศุกร์ เสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา .-. น. .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทมีหัวหน้าแนะนำงาน).ค่าเสื่อมสภาพรถ.ค่าคอมมิชชั่น.ค่าวิชาชีพพิเศษ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.โบนัสประจำปี (ปีละ ครั้ง).โบนัสพิเศษ.ท่องเที่ยว/งานเลี้ยงประจำปี.อบรมพัฒนาพนักงาน นอกสถานที่.ค่ารักษาพยาบาล.ประกันสังคม.ประกันชีวิตกลุ่ม.ประกันอุบัติเหตุ.ที่พักบริษัทฯ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- - ต่อ / คุณฐกฤต (คุณGet) ฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามรายละเอียดนัดสมัครงานที่เมืองไทย แคปปิตอล สาขา ติวานนท์ แคราย()- (ฝ่ายรับสมัครงาน)ที่ตั้ง ก่อนถึงธนาคารทีเอ็มบี ติวานนท์ (แคราย)//- ม. ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี - สอบถาม บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขต...


นนทบุรี 29 พฤศจิกายน 2561


พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ สาขายโสธร ด่วน-

... - พิจารณาอนุมัติสินเชื่อลูกค้า- ให้บริการลูกค้าในพื้นที่สาขา ตามภูมิลำเนาของท่าน- ลูกค้าในพื้นที่ประจำเดือน***ไม่ใช่งานขายประกัน*** .สามารถทำงานที่สาขา ยโสธร.เพศ ชาย (เท่านั้น) อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา.เกรดเฉลี่ย . ขึ้นไป.สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้.มีรถจักรยานยนต์ในการใช้ทำงาน.ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ยโสธร .ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ . - . น. วันจันทร์-วันศุกร์ เสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา .-. น. .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทมีหัวหน้าแนะนำงาน).ค่าเสื่อมสภาพรถ.ค่าคอมมิชชั่น.ค่าวิชาชีพพิเศษ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.โบนัสประจำปี (ปีละ ครั้ง).โบนัสพิเศษ.ท่องเที่ยว/งานเลี้ยงประจำปี.อบรมพัฒนาพนักงาน นอกสถานที่.ค่ารักษาพยาบาล.ประกันสังคม.ประกันชีวิตกลุ่ม.ประกันอุบัติเหตุ.ที่พักบริษัทฯ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- - ต่อ / คุณฐกฤต (คุณGet) ฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามรายละเอียดนัดสมัครงานที่เมืองไทย แคปปิตอล สาขา ยโสธร()- (ฝ่ายรับสมัครงาน)ที่ตั้ง ใกล้ธนาคารอิสลาม/- ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร - สอบถาม บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขต...


ยโสธร 29 พฤศจิกายน 2561


พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ สาขาร้อยเอ็ด-

... - พิจารณาอนุมัติสินเชื่อลูกค้า- ให้บริการลูกค้าในพื้นที่สาขา ตามภูมิลำเนาของท่าน- ลูกค้าในพื้นที่ประจำเดือน***ไม่ใช่งานขายประกัน*** .สามารถทำงานที่สาขาร้อยเอ็ด.เพศ ชาย (เท่านั้น) อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา.เกรดเฉลี่ย . ขึ้นไป.สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้.มีรถจักรยานยนต์ในการใช้ทำงาน.ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ร้อยเอ็ด .ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ . - . น. วันจันทร์-วันศุกร์ เสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา .-. น. .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทมีหัวหน้าแนะนำงาน).ค่าเสื่อมสภาพรถ.ค่าคอมมิชชั่น.ค่าวิชาชีพพิเศษ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.โบนัสประจำปี (ปีละ ครั้ง).โบนัสพิเศษ.ท่องเที่ยว/งานเลี้ยงประจำปี.อบรมพัฒนาพนักงาน นอกสถานที่.ค่ารักษาพยาบาล.ประกันสังคม.ประกันชีวิตกลุ่ม.ประกันอุบัติเหตุ.ที่พักบริษัทฯ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- - ต่อ / คุณฐกฤต (คุณGet) ฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามรายละเอียดนัดสมัครงานที่เมืองไทย แคปปิตอล สาขา ร้อยเอ็ด()- (ฝ่ายรับสมัครงาน)ที่ตั้ง ติด ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด/ ,/ ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด - สอบถาม บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขต...


