Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางปะกอก แขวงบางปะกอก กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หางาน-บริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัด-เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลบริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลมีนาคมระดับเงินเดือน+สรรหา,ประสานงานการฝึกอบรม,พัฒนาบุคคลากรในองค์กร,งานด้านบุคคล.นโยบายอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย.เพศชาย/หญิงอายุ-ปี.วุฒิปริญญาตรีด้านบริหารงานบุคคลสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงาน,งานบุคคล,ประกันสังคม.สามารถประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องได้.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานได้ดี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี.สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้.มีประสบการณ์ตั้งแต่ปีขึ้นไปราษฎร์บูรณะ,ทุ่งครุกรุงเทพมหานครสวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติมเงินเดือน,โบนัส,เงินปันผล,เบี้ยขยัน,ประกันสังคมสมัครOnlineผ่านJobthaiweb.com-สอบถามบริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัด,,,ซ.ศูนย์การค้าบางปะกอกแขวงบางปะกอกเขตราษฎร์บูรณะกทม**สำนักงานแห่งใหม่**เปิดดำเนินการเดือน/เนื้อที่.ไร่อยู่เยื้องกับเซ็นทรัลพระรามเข้ามาเพียงกม.บางขุนเทียน-ชายทะเล(ระหว่างซอยเทียนทะเลกับ)-โทรสาร-...


กรุงเทพมหานคร 04 มีนาคม 2555


ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน

...ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน หางาน-บริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัด-ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงินบริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัดผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงินมีนาคมระดับเงินเดือนตามที่ตกลงจัดวางระบบบัญชีวิเคราะห์งบการเงินตรวจสอบระบบบัญชีทั้งหมดจัดทำkpiมีความรู้เรื่องโปรแกรมทางระบบบัญชีได้ดีมีความเป็นผู้นำสูง.มีประสบการณ์อย่างน้อยปี.อายุปีขึ้นไป.สามารถวางแผนจัดระบบวิเคราะห์การเงินจำทำระบบkpiได้.มีความเป็นผู้นำสูง.กระตือรื้อร้นมุ่งมั่นอดทน.รับแรงกดดันได้ดี.มีความรู้ด้านโปรแกรมทางบัญชีได้ดีราษฎร์บูรณะ,ทุ่งครุกรุงเทพมหานครสวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติมประกันสังคมเบี้ยเลี้ยงโบนัสประจำปีสมัครOnlineผ่านJobthaiweb.com-สอบถามบริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัด,,,ซ.ศูนย์การค้าบางปะกอกแขวงบางปะกอกเขตราษฎร์บูรณะกทม**สำนักงานแห่งใหม่**เปิดดำเนินการเดือน/เนื้อที่.ไร่อยู่เยื้องกับเซ็นทรัลพระรามเข้ามาเพียงกม.บางขุนเทียน-ชายทะเล(ระหว่างซอยเทียนทะเลกับ)-โทรสาร-...


กรุงเทพมหานคร 04 มีนาคม 2555


เจ้าหน้าที่พัฒนาเวบไซร์

...เจ้าหน้าที่พัฒนาเวบไซร์ หางาน-บริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัด-เจ้าหน้าที่พัฒนาเวบไซร์บริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัดเจ้าหน้าที่พัฒนาเวบไซร์มีนาคมหลายระดับเงินเดือน+สามารถบริหารจัดการwebsiteได้ทั้งในส่วนของDatabase,content,webboardอื่นๆรวมทั้งเขียนออกแบบเวบไซร์ด้วยPHP,ASP,JAVAอื่นๆตามนโยบายบริษัทฯ.เพศชาย/หญิงอายุไม่เกินปี.วุมิปวส./ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความซื่อสัตย์ขยันอดทนกระตือรือร้น.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี.มีความรู้เกี่ยวกับเวบไซร์.สามารถใช้โปรแกรมFLASHได้.มีความรู้พื้นฐานในด้านกราฟฟิศจะพิจารณาเป็นพิเศษราษฎร์บูรณะ,ทุ่งครุกรุงเทพมหานครสวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติมเบี้ยขยัน,ประกันสังคม,โบนัส,เงินปันผลสมัครOnlineผ่านJobthaiweb.com-สอบถามบริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัด,,,ซ.ศูนย์การค้าบางปะกอกแขวงบางปะกอกเขตราษฎร์บูรณะกทม**สำนักงานแห่งใหม่**เปิดดำเนินการเดือน/เนื้อที่.ไร่อยู่เยื้องกับเซ็นทรัลพระรามเข้ามาเพียงกม.บางขุนเทียน-ชายทะเล(ระหว่างซอยเทียนทะเลกับ)-โทรสาร-...


