Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางปะกอก แขวงบางปะกอก กรุงเทพมหานคร

วิศวกรโรงงาน

...วิศวกรโรงงาน หางาน - บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด วิศวกรโรงงาน Share บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด วิศวกรโรงงาน มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง ดูแลเรื่องเครื่องจักรโรงงาน .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวอุตสาหกรรม วิศวเครื่องกล.มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักร.สามารถแก้ไขปัญหาการผลิต โดยใช้หลักการทางวิศวกรรม.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์.มีความละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน.มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด ซอยสุขสวัสดิ์ แยก - ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

...ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต หางาน - บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต Share บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี.มีประสบการณ์ทางด้านโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนการผลิต/การตรวจสอบคุณภาพ อย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ทางด้านหัวหน้า ควบคุมงาน อย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีความเป็นผู้นำ/รับผิดชอบในหน้าที่สูง.มีความละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน.สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด ซอยสุขสวัสดิ์ แยก - ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หางาน - บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล Share บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,+ ดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน สัมภาษณ์ผู้สมัครงานเบื้องต้น จัดทำประกันสังคมให้กับพนักงาน ทำเอกสารต่างด้าว อื่นๆตามได้รับมอบหมาย .ตรงต่อเวลา.ซื่อสัตย์.ปฎิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร ทั่วไป สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด ซอยสุขสวัสดิ์ แยก - ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 09 มิถุนายน 2561


พนักงานขับรถ

...พนักงานขับรถ หางาน - บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด พนักงานขับรถ Share บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด พนักงานขับรถ มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,+ ขับรถส่งของ .ตรงต่อเวลา.ซื่อสัตย์.ปฎิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด ซอยสุขสวัสดิ์ แยก - ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 02 มิถุนายน 2561


เด็กติดรถ

...เด็กติดรถ หางาน - บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด เด็กติดรถ Share บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด เด็กติดรถ มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง ติดรถส่งของออกข้างนอก ช่วยคนขับรถยกของ ตามที่ได้รับมอบหมาย .ตรงต่อเวลา.ซื่อสัตย์.ปฎิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด ซอยสุขสวัสดิ์ แยก - ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 01 มิถุนายน 2561


แมสเซนเจอร์

...แมสเซนเจอร์ หางาน - บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด แมสเซนเจอร์ Share บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด แมสเซนเจอร์ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง วางบิล เก็บเช็ค ตามที่ได้รับมอบหมาย .ตรงต่อเวลา.ซื่อสัตย์.ปฎิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด ซอยสุขสวัสดิ์ แยก - ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 28 พฤษภาคม 2561


รับสมัครแม่ครัว คนทำอาหาร1

... บริษัท พี.เจ.อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด รับสมัครแม่ครัว คนทำอาหาร พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ทำอาหารหน้าร้านให้กับร้านอาหาร โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์ราชการ. ทำอาหารกล่อง เพื่อจัดส่งตามออร์เดอร์. ทำเบเกอรี่่ เพื่อส่งจำหน่ายหน้าร้าน .ไม่จำกัดเพศ สามารถทำได้ทั้งชาย / หญิง / เพศที่.ไม่จำกัดอายุ .ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา .มีประสบการณ์ทำอาหารเบื้องต้น รักในการทำอาหาร.ชอบทำอาหาร พอมีความรู้เรื่องอาหาร.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทัศนคติที่ดี ชอบการเรียนรู้ตื่นตัวตลอด.มีความรับผิดชอบ มีเหตุมีผล กล้าคิดกล้าตัดสินใจแต่อยู่บนเหตุผลหลักการของการทำงาน.ต้องการทำงานอย่างจริงจัง กรุงเทพมหานคร สวัสดิการทางบริษัทมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับงานความสามารถในการทำงาน อาทิเช่น. ประกันสังคม (มีทุกคน). เบี้ยขยัน. ค่าฝีมือ. ค่าสอนบุคลากร. เบี้ยงเลี้ยง. ค่า สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถโทรสอบถาม -- , --เบอร์ -- - สอบถาม บริษัท พี.เจ.อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ หมู่ที่ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 23 พฤษภาคม 2561


