Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางพลัด แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร

พนักงานบัญชี สาขาสมุทรปราการ1

... ระดับเงินเดือน , - , .บันทึกบัญชีประจำวัน.ประสานงานเอกสารทางบัญชี.ปิดบัญชีสิ้นเดือน.แนะนำการให้บริการของบริษัทฯเบื้องต้น หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศหญิงเท่านั้น อายุไม่เกิน ปี.จบปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี เท่านั้น.เกรดเฉลี่ย จบจากรัฐบาลไม่ต่ำกว่า . จบจากเอกชนไม่ต่ำกว่า ..ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย.มีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ดี.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่.สามารถเดินทางจากต่างจังหวัดมาเพื่อทำงานที่ต่างจังหวัดได้ยินดีพิจารณาพิเศษ สมุทรปราการ .ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ . - . น. วันจันทร์-วันศุกร์ เสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา .-. น. .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทมีหัวหน้าแนะนำงาน).กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.โบนัสประจำปี (ปีละ ครั้ง).โบนัสพิเศษ.ท่องเที่ยว/งานเลี้ยงประจำปี.อบรมพัฒนาพนักงาน นอกสถานที่.ค่ารักษาพยาบาล.ประกันสังคม.ประกันชีวิตกลุ่ม.ประกันอุบัติเหตุ.ที่พักบริษัทฯ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- - ต่อ / คุณฐกฤต (คุณGet) ฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขต...


สมุทรปราการ 31 มกราคม 2562


พนักงานวิเคราะหสินเชื่อ สาขาปทุมธานี-

... ระดับเงินเดือน , - , - พิจารณาอนุมัติสินเชื่อลูกค้า- ให้บริการลูกค้าในพื้นที่สาขา ตามภูมิลำเนาของท่าน- ลูกค้าในพื้นที่ประจำเดือน***ไม่ใช่งานขายประกัน*** หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .สามารถทำงานที่สาขาปทุมธานี.เพศ ชาย (เท่านั้น) อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา.เกรดเฉลี่ย . ขึ้นไป.สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้.มีรถจักรยานยนต์ในการใช้ทำงาน.ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ปทุมธานี .ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ . - . น. วันจันทร์-วันศุกร์ เสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา .-. น. .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทมีหัวหน้าแนะนำงาน).ค่าเสื่อมสภาพรถ.ค่าคอมมิชชั่น.ค่าวิชาชีพพิเศษ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.โบนัสประจำปี (ปีละ ครั้ง).โบนัสพิเศษ.ท่องเที่ยว/งานเลี้ยงประจำปี.อบรมพัฒนาพนักงาน นอกสถานที่.ค่ารักษาพยาบาล.ประกันสังคม.ประกันชีวิตกลุ่ม.ประกันอุบัติเหตุ.ที่พักบริษัทฯ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- - ต่อ / คุณฐกฤต (คุณGet) ฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขต...


ปทุมธานี 31 มกราคม 2562


พนักงานวิเคราะหสินเชื่อ สาขาปราจีนบุรี-

... ระดับเงินเดือน , - , - พิจารณาอนุมัติสินเชื่อลูกค้า- ให้บริการลูกค้าในพื้นที่สาขา ตามภูมิลำเนาของท่าน- ลูกค้าในพื้นที่ประจำเดือน***ไม่ใช่งานขายประกัน*** หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .สามารถทำงานที่สาขาปราจีนบุรี.เพศ ชาย (เท่านั้น) อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา.เกรดเฉลี่ย . ขึ้นไป.สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้.มีรถจักรยานยนต์ในการใช้ทำงาน.ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ปราจีนบุรี .ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ . - . น. วันจันทร์-วันศุกร์ เสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา .-. น. .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทมีหัวหน้าแนะนำงาน).ค่าเสื่อมสภาพรถ.ค่าคอมมิชชั่น.ค่าวิชาชีพพิเศษ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.โบนัสประจำปี (ปีละ ครั้ง).โบนัสพิเศษ.ท่องเที่ยว/งานเลี้ยงประจำปี.อบรมพัฒนาพนักงาน นอกสถานที่.ค่ารักษาพยาบาล.ประกันสังคม.ประกันชีวิตกลุ่ม.ประกันอุบัติเหตุ.ที่พักบริษัทฯ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- - ต่อ / คุณฐกฤต (คุณGet) ฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขต...