กรุงเทพมหานคร 04 มีนาคม 2555


กราฟฟิคดีไซด์ผลิตภัณฑ์

...กราฟฟิคดีไซด์ผลิตภัณฑ์ หางาน-บริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัด-กราฟฟิค,ดีไซด์ผลิตภัณฑ์บริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัดกราฟฟิค,ดีไซด์ผลิตภัณฑ์มีนาคมหลายระดับเงินเดือนตามตกลงออกแบบผลิตภัณฑ์,โบชัว,แค็ตตาล็อก,ออกแบบบูธในการจัดeventต่างๆรวมทั้งการจัดสื่อการส่งเสริมการขาย.เพศชาย/หญิงอายุไม่เกินปี.วุมิปวส./ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์-ปีเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์/ทำรูปแบบpackingสินค้าต่างๆได้.สามารถใช้โปรแกรมlllustrator,Photoshop,Indesign.มีความกระตือรือร้น.**รับเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลเท่านั้น**.**รับเฉพาะผู้ที่พร้อมทำงานสามารถเริ่มงานได้ทันที**ราษฎร์บูรณะ,ทุ่งครุกรุงเทพมหานครสวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติมโบนัส,ประกันสังคม,เงินปันผล,เบี้ยขยันสมัครOnlineผ่านJobthaiweb.com-สอบถามบริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัด,,,ซ.ศูนย์การค้าบางปะกอกแขวงบางปะกอกเขตราษฎร์บูรณะกทม**สำนักงานแห่งใหม่**เปิดดำเนินการเดือน/เนื้อที่.ไร่อยู่เยื้องกับเซ็นทรัลพระรามเข้ามาเพียงกม.บางขุนเทียน-ชายทะเล(ระหว่างซอยเทียนทะเลกับ)-โทรสาร-...


กรุงเทพมหานคร 04 มีนาคม 2555


พนักงานคลังสินค้า

...พนักงานคลังสินค้า หางาน-บริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัด-พนักงานคลังสินค้าบริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัดพนักงานคลังสินค้ามีนาคมหลายระดับเงินเดือนตามตกลงปฏิบัติงานในคลังสินค้าดูแลเรื่องสินค้า.เพศชายอายุไม่เกินปี.วุฒิป.-ปริญญาตรี.มีความซื่อสัตย์ขยันอดทน.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.มีความกระตือรือร้น.สามารถขับรถยนต์ได้.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพราษฎร์บูรณะ,ทุ่งครุกรุงเทพมหานครสวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติมเงินเดือน,โบนัส,เบี้ยขยัน,เงินปันผล,ปกส.,ค่าOTสมัครOnlineผ่านJobthaiweb.com-สอบถามบริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัด,,,ซ.ศูนย์การค้าบางปะกอกแขวงบางปะกอกเขตราษฎร์บูรณะกทม**สำนักงานแห่งใหม่**เปิดดำเนินการเดือน/เนื้อที่.ไร่อยู่เยื้องกับเซ็นทรัลพระรามเข้ามาเพียงกม.บางขุนเทียน-ชายทะเล(ระหว่างซอยเทียนทะเลกับ)-โทรสาร-...