รับสมัครพนักงานขาย หลายอัตรา หลายพื้นที่

...ะมีสาขาในหลายพื้นที่ จะส่งพนักงานขายไปประจำสาขานั้นๆ โดยขายอาหารพร้อมทาน ของกินเล่น ตามหน่วยงานข้าราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เขต พื้นที่ที่ต้องการพนักงานขาย ได้แก่- พญาไท - สุขุวิท - สีลม - รังสิต - คลองหลวง- ประชานุกูล - บางซื่อ - สามเสน - จตุจักร- รัตนาธิเบศร์ - นนทบุรี -บางใหญ่ - บางบัวทอง- พระราม - รัชดา - ลาดพร้าวหากมีความสามารถทางด้านอาหารก็จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ .เพศหญิง.ไม่จำกัดอายุ .ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา .ไม่จำกัดประสบการณ์ในการทำงาน (โดยทางบริษัทจะมีพี่ผู้สอนงานให้).ชอบทำอาหาร พอมีความรู้เรื่องอาหาร.มีความตั้งใจที่จำ อดทน เพราะหากไม่มีประสบการณ์มาต้องตั้งใจอดทนที่จะเรียนรู้.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทัศนคติที่ดี ชอบการเรียนรู้ตื่นตัวตลอด.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย.ต้องการทำงานอย่างจริงจัง กรุงเทพมหานคร สวัสดิการทางบริษัทมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับงานความสามารถในการทำงาน อาทิเช่น. ประกันสังคม (มีทุกคน). เบี้ยขยัน. ค่าฝีมือ. ค่าสอนบุคลากร. เบี้ยงเลี้ยง. ค่า สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถโทรสอบถาม -- , --เบอร์ --ตามวันเวลาคือ วันจันทร์ - เสาร์ เวลาตั้งแต่ . - . น. - สอบถาม บริษัท พี.เจ.อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ หมู่ที่ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 พฤษภาคม 2561


พนักงานขับรถส่งสินค้า1

...พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ขับรถส่งสินค้าตามเส้นรถที่ได้รับมอบหมาย. สินค้าที่จัดส่งจะเป็นสินค้าประเภทอาหาร . ส่งให้กับลูกค้าโรงแรม ร้านอาหาร โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ. ขึ้นของ ณสถานที่ทำงาน ครั้งเดียวช่วงเช้าวิ่งส่งสินค้า. กรณีลูกค้าเป็นลูกค้าเงินสด ต้องเก็บเงินบัญชี. นำเอกสารการส่งสินค้ากลับมาเคลียร์ที่บบริษัททุกวัน .เพศชาย.ไม่จำกัดอายุ .ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา .มีความรู้ความชำนาญเรื่องเส้นทางเป็นอย่างดี.สามารถทำงานบนท้องถนนได้.ขับการขับรถ มีความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก.มีใบอนุญาตขับขี่.มีความรับผิดชอบ มีเหตุมีผล กล้าคิดกล้าตัดสินใจแต่อยู่บนเหตุผลหลักการของการทำงาน.ต้องการทำงานอย่างจริงจัง กรุงเทพมหานคร สวัสดิการทางบริษัทมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับงานความสามารถในการทำงาน อาทิเช่น. ประกันสังคม (มีทุกคน). เบี้ยขยัน. ค่าฝีมือ. ค่าสอนบุคลากร. เบี้ยงเลี้ยง. ค่า สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถโทรสอบถาม --เบอร์ --ตามวันเวลาคือ วันจันทร์ - เสาร์ เวลาตั้งแต่ . - . น. - สอบถาม บริษัท พี.เจ.อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ หมู่ที่ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 พฤษภาคม 2561


รับสมัครพนักงานเชียร์ขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ประจำ โลตัสบางปะกอก

...รับสมัครพนักงานเชียร์ขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ประจำ โลตัสบางปะกอก หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานเชียร์ขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ประจำ โลตัสบางปะกอก Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานเชียร์ขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ประจำ โลตัสบางปะกอก พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,+ค่าคอมมิชชั่น+OT เชียร์ขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดสัปดาห์ละ วัน จะต้องไม่ตรงกับวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)**เงินเดือน ,+คอมมิชชั่น+Incentive**OT (จำกัดต่อเดือนไม่เกิน ชม.)- สัมนาประจำปี - ชุดยูนิฟอร์ม- ประกันสังคม- ทำงานครอบ ปีมีโบนัสให้ .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- มีประสบการณ์ด้านงานขายในห้างฯ มาก่อน .- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -, -, - (เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษั...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤษภาคม 2561