ร้อยเอ็ด 29 พฤศจิกายน 2561


พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ สาขาสระแก้ว ด่วน-

... - พิจารณาอนุมัติสินเชื่อลูกค้า- ให้บริการลูกค้าในพื้นที่สาขา ตามภูมิลำเนาของท่าน- ลูกค้าในพื้นที่ประจำเดือน***ไม่ใช่งานขายประกัน*** .สามารถทำงานที่สาขาสระแก้ว.เพศ ชาย (เท่านั้น) อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา.เกรดเฉลี่ย . ขึ้นไป.สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้.มีรถจักรยานยนต์ในการใช้ทำงาน.ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สระแก้ว .ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ . - . น. วันจันทร์-วันศุกร์ เสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา .-. น. .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทมีหัวหน้าแนะนำงาน).ค่าเสื่อมสภาพรถ.ค่าคอมมิชชั่น.ค่าวิชาชีพพิเศษ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.โบนัสประจำปี (ปีละ ครั้ง).โบนัสพิเศษ.ท่องเที่ยว/งานเลี้ยงประจำปี.อบรมพัฒนาพนักงาน นอกสถานที่.ค่ารักษาพยาบาล.ประกันสังคม.ประกันชีวิตกลุ่ม.ประกันอุบัติเหตุ.ที่พักบริษัทฯ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- - ต่อ / คุณฐกฤต (คุณGet) ฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามรายละเอียดนัดสมัครงานที่เมืองไทย แคปปิตอล สาขา สระแก้ว()- (ฝ่ายรับสมัครงาน)ที่ตั้ง ตรงข้ามโรงแรมจันทรา, ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว - สอบถาม บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขต...


สระแก้ว 29 พฤศจิกายน 2561


พนักงานบัญชี สาขาอยุธยา1

...านเอกสารทางบัญชี.ปิดบัญชีสิ้นเดือน.แนะนำการให้บริการของบริษัทฯเบื้องต้น***กรณีมาจากต่างจังหวัดมีที่พักพนักงานฟรี***** ไม่ต้องหารายได้, ไม่ใช่งานขาย, ไม่ต้องขายประกัน ** .เพศหญิงเท่านั้น อายุไม่เกิน ปี.จบปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี เท่านั้น.เกรดเฉลี่ย จบจากรัฐบาลไม่ต่ำกว่า . จบจากเอกชนไม่ต่ำกว่า ..ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย.มีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ดี.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่.สามารถเดินทางจากต่างจังหวัดยินดีพิจารณา พระนครศรีอยุธยา .ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ . - . น. วันจันทร์-วันศุกร์ เสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา .-. น. .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทมีหัวหน้าแนะนำงาน).กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.โบนัสประจำปี (ปีละ ครั้ง).โบนัสพิเศษ.ท่องเที่ยว/งานเลี้ยงประจำปี.อบรมพัฒนาพนักงาน นอกสถานที่.ค่ารักษาพยาบาล.ประกันสังคม.ประกันชีวิตกลุ่ม.ประกันอุบัติเหตุ.ที่พักบริษัทฯ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- - ต่อ / คุณฐกฤต (คุณGet) ฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามเขียนใบสมัครที่()- (ฝ่ายรับสมัครงาน)เมืองไทย แคปปิตอล สาขาอยุธยาที่ตั้ง ปากทางเข้าตลาดแกรนด์/ - ม. ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา - สอบถาม บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขต...


พระนครศรีอยุธยา 29 พฤศจิกายน 2561


ผู้ช่วยเลขานุการ-

...ผู้ช่วยเลขานุการ- หางาน - บริษัท มนตรีสอบบัญชีกฎหมาย จำกัด ผู้ช่วยเลขานุการ Share บริษัท มนตรีสอบบัญชีกฎหมาย จำกัด ผู้ช่วยเลขานุการ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - ช่วยงานเลขานุการ- จัดระเบียบเอกสาร ข้อมูล- รับ ประสานงานกับลูกค้า- พิมพ์คอมพ์ฯ- งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารเลขานุการมอบหมาย .เพศหญิง.ปวส. พณิชยการ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.ใช้คอมพิวเตอร์ได้พอสมควร.มี่ความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานลูกค้า.มีความจำดี ละเอียดรอบคอบ บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร เงินเดือนขั้นต้น , บาท (ทดลองงาน เดือน ๆ ละ , บาท)สวัสดิการผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม- ค่าล่วงเวลา- ค่าเบี้ยเลี้ยง- ค่าเบี้ยขยัน- ค่าชุดฟอร์ม- โบนัส- ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท มนตรีสอบบัญชีกฎหมาย จำกัด /- ซอยจรัญสนิทวงศ์ / ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน...


กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2561


พนักงาน Cashier ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขานครศรีธรรมราช ด่วนมาก -

...ompany Limited) พนักงาน Cashier ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขานครศรีธรรมราช ด่วนมาก พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , - เบิกจ่ายเงินสดประจำศูนย์- ควบคุมตรวจสอบ Stock ประจำศูนย์- จัดทำรายงานการขายการเงินประจำเดือน- งานธุรการทั่วไป .เพศชาย / หญิง อายุ - ปี.วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน สาขาที่เกี่ยวข้อง.รักงานบริการ ขยัน อดทน สู้งานหนัก ซื่อสัตย์.ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน.ทำงานสัปดาห์ละ วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์).สอบถามนัดสัมภาษณ์งานได้ที่ Line / โทร -- คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล) กรุงเทพมหานคร .ประกันชีวิตอุบัติเหตุ .ค่ารักษาพยาบาล .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.เงินช่วยเหลือสมรส.เงินช่วยค่าคลอดบุตร .เงินช่วยเหลือณาปนกิจสงเคราะห์.ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน .ตรวจสุขภาพประจำปี .เครื่องแบบพนักงาน.เงินโบนัสประจำปี .ประกันสังคม.กองทุนเงินทดแทน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณธเนศ -, คุณสุปราณี -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร แขวง...


กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2561


ช่างอาคาร หัวหน้าช่างอาคาร นิติบุคคลที่พักอาศัย คอนโด เท่านั้น ประจำ โซนพื้นที่จรัญสนิทวงศ์

...ช่างอาคาร หัวหน้าช่างอาคาร นิติบุคคลที่พักอาศัย คอนโด เท่านั้น ประจำ โซนพื้นที่จรัญสนิทวงศ์ หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด ช่างอาคาร / หัวหน้าช่างอาคาร นิติบุคคลที่พักอาศัย คอนโด เท่านั้น ประจำ โซนพื้นที่จรัญสนิทวงศ์ Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด ช่างอาคาร / หัวหน้าช่างอาคาร นิติบุคคลที่พักอาศัย คอนโด เท่านั้น ประจำ โซนพื้นที่จรัญสนิทวงศ์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - ช่างอาคาร - ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษางานระบบส่วนกลางของอาคาร-ซ่อมแซมงานในห้องชุด ให้บริการลูกค้า เจ้าของร่วมหัวหน้าช่าง -วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาส่วนกลางอาคาร-บริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายของอาคาร-ดูแลเอกสารด้านช่างของอาคาร .เพศชาย บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร . อายุ- ปี. การศึกษาปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน. ประสบการณ์ด้านช่างอาคาร นิติบุคคลที่พักอาศัย คอนโด อย่างน้อย ปีเกี่ยวกับการทำงาน. วันทำงาน วันต่อสัปดาห์. เวลาทำงาน . - . / . - . น.. สถานที่ปฎิบัติงาน อาคารชุดย่านเพลินจิต/บางเขน/รัชโยธิน/จตุจักร/จรัญสนิทวงศ์ อื่นๆ. เงินเดือนช่างอาคาร - /...


กรุงเทพมหานคร 23 พฤศจิกายน 2561


รับสมัครพนักงานบริการ (เสิร์ฟ)และครัว ประจำสาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ด่วนที่สุด

...รับสมัครพนักงานบริการ (เสิร์ฟ)และครัว ประจำสาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ด่วนที่สุด หางาน - บริษัท ฟู้ด เอ็กซ์ไซท์ จำกัด รับสมัครพนักงานบริการ (เสิร์ฟ)ครัว ประจำสาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ด่วนที่สุด Share บริษัท ฟู้ด เอ็กซ์ไซท์ จำกัด รับสมัครพนักงานบริการ (เสิร์ฟ)ครัว ประจำสาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ด่วนที่สุด พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , ลักษณะงาน- เรียนรู้พัฒนาทักษะจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานพร้อมที่จะเติบโตในขั้นต่อไป- มีการสื่อสารในทีมที่เหมาะสมพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานเป็นทีม- รับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลา- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานของ บริษัท- รักษามาตรฐานคุณภาพเช่นคุณภาพวัตถุดิบ พื้นที่ทำงานที่สะอาดปรุงอาหารแต่ละจานตามมาตรฐาน- ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน .เพศหญิง/ชาย อายุ - ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ในการทำงานมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความยืดหยุ่นในการทำงาน.สามารถทำงานเป็นทีมได้.ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ.เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


กรุงเทพมหานคร 20 พฤศจิกายน 2561


WaterWaste water Specialist ด่วน (ประจำโรงงานแดรี่พลัส จ.นครสวรรค์)-

...ระจำโรงงานแดรี่พลัส จ.นครสวรรค์) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , บาทขึ้นไป(ยังไม่รวมประสบการณ์) -วิเคราะห์ข้อมูลระบบผลิตน้ำ-วิเคราะห์ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย-ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน-จัดทำแผนงานดูแลรักษาอุปกรณ์ของระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสีย-ตรวจวิเคราะห์เชื้อในระบบบำบัดน้ำเสีย-เพาะเลี้ยงเชื้อในระบบบำบัดน้ำเสีย-ตรวจค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง .เพศชาย อายุ - ปี.การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง .มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับบำบัดน้ำเสีย.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี .มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการสื่อสารถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี .สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้.สามารถว่ายน้ำได้.ปฏิบัติงาน ณ โรงงานแดรี่พลัส จ.นครสวรรค์ นครสวรรค์ -สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม-ทุนการศึกษา-บริการรถรับส่งพนักงาน-ประกันชีวิต-ค่าทำงานล่วงเวลา-ประกันสุขภาพ-เงินโบนัสตามผลงาน-ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณธเนศ -, คุณสุปราณี -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร แขวง...


นครสวรรค์ 20 พฤศจิกายน 2561