Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางปะกอก แขวงบางปะกอก กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการประสานสิทธิ์และเวชสถิติ

... กันยายน ระดับเงินเดือน - -รับผิดชอบงานประสานสิทธิของผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม- รับผิดชอบงานเวชสถิติเพื่อตั้งเบิก สปสช. ปกส.- ตรวจสอบคัดกรอง ความเหมาะสมการส่งต่อผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม - ดูแลรับผิดชอบงานตั้งเบิกกองทุนจาก สปสช. ปกส.- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย .เพศ ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.- สาขาพยาบาลศาสตร์ กรณีเป็นสาขาอื่นต้องมีวุฒิบัตรผู้ให้รหัสโรคชั้นกลาง.- มีประสบการณ์ด้านเวชสถิติด้านสิทธิ.- มีความรู้เรื่องสิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร - การตรวจสุขภาพประจำปี- เบี้ยขยัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ปรับเงินประจำปีตามผลงาน- สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ- สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pryg โรงพยาบาลประชาพัฒน์โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลประชาพัฒน์) โรงพยาบาลประชาพัฒน์เลขที่ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 05 กันยายน 2562


ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (งานผู้ป่วยฉุกเฉิน)-

...อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน- มีหน้าที่ตรวจเช็ครถเวชภัณฑ์ OK ของเวชภัณฑ์ทุกวัน ตรวจเช็คอุปกรณ์ประจำห้องให้พร้อมใช้งาน- เขียนใบเบิกพัสดุ-เวชภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ ตาม Stock ของแผนก- เวรเช้าทำความสะอาดเคาน์เตอร์ฉีดยา ห้องฉีดยา Nurse Station- ทุกเวรดึกทำความสะอาดเตียงตรวจ รถวางของ เปลี่ยนผ้าปูเตียงทุกเตียง ของทุกวันจัดเตรียมผ้าทุกประเภทให้พร้อมใช้- ช่วยแพทย์/พยาบาลในการตรวจรักษา ช่วยทำหัตถการต่าง ๆ (เข้า Case)- รับ-ส่งผู้ป่วยกับรถ Ambulance ในกรณี Case ที่ต้องการพนักงานผู้ช่วย- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย .-เพศหญิงอายุ-ปี.- มัธยมศึกษาปีที่, จบหลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนไข้.- เคยปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือคนไข้มาแล้วไม่น้อยกว่า ปี ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนไข้.- สามารถอดทน ทำงานใต้ภาวะความกดดันได้ ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร - การตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัส การปรับเงินเดือน- แบบฟอร์มพนักงาน- สวัสดิการพิเศษอื่นๆ- ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pryg โรงพยาบาลประชาพัฒน์โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลประชาพัฒน์) โรงพยาบาลประชาพัฒน์เลขที่ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 05 กันยายน 2562


ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล-

...ฒนางานทางการพยาบาล- มอบหมายงานตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานรวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการพยาบาล - วางแผนบริหารการดำเนินงานของงานการพยาบาลให้สอดคล้องกับนโยบาย บริบทของแต่ละงาน- มอบหมาย กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อกำหนดของวิชาชีพ- วางแผนพัฒนาระบบบริการพยาบาล ควบคุม กำกับ ดูแลให้บริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพตามวิธีปฏิบัติ (WI) ระเบียบปฏิบัติ (WP)มาตรฐานวิชาชีพ- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย .เพศ ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.- ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ สูงกว่า.- อายุไม่เกิน ปี.- ประสบการณ์งานบริหารการพยาบาล อย่างน้อย - ปี.- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ที่อยู่ในระยะเวลาของการรับรองของสภาการพยาบาล ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร - การตรวจสุขภาพประจำปี- เบี้ยขยัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ปรับเงินประจำปีตามผลงาน- สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ- สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pryg โรงพยาบาลประชาพัฒน์โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลประชาพัฒน์) โรงพยาบาลประชาพัฒน์เลขที่ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 05 กันยายน 2562


เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ-

...พยาบาลประชาพัฒน์) เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ กันยายน ระดับเงินเดือน - - สร้าง Flow การทำงานระบบการทำงาน- จัดทำคู่มือประกอบขั้นตอนการทำงานของ Flow- พัฒนา ฝึกอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติตาม Flow คู่มือที่ได้จัดทำขึ้น- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวะอุตสาหการ สาขาครุอุตสาหกรรม.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้คล่อง.มนุษยสัมพันธ์ดี, ชอบงานวางแผนงานด้านพัฒนา.มีความคิดเชิงตรรกะ.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร - การตรวจสุขภาพประจำปี- เบี้ยขยัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ปรับเงินประจำปีตามผลงาน- สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ- สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pryg โรงพยาบาลประชาพัฒน์โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลประชาพัฒน์) โรงพยาบาลประชาพัฒน์เลขที่ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 05 กันยายน 2562


เภสัชกร-

... จำกัด (โรงพยาบาลประชาพัฒน์) เภสัชกร กันยายน ระดับเงินเดือน - - จ่ายยาให้คำแนะนำในการใช้ยาแก่ผู้ป่วย ตามใบสั่งแพทย์- ให้คำแนะนำควบคุมการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานผู้ช่วยเภสัชกร เช่น การจัดยา, การตวงยา, การบรรจุยา การผสมยาบางชนิด - ควบคุมปริมาณยา, การจัดเก็บยา อายุยา ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ยาในโรงพยาบาล- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย .เพศ ชาย/หญิง อายุ - ปี. ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ. มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร - การตรวจสุขภาพประจำปี - เบี้ยขยัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ- สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pryg โรงพยาบาลประชาพัฒน์โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลประชาพัฒน์) โรงพยาบาลประชาพัฒน์เลขที่ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 03 กันยายน 2562


เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด-

... สิงหาคม ระดับเงินเดือน - - สนับสนุนการทำงานของแผนกการตลาด- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานราชการเอกชน- จัดทำรายงานสรุปประจำวัน ประจำสัปดาห์- ตอบคำถามลูกค้าที่เข้ามาจากช่องทางต่างๆ- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศหญิง อายุ -ปี.ปริญญาตรีสาขาการตลาด การประชาสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆ.ประสบการณ์ด้านงานธุรการ งานการตลาดอย่างน้อย ปี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้.บุคลิกภาพดี.สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร - การตรวจสุขภาพประจำปี- เบี้ยขยัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ปรับเงินประจำปีตามผลงาน- สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ- สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pryg โรงพยาบาลประชาพัฒน์โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลประชาพัฒน์) โรงพยาบาลประชาพัฒน์เลขที่ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 30 สิงหาคม 2562


เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินด้านรายรับ-

... เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงินด้านรายรับ สิงหาคม ระดับเงินเดือน - - วางบิลรายได้บางส่วน เช่น ประกัน คู่สัญญา เป็นต้น- ตรวจสอบการตั้งเบิกว่า ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา- บันทึกรายได้ทุกประเภทตัด statement- ติดตามลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนควบคุมอายุลูกหนี้ให้สั้นที่สุด- รายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศหญิง อายุไม่เกินปี.ปริญญาตรี สาขาบัญชี.สามารถใช้โปรแกรม Express.ทัศนคติดี มีความอดทน.มีความละเอียดรอบคอบ รักการเรียนรู้ ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร - การตรวจสุขภาพประจำปี- เบี้ยขยัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ปรับเงินประจำปีตามผลงาน- สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ- สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pryg โรงพยาบาลประชาพัฒน์โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลประชาพัฒน์) โรงพยาบาลประชาพัฒน์เลขที่ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 28 สิงหาคม 2562


พนักงานส่งเอกสาร-

...บาลประชาพัฒน์) พนักงานส่งเอกสาร สิงหาคม ระดับเงินเดือน - -รับ-ส่งเอกสารพัสดุตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในภายนอกบริษัท-เบิกเลือด ส่งเลือด ตามความเหมาะสมการใช้งานของผู้ป่วย-แจ้งเกิด - แจ้งตาย-จัดส่งไปรษณีย์-จัดเตรียมยานพาหนะให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย-ปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .อายุ - ปี .วุฒิ ม. ขึ้นไป.ขยัน อดทน ซื่อสัตย์.มีความคล่องตัวสูง.มีความชำนาญในเส้นทางกรุงเทพฯปริมณฑลเป็นอย่างดี ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร - การตรวจสุขภาพประจำปี- เบี้ยขยัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ปรับเงินประจำปีตามผลงาน- สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ- สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pryg โรงพยาบาลประชาพัฒน์โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลประชาพัฒน์) โรงพยาบาลประชาพัฒน์เลขที่ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 27 สิงหาคม 2562


เจ้าหน้าที่พัฒนาคลังข้อมูล(Data Center)-

...ม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง - ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเพื่อจัดทำ Report สำหรับฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ- สะท้อนกลับข้อมูลที่ตรวจสอบเพื่อร่วมวิเคราะห์หาปัญหา กับหัวหน้างาน- Monitor การทำงานของแผนก/ฝ่ายต่างๆ- ดึงข้อมูล ทำ Report รายงานผลงาน เปรียบเทียบผลงานของแต่ละแผนก/ฝ่าย- ประสานงานการส่งรายงานกับองค์กรภายนอก หมวดงาน System Admin/IT/NetworkProgrammer/Webmaster/IOS-Android/UX-UI .ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ ปี.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้คล่อง โดยเฉพาะ excel.มีความรู้พื้นฐานตรรกะทางคอมพิวเตอร์.มีความละเอียดรอบคอบ.มนุษยสัมพันธ์ดี.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร - ค่ารักษาพยาบาล- เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส, คลอดบุตร,อุปสมบท,งานฌาปนกิจ- กองทุนสำรองชีพ- ตรวจสุขภาพประจำปี- เบี้ยขยัน - อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pryg โรงพยาบาลประชาพัฒน์โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด โรงพยาบาลประชาพัฒน์เลขที่ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 สิงหาคม 2562


พยาบาลวิชาชีพ-

...ง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด พยาบาลวิชาชีพ สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,-, - ทำหัตถการตามแพทย์สั่ง- จัดยา จ่ายยา- ดูแลคนไข้ตามจุดที่ปฏิบัติงาน- งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย .หญิง อายุไม่เกิน ปี.ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล.มีมนุษยสัมพันธ์ดี.ประสบการณ์อย่างน้อย - ปี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้.มี service mind .ประจำคลินิกสาขา ตามแผนกในโรงพยาบาล ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร - ค่ารักษาพยาบาล- เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส, คลอดบุตร,อุปสมบท,งานฌาปนกิจ- กองทุนสำรองชีพ- ตรวจสุขภาพประจำปี- เบี้ยขยัน - อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pryg โรงพยาบาลประชาพัฒน์โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด โรงพยาบาลประชาพัฒน์เลขที่ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 20 สิงหาคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก 25 หน้า หน้าถัดไป >>