Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางปะกอก แขวงบางปะกอก กรุงเทพมหานคร

เด็กติดรถส่งของ

...เด็กติดรถส่งของ หางาน - บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด - เด็กติดรถส่งของ บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด เด็กติดรถส่งของ มิถุนายน หลาย ระดับเงินเดือน บ./ว .เพศชาย.อายุไม่เกิน ปี.ผ่านการเกณฑ์ทหาร ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด ซ.สุขสวัสดิ์ ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ -, - ...


กรุงเทพมหานคร 19 มิถุนายน 2558


พนักงานขายหน่วยเงินสด

...พนักงานขายหน่วยเงินสด หางาน - บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด - พนักงานขายหน่วยเงินสด บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด พนักงานขายหน่วยเงินสด มิถุนายน หลาย ระดับเงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความสามารถ) เสนอขายสินค้า หาลูกค้า .เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ม. ขึ้นไป ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด ซ.สุขสวัสดิ์ ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ -, - ...


กรุงเทพมหานคร 19 มิถุนายน 2558


ช่างซ่อมบำรุง

...ช่างซ่อมบำรุง หางาน - บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด - ช่างซ่อมบำรุง บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด ช่างซ่อมบำรุง มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง งานในส่วนของซ่อมบำรุง .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.มีประสบการณ์ในการทำงาน ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด ซ.สุขสวัสดิ์ ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ -, - ...


กรุงเทพมหานคร 19 มิถุนายน 2558


พนักงานขาย (ดูแลลูกค้าในส่วนของโรงแรมร้านอาหารภัตตาคาร)

...พนักงานขาย (ดูแลลูกค้าในส่วนของโรงแรมร้านอาหารภัตตาคาร) หางาน - บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด - พนักงานขาย (ดูแลลูกค้าในส่วนของโรงแรม/ร้านอาหาร/ภัตตาคาร) บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด พนักงานขาย (ดูแลลูกค้าในส่วนของโรงแรม/ร้านอาหาร/ภัตตาคาร) มิถุนายน หลาย ระดับเงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความสามารถ) เสนอขายสินค้า ดูแลลูกค้าในส่วนของโรงแรม/ร้านอาหาร/ภัตตาคาร .เพศชาย - หญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป.อายุ ปีขึ้นไป.มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ.มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต.มีประสบการณ์ด้านการกับลูกค้าต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีบุคคลค้ำประกัน.มีมนุษยสัมพันธ์ดีทัศนคติที่ดีกับองค์กร ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด ซ.สุขสวัสดิ์ ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ -, - ...


กรุงเทพมหานคร 19 มิถุนายน 2558


แม่บ้าน

...แม่บ้าน หางาน - บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด - แม่บ้าน บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด แม่บ้าน มิถุนายน หลาย ระดับเงินเดือน ตามตกลง งานแม่บ้าน ในโรงงานอุตสาหกรรม .เพศหญิง.อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ในการทำงาน ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด ซ.สุขสวัสดิ์ ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ -, - ...


กรุงเทพมหานคร 19 มิถุนายน 2558


พนักงานขาย (ดูแลลูกค้าในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม)

...พนักงานขาย (ดูแลลูกค้าในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม) หางาน - บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด - พนักงานขาย (ดูแลลูกค้าในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม) บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด พนักงานขาย (ดูแลลูกค้าในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม) มิถุนายน หลาย ระดับเงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความสามารถ) เสนอขายสินค้า ดูแลลูกค้าในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มยอดขาย .เพศชาย - หญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป.อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านการกับลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด ซ.สุขสวัสดิ์ ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ -, - ...


กรุงเทพมหานคร 19 มิถุนายน 2558


พนักงานสโตร์

...พนักงานสโตร์ หางาน - บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด - พนักงานสโตร์ บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด พนักงานสโตร์ มิถุนายน หลาย ระดับเงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความสามารถ) ทำหน้าที่ดูแลในส่วนของงานสโตร์ทั้งหมด เช่น การเบิก-จ่ายของ ดูแลสต๊อก .เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.วุฒิ ปวช. ขึ้นไป.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด ซ.สุขสวัสดิ์ ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ -, - ...


กรุงเทพมหานคร 19 มิถุนายน 2558


พนักงานฝ่ายผลิต

...พนักงานฝ่ายผลิต หางาน - บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด พนักงานฝ่ายผลิต มิถุนายน หลาย ระดับเงินเดือน ทำงานในส่วนของไลน์ผลิต .เพศชาย / หญิง.อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.มีความอดทนกระตือรือร้นในการทำงาน ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด ซ.สุขสวัสดิ์ ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ -, - ...


กรุงเทพมหานคร 19 มิถุนายน 2558


QC

...QC หางาน - บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด - QC บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด QC มิถุนายน หลาย ระดับเงินเดือน ตามตกลง งานในส่วนของ QC ทำตัวอย่างสินค้า ตรวจสอบคุณภาพสินค้า .เพศหญิง.อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ในการทำงานในสายงาน ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด ซ.สุขสวัสดิ์ ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ -, - ...


กรุงเทพมหานคร 19 มิถุนายน 2558


พนักงานขาย (Modertrade)

...พนักงานขาย (Modertrade) หางาน - บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด - พนักงานขาย (Modertrade) บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด พนักงานขาย (Modertrade) มิถุนายน หลาย ระดับเงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความสามารถ) เสนอขายสินค้า ดูแลลูกค้าในส่วนของห้างสรรพสินค้า .เพศชาย - หญิง วุฒิ ปวช.ขึ้นไป.อายุ ปีขึ้นไป.มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต.มีประสบการณ์ด้านการกับลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด ซ.สุขสวัสดิ์ ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ -, - ...


กรุงเทพมหานคร 19 มิถุนายน 2558