กรุงเทพมหานคร 04 มีนาคม 2555


เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

...เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ หางาน-บริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัด-เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้บริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัดเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้มีนาคมหลายระดับเงินเดือนตามตกลงดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารวางบิล,การตัดชำระ,การบันทึกบัญชีลูกหนี้,การจัดทำรายงาน,การทำบัญชี,การติดตามหนี้,การเคลียร์เช็คเงินที่โอน,อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย.เพศหญิงอายุปีขึ้นไปวุฒิปวส-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความรอบคอบความรับผิดชอบสูง.มีประสบการณ์ด้านบัญชี(ลูกหนี้)โดยตรงอย่างน้อยปี.มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดี.มีความรู้เกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใจรักในงานบัญชี.มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมCDOrganizerexpresshsจะพิจาณาเป็นพิเศษ.**รับเฉพาะผู้ที่พร้อมทำงานสามารถเริ่มงานได้ทันที**.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMs.Word,Excel,Internetโปรแกรมสำเร็จรูปได้ราษฎร์บูรณะ,ทุ่งครุกรุงเทพมหานครสวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติมโบนัส,เงินปันผล,เบี้ยขยัน,ปกสอื่นๆ,หยุดวันเสาร์สมัครOnlineผ่านJobthaiweb.com-สอบถามบริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัด,,,ซ.ศูนย์การค้าบางปะกอกแขวงบางปะกอกเขตราษฎร์บูรณะกทม**สำนักงานแห่งใหม่**เปิดดำเนินการเดือน/เนื้อที่.ไร่อยู่เยื้องกับเซ็นทรัลพระรามเข้ามาเพียงกม.บางขุนเทียน-ชายทะเล(ระหว่างซอยเทียนทะเลกับ)-โทรสาร-...


กรุงเทพมหานคร 04 มีนาคม 2555


เจ้าหน้าที่คลังสินค้าโลจิสติกส์

...เจ้าหน้าที่คลังสินค้าโลจิสติกส์ หางาน-บริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัด-เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/โลจิสติกส์บริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัดเจ้าหน้าที่คลังสินค้า/โลจิสติกส์มีนาคมหลายระดับเงินเดือนตามที่ตกลง-ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าในคลังตัดสต็อกรับ-จ่ายสินค้าได้-จัดระบบขนส่งได้ดี-ดูแลจัดการวางแผนระบบในคลังสินค้า-สามารถแก้ปัญหาสินค้าค้างคงคลังได้ดี-มีความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์เป็นอย่างดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ.เพศชาย/หญิงอายุไม่เกินปี.วูฒิม.ปวชขึ้นไป.มีความรอบรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการคลังสินค้า.มีความสามารถในด้านการจัดการทีมงานได้เป็นอย่างดี.มีประสบการณเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติสอย่างน้อย-ปี.มีความอดทนในการทำงาน.มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ได้.**รับเฉพาะผู้ที่พร้อมทำงานสามารถเริ่มงานได้ทันที**.**รับเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลเท่านั้น**ราษฎร์บูรณะ,ทุ่งครุกรุงเทพมหานครสวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติมเงินเดือน,โบนัส,เบี้ยขนัย,ปกส,เงินปันผล,หยุดวันเสาร์สมัครOnlineผ่านJobthaiweb.com-สอบถามบริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัด,,,ซ.ศูนย์การค้าบางปะกอกแขวงบางปะกอกเขตราษฎร์บูรณะกทม**สำนักงานแห่งใหม่**เปิดดำเนินการเดือน/เนื้อที่.ไร่อยู่เยื้องกับเซ็นทรัลพระรามเข้ามาเพียงกม.บางขุนเทียน-ชายทะเล(ระหว่างซอยเทียนทะเลกับ)-โทรสาร-...


กรุงเทพมหานคร 04 มีนาคม 2555


Marketing Supervisor

...Marketing Supervisor หางาน-บริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัด-MarketingSupervisorบริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัดMarketingSupervisorมีนาคมหลายระดับเงินเดือนตามที่ตกลงวางแผนการตลาดวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดคู่แข่งทางธุรกิจแสวงหาจัดเตรียมข้อมูลรวมทั้งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย.เพศชายอายุไม่เกินปี.วุฒิปริญญาตรี/Fmสาขาการตลาดบริหารธุรกิจสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการตลาดวางแนกลยุทธ์ด้านการตลาดการขาย.โฆษณาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าประเภทประดับยนต์อย่างน้อยปี.สามารถใช้โปรแกรมMicrosoftOFFICEINTERNETได้เป็นอย่างดี.มีความรู้เกี่ยวกับด้านอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์.**รับเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลเท่านั้น**.**รับเฉพาะผู้ที่พร้อมทำงานสามารถเริ่มงานได้ทันที**กรุงเทพมหานครสวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติมเงินเดือน,คอมมิชชั่น,โบนัส,อื่นๆสมัครOnlineผ่านJobthaiweb.com-สอบถามบริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัด,,,ซ.ศูนย์การค้าบางปะกอกแขวงบางปะกอกเขตราษฎร์บูรณะกทม**สำนักงานแห่งใหม่**เปิดดำเนินการเดือน/เนื้อที่.ไร่อยู่เยื้องกับเซ็นทรัลพระรามเข้ามาเพียงกม.บางขุนเทียน-ชายทะเล(ระหว่างซอยเทียนทะเลกับ)-โทรสาร-...