ปราจีนบุรี 31 มกราคม 2562


พนักงานดูแลคลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาลำปาง ด่วนมาก -

...นดูแลคลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาลำปาง ด่วนมาก มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, - ดูแลความเรียบภายในคลังสินค้า- จัดเรียงสินค้าภายในคลังสินค้า หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาระดับ ม., ม. ปวช..รักงานขาย ชอบงานบริการ.ขยัน อดทน สู้งานหนัก.ทำงานสัปดาห์ละ วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์).ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาลำปาง.สอบถามเพิ่มเติมโทร. -- คุณศศิพร (ผู้จัดการศูนย์) , โทร / Line -- คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล) ลำปาง .ประกันชีวิตอุบัติเหตุ .ค่ารักษาพยาบาล .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.เงินช่วยเหลือสมรส.เงินช่วยค่าคลอดบุตร .เงินช่วยเหลือณาปนกิจสงเคราะห์.ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน .ตรวจสุขภาพประจำปี .เครื่องแบบพนักงาน.เงินโบนัสประจำปี .ประกันสังคม.กองทุนเงินทดแทน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณธเนศ -, คุณสุปราณี -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร แขวง...


ลำปาง 31 มกราคม 2562


ช่างต่อขนตา Blanc Eyelash Salon สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

... มกราคม ระดับเงินเดือน รายได้รวม ,-, บาท (เงินเดือน ,-, บาทขึ้นกับประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่น -% + ค่าเดินทาง + เบี้ยขยัน + โอที) *** ลักษณะงาน ***. ต้อนรับดูแลลูกค้า. ให้คำปรึกษา, ออกแบบ ให้บริการต่อขนตาแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมสวยงาม. รับผิดชอบงานอื่นๆในร้าน ตามที่ทางบริษัทพิจารณาว่าเหมาะสมต่อความรู้ความสามารถ*** ผู้ที่สัมภาษณ์ผ่านเข้าทำงานทุกคน จะต้องเข้าอบรมในหลักสูตรเทคนิคการต่อขนตาของโรงเรียน Blanc Eyelash School (Japan) จนกว่าจะผ่านการทดสอบ (มีเงินเดือนระหว่างฝึกงาน)*** เกี่ยวกับบริษัท ***บริษัท Blanc Beauty Co., Ltd. สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการต่อขนตาภายใต้แบรนด์ Blanc Eyelash & Eyebrow Salon Tokyo ซึ่งเป็นแบรนด์ต่อขนตาคุณภาพที่ได้รับความนิยมมีสาขามากที่สุดในญี่ปุ่นกว่า สาขา ยังคงขยายสาขาออกสู่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งในไทย ฮ่องกง จีน มาเลเซีย มีทีมงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ โรงเรียน Blanc Eyelash Designer School (Japan) ซึ่งดำเนินการสอนเทคนิคต่อขนตา อยู่ที่จังหวัดโตเกียวโอซาก้า หมวดงาน ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส .เพศหญิง อายุ - ปี.มี ไม่มีประสบการณ์ก็ได้ เรามีสอนงานให้.บุคลิกดี มีน้ำใจ รักสวยรักงาม รักลูกค้า มีหัวใจบริการ .กระตือรืนร้น มีสมาธิดี มีความประณีตในการทำงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 26 มกราคม 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด Yoshinoya สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า1

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด Yoshinoya สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด Yoshinoya สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า หมวด งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ / งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด Yoshinoya สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า มกราคม ระดับเงินเดือน , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .ชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา.มีประสบการณ์ร้านอาหารอย่างน้อย ปี.มีบุคลิกภาพที่ดี บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงกา...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Yoshinoya สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า1

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Yoshinoya สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Yoshinoya สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า หมวด งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ / งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Yoshinoya สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า มกราคม ระดับเงินเดือน . ช่วยผู้จัดการร้านดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา. ช่วยผู้จัดการร้านบริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .ชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา.มีประสบการณ์ร้านอาหารอย่างน้อย ปี.มีบุคลิกภาพที่ดี บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดข...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


Supervisorหัวหน้างานประจำจุดกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ จ.นครราชสีมา สนใจติดต่อคุณโอภาส โทร.

... ระดับเงินเดือน ,-, บริหารสินค้ายอดขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทบริหารเขตพื้นที่การขายที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลพนักงานขายให้ผ่านยอดขายที่บริษัทกำหนดบริหารสินค้ายอดขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทบริหารเขตพื้นที่การขายที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลพนักงานขายให้ผ่านยอดขายที่บริษัทกำหนดปฏิบัติงานประจำศูนย์นม บัวใหญ่/แก้งสนามนาง/พิมาย/คง/ประทาย/โนนสูง/บัวลาย/ลำทะเมนชัย/ขามสะแกแสงสนใจ คุณโอภาส โทร. --E-mail opas.sdutchmill.co.th หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศชาย/หญิง ผ่านการเกณฑ์ทหาร อายุ ปีขึ้นไป.ระดับการศีกษา ปวส., ปริญญาตรี ทุกสาขา.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ชอบงานขาย .สามารถพักที่จุดกระจายสินค้าได้.มีใบขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์.หากมีประสบการณ์งานขายมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ.เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยงวันละ บาท นครราชสีมา ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันชีวิต,ค่ารักษาพยาบาล,ค่าคอมมิชชั่น,ชุดยูนิฟอร์มฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณธเนศ -, คุณสุปราณี -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร แขวง...


นครราชสีมา 15 มกราคม 2562


พนักงานขัดสีเคลือบแก้วพนักงานล้างรถ-

...พนักงานขัดสีเคลือบแก้วพนักงานล้างรถ- หางาน - สวนผัก คาร์แว็กซ์ (Suan Phak Car Wax) พนักงานขัดสี/เคลือบแก้ว/พนักงานล้างรถ หมวด คนงาน/แรงงาน/กรรมกร / อื่นๆ Share สวนผัก คาร์แว็กซ์ (Suan Phak Car Wax) พนักงานขัดสี/เคลือบแก้ว/พนักงานล้างรถ มกราคม ระดับเงินเดือน /วัน - ทำความสะอาดรถยนต์- ขัดสี ปรับสภาพทั้งภายนอกภายใน- เคลือบแก้ว หมวดงาน คนงาน/แรงงาน/กรรมกรอื่นๆ .ไม่จำกัดวุฒิ.ขยัน อดทน บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร - คอมมิชชั่นจากงานพิเศษ- ประกันสังคม- อาหาร มื้อ- ที่พัก (สำหรับผู้ที่อยู่นอกพื้นที่) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม lgna suanphakcarwaxโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม สวนผัก คาร์แว็กซ์ (Suan Phak Car Wax) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โลตัส สาขาจรัญสนิทวงศ์) - ...


กรุงเทพมหานคร 14 มกราคม 2562


พนักงานขายกรุงเทพฯและปริมณฑล-

...พนักงานขายกรุงเทพฯและปริมณฑล- หางาน - สวนผัก คาร์แว็กซ์ (Suan Phak Car Wax) พนักงานขายกรุงเทพฯปริมณฑล หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share สวนผัก คาร์แว็กซ์ (Suan Phak Car Wax) พนักงานขายกรุงเทพฯปริมณฑล มกราคม ระดับเงินเดือน - เสนอขายบริการสินค้า- รับส่งรถลูกค้านอกสถานที่ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์การขายไม่ต่ำกว่า ปี.ขับรถยนต์ได้มีรถยนต์ส่วนตัว.มีประสบการณ์ด้านรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร - เงินเดือน- คอมมิชชั่น- ค่าน้ำมัน- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม lgna suanphakcarwaxโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม สวนผัก คาร์แว็กซ์ (Suan Phak Car Wax) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โลตัส สาขาจรัญสนิทวงศ์...


กรุงเทพมหานคร 14 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 จาก 130 หน้า หน้าถัดไป >>