Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางพลัด แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนมาก (รับสมัครพร

...ัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , - , - ขับรถส่งสินค้า ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย- บริการขึ้น - ลงสินค้า, จัดเรียงสินค้า- ดูแลรักษาความสะอาดรถ .เพศชาย อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษาระดับ ป., ม., ม., ปวช..รู้เส้นทางเป็นอย่างดี.ขยัน อดทน สู้งานหนัก.ทำงานสัปดาห์ละ วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์).ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.รับสมัคร พร้อมสัมภาณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์.สอบถามเพิ่มเติมโทร. -- คุณพิเชษฐ์ (ผู้จัดการศูนย์ฯ), -- คุณธเนศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคล) เพชรบูรณ์ .ประกันชีวิตอุบัติเหตุ .ค่ารักษาพยาบาล .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.เงินช่วยเหลือสมรส.เงินช่วยค่าคลอดบุตร .เงินช่วยเหลือณาปนกิจสงเคราะห์.ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน .ตรวจสุขภาพประจำปี . เครื่องแบบพนักงาน.เงินโบนัสประจำปี .ประกันสังคม.กองทุนเงินทดแทน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณธเนศ -, คุณสุปราณี -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร แขวง...


เพชรบูรณ์ 28 กุมภาพันธ์ 2561


พนักงานธุรการ1

... กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ,-, . จัดเตรียมเอกสารเสนอผู้บริหาร.จัดพิมพ์เอกสารรายงานต่างๆ.จัดเก็บเอกสารตามขั้นตอนของบริษัท.รับแนะนำข้อมูลทั่วไป .ไม่จำกัดเพศ อายุ - ปี.วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา.เกรดเฉลี่ย จบจากรัฐบาลไม่ต่ำกว่า . จบจากเอกชนไม่ต่ำกว่า ..สนับสนุนงานกลยุทธ์ด้านการตลาด.ชอบทำงานประสานงานภายในองค์กร นอกองค์กร.ดูแลงานจัดซื้อสื่อการตลาดประชาสัมพันธ์ .มีความมั่นใจในตัวเอง, สุภาพอัธยาศัยดี.มีความละเอียด รอบคอบสูง.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย กรุงเทพมหานคร .ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ . - . น. วันจันทร์-วันศุกร์ เสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา .-. น. .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทมีหัวหน้าแนะนำงาน).กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.โบนัสประจำปี (ปีละ ครั้ง).โบนัสพิเศษ.ท่องเที่ยว/งานเลี้ยงประจำปี.อบรมพัฒนาพนักงาน นอกสถานที่.ค่ารักษาพยาบาล.ประกันสังคม.ประกันชีวิตกลุ่ม.ประกันอุบัติเหตุ.ที่พักบริษัทฯ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- - ต่อ / คุณฐกฤต (คุณGet) ฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) / ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขต...


กรุงเทพมหานคร 27 กุมภาพันธ์ 2561


พนักงานคลังสินค้า ประจำศูนย์นมพลาสเจอร์ไรส์ สาขาลำพูน ด่วนมาก

...พนักงานคลังสินค้า ประจำศูนย์นมพลาสเจอร์ไรส์ สาขาลำพูน ด่วนมาก หางาน - บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) พนักงานคลังสินค้า ประจำศูนย์นมพลาสเจอร์ไรส์ สาขาลำพูน ด่วนมาก Share บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) พนักงานคลังสินค้า ประจำศูนย์นมพลาสเจอร์ไรส์ สาขาลำพูน ด่วนมาก กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , ดูแลคลังสินค้าตรวจเช็คสต็อกสินค้าปฏิบัติงานประจำศูนย์นม ลำพูนสนใจ คุณธนาทรัพย์ โทร. -tanasub.sdutchmill.co.th .เพศชาย/หญิง ผ่านการเกณฑ์ทหาร อายุ ปีขึ้นไป.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ลำพูน ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันชีวิต,ค่ารักษาพยาบาล,ค่าคอมมิชชั่น,ชุดยูนิฟอร์มฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณธเนศ -, คุณสุปราณี -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร คุณธเนศ -, คุณสุปราณี - ...


ลำพูน 26 กุมภาพันธ์ 2561


Supervisor นมพาสเจอร์ไรส์ หัวหน้างานประจำจุดกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ จังหวัด ลำพูน

... บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) Supervisor นมพาสเจอร์ไรส์/ หัวหน้างานประจำจุดกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ จังหวัด ลำพูน กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ,-, บริหารสินค้ายอดขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทบริหารเขตพื้นที่การขายที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลพนักงานขายให้ผ่านยอดขายที่บริษัทกำหนดปฏิบัติงานประจำศูนย์นม อุบลาชธานีสนใจ คุณธนาทรัพย์ โทร. -tanasub.sdutchmill.co.th .เพศชาย/หญิง ผ่านการเกณฑ์ทหาร อายุ ปีขึ้นไป.ระดับการศีกษา ปวส., ปริญญาตรี ทุกสาขา.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ชอบงานขาย .สามารถพักที่จุดกระจายสินค้าได้.มีใบขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์.หากมีประสบการณ์งานขายมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ.เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยงวันละ บาท ลำพูน ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันชีวิต,ค่ารักษาพยาบาล,ค่าคอมมิชชั่น,ชุดยูนิฟอร์มฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณธเนศ -, คุณสุปราณี -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร แขวง...


ลำพูน 21 กุมภาพันธ์ 2561


พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลHR Officer1

...พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลHR Officer หางาน - บริษัท ดี อาร์ โปรดักซ์ จำกัด พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล/HR Officer Share บริษัท ดี อาร์ โปรดักซ์ จำกัด พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล/HR Officer กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน .ดูแลกระบวนการรับสมัครพนักงาน .นัดสัมภาษณ์งาน.วางแผนดำเนินการประสานงานฝึกอบรมแก่พนักงาน.รับผิดชอบการประเมินพนักงานตามรอบการทำงาน ประเมินผลประจำปี.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง (อายุ - ปี).ไม่จำกัดวุฒิ .กระตือรือร้น ,สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี.มีมนุษสัมพันธ์ดี ,ขยัน อดทน ,ยิ้มแย้ม แจ่มใส.ถ้ามีประสบการณ์พูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ฐานเงินเดือน , บาท.ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม https//www.facebook.com/profile.php?id=โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [พี่แซนดี้ - , เฟิร์น - ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดี อาร์ โปรดักซ์ จำกัด / คอมมอนเวล ปิ่นเกล...


กรุงเทพมหานคร 20 กุมภาพันธ์ 2561


Supervisor นมพาสเจอร์ไรส์ หัวหน้างานประจำจุดกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ จังหวัดปทุมธานี

...r นมพาสเจอร์ไรส์/ หัวหน้างานประจำจุดกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ จังหวัดปทุมธานี กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - บริหารสินค้ายอดขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทบริหารเขตพื้นที่การขายที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลพนักงานขายให้ผ่านยอดขายที่บริษัทกำหนดปฏิบัติงานประจำศูนย์นมปทุมธานีสนใจ ********คุณธีรชัย -- ****** .เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร อายุ ปีขึ้นไป.ระดับการศีกษา ปวส., ปริญญาตรี ทุกสาขา.สามารถทำงานได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัดได้ (กรณีมีการโยกย้าย).มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ชอบงานขาย .สามารถพักที่จุดกระจายสินค้าได้.มีใบขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์.หากมีประสบการณ์งานขายมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ ปทุมธานี สวัสดิการ ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันชีวิต,ค่ารักษาพยาบาล,ค่าคอมมิชชั่น,ชุดยูนิฟอร์มฯเงินเดือน , บาท (เบี้ยเลี้ยง บาทต่อวัน)ผ่านทดลองงาน + , บาท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณธเนศ -, คุณสุปราณี -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรคุณธีระชัย -- - สอบถาม บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร แขวง...


ปทุมธานี 19 กุมภาพันธ์ 2561


Sale-

...Sale- หางาน - บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด Sale Share บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด Sale กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง -นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าตามช่องทางต่างๆ .เพศ หญิง - เพศชาย.อายุไม่เกิน ปีขึ้นไป.ปวส-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย ปี.มีพาหนะเป็นของตนเอง บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร .ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน.โบนัส.ปรับเงินเดือนประจำปี.ท่องเที่ยวสัมนา.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pages/บริษัท-วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง-แอนด์-พริ้นติ้ง-จำกัด/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด ซอยจรัญสนิทวงศ์ / แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ - , โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 15 กุมภาพันธ์ 2561


Sales Coordinator-

...Sales Coordinator- หางาน - บริษัท ธนาแมค จำกัด Sales Coordinator Share บริษัท ธนาแมค จำกัด Sales Coordinator กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - -ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารการขายเอกสารsupportต่างๆ-จัดทำรายงานประจำเดือน-ประสานงานกับลูกค้า-งานสนับสนุนการขายที่ได้รับมอบหมาย .มีทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษดี.วุฒิปริญญาตรี.มีทักษะในการสื่อสารไทย-อังกฤษดี.สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร เบี้ยขยันตามผลงานโบนัสประจำปีตามผลงานเสื้อยืดพนักงานงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ธนาแมค จำกัด /,, อาคารออนป้าทาวเวอร์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 13 กุมภาพันธ์ 2561


ผู้ประสานงานทั่วไป

...ผู้ประสานงานทั่วไป หางาน - มูลนิธิเด็ก ผู้ประสานงานทั่วไป Share มูลนิธิเด็ก ผู้ประสานงานทั่วไป กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ขอบเขต/หน้าที่ของการทำงาน ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา . - . น.- ประสานงานภายใน ภายนอก- เขียนเอกสารใบเบิก/การเงินต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย- งานขายภายใน งานขายภายนอก- ช่วยงานภายในทั่วไป เพื่อสนับสนุนงานสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก- แพ็คของ ห่อของ ส่งไปรษณีย์- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น E-Mail, Microsoft Office, อื่นๆ - อื่น ๆ ตามตกลงในวันสัมภาษณ์งาน .อายุไม่เกิน ปี ไม่จำกัดเพศ.ปวส./ปริญญาตรี .มีประสบการณ์ทำงาน.มีความอดทน แข็งแรง (ไม่ดื่มเหล้า-สูบบุหรี) ซื่อสัตย์, ขยัน, มีทัศนคติที่ดี, ชอบช่วยเหลือผู้อื่น, มีความรับผิดชอบ.ถ้าอยู่ใกล้บริเวณที่ทำงานจะดีมาก (บางพลัด, จรัญสนิทวงศ์, ตลิ่งชัน, พุทธมณฑล สาย ,,,) บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ประกันอุบัติเหตุ. ค่ารักษาพยาบาล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ถึง ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงหลักฐานการสมัคร.รูป...


กรุงเทพมหานคร 13 กุมภาพันธ์ 2561


พนักงานดูแลคลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาอยุธยา ด่วนมาก (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)-

... - จัดเรียงสินค้าภายในคลังสินค้า- ดูแลความเรียบร้อยภายในคลังสินค้า .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาระดับ ม., ม. ปวช..รักงานบริการ.อดทนต่องานหนัก.ทำงานสัปดาห์ละ วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์).รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด สาขาจังหวัดอยุธยา (ฝั่งตรงข้ามปั้มปตท. NGV บ้านสร้าง).สอบถามเพิ่มเติมโทร -- คุณศศิพร (ผู้จัดการ), -- คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล) พระนครศรีอยุธยา .ประกันชีวิตอุบัติเหตุ .ค่ารักษาพยาบาล .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.เงินช่วยเหลือสมรส.เงินช่วยค่าคลอดบุตร .เงินช่วยเหลือณาปนกิจสงเคราะห์.ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน .ตรวจสุขภาพประจำปี . เครื่องแบบพนักงาน.เงินโบนัสประจำปี .ประกันสังคม.กองทุนเงินทดแทน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณธเนศ -, คุณสุปราณี -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสนใจสมัครงาน Online, e-mail tanas.kdutchmill.co.thสมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน ได้ที่ศูนย์กระจายสินค้าดัชมิลล์ จ.พระนครศรีอยุธยา (ฝั่งตรงข้ามปั้มปตท. NGV บ้านสร้าง) ม. ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทรสอบถามเพิ่มเติมโทร -- คุณศศิพร, -- คุณธเนศ - สอบถาม บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร แขวง...


พระนครศรีอยุธยา 12 กุมภาพันธ์ 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก 118 หน้า หน้าถัดไป >>