กรุงเทพมหานคร 04 มีนาคม 2555


SALE PREMIUM

...SALE PREMIUM หางาน-บริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัด-SALEPREMIUMบริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัดSALEPREMIUMมีนาคมหลายระดับเงินเดือน,ขึ้นไปเสนอขายสินค้าประดับยนต์รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ,ลูกค้าเก่าใหม่,รวมทั้งดูแลยอดขาย.เพศชาย/หญิงอายุไม่เกินปี.วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาดบริหารธุรกิจสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีบุคลิกภาพดีอดทนมีมนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้.สามารถใช้โปรแกรมMicrosoftOFFICEINTERNETได้เป็นอย่างดี.บริหารงานขายให้มียอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย.มีประสบการณ์ด้านการบริหารสินค้าพรีเมี่ยมจะพิจารณาพิเศษ.สามารถหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเซเว่นแค็ตตาล็อก,อื่นๆได้.มีพาหนะเป็นของตนเอง(เบิกค่าใช้จ่ายได้)ราษฎร์บูรณะ,ทุ่งครุกรุงเทพมหานครสวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติมเงินเดือน,คอมมิชชั่น,โบนัสอื่นๆ**รับเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลเท่านั้น****รับเฉพาะผู้ที่พร้อมทำงานสามารถเริ่มงานได้ทันที**สมัครOnlineผ่านJobthaiweb.com-สอบถามบริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัด,,,ซ.ศูนย์การค้าบางปะกอกแขวงบางปะกอกเขตราษฎร์บูรณะกทม**สำนักงานแห่งใหม่**เปิดดำเนินการเดือน/เนื้อที่.ไร่อยู่เยื้องกับเซ็นทรัลพระรามเข้ามาเพียงกม.บางขุนเทียน-ชายทะเล(ระหว่างซอยเทียนทะเลกับ)-โทรสาร-...


กรุงเทพมหานคร 04 มีนาคม 2555


เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

...เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ หางาน-บริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัด-เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศบริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัดเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศมีนาคมหลายระดับเงินเดือนตามที่ตกลงหาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประดับยนต์จากต่างประเทศสามารถเดินทางไปดูงานต่างประเทศได้ตามความเหมาะสมสามารถใช้ภาษาอังกฤษภาษาจีนในการกับผู้ขายในต่างประเทศได้เป็นอย่างดีมีความเข้าใจสนใจในสินค้าประดับยนต์.เพศชาย/หญิงอายุปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจสาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี.มีความรู้ด้านการจัดซื้อ/ความรู้ด้านเอกสารนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์/Internetเป็นอย่างดี.มีประสบการณ์ในการจัดซื้อสินค้าประดับยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความขยันอดทน,มีใจรักในงานที่ทำ,กระตือรือร้น.มีปฎิภาณไหวพริบในด้านการเจรจาต่อรองราษฎร์บูรณะ,ทุ่งครุกรุงเทพมหานครสวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติมเงินดือน,โบนัส,ปันผล,เบี้ยขยัน,ปกส.หยุดวันเสาร์**รับเฉพาะผู้ที่พร้อมทำงานสามารถเริ่มงานได้ทันที****รับเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลเท่านั้น**สมัครOnlineผ่านJobthaiweb.com-สอบถามบริษัทยังค์มีดีฟิวเจอร์กรุพจำกัด,,,ซ.ศูนย์การค้าบางปะกอกแขวงบางปะกอกเขตราษฎร์บูรณะกทม**สำนักงานแห่งใหม่**เปิดดำเนินการเดือน/เนื้อที่.ไร่อยู่เยื้องกับเซ็นทรัลพระรามเข้ามาเพียงกม.บางขุนเทียน-ชายทะเล(ระหว่างซอยเทียนทะเลกับ)-โทรสาร-...


กรุงเทพมหานคร 04 มีนาคม 2555


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 23 จาก 25 หน้า หน้าถัดไป >>