Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางพลัด แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝึกหัด สาขาปิ่นเกล้า

... 1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 - 35 ปี2.ปริญญาตรี3.บุคคลิกภาพดี4.มีภาวะความเป็นผู้นำ5.มีความมั่นใจในตัวเองกล้าคิด กล้าทำ6.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาวางแผน7.มีความรับผิดชอบ8.มนุษยสัมพันธ์ดีทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


PR Brand Skincare สาขาปิ่นเกล้า

...พรรณดี4.มีประสบการณ์ด้าน Skin care จะพิจารณาเป็นพิเศษ5.มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ6.มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าคิด กล้าทำ7.มีลักษณะการเป็นผู้นำ8.มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์2.สามารถเข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์ที่เป็นลูกค้าได้3.สำเร็จปริญญาตรีสาขาการบัญชี การสอบบัญชี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า2ด่วนมาก

...ประสบการณ์ มีประสบการณ์จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ4.ผ่านการเกณฑ์ทหาร5.บคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ มีความมั่นใจในตัวเอง6.สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี7.สามารถเข้างานกะเช้า กะกลางคืนได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุการ

...อร์ได้คล่องพอสมควร4.มีความรับผิดชอบ ซื่๋๋๋๋๋อสัตย์5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานลูกค้า6.มีจิตสำนึกในการให้บริการ7.สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี8.หากขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยเลขานุการ

...ุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง2.ปวส. พณิชยการ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง3.ใช้คอมพิวเตอร์ได้พอสมควร4.มี่ความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานลูกค้า6.มีความจำดี ละเอียดรอบคอบ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างโป้ว (สมัครงานโทร 02-880-2477 หรือ 02-434-9555)

... หมวดงาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรมคนงาน/แรงงาน/กรรมกร คุณสมบัติผู้สมัคร 1.สามารถโป้ว ขัดสี2.หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างพ่นสี (สมัครงานโทร 02-880-2477 หรือ 02-434-9555)

... ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรมคนงาน/แรงงาน/กรรมกร คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.สามารถพ่นสี ผสมสีได้3.หากมีประสบการณ์ในการทำงาน จะพิจารณาพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างประกอบ (สมัครงานโทร 02-880-2477 หรือ 02-434-9555)

... หมวดงาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรมคนงาน/แรงงาน/กรรมกร คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างเคาะ (สมัครงานโทร 02-880-2477 หรือ 02-434-9555)

... หมวดงาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรมคนงาน/แรงงาน/กรรมกร คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.สามารถเคาะตัวถังรถยนต์